Page 1

Samtal | Kurser | Resor | Föreläsningar | Retreat

ISBN 978-91-88939-48-7

Ann Häggebrant

Du besitter ALLT INRE frihet ger dig LIVET på riktigt HITTA den du ÄR

Den NYA människan

Ann Häggebrant Livet & Själen i Harmoni www.livetochsjalen.se info@livetochsjalen.se +46733-833271

Ann Häggebrant

Ann Häggebrant arbetade som ekonom fram till 2008 då hon sa upp sig för att på heltid hjälpa människor. Hennes inre resa började redan på 90-talet då hon drabbades av cancer och andra ohälsosamma symtom. Frustrationen över att läkarna inte förstod det hon själv kände inom sig, gav henne kallelsen att lära sig något nytt, vilket också visade sig vara mycket gammal kunskap. Hon tog till sig av ursprungsbefolkningars visdomar och började arbeta som medium, shaman, KBT-terapeut och hälsokonsult. Den största läran stod dock naturen för. Hennes läkning och arbete med naturmedicin från Sydamerika visade sig betyda mer än hon kunnat ana och gav henne ytterligare kunskap om människans inre.

Har våra kaotiska samhällen gjort att vi tappat grunden till vår existens? Kanske är det då inte konstigt att människor lider. Den uråldriga visdomen behöver få upprättelse om vi ska klara av våra prövningar, vilka kommer att intensifieras. Först när människan förenar själen med kroppen och livet, finns svaren på allt och vi kan börja leva på riktigt. Den nya människan innehåller djup kunskap och visdom som ger läsaren nycklar till förbättrad hälsa och hur man kan skapa positiva förändringar i vardagslivet. Boken riktar sig till sökande människor inom andlighet och alternativhälsa, men också till dem som ibland tycker att den andliga sfären kan kännas lite konstig och flummig. I boken ges konkret vägledning och den beskriver hur kraft­fullt naturmedicin kan verka i våra liv. När vi känner och förstår vilka storslagna inre resurser vi har kan vi uppnå förbättring­ ar i våra liv och i våra gemensamma samhällen. Vi är på väg mot det målet, men det är upp till var och en hur vi kommer att uppleva resan dit.

Den

NYA människan

Du har ALLT att vinna Du ÄR större än LIVET


Ann Häggebrant

Den

NYA människan


Vissa personer nämnda i boken har fingerade namn.

Förlagshuset Siljans Måsar www.siljansmasar.com ISBN 978-91-88939-48-7 © Ann Häggebrant, 2020 Materialet i denna bok är skyddat enligt upphovsrättslagen. Omslagsfoto: Shutterstock/Mike Pellinni Grafisk form: Lilla blå tornet www.lillablatornet.se Tryck: ScandBook, 2020 www.scandbook.se


Allt talar till oss om vi är benägna att lyssna


Innehåll

1 Förord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Enkelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Gratulerar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5 Bok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6 Min väg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

7

8 Att känna är att läka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

9 Rädslor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

10 Nutid, tillit &drömmar.. . . . . . . . . . . . . . . . 47

11 Den NYA män­niskan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

12 Inre och yttre värld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

13 Från andlighet till verklighet. . . . . . . 61

14 Shamansk levnadsvisdom. . . . . . . . . . . . . 66

När män­niskor förändras.. . . . . . . . . . . . . 32


15 Kvinnans känslighet

och mannens längtan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

16 Att uppleva det som är MER . . . . . . . 82

17 San Pedro Naturmedicin . . . . . . . . . . . . . 88

18 Mikael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

19 Lisas möte med San Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . 118

20 Björns hälsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

21 Jeanettes resa med San Pedro.. . . . . . . . . . . . . 124

22 Likt en orm som ömsar skinn. . . . . . . . . . . . 127

23 Livet kommer till mig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

24 Allt är universellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

25 Hälsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

26 LIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

27 Solens lärjunge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

28 Slutet och en ny början . . . . . . . . . . . . . . . 147


Wega


Förord

1

Hur skall man förklara det som egentligen inte går att förklara? Hur skall man sätta ord på det som egentligen inte har några ord? Jag inser att jag måste försöka och göra det enkelt, konkret, ärligt och rakt. Det högsta, men också det djupaste, det inre som skapar det yttre är stilla, utan ord, en innerlighet, ett tillstånd som jag önskar alla fick uppleva. Egentligen skulle jag bara kunna fortsätta som jag gör, att hjälpa dem som söker mig. Men jag har en stor tacksamhet i mitt hjärta, vilket gör att jag vill att fler ska veta och därmed kunna gå en annan väg. Män­niskor lider i onödan och detta stimulerar mig till att skriva. Vissa kommer inte att förstå, andra kommer att fatta direkt och vara villiga att ta klivet. Vi kan alla förändra nuet och framtiden, det som ännu inte blivit fött. Vi är allt, vi är våra sjukdomar och vår läkning, vi är skaparen och skapelsen, ingenting ligger utanför oss. Länge har män­niskan blivit lurad och troligtvis

9


har det varit meningen så, för ekvationen är lika viktig som svaret. Jag har inte längre något behov av att göra mig hörd. Efter många år av arbete och sökande har jag haft mängder att dela, men nuförtiden existerar jag mer i ett varande, en stillhet med balans där jag skapar utifrån nuet. När jag efter många tvivel och försök bestämmer mig för att skriva tar jag sats, från djupet av mig själv, en blandning av sorg och glädje, en enhet av ingenting och allting på samma gång. Den NYA män­niskan behöver något nytt att förhålla sig till, något som kan väcka och rädda henne. Därför skriver jag boken. Kärleken inom mig, som är för­ eningen mellan att kapitulera och att strida, skapar ord och meningar, då jag ser på världen med tårar men också med värme.

10


Inledning

2

Uråldrig visdom till den moderna män­niskan skapar den NYA män­niskan och är en annan lära än den vi är vana vid och något annat än verkligheten vi lever i. Mycket är motsatsen till det vi fått lära oss från föräldrar, skola, sjukvård och samhälle. Världen väntar på något nytt som också är något ofantligt gammalt. Ett avslut men också en pånyttfödelse för män­niskor som medvetet eller omedvetet längtar. Vår avstängdhet har varit ett måste i den hårda matris vi lever i men det gör både oss, djur och natur sjuka. Med hjälp av uråldrig visdom reviderad för den moderna män­niskan, kan vi ta oss från fångenskap till kunskap som föder fram män­niskans frihet. Det börjar bli bråttom för jorden väntar på att män­niskor skall vakna och slå upp ögonen. Naturen är intelligent och män­niskan är dum men de som är öppna för ett större förändringsarbete kommer att uppleva vägen, svaren, beskyddet och enheten med den nya jorden. Vi har

11


ingenting att vara rädda för, endast vår egen storhet. Den NYA män­niskan föder fram sig själv då det inte handlar om att sträcka sig efter något utan att istället släppa taget och därigenom uppleva något nytt. Att avprogrammeras är att först inte veta någonting för att sedan omprogrammeras. Därigenom kan vi börja vandra en vacker, kraftfull och medveten väg.

Du är förändringen du väntat på

12


Enkelt

3

Varför gör vi det så svårt, när det egentligen är enkelt? Troligtvis för att vi är vilseledda från början. Det viktigaste trycktes undan och vi fick lära oss att livet är en kamp. Vi kommer inte ens ihåg hur det skall kännas eftersom vi levt i motsats till njutning, glädje och närvaro. Känslan och svaren vi längtar efter försvann på vägen och faktum är att mycket togs ifrån oss som barn då allt var naturligt. Ju mer vi slussades in i matrisens hårda verklighet, desto större blev ihåligheten och avstängdhet blev ett faktum för att orka. Mänskligheten står i en stor förändring antingen vi vill eller inte. Det enklaste, finaste och renaste har blivit det svåraste för oss. Vi har tagit oss till ett avstamp där vi måste gå tillbaka för att kunna fortsätta framåt. Framtiden behöver en ny medveten kunskap utan flum, baserad på det urbefolkningar vetat redan från början. Vi kan kalla det andlighet men i så fall är det bara vägen, inte destinationen,

13


för när vi når källan inom oss så praktiserar vi andligheten på ett nytt sätt. Essensen är KRAFT och KÄRLEK men ofta så missförstådd. Kärlek är att ÄLSKA sig själv och att VETA svaren. Essensen av det är att förändra allt inifrån och ut, först individuellt och vidare kollektivt.

Mänskligheten skapar sina egna prövningar för att kunna utvecklas

14


Gratulerar

4

Äntligen befinner vi oss i en tid på jorden då allt vänds mot oss, till vår fördel. Det är dags att börja om för vi kan inte fortsätta som vi gjort eftersom vi då gräver vår egen undergång. Vi har lärt oss allt på ett tredimensionellt plan, men det är dags att släppa taget, så vi kan undervisas i något nytt. Det kommer inte bli lätt om vi gör motstånd, men om vi kan tänka oss att vända ut och in på det mesta, så har vi hjälpen som möter oss på vägen. Denna skrift är från oss själva i en annan dimension för att befria oss från det gamla. Vi är här på jorden för att expandera vårt ljus genom mörkret för att så småningom återvända till helheten, där materian inte existerar. Hit återvänder vi om och om igen i olika former av materia, som en spiral för att gemensamt ta oss ännu längre. Om du håller och läser i denna lilla bok kommer den starkt att påverka dig eftersom du kallat på den, inte tvärtom. Du är en del av ett gemensamt pro-

15


jekt och jag vill genom det påminna dig om den du är. I tusentals år har män­niskan berövats kunskap och därmed skapat lidande för att så småningom nå så långt att hon med en pendels kraft inte orkade fortsätta i samma riktning, utan släppte taget för att slungas tillbaka och hämta upp det som varit glömt. Likt döden och pånyttfödelsen, som ger rening inför nya processer, vilket bidrar till nya vägar att vandra på. Vi har väntat på denna tid, de flesta av oss utan att veta om det. Vissa män­niskor ägnar sig åt klimatprojekt eller utför andra bidrag, MEN vi kommer inte undan i att göra MER och gå djupare eftersom VI SJÄLVA ska utgöra den STORA skillnaden. Det finns ett större medvetande som är kunskap och som bidrar till jordens stora skifte. Vår stora förändring kommer att pågå under en längre tid och innebär selekteringar vi sällan skådat. Tillsammans har vi skapat experimentet jorden för att komma vidare i att uppleva materian. Att leva och verka i fysisk substans innebär att uppleva känslor, tankar och därmed sorg och prövningar, men tyvärr har vi inte förstått möjligheterna och storheten av det. Vi har alltid funnits och kommer alltid att finnas men kan inte existera statiskt, för ingenting har en

16


början och ingenting har ett slut. Därmed finns det ingen flykt eller utväg ur något, bara en fortsättning på det vi väljer.

Pengar är energi Relationer är energi Hälsa är energi Kraft är energi Du är energi Du kan påverka allt

17


Samtal | Kurser | Resor | Föreläsningar | Retreat

ISBN 978-91-88939-48-7

Ann Häggebrant

Du besitter ALLT INRE frihet ger dig LIVET på riktigt HITTA den du ÄR

Den NYA människan

Ann Häggebrant Livet & Själen i Harmoni www.livetochsjalen.se info@livetochsjalen.se +46733-833271

Ann Häggebrant

Ann Häggebrant arbetade som ekonom fram till 2008 då hon sa upp sig för att på heltid hjälpa människor. Hennes inre resa började redan på 90-talet då hon drabbades av cancer och andra ohälsosamma symtom. Frustrationen över att läkarna inte förstod det hon själv kände inom sig, gav henne kallelsen att lära sig något nytt, vilket också visade sig vara mycket gammal kunskap. Hon tog till sig av ursprungsbefolkningars visdomar och började arbeta som medium, shaman, KBT-terapeut och hälsokonsult. Den största läran stod dock naturen för. Hennes läkning och arbete med naturmedicin från Sydamerika visade sig betyda mer än hon kunnat ana och gav henne ytterligare kunskap om människans inre.

Har våra kaotiska samhällen gjort att vi tappat grunden till vår existens? Kanske är det då inte konstigt att människor lider. Den uråldriga visdomen behöver få upprättelse om vi ska klara av våra prövningar, vilka kommer att intensifieras. Först när människan förenar själen med kroppen och livet, finns svaren på allt och vi kan börja leva på riktigt. Den nya människan innehåller djup kunskap och visdom som ger läsaren nycklar till förbättrad hälsa och hur man kan skapa positiva förändringar i vardagslivet. Boken riktar sig till sökande människor inom andlighet och alternativhälsa, men också till dem som ibland tycker att den andliga sfären kan kännas lite konstig och flummig. I boken ges konkret vägledning och den beskriver hur kraft­fullt naturmedicin kan verka i våra liv. När vi känner och förstår vilka storslagna inre resurser vi har kan vi uppnå förbättring­ ar i våra liv och i våra gemensamma samhällen. Vi är på väg mot det målet, men det är upp till var och en hur vi kommer att uppleva resan dit.

Den

NYA människan

Du har ALLT att vinna Du ÄR större än LIVET

Profile for Smakprov Media AB

9789188939487  

9789188939487  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded