Page 1

Alla känslor, positiva som negativa, har något att erbjuda oss bara vi känner till hur vi kan dra lärdom av dem. Neuro­vetenskapen säger att för att förstå och dra nytta av en känsla så behöver vi identifiera den, vilket inte alltid är så lätt. Tänk om vi kunde se våra känslor som en stig som för oss tillbaka till vår inre kompass? Tänk om vi, ­liksom alkemister, hade verktygen att omvandla våra känslor och ta kontrollen över våra liv. Tänk om vi kunde förstå även de mest besvärande känslornas budskap till oss för att varna, skydda och driva oss framåt. Känslosann är en hjälp på vägen. Den ger oss nya perspektiv på våra känslor och visar hur rädsla kan förflytta oss till mod, hur skuld kan lära oss om våra värderingar och hur ilska kan hjälpa oss att sätta hälsosamma gränser.

Randy Taran är en prisbelönt författare och producent, hon har även startat Project Happiness som är ett globalt initiativ för att ge människor resurser och information som behövs för att må bättre.

ISBN 978-91-88633-45-3

KÄNSLO

KÄNSLOSANN

De senaste åren har intresset för forskning på lycka och positiv psykologi varit enormt och det har skrivits många böcker på ämnet. Det finns en bra förklaring till det: lycka är en grundläggande mänsklig drivkraft. Nu kan man se en ökad nyfikenhet på hela känsloregistret och alla känslor spelar en viktig roll i våra liv.

Randy Taran

Randy Taran

Randy Taran har lång erfarenhet av att jobba med känslor och vet så väl att varje känsla, emotion och sinnestillstånd vi upplever har kraften att föra oss tillbaka till vårt sanna jag. Boken Känslosann är din guide på vägen.

Använd kraften i dina känslor för ett rikare liv

SANN


Randy Taran

KÄNSLO

SANN Använd kraften i dina känslor för ett rikare liv Översättning: Lena Öhrström


Till David, Alex, Ben och Zoe – ni är det största som hänt mig.

www.livsenergi.se Copyright © 2019 by Emotional Advantage LLC. Published by arrangement with Folio Literary Management, LLC and Sebes & Bisseling Literary Agency © 2019 svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Originalets titel: Emotional Advantage Översättning: Lena Öhrström Omslagsbild: GettyImages/Tatiana Mezhenina Formgivning omslag och inlaga: Lilla blå tornet AB, 2019 Tryck: ScandBook AB, 2019 ISBN: 978-91-88633-45-3


Innehåll

Förord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lycka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ledsenhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Längtan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rädsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Ångest.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tillit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Vrede.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Tolerans, acceptans och empati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Skuld och skam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Kärlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Sammanfattning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Författarens tack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Källor i urval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Övriga tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281


THEDALAI DALAILAMA LAMA THE

Foreword Förord

Ju mer jag ser av världen, desto tydligare blir det att oavsett vilka omständigheter vi lever under, om vi är rika eller fattiga, har en utbildning eller inte, ochthe religion önskar vi allathat att få T H E oavsett MOR E I ursprung, SEE of thekön world, clearer it becomes novara lyckliga och slippa lidande. Meningen medwe livet lycka. matter what our situation, whether areärrich or poor, edu Med lycka jag inte det religion, tillfälligaorvälbehag somallvälbefincated or menar not, of one race,bara gender, another, we de-

betänker happymer and på to den avoid suffering. Thesom purpose of life nandesire ger.toJag varaktiga lycka kommer sigisav en happiness. förvandling och utveckling av sinnet. Den går att uppgenomgripande I do notsom only mean the tålamod temporary sure Den nå genomBy atthappiness odla egenskaper medkänsla, ochplea vishet. of comfort alone.dessa I am thinking more of thekommer enduringomedelbart happiness att som lyckas utveckla på individuell nivå from the thorough transformation and development märkathat att results de är en sann källa till lycka. of the mind. This belycka achieved by cultivating such qualities Vi kan alla uppnå fridcan och eftersom vi alla besitter vissa grund-

as compassion, patience, and wisdom. If som you are to develop läggande goda mänskliga värderingar. Den till able exempel kan vara a personal level, you will find that och theymer are avvänligthese moton och känna förtroende förimmediately andra blir lugnare

a true source of happiness. We can all achieve peace and happiness, because we all poskänner inför andra, antingen för att vi inte känner dem särskilt väl eller sess some basic good human values. For example, if you can be för att vi upplever att de är hotfulla eller konkurrerar med oss på något friendly and trusting toward others, you become more calm and sätt. När vi är lugna och avslappnade kan vi på bästa sätt använda vår relaxed. You lose the sense of fear and suspicion that we often feel förmåga att tänka klart så att vi oavsett vad vi gör, om vi studerar eller about other people, either because we don’t know them well or slappnad. Vi blir av med den rädsla och misstänksamhet som vi ofta

arbetar, kan göra det bättre.

