Page 1

EN FÖRETAGARES BEKÄNNELSER

Helena Brandt


© Helena Brandt, 2016 Redaktion: Textpalatset Sverige AB Omslag och grafisk form: Grandstand Design Tryckt hos Åtta45, Stockholm 2016 Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärarens rätt att kopiera ett par sidor för undervisningsbruk, är förbjuden. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmannen.

Första upplagan ISBN: 978-91-983337-0-1


EN FÖRETAGARES BEKÄNNELSER

Helena Brandt


INNEHÅLL

En företagares bekännelser

09

Inledning

11

1. Vem är företagare? Yrke och identitet

17 19

2. Att starta företag Företagande sänker arbetslösheten Lyckas Som företagare Risker och svårigheter Ägarskifte/Generationsskifte Företagsstatistik

21 22 24 25 25 26

3. Att skriva en affärsplan

29

4. Placering av företaget

33

5. Att få uppdragsgivare

35

6. Att vara chef och ledare

41

7. Företagets konkurrenter

43

8. Att driva företag Drivkraft

45 46


9. Företagets ekonomi Hjälp med finansiering Risker och kostnader Bokföring Revisor Inkasso Hjälp av Kronofogden

47 47 49 51 52 52 53

10. Att ha anställda i företaget Rekrytering Anställda Vem är anställd? Uppsägning av anställd Kostnader för anställda Konsulter istället för anställda Vad säger arbetsmiljölagen?

55 55 57 66 67 68 69 70

11. Företagsförsäkringar Olika slags företagsförsäkringar Om olyckan är framme Sjukvårdsförsäkring Stöld av företagets egendom

73 73 75 75 76


12. Myndigheter och företagande Skatteverket Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Politik och företagande

77 77 80 80 82

13. Olika affärsmöjligheter Affärsmöjligheter via webben Utvecklingsprojekt Internationalisering Försäljning Affärsmöjligheter via nätverk EU-upphandlingar FN-upphandlingar Lagen om offentlig upphandling

83 83 84 85 86 87 88 88 89

14. Nya tjänster och produkter Lansering av nya tjänster

99 100

15. Marknadsföring

103

16. Juridik och företagande Obestånd Konkurs Likvidator

107 107 108 109


17. Att vara företagare Avslutningsvis 18. Företagets nätverk och dess betydelse Medlemsorganisationer för småföretagare Några organisationer som kan vara behjälpliga

111 112 115 116 116

Om författaren

119

Noter

121


Nederlagen ska upp i ljuset, inte döljas i mörkret. Det är genom mina misstag jag blir mänsklig.


EN FÖRETAGARES BEKÄNNELSER

J

ag tror att jag har gjort de flesta misstag som går att göra som företagare. Boken du har framför dig är ingen lärobok i vanlig mening; det är inte en handbok där jag berättar hur jag har gjort och där jag lär ut hur du kan blir en lika förträfflig företagare som jag. Den här boken är snarare en bekännelse om min egen okunskap och om hur villkoren har sett ut för mig som företagare. Villkor som kan se väldigt olika ut för oss företagare. Jag menar att informationen om företag och företagande som går ut till allmänheten, politiker, tjänstemän, företagare och potentiella företagare inte är anpassad för olika branscher och storlekar, utan handlar om och riktar sig generellt till storföretag eller företagare som säljer korv på torget. Min ansats är således att försöka ge en mer nyanserad bild av företagande – och därmed lyfta även de mindre fina sidorna. Den här boken handlar i första hand om hur det har varit för mig och vilka utmaningar som jag har stött på som småföretagare inom tjänstesektorn. I andra hand kan boken fungera som ”Företagarens snabbguide genom hundåren”. I tredje hand kan boken fungera som diskussionsunderlag för det stora antalet myndigheter som vi små företagare behöver förhålla oss till. Boken behandlar affärsmöjligheter, ledarskap, rekrytering, arbetsmiljö, anställda och arbetsrättsområdet:

