Page 5

Kameraperspektiv Normalperspektiv. När man fil-

mar något rakt framifrån kallas det för normalperspektiv. Grodperspektiv. Om man fil-

mar något nerifrån och upp, som om man var en groda som filmade en människa, så kallas det för grodperspektiv. Detta kan man använda t.ex. för att visa att man ser upp till något eller att något ska verka svårt. Fågelperspektiv. När man fil-

mar uppifrån och ner, som om en fågel filmade, kallas det för fågelperspektiv. Man ser ner på världen. Objektiv kamera. Detta är det vanliga sättet att filma. Tänk dig

att det kommer en filmare som gör en film av en lektion i din klass. Han filmar olika saker i klassrummet. När ni sedan ser filmen ser ni en utomståendes bild av er klass, en objektiv bild. Subjektiv kamera. Tänk dig nu att det istället är du själv som filmar en bit av filmen av er klass. I denna del så kommer du själv inte att finnas med i filmen. Istället kommer denna del att vara som du upplever klassen, alltså din subjektiva bild. Subjektiv kamera betyder alltså att kameran visar hur en speciell person upplever verkligheten.

16

KO P I E R I N G F Ö R B J U D E N

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...