7


whether we are studying or working, we will be able to do it better. Randy Taran, in this book, provides an opportunity for I den här bokentoerbjuder Randy Taranselfmänniskor att se people look beyond narrow interests,entomöjlighet find out and conbortom sitt smala egenintresse för att översider what is of interest andkomma benefitunderfund to others.med Theoch idea of the väga vad som intressant och skulle gynnaas andra. Idén we om all basicärsameness offör human beingskunna is as simple it is true; alla människors grundläggande likhet är lika enkel someach den är sannfor – viunwant happiness. We can learn much from other, vill alla finna lycka. Vi kan lära oss mycket varandra, när vi förstår derstanding each other’s needsav also means för respecting people’s varandrasnatu behov också vi respekterar människors naral innebär desire todet make theirattown choices. turliga önskanItatt göra sina egnaimpor val. tant that we try to make something is tremendously Det är positive oerhört viktigt att viWe försöker göraborn någonting med of our lives. were not in orderpositivt to cause trouvåra liv. Vible föddes inte för attfor skapa och Men and harm. But ourproblem lives to be oforsaka value, skada. we need to för foster att våra livand skanurture vara avsuch värde måste vi gynna vårda as sådana grundbasic good humanoch qualities warmth, kindläggande ness, goda mänskliga egenskaper värme, ochand medand compassion. If we som can do that,vänlighet the happier more känsla. Om vi lyckas med livet lyckligare meaningful life det can blir be for every one. och mer meningsfullt för alla.

Hans helighetthe Dalai lama —His Holiness Dalai Lama

053-78428_ch00_6P.indd 10

8

04/02/19 5:23


Inledning

Har du någon gång varit med om att en känsla har tagit över ditt sinne utan att du förstod var den kom ifrån eller vad du skulle kunna göra åt saken? Har du någonsin känt att du i den stunden helst inte skulle vilja djupdyka i den känslan. Välkommen i människoklubben! Vi människor har inga problem med de känslor vi tycker om: lycka, acceptans, längtan och kärlek – hit med dem bara … Det är den andra sidan av det känslomässiga spektrumet som ställer till det för oss: rädslans isberg, vredens flammor, förtvivlans djupa grotta. Hur snabbt kan vi springa? Det är tillräckligt svårt att stå ut med dessa utmanande känslor, utan att ens försöka förstå sig på dem. Och det är inte som att de tålmodigt väntar på att bli betraktade heller – känslor förändras dramatiskt från den ena stunden till den andra. Visst förväntas det att vi ska ”vara” med våra känslor, men de allra flesta människor vill vara var som helst utom där. Jag är väl bekant med den känslan. I så många år gynnade jag den ”lyckliga” sidan. Jag var optimisten, den som hittade lösningar på alla problem och den som alltid kunde se det som var bra i alla situationer. Men allt det förändrades en dag när jag satt vid köksbordet med min tonåring som sa: ”Mamma, jag känner mig helt sönderstressad. Jag vill vara lycklig, men jag vet inte hur man gör.” Varenda cell i min kropp 9


längtade efter att hjälpa, men ingen av de ”lösningar” som jag försökte erbjuda fick något som helst gensvar. Jag letade reda på experter, bara för att få veta att enligt Världshälsoorganisationen är depression nu den vanligaste orsaken till lidande över hela världen. Det innebär att både på vår egen gata och i varje land över hela världen så lider kvinnor, män och barn. Och saken är den att vi inte på långa vägar pratar tillräckligt mycket om det. Det är fortfarande verkligen ett stigma. Stigmat och den medföljande tystnaden är områden som jag känner väl till. Min morfar hade varit självmordsbenägen, min mamma led av kronisk depression och på pappas sida av släkten var min faster schizofren. Min syster står också inför dessa utmaningar. Alla familjer har sina problem, och jag var naturligtvis inte immun. Ni kanske förstår att efter samtalet vid köksbordet ringde alla mina inre varningsklockor öronbedövande högt. När jag var barn hade jag inte möjlighet att hjälpa min mamma, men nu när jag själv var mamma skulle jag göra vad som helst för att hjälpa mitt barn. Det här tände en gnista i mig om att göra någonting, inte bara för att hjälpa min egen familj utan unga runt om i världen. Eftersom jag har en bakgrund inom film så producerade jag Project Happiness, en dokumentär som sammanförde unga människor från USA, Nigeria och Tibet för att få svar på en fråga: vad är lycka? De intervjuade George Lucas, ­Richard Gere och hjärnforskaren Richard Davidson och träffade Dalai lama i hans hem i Dharamsala i Indien. Det ledde till att jag skrev en bok för att lära unga människor om positiv psykologi, mindfulness, lycka utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv och till att jag grundade en ideell organisation som tillhandahåller studieplaner för grundskola och gymnasium, vilka har använts digitalt i 120 länder. När självmord blir nyhetsstoff tillsammans med skolskjutningar och omfattande ångest på alla nivåer brinner jag mer än någonsin för att dela med mig av detta material för att inspirera unga och vuxna överallt att utveckla sina inre tillgångar. Min egen resa gav 10


mig de verktyg som jag senare skulle dela med mig av till andra, som tacksamhet, tänkesätt, känslomässig återhämtningsförmåga och kraften i att identifiera sina styrkor, och jag är tacksam över vartenda steg jag tagit på vägen. Det är oerhört viktigt, till och med nödvändigt, att känna till att lycka inte bara är ett tillstånd, det är en färdighet som alla kan utveckla. Jag har själv sett det hända och forskningen bekräftar det. Men någonting i mitt hjärta kände att det fanns mer. Hur är det med den där tilltagande oron klockan tre på morgonen, hur är det med ilskan som blossar upp vid oväntade tillfällen, hur är det med ledsenheten som drar in som ett mörkt moln? Finns det några färdigheter man kan lära sig för att kunna navigera bland dessa känslor, de som vi inte anser vara ”socialt accepterade”, särskilt i en kultur som värderar yta mer än äkthet? När jag grävde vidare i ämnet blev jag förbluffad över att upptäcka att varje emotion hade en egen sorts vishet. Ordet ”emotion” kommer från det latinska ordet ”emovere” som betyder ”energi i rörelse”. Emotioner, oavsett om de anses vara ”positiva” eller ”negativa” är fullpackade, inte bara med energi utan med mycket information. Även om jag kommer att använda orden ”emotion” och ”känsla” synonymt i boken, precis som vi gör i verkligheten, så finns det faktiskt en skillnad (i den svenska översättningen används framför allt ordet känsla, övers. anm.). Hjärnforskaren Antonio Damasio förklarar att emotioner är de signaler som uppstår inne i kroppen och som har utvecklats för att fungera som en automatiserad reaktion för att hantera fara eller möjlighet. Detta sker ofta spontant och utan att vi är medvetna om det. Känslor utlöses av emotioner men sker i vårt sinne, utifrån de tankar och bilder som associeras med en emotion. Enligt Damasio är känslor ”processen att förnimma vad som pågår i organismen (i dig) när du är mitt uppe i en emotion. Eftersom vi har känslor och eftersom känslor faktiskt kan stanna kvar i minnet så har vi möjlighet att använda känslorna från specifika emotioner för att planera för framtiden. Det hjälper oss att konstruera en syn 11