• Att skriva affärsplan • Företagets ekonomi • Ägarskifte • Placering av företaget • Kunder • Konkurrenter • Juridik såsom obestånd, likvidering, konkurs • Lagen om Offentlig Upphandling.

en företagares bekännelser

9


• Försäkringar • Myndigheter såsom Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. • Finansiering • Marknadsföring • Lansering av nya tjänster eller produkter • Företagsstatistik. I slutet av boken anges betydelsen av fungerande nätverk, samt vart man kan vända sig för att få mer kunskap om företagande. Sägas skall att jag har anonymiserat brevkonversationer och personer, så att ingen ska riskera att bli igenkänd, då syftet inte är att peka ut eller skada någon. I texten finns det ett antal ordspråk och visdomsord. Visdomsord med upphovsmannens namn utskrivet och ordspråk utan.

10

en företagares bekännelser


2. ATT STARTA FÖRETAG

N

är jag startade mitt företag hade jag nog inte riktigt tänkt över vad det skulle komma att innebära. Det jag visste var att jag hade ett behov av att hantera min egen arbetstid i och med att jag sedan tonåren har haft den kroniska sjukdomen SLE, Systemisk Lupus Erythematosus. SLE är en s.k. reumatisk autoimmun inflammationssjukdom, vilket innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen, vilket i sin tur gör att jag är infektionskänslig och ibland hamnar i så kallade skov och inte kan vara på kontoret. Ibland är jag så dålig att jag till och med behöver ligga i sängen och arbeta. Av denna orsak fick jag en ställbar säng (med inbyggd värme) av min älskade dotter som sa de kloka orden: ”Mamma, du måste skaffa dig rätt förutsättningar för att kunna utföra ditt arbete”. Att skaffa förutsättningar att driva företaget är primärt behov. Men det krävs mer än en ställbar säng. Något som för mig har varit oumbärligt när jag startade företaget var min envishet och målmedvetenhet – att helt enkelt göra vad som krävs för att försöka göra mitt företagande bättre och bättre, för att till slut bli bäst på det jag gör. Företagets utgångspunkt – då liksom idag – är att tillfredsställa uppdragsgivarnas behov och önskemål, att jag alltid gör mitt allra bästa och försöka överträffa uppdragsgivarens förväntningar. Målet är att bli bäst – och jag vaknar upp varje dag med devisen: Den som slutar att vilja bli bättre, slutar att vara bra. Förr tävlade jag med människor som varit bäst inom vårt område, och jag förlorade nästan alltid. I dag tävlar jag bara med mig själv, och jag vinner alltid. Detta är en av de viktigaste lärdomarna som jag fått med mig i livet – inte minst som företagare. Det finns många anledningar att starta företag.  Att kunna ha makten och möjligheten att hantera och planera sin egen arbetstid.  Att slippa ha en chef som bestämmer vad och i vilken ordning arbetsuppgifter ska utföras.

2. att starta företag

21


 Att få arbeta med helheten och inte enkom delar av den.  Att få möjligheten att förverkliga mig själv och mina idéer.  Att jag måste använda min fulla potential som företagare och att det på detta sätt aldrig blir tråkigt arbete, åtminstone inte inom min kunskaps intensiva bransch. … och om jag vill byta inriktning till någon helt annan bransch, så är det möjligt. Ett riktigt dåligt skäl att starta företag är om man tror att det är ett lätt sätt att tjäna stora pengar. Du kommer bli både förvånad och besviken i väntan på att pengarna ska rulla in på kontot. Ett annat mindre bra skäl att starta företag är om du förväntar dig att få mer fritid. Min erfarenhet är snarare tvärt om. Jag brukar säga: ”Att ha ett företag inte är ett arbete 08:00–17:00, utan snarare en livsfilosofi som pågår 00:00–24:00”. ***** FÖRETAGANDE SÄNKER ARBETSLÖSHETEN Den främsta anledningen till utanförskap och marginalisering är när människor inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden.21 Den samhällsekonomiska kostnaden vid arbetslöshet utgörs (enligt Payoff-metoden)22 av tre kostnadsslag: 1. Resurserna som samhällets olika aktörer satsar på att minska arbetslösheten såsom insatser av handläggarna på Arbetsförmedlingen, socialsekreterare, olika sjukvårdsinsatser, etc. 2. Produktionsförlusten genom att arbetslösa människors produktionskapacitet inte tas tillvara. 3. ”Icke-ekonomiska” effekter såsom utanförskap och försämrad livskvalitet.23 Den största kostnadsposten för samhället vid arbetslöshet är posten ”ickeproduktion” som är kopplad till att människor inte har ett lönearbete. En individ som är arbetslös som skulle kunna ha ett arbete med låt säga en inkomst på 20 000 kronor i månaden. Då blir samhällets kostnad cirka 430 000 kronor om året. Är individen 32 år gammal har denne en teoretisk kvarstående total arbetstid på cirka 35 år, vilket ger ett potentiellt värdetillskott på totalt cirka 15 miljoner kronor. Det är således ganska lätt att förstå varför det är viktigt för samhället att få människor in i arbete.

