Page 10

Vill du bli bättre på att förstå och analysera film?

I det här häftet kan du bland annat läsa om hur filmer brukar vara uppbyggda och hur det går till att göra film. Ju mer du lär dig om film, ju fler nya saker kommer du att upptäcka när du själv tittar på film. Förhoppningsvis kommer du då att känna att du får ut mycket mer än tidigare av de filmer du ser, oavsett vilka filmer det handlar om. Detta häfte är tänkt att vara ett stöd för det filmarbete som görs inom ramen för svenskämnet, både när det gäller filmtittande och produktion av egen film. Häftet kan användas både fristående och tillsammans med Får vi titta på film nu? Kopieringsunderlag och två kortfilmer – ett material som innehåller uppgifter till åtta spelfilmer, lärarmaterial, samt två kortfilmer med tillhörande uppgifter. Målgrupp: år 7–9 och gymnasiet.

Best.nr 47-09199-7 Tryck.nr 47-09199-7

KO P I E R I N G F Ö R B J U D E N

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...

9789147091997  

ALLMÄN FILMKUN SKAP DANIEL SANDIN KOPIERING FÖRBJUDEN ISBN 978-91-47-09199-7 © 2010 Daniel Sandin och Liber AB Redaktör Ulrika Wendéus Form...