Page 1

JONNY LINDÉN

STAVNING

Cc ÅRSKURS

4 6


Var snäll, alltid. Utgiven av NA Förlag AB, Malmö www.naforlag.se © NA Förlag AB Första upplagan, första tryckningen Produktion: NA Förlag AB Författare: Jonny Lindén Grafisk form & layout: Isabella Svensson Illustratör: Caroline Roos Bergman & Isabella Svensson Omslag: Nikki Schmidt

N SWA ECO LA

Tryck: Print Best, Estland 2019 Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk, är förbjuden.

Printed matter 4041 0982

BEL

ISBN: 978-91-88229-26-7

C

NOR DI

Bilder: Shutterstock


JONNY LINDÉN

STAVNING ELEVBOK

Cc ÅRSKURS

4 6


Till läraren Stavning åk 4-6 C innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Elevboken Varje kapitel innehåller sex sidor. Första sidan: • Regelruta (N) för aktuellt stavningsmoment • Ordlista med tjugo ord • Rader där man skriver av de tjugo orden • Rader där man bildar meningar Andra sidan: • Korsord där man jobbar med de tjugo orden Tredje och fjärde sidan: • Berättande text med tillhörande övning Femte och sjätte sidan: • Varierande övningar, som ibland kan vara extra kluriga Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. Även om huvudsyftet med övningarna i boken är att träna just stavning, så får man också annat ”på köpet”: • Ordkunskap • Träning i att använda en ordlista Lärarhäftet Detta häfte innehåller kopieringsunderlag: • Träningsblad (läxa 1) – 20 ord • Mall till diktamen – 20 ord • Manus till diktamen – 20 ord • Träningsblad (läxa 2) – diktamenstext • Mall till diktamen – text • Individuellt diktamensprotokoll för eleven • Klassprotokoll till diktamen

Förslag på arbetsgång till varje kapitel: Vecka 1 1. Börja med gemensam genomgång av regelrutan på första sidan. 2. Läs orden i ordlistan högt tillsammans. 3. Eleverna jobbar individuellt. övning A: Skriv av orden från ordlistan. övning B: Bilda meningar med fem av orden. övning C: Korsord 4. Ge eleverna träningsblad för de tjugo orden i hemläxa (läxa 1). Kopieringsunderlag finns i Lärarhäftet. 5. Genomför diktamen på orden. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till manus och elevblad. 6. Fyll i resultaten i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet. Vecka 2 1. Börja med gemensam högläsning eller individuell tystläsning av den berättande texten på tredje sidan. 2. Eleverna jobbar individuellt med övningen/övningarna som hör ihop med texten. 3. Du som lärare, avgör om alla elever ska ha kravet på sig att göra femte och sjätte sidan. Dessa kan fungera som ”När jag hinner- sidor”. 4. Ge eleverna träningsblad för diktamenstexten i hemläxa (läxa 2). Välj helst ut en begränsad del av texten. De flesta texterna är alltför omfattande för att användas i sin helhet. 5. Genomför diktamen på texten. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till elevblad. 6. Fyll i resultat/bedömning i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet.

• Facit till elevboken Jonny Lindén - författare


Välkommen till Stavning åk 4-6 C!

Innehållsförteckning Kapitel 1 – En eller två konsonanter? ���������������������������������������� sid 4 - 9 Kapitel 2 – Släktord ����������������������������������������������������������������� sid 10 - 15 Kapitel 3 – E eller ä? ���������������