9789188985873

Page 1

ROAST I N g e n ko m m e r u n d a n !


REGLER VÄLJ UT EN PERSON SOM SKA BLI ROASTAD. ALLA ANDRA SPELARE TURAS OM ATT DRA ETT SPELKORT. VARJE GÅNG DU DRAR ETT SPELKORT FÅR DU VÄLJA VILKEN KATEGORI DU VILL ANVÄNDA FÖR ATT ROASTA DEN VALDA PERSONEN. VAD KATEGORIERNA INNEBÄR SER DU PÅ BAKSIDAN AV DETTA KORT.


MINNEN & PINSAMHETER BERÄTTA OM SAKER NI VARIT MED OM TILLSAMMANS.

FÖRDOMAR BERÄTTA OM SAKER DU ELLER ANDRA TROTT OM PERSONEN SOM BLIR ROASTAD.

HYLLNING HYLLA PERSONEN SOM BLIR ROASTAD.

ÄMNESORD VÄLJ ETT ELLER FLERA AV ÄMNESORDEN OCH ROASTA PERSONEN BASERAT PÅ ORDET/ORDEN DU VALT.


VA

EL

R

R J E S Å LT

SP


MINNEN & PINSAMHETER SÅ HÄR LÅTER DET NÄR DU SKRYTER. FÖRDOMAR NÄR JAG SER DIG DANSA TÄNKER JAG ... HYLLNING DÄRFÖR ÄR JAG STOLT ÖVER ATT VARA DIN VÄN. ÄMNESORD GRÄDDE. KYSS. AVUNDSJUK.


I N g e n ko m m e r u n d a n !

ROAST


MINNEN & PINSAMHETER BERÄTTA OM EN BADRUMSINCIDENT. FÖRDOMAR DETTA TRODDE JAG VAR EN LÖGN. HYLLNING SÅ HÄR BESKRIVER JAG DIG FÖR ANDRA. ÄMNESORD TELEFON. ALIEN. JORDBÄVNING.


I N g e n ko m m e r u n d a n !

ROAST


MINNEN & PINSAMHETER DÅ GICK VI VILSE. FÖRDOMAR DETTA TRODDE JAG OM DIG INNAN JAG KÄNDE DIG. HYLLNING SÅ HÄR IMPONERAR DU PÅ MIG. ÄMNESORD DRINK. BADKLÄDER. TÄNDARE.


ROASTA OCH HYLLA DINA VÄNNER MED DETTA ROLIGA PARTYSPEL DÄR INGEN KOMMER UNDAN. PÅ VARJE SPELKORT FINNS FYRA KATEGORIER SOM HJÄLPER ER ATT ROASTA VARANDRA: MINNEN & PINSAMHETER, FÖRDOMAR, HYLLNINGAR OCH ÄMNESORD. NI VÄLJER SJÄLVA HUR SNÄLLA (ELLER INTE SNÄLLA) NI VILL VARA.

JE S

HAR DU NÅGON RIKTIGT PINSAM HISTORIA FRÅN EN GEMENSAM FESTKVÄLL? VAD HADE DU FÖR FÖRDOMAR INNAN NI LÄRDE KÄNNA VARANDRA? VAD HAR DIN VÄN FÖR BRA EGENSKAPER OCH VÄCKER ORD SOM FLYGPLAN, KVÄLLSDOPP ELLER PUNKTERING NÅGRA MINNEN FRÅN ER VÄNSKAP?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.