Page 4

FÖRORD Tycker du om att titta på film? Det beror förmodligen på vilken film det handlar om. Det finns väldigt många olika filmgenrer och det går inte att dra alla över en kam. En riktigt nervkittlande skräckfilm har väldigt lite gemensamt med en romantisk komedi och en intressant dokumentärfilm har väldigt lite gemensamt med en fantasieggande sciencefictionfilm. En sak har dock alla filmer gemensamt. Filmer är berättelser, och vi människor älskar berättelser. Det verkar som om denna kärlek till berättelser är något typiskt mänskligt. För mycket länge sedan samlades människor kring lägereldarna och lyssnade till goda historieberättare som berättade om hjältar, gudar och andra spännande ting. Senare började man skriva ner berättelser i böcker och då kunde vi människor läsa dem när vi själva ville. De senaste hundra åren har vi också kunnat ta del av berättelser via filmen. Allt eftersom filmtekniken har utvecklats har också möjligheterna att få ta del av en god historia på ett väldigt enkelt och snabbt sätt ökat. Hur många filmer ser du själv på en vecka? Hur många filmer blir det på en livstid? Det är viktigt att ta filmens berättelser på allvar. Filmens berättelser är inte sämre än till exempel bokens och på samma sätt som man kan bli bättre på att läsa böcker, så kan man bli bättre på att se på film. I det här häftet kan du bland annat läsa om hur filmer brukar vara uppbyggda, vilka komponenter berättelserna kan innehålla och hur det går till att göra film. Ju mer du lär dig om film, ju fler nya saker kommer du att upptäcka när du tittar på film. Förhoppningsvis kommer du att få ut mycket mer av de filmer du ser, oavsett vilka filmer det handlar om. Lycka till! Daniel Sandin

4

KO P I E R I N G F Ö R B J U D E N

9789147091997  
9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...