22

2. att starta företag


8. ATT DRIVA FÖRETAG

F

rån början trodde jag att det skulle gå snabbt att få ett företag att gå runt. Min bild av att starta ett företag var att om jag hade tur så kan jag få ett så kallat starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen i ett halvår. Det var också denna tid som jag på fullt allvar trodde det skulle ta att få igång företaget och att det sedan skulle gå runt efter detta … Ja, eller hur? Jag ansökte aldrig om startaeget-bidrag, utan började traggla med företaget på min fritid. Jag och många med mig, tror nog på fullt allvar att det bara var att starta och att det skulle gå ganska snabbt att börja tjäna pengar och bli självförsörjande. I dag vet jag att den bilden är falsk och inte alls överensstämmer med verkligheten. Den bild som jag haft av min företagsstart fick mig att känna mig lurad när insikten sköljde över mig – inget var så som jag hade uppfattat det. Jag tror att många av oss nyföretagare snabbt ger upp när vi inser att det inte är så enkelt att få igång företaget som vi trott vid första anblick. Men inte jag, jag gick in med full kraft och sedan lade jag in en extra växel och ville bara öka. Under åren när mitt företag växte glömde jag ett tag bort mål och mening med att driva företaget. Jag blev något slags förälder som vaktade på anställda och såg till att de levererade vad jag behövde så att uppdragsgivarna fick det som vi skrivit avtal om. Jag blev ett slags vaktmästare som de anställda ringde till när deras datorer inte fungerade eller om skrivaren trasslade med papper. Att beskriva mervärdet och nyttan med företagets tjänster i ett vidare perspektiv för att senare kunna se effekten av vårt arbete fanns inte längre i mitt medvetande. Jag hade under tillväxtåren helt enkelt tappat bort meningen med att bedriva företagandet. För mig som person är det nyfikenhet som är drivkraften och hur spännande är det att fixa datorer och passa på anställda? Det är sannerligen roligare att arbeta i ett företag som är dynamiskt och proaktivt som tänker nytt. Våra uppdragsgivare ser oss – på detta sätt – som mer attraktivt och varumärke blir kraftfullare om jag sätter företagets tjänster i ett större samhällsperspektiv än att nöjda mig med rollen som vaktmästare.

8. att driva företag

45


FUNDERA VIDARE

− Vad är viktigt för dig som företagare? − Hur bibehåller du engagemanget i företaget? DRIVKRAFT Min drivkraft är inte pengar eller berömmelse, utan nyfikenhet. Jag har ett behov av att förstå världen som jag lever i, hur saker och ting hänger ihop och hur det kan bli om jag gör något på ett annat sätt. Min nyfikenhet som drivkraft handlar således föga om vad någon gör eller säger utan om vad som sker. Min drivkraft är viktig, den gör mig målinriktad och ger mig disciplin. Detta är en stor del av min personlighet. Jag har haft samma drivkraft sedan jag var liten. Motivation ger drivkraft och min drivkraft ger motivation. Är jag motiverad går jag till handling mot ett önskat mål. FUNDERA VIDARE

− Vad är din drivkraft och vad gör den med dig? − Hur kan du behålla ditt engagemang även i svårare tider?

46

8. att driva företag


17. ATT VARA FÖRETAGARE

E

fter kännbara nederlag genom åren har det blivit allt viktigare att fira bra saker som händer i företaget. För att nå framgång behöver jag vara målinriktad, beslutad att satsa allt och att träna på tilliten att företagsidén håller. Jag går in för målet med full kraft för att sedan bara öka. Jag utgår från att allt kommer att gå bra och om det inte går som jag har tänkt så får jag helt enkelt lösa det då. Det är enkom glädjen vi alla bör ta ut i förskott. Strategin är att dra lärdomar från det förflutna, men leva och planera för här och nu samt för framtiden. För att nå framgång krävs reflektioner. Att inleda dagen med att försöka se helheten gör att jag behåller fokus på målen och att jag kan prioritera rätt. Jag försöker undvika diskussioner kring nyhetshändelser med mina medarbetare. Inte för att det inte är intressant, utan för att det slukar viktig arbetstid från företaget uppdragsgivare. Framgång får jag när jag tar ansvar för företaget och inte släpper kontrollen. Det är ju jag som till syvende och sist är ytterst ansvarig för att det operativa arbetet fungerar, likaså för ekonomin och för företagets fortsatta existens. Detta är i sin tur avhängigt att vi levererar det vi ska och till bra kvalité. Jag har någonstans läst att framgångsrika människor förstår vikten av timing, och så är det nog. Om jag behöver lösa en konflikt, gör jag det inte direkt på måndagsmorgonen utan väntar istället tills efter lunch, då de flesta brukar vara lite mer avslappnade. Förutom att avsätta tid för reflektioner brukar jag ta mig tid att visualisera. Visualisering är en metod som idrottskvinnor och idrottsmän använder sig av för att prestera bättre. Visualisering innebär att jag skapar eller återskapar en händelse i mitt inre. Till exempel: Före ett möte med uppdragsgivaren

17. att vara företagare

111


föreställer jag mig att jag redan är på mötet, att jag redan har berättat hur bra företaget och dess medarbetare är och varför de ska välja oss, att jag både känner och ser hur vi får förtroende som ny leverantör. Jag använder således visualisering för att exempelvis öka mitt självförtroende i mitt arbete som vd. För att företaget ska kunna bli framgångsrikt behöver jag lägga tid på kompetensutveckling av anställda och medarbetare. Varje år brukar jag även ta mig tid till att göra en personlig utvecklingsstrategi genom en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). En metod som utnyttjas t.ex. för att identifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla inlärning hos oss på Demokratikonsult. I en SWOT-analys antecknar alla på kontoret sina starka sidor (strenghts), svaga sidor (weaknesses), möjligheter (opportunities) och risker (threats). Två första delarna av analysen beskriver nuläget och inre faktorer, medan de andra två delarna beskriver framtiden och yttre faktorer. Analysen avslutas med en handlingsplan om hur var och en ska hantera sina svaga sidor och förebygga inverkan av dessa och använda sina starka sidor, samt hitta nya möjligheter. Jag går igenom allas SWOT-analyser inklusive min egen och på detta sätt tydliggör jag var våra samlade styrkor finns och vad vi behöver ta in för några resurser framöver för att nå målet att bli en av de bästa på marknaden. AVSLUTNINGSVIS Utöver rollen som vd har jag har många olika hattar – jag är vaktmästare, ekonomichef, HR-chef, försäljningschef, marknadschef, rekryterare, fastighetsförvaltare, lokalvårdare samt utredare, utvärderare och följeforskare. Min tid ska räcka till väldigt mycket. Så mycket att jag till och med skrivit till primusmotor (som några kallar Gud) och frågat vänligt om jag inte kunde få 24 timmar till om dygnet, eller åtminstone 12 timmar. Men jag har aldrig fått svar på mina förfrågningar. Jag får helt enkelt hushålla med de 24 timmarna som finns per dygn därmed har jag tvingats blivit mer effektivare och kan bli ännu mer effektivare i synnerhet i möten och nätverkande som äter tid. För att nå resultat krävs inte bara att träffa människor, att ge ut visitkort eller att skicka mejl utan det krävs strategier. Att jag exempelvis väljer ut tre kunder jag önskar arbeta för. Och sedan arbetar jag systematiskt efter en strategi som jag har skrivit in i affärsplanen. I mitt ordförråd som företagare finns heller inte ord som kapitulera, ge upp, sluta, lägga av, lägga ner, kasta in handduken, hoppa av, upphöra, avsluta, stoppa, abdikera, lämna, överge. Att stryka dessa ord från mitt ordförråd har för mig varit nödvän-

