9789188411051

Page 1

Älva ochÄlva och våren vintern

1

Text: Anna-Karin Stråle Text: Anna-Karin Stråle Illustrationer: Mona Jansson Illustrationer: Mona Jansson


Älva och våren Älva väntar på våren. Vintern har varit lång och kall, och nu längtar hon efter att det ska bli varmt ute. En morgon när hon tittar ut genom fönstret ser hon att solen skiner och att det droppar från taken. – Äntligen, säger hon högt för sig själv. När hon går ut känner hon att det inte är så kallt längre. Vad skönt, tänker hon.

6


7


Hon bestämmer sig för att gå till affären för att köpa ett par träskor. Hon vill inte ha på sig vinterstövlar längre. Det är för varmt. I affären ser hon ett par blåa träskor. Hon köper dem. När hon kommer hem sätter hon in vinterstövlarna i garderoben. Istället tar hon på sig träskorna och går ut för att prova dem.

8


9


Älva och våren Våren är äntligen här efter en lång och kall vinter. Nu vill Älva inte gå i sina vinterstövlar längre. Därför går hon till affären för att köpa nya träskor. När Älva vaknar en morgon upptäcker hon till sindag stora glädjehon att en detkorg har snöat under natten. En packar med hallonsaft, kakor

Älva och vintern

och bullar. det Sedan tar honatt med Lysmasken Nu gäller för henne ta sig varasin påvän denna fantastiska vinterdag och göra något till den gamla jordkällaren. Där har de roligt en picknick. tillsammans med sina vänner. ISBN 978-91-88411-05-1

www.lindenslaromedel.se www.lindenslaromedel.se

35

9 789188 411051


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.