Page 3

INNEHÅLL Förord 4 Filmens innehåll 5

Filmens karaktärer 5 Vad handlar filmen om? 10 Filmens form 14

Bildutsnitt 14 Kameraperspektiv 16 Kamerarörelser 17 Klipp 18 Ljud 18 Ljussättning 19 Färgsättning 19 Specialeffekter 19 Filmens dramaturgi 20 Att göra film 24

Förproduktion 24 Inspelning 26 Efterproduktion 26 Gör film själv 27 Analysblad 29

Ordlista 31

KO P I E R I N G F Ö R B J U D E N

3

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...