på världen och ta hänsyn till den när vi planerar för framtida händelser.”1 Den här medvetenheten skapar en öppning för en viktig möjlighet. Tänk om vi faktiskt skulle kunna använda våra emotioner och känslor som ett sätt att visa vägen tillbaka, som en inre kompass? Tänk om vi var alkemister och hade verktygen för att kunna omvandla varje emotion så att den kalibrerar om oss för att skapa vårt allra bästa liv? Om de i stället för att ta över oss och få oss ur kurs kunde fungera som en prövo­ sten som hjälper oss att återfå kontakten med vår sanna natur? Tänk om vi kunde förstå att även de besvärligaste emotionerna och känslorna skickar budskap för att varna, skydda och driva oss framåt? Vår tids utmaning är inte bara vad vi kan åstadkomma på utsidan utan hur vi kan komma i kontakt med vår innersta kärna. Vi är här för att uppleva livets stora omfattning och vidd, och det inkluderar våra inre landskap. Det kan endast göras genom att man ger sig i kast med alla emotioner – och har förståelse för hur man kan dra nytta av dem i stället för att låtsas att de inte finns. Då kan vi använda dem skickligt i stället för att följa med dit de tar oss. En sak som är säker är att var och en av oss är mäktigare än vi vet, och ju mer vi förstår om hur vi tänker, handlar och relaterar, desto bättre kommer det att gå i livet. Det här är till hjälp inte bara för oss själva, utan sipprar ut till människorna vi älskar och bryr oss om, samhället vi lever i och världen. Alla känslor är smittsamma. I vår tid av eskalerande ångest och förvirring behöver vi mer än någonsin ta kommandot över våra liv. Att förstå de jobbiga känslorna lika väl som de behagligare ger oss skärpa, bränsle och energi för att kunna uppenbara vilka vi verkligen är, bortom frustration, bedömanden och rädslor. Varje känsla har kraften att ta oss tillbaka till vårt innersta väsen. Som Marcus Aurelius en gång sa: ”Det som står i vägen för handlingen för den framåt – det som står i vägen blir själva vägen.” Den här boken skrevs för att du skulle få ett nytt sätt att se på såväl dina egna dolda förmågor som på de som göms i känslorna. 12


Så här använder du boken När du läser boken kommer du att se att den är uppdelad efter känslor. Varje kapitel fördjupar sig i den kunskap som finns om den känslan, vad den kan ha att säga oss och praktiska, välbeprövade strategier som gör att den kan komma bäst till sin rätt. Det finns flera olika system för att organisera känslor – allt ifrån fem individuella ”familjer” av känslor (glädje, vrede, rädsla, avsky och ledsenhet)2 till sju till tio känslor och hela vägen fram till den senaste forskningen av dr Dacher Keltner och dr Alan Cohen som pekar mot fina skiftningar av tjugosju känslor.3 Brené Browns forskning har lyft fram trettio känslor.4 För den här bokens syfte, för att kunna dyka ner i de utvalda känslorna, har jag avgränsat dem till tio. Var och en är mer fascinerande än den föregående. Du kommer förstås att få dina egna favoriter:

• Längtan tittar på hur längtan fungerar, hur den skiljer sig från hopp eller förväntan, två olika sorters passion att se upp med och vad man kan göra i extrema fall.

• Tolerans utforskar två lager: tolerans vad gäller vissa aspekter av oss själva och tolerans gentemot andra. Vi tittar på skillnaden på tolerans och acceptans och hur man kan känna mer självacceptans. Du kommer att upptäcka hur tolerans står i relation till empati och hur den kan användas för att fördjupa alla dina relationer.

• Lycka diskuterar hur man kan förändra hjärnan för att ta fram det bästa hos oss själva.

Vi kommer även att dyka ner i ”de sju lyckovanorna” och hur små

förändringar kan förändra allt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om post­traumatisk tillväxt och hur det kommer sig att vissa personer återhämtar sig så bra även om de har varit med om tragiska händelser.

• Ledsenhet blandas ofta ihop med depression. I det här kapitlet utforskar vi skillnaden. Du kommer även att komma underfund med 13


ledsenhetens gömda gåvor och varför det är en viktig del av livet att vara ledsen. Slutligen tittar vi på vad det innebär att skapa sitt eget liv och vara fri från ånger.

• Rädsla tittar på de olika typerna av rädsla – det finns många! Du får inventera dina rädslor och får veta vad som händer när rädsla undertrycks. Du får också lära dig några strategier för att göra rädslan till din vän. Ångest förklarar skillnaden mellan rädsla och ångest. När är ångest en sund reaktion och när blir den en störning? Vi kommer även att titta på hur man kan navigera i denna mycket missförstådda känsla.

• Tillit diskuterar två saker som resulterar i tillit: den kan vara resultatet av en inre balans eller av att lära sig någonting nytt på ett yttre plan. Du får lära dig om olika grundinställningar som kommer att stötta eller sabotera för dina drömmar och varför det inte räcker med bara självförtroende.

• Vrede kommer att titta på nackdelarna med denna känsla men också på dess fördelar. Hur skulle du en gång för alla kunna börja använda kraften i vreden? Du kommer att lära dig om vredens många ansikten och beprövade strategier som är till hjälp när vreden väcks.

• Skuld är ett av de starkaste rättesnörena för att få dig att komma tillbaka till det du värdesätter mest. Du kommer att titta på skillnaden mellan skuld och skam. Du kommer också att utforska de tre olika typerna av skuld som kan göra att du inte kommer någonstans samt sju steg som tar dig igenom även de grumligaste vatten.

• Kärlek presenterar de sex olika typerna av kärlek för dig, de tre

stadierna i kärlek och hur kemin i din hjärna får dig att älska, känna åtrå och samhörighet. Du får också veta vad som bidrar till att kärleken håller.

14


Varje kapitel kommer också att ge dig möjligheter att koppla det du läser till ditt eget liv. Se till att skaffa dig en ny dagbok och gör dig redo för reflekterande frågor och utmaningar som kommer att hjälpa dig att upptäcka mer om dig själv och de insikter som är på väg att träda fram. Under den här resan kommer du att få uppmaningar som: ”Skriv snabbt ned följande i din dagbok …”. Då ska du skriva från hjärtat – utan att värdera det du skriver! Det här handlar helt och hållet om att få kontakt med din inre vishet, att återknyta till din intuition och blotta insikter som kanske kommer att förvåna dig. Du kommer att lära dig mycket om dig själv, dina styrkor och dina val allt eftersom du tar dig igenom kapitlen. Innan du börjar är det någonting du bör veta. Även om varje känsla har sina egna kännetecken och budskap är det en fascinerande insikt att det finns en utveckling som hjälper oss att förstå vrede, rädsla och andra utmanande känslor. Författaren dr Paul Ekman och dr Eve Ekman, kontemplativ samhällsvetare, har forskat om känslor och deras olika stadier och pekar på en tidslinje5 som hjälper oss att begripa denna ibland oroande energi. Vad gäller känsloutbrott (och vem får inte sådana ibland) är det bra att känna till att det finns ett förutsägbart mönster och ett sätt att ta sig över till den andra sidan.6 Jag tycker om jämförelsen med en match i någon sport – ibland kan det vara relativt lugnt och ibland kan det vara oväntat intensivt. Men om du vet hur det fungerar och kan förutse vad som kan dyka upp så kommer du att ha en strategi. Här följer några frågor som du kan ställa till dig själv och som kan hjälpa dig att ta dig igenom – inte bara helskinnad utan upprymd och med en känsla av att ha upptäckt någonting. Matchen kan börja!

Försnack Nu är det dags att göra en förhandskontroll. När våra känslor börjar vakna, innan en känsla ökar i styrka, är det till hjälp att göra en snabb 15


inventering: ”Hur känner jag mig? Är min energinivå låg, har jag sömnbrist eller är jag orolig för någonting särskilt? Vad rör sig i mina tankar (arbete, barn, hälsa, ekonomi, politik)? Är jag hungrig, arg för att jag är hungrig (lågt blodsocker) eller har jag helt enkelt vaknat på fel sida?” Alla de här sakerna, som kan verka obetydliga, kan ha stor inverkan på hur du mår fysiskt, psykiskt och emotionellt och hur du kommer att reagera på det som händer. Vad triggar mig psykiskt? Fråga dig sedan, utifrån ett psykologiskt perspektiv: ”Vad är det här för känsla som dyker upp nu? Vad är det som utlöser den? Är det en händelse (anställningsintervju, dejt, presentation) som är påfrestande, eller beror de här starka känslorna på min uppfattningsförmåga och på hur jag ser på världen (livet är enkelt; livet är en kamp; människor är snälla; man kan inte lita på någon …)? Finns det något gammalt minne, en återkommande övertygelse eller ett tema som underblåser känslan?” Stäm av med hjälp av följande påstående: ”När _____________________ händer (eller när jag tänker _____________________) så känner jag ofta _____________________.” Vilka är mina fysiska och känslomässiga ledtrådar? Det hjälper också att titta på själva känslan. Vilka ledtrådar får vi från kroppen (hjärtklappning, knutna nävar, spänningar i överkroppen) om att den här känslan håller på att ta över? Vilka psykiska förändringar upplever vi? Vad är det som gör att ångest känns som ångest, hur känns vreden som vrede? Om du skulle förklara för en vän hur det kändes, vilka ord skulle bäst beskriva dessa känslomässiga och fysiska förändringar? Vad har jag för val? Den här informationen leder oss till en valsituation på en annan nivå, med flera möjliga vägar att välja mellan. Vi kan använda den här nya 16


medvetenheten för att agera på ett konstruktivt sätt. Stäm av med hjälp av följande påstående: ”Utifrån hur det känns i kroppen och utifrån mina tankar så vet jag att (den här personen eller situationen) gör att jag är på väg att triggas igång, så jag kommer __________________.” Genom att göra på det sättet så agerar vi i förväg. Sedan finns det andra alternativet: att välja beteenden som visar sig vara destruktiva. Vi måste också komma ihåg att om vi inte gör något val alls så kommer vi också att automatiskt falla in i gamla (ofta destruktiva) mönster. Vissa människor reagerar inombords och föredrar att trycka undan obehagliga känslor djupt inom sig. Det kan låta som det minsta motståndets väg, men dessa intensiva känslor kan byggas upp och senare ohyfsat braka in som objudna gäster på en fest. Andra reagerar utåt på utmanande känslor, antingen genom att explodera och slå bakut mot någon eller genom att implodera och slå inåt. Konstruktivt eller destruktivt – om vi planerar möjliga situationer i förväg så har vi faktiskt ett val.

Eftersnack Efter den emotionella incidenten så infinner sig en stund då vi varvar ned, ett tillfälle att reflektera, att bli medveten om vad som orsakade incidenten, hur det kändes i kroppen och hur det tog sig uttryck … vad konsekvenserna blev. Om vi tar vara på det här tillfället till reflektion så är det mindre sannolikt att vi triggas igen när liknande situationer dyker upp framöver. Det kan förefalla vara över: ”Det är överspelat, varför bry sig?” Men det här är ett fantastiskt tillfälle att finslipa sin medvetenhet. Det är en av de viktigaste faserna för en känsla och den kan dessutom bidra till att förutse hur liknande situationer kommer att gå i framtiden. Att upprepa samma mönster om och om igen, särskilt om de ständigt gör oss illa, kan väldigt snabbt kännas uttjatat. Genom det våra känslor 17


Alla känslor, positiva som negativa, har något att erbjuda oss bara vi känner till hur vi kan dra lärdom av dem. Neuro­vetenskapen säger att för att förstå och dra nytta av en känsla så behöver vi identifiera den, vilket inte alltid är så lätt. Tänk om vi kunde se våra känslor som en stig som för oss tillbaka till vår inre kompass? Tänk om vi, ­liksom alkemister, hade verktygen att omvandla våra känslor och ta kontrollen över våra liv. Tänk om vi kunde förstå även de mest besvärande känslornas budskap till oss för att varna, skydda och driva oss framåt. Känslosann är en hjälp på vägen. Den ger oss nya perspektiv på våra känslor och visar hur rädsla kan förflytta oss till mod, hur skuld kan lära oss om våra värderingar och hur ilska kan hjälpa oss att sätta hälsosamma gränser.

Randy Taran är en prisbelönt författare och producent, hon har även startat Project Happiness som är ett globalt initiativ för att ge människor resurser och information som behövs för att må bättre.

ISBN 978-91-88633-45-3

KÄNSLO

KÄNSLOSANN

De senaste åren har intresset för forskning på lycka och positiv psykologi varit enormt och det har skrivits många böcker på ämnet. Det finns en bra förklaring till det: lycka är en grundläggande mänsklig drivkraft. Nu kan man se en ökad nyfikenhet på hela känsloregistret och alla känslor spelar en viktig roll i våra liv.

Randy Taran

Randy Taran

Randy Taran har lång erfarenhet av att jobba med känslor och vet så väl att varje känsla, emotion och sinnestillstånd vi upplever har kraften att föra oss tillbaka till vårt sanna jag. Boken Känslosann är din guide på vägen.

Använd kraften i dina känslor för ett rikare liv

SANN

Profile for Smakprov Media AB

9789188633453  

9789188633453  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded