9789188983862

Page 1

365 unika & roliga

uppdrag Boken som fÜrändrar din vardag
Tack, Genom att köpa denna bok har du planterat ett träd och bidragit till återuppväxten av skövlade skogar. För varje såld bok planterar Nicotext ett nytt träd. Eden Reforestation Projects är en icke vinstdrivande organisation som har som mål att ha planterat 500 miljoner träd år 2025. Vi på Nicotext bokförlag har därför valt att stödja dem. Denna bok är tryckt på svenskt FSC®-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Papper märkt FSC kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Vi försöker i största möjliga mån minska våra transporter, och vi klimatkompenserar för de transporter vi ändå gör genom Klimatkompensera.se. Om du väljer att köpa en av våra böcker, bidrar du till vår vision om en bättre miljö. Våra böcker trycks i EU på välrenommerade tryckerier. Böckerna är av hög kvalitet och håller länge. Ge gärna bort boken till en vän då du är klar med den.

Läs mer om vad vi gör för miljön på vår hemsida: www.nicotext.com Med vänlig hälsning, Carl-Johan Gadd, grundare Nicotext bokförlagC op y r ight © NICO T EXT 2020 Al l r ights r eser ved . T ry ck t i Lettland p å Livonia Print , på Munken print crea m, 90 gra ms - pa pper f r å n S ver i g e. I SBN: 978 918 8 98 38 62 w w w .nic otext.c om i n f o @ nic otext.c om D e n na b ok är sk y d d ad av sv enska och int erna t ionella copyright la g a r . I n g a del a r a v den n a bo k f å r k op i er as eller p å något sätt reproducera s, la gra s eller sä nda s i nå gon f o r m ( el ek tr o n i s k t, mek a n i s k t, s o m k op i er ad , insp elad eller likna nde) ut a n skrift ligt godkä nna nde frå n fö r l a g et. Un da n ta g et ä r a n vä n da n det av k or ta utd r ag för r ec e nsioner. Förla get eller förfa t t a rna a nsv a rar ej j u r i di s k t f ö r a n vä n da n det a v i n f o r m ationen i d enna b ok.


Välkommen till ditt nya liv! Likt valen som simmar över stora sträckor varje år kan det vara bra att byta kurs ibland. För att bryta den tristess många av oss stundtals känner erbjuder vi lättsamma och annorlunda uppdrag som bidrar med ny energi. I denna bok bjuds du in att förändra ditt liv på 365 underhållande vis. Slå upp en sida på måfå eller gör uppdragen i ordning. Hur du än väljer att göra uppdragen kommer den här boken att förändra ditt liv. Vågar du anta utmaningen?


Skapa den perfekta smörgåsen. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?

Lär dig mer om det fantastiska djuret sengångaren. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?


Se på alla dagens TV-nyheter. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?

Boka in ett träningspass på ett gym. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?


Smaka på alla kryddor i ditt hem. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?

Fundera över en helt ny karriär. Gör efterforskningar om hur du skulle kunna lyckas med den. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?


Gå på ett café som börjar på bokstaven S. Beställ något på samma bokstav. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?

Lyssna på Elvis hela dagen. Vad hände?

Hur kändes det?

Datum:


Gå ut och skrik ditt vårskrik (oavsett årstid). Vad hände? Datum:

Hur kändes det?

Ta en buss du aldrig åkt med förut. Gå av på den sjunde hållplatsen. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?


Undersök hur anpassat ditt hem är för ett längre strömavbrott. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?

Utför en sportig aktivitet tillsammans med någon. Vad hände? Datum:

Hur kändes det?


Denna bok kommer göra din vardag roligare! öppna boken på måfå och gör ett uppdrag när du känner för det eller gör ett uppdrag om dagen i ett helt år – vi garanterar att det kommer ge dig en varierad vardag. Ingen dag kommer vara den andra lik! uppdragen är roliga och enkla att utföra. många av dem motiverar dig att göra något för dig själv och för miljön – andra är bara roliga. Tillsammans ger boken dig ett spännande liv fyllt med överraskningar. Genomför ett uppdrag per dag, svara på följdfrågorna och lägg märke till hur saker och ting ändras runt omkring dig.

tryckt på Svenskt miljövänligt papper (FSC).