112

17. att vara företagare


digt om jag nu vill fortsätta som företagare. Misstag gör jag hela tiden, det ingår i att vara människa och i arbetet som företagare.

Vi är vad vi tänker. Allt som vi är uppstiger från våra tankar. Med våra tankar skapar vi vår värld. Buddha

Jag hoppas att mina erfarenheter ska komma till nytta för dig genom denna bok, till dig som funderar på att starta företag, för dig som har företag, för er som vill vara en röst för oss företagare, för dig som fattar politiska beslut som påverkar företag, för dig som är tjänsteman inom någon myndighet och som har kontakt med oss företagare, för dig som vill veta mer om företagandet samt till dig som tror att vi företagare enkom är ute efter att tjäna pengar.

17. att vara företagare

113


A

tt vara företagare är inte alltid så lätt. Jag har under mitt liv som företagare legat sömnlös och i fosterställning och bara gråtit. Jag har rekryterat fel otaliga gånger, blivit stämd på 2,4 miljoner, varit felförsäkrad och själv stått för skadan. Jag har fått betalningsanmaning från Skatteverket på nära en miljon i sociala avgifter, haft oseriösa uppdragsgivare som t.o.m. har varit efterlysta för anstiftan till mord. Boken du har framför dig är ingen mönsterbok i företagande i vanlig mening (således inte ännu en handbok som finns ute på marknaden), där jag berättar hur jag har gjort och där jag lär ut hur du kan bli en lika förträfflig företagare som jag. Boken är snarare en bekännelse om min egen okunskap och om hur villkoren har sett ut för mig som företagare. Den här boken handlar i första hand om hur det har varit för mig och vilka utmaningar som jag har stött på som småföretagare inom tjänstesektorn. I andra hand kan boken fungera som företagarens snabbguide genom hundåren. I tredje hand kan boken fungera som diskussionsunderlag till alla de myndigheter som vi små företagare behöver förhålla oss till. ***** I boken En företagares bekännelser är igenkänningsfaktorn hög. Det är inte bara författaren Helena Brandt som har upplevt svårigheter, utan vi alla upplever detta i vår vardag som företagare. Boken ger stora möjligheter att inspirera till företagande och entreprenörskap.

Siv Westberg Ramsell, konsult och företagare

Igenkänningsfaktorn är hög! Bra läsning för nya företagare och för de som vill starta företag. Boken sparar in både tid, överraskningar och ger en verklig syn på företagarens vardag. Victoria Ravandoni VD, Futura service AB

En öppenhjärtig och ärlig bok som visar att det inte alltid är en dans på rosor att vara företagare. Hur väl du än planerar så inträffar saker som du måste ta itu med och lösa. Bokens författare visar att hon med glöd, målmedvetenhet, flexibilitet, kreativitet och envishet kommer över hindren och att det både är roligt och stimulerande att vara företagare. Nilla Tjälldén Verksamhetschef, Företagarna Stockholms Stad

9 789198 333701 9 789198 333701

Profile for Smakprov Media AB

9789198333701  

9789198333701  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded