Page 1

Bilder fr책n ett sjukhus "# !"#$

&'($ )*+,(-

$%&'( .$(#

./"+0


Bilder fr책n ett sjukhus av Elsa

Bild:

Lena Ryding Hans Huldt


”En människas dagar äro såsom gräset. Hon blomstrar såsom ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer och dess plats vet icke mer därav.” Psaltaren

© 2013 Elsa Lena Ryding & Hans Huldt Förlag och tryck: BoD ISBN: 978-91-7463-925-4


AVSTÄMNING Rilke och mexikanska utställningen planterade dödskallen i mitt huvud skrev in det rörliga benranglet i min kropp Blir det alltför svårt eller för enkelt när det grymma livet gapar När vårens vindar gör mig till en fjäder lätt, utan fäste: Ett finger mot nyckelbenet Här finns den ton mot vilken mitt register stämmes


HUSET Huset fullt av kroppar alla stadiers kroppar Här staplas sprickfärdiga förstföderskor på de avtärda resterna av kropp som cancern ätit Förvirrade gamla själar små krokar i främmande säng över blåröda nyfödda sjungande sin två-tons-visa Här ryms undergrävande smärta skräck som hamrar mot väggarna och unga kvinnors skratt i kafferummet Här kan man gå mellan kejsarsnitt och varma moderkakor och undersökning av de förtidigt döda Mellan barnsliga sårskador och mannen utan hjärnhalva - Vill du konstatera dödsfallet? Lampor blinkar apparater signalerar Dag och natt darrar huskroppen Avfallet utsöndras matrester och uppkastningar förbrukat material var från öppnade bölder I fönsterlösa samtalsrum fylls papperskorgen med uppsamlade tårar


OPERATIONSCENTRALEN

Avklädda utklädda i våra gröna höljen med varje hårstrå bortstruket går vi lite frysande bland andra gröna skepnader en del med karska steg i hårda korridorer andra flygande som änglar andra räddhågset strykande mellan rum och rum Våra röster förändras vi rör varann sällan men våra ansikten lyser övertydliga mot uniformen Du kan läsa min huttrande ovisshet tröttheten sorgen mitt hjärtas längtan mitt galna hopp


"#$%&'%() Tio minuter före trängs våra liv i förberedelserummet Hennes liv vars komplikationer jag bara kan ana Mitt liv vars komplikationer väntar utanför dörren och den lilla flämtande som snart skall slockna

Klockan 11.15 ligger tio kvinnor tömda på uppvakningsavdelningen Det är dags att åter använda orden Vi delar en slags lättnad Elevens forskande blick faller emot mitt ansikte Hur kan du? "#$ %& '(%)#'*&(#&+ ,-. /,'0+&/*&1&23#&+ 321 43255,4)2524+5

Vi delar en slags sorg I operationssalen objektifieras hon Den nersövda kroppen verkar arbeta för egna dunkla syften Jag är välbetald och effektiv Snabbt och försiktigt tar jag mig in till centrum livmoderns håla Snart är sugslangen full av kärlekens färg och jag avlägsnar varje spår av det som skulle blivit barnet Den lilla fransiga bröstkorgen glänser ren och fin Du slapp obduktionsbordets korruption slapp ligga där till slut som en öppen båt Kanske undgick du på vägen ännu värre öden Vad du har mistat kan ingen döma


Elsa Lena Ryding, författaren till denna bok, är kvinnoläkare. Hon har levt en del av sitt liv i det innersta av ett sjukhus, där få har tillträde: intensivvården, operationsavdelningarna och förlossningsavdelningen. För dem som arbetar där behövs det en anpassning till en värld av död och sorg och samtidigt nytt liv. Det är en sciencefictionvärld, där vårt samhälles etik ibland kan tyckas ha upphört att vara giltig. Diktsamlingen är fragment från denna värld. Hans Huldt, som gjort bilderna, är narkos- och intensivvårdsläkare och konstnär. www.hanshuldt.se

9789174639254  
9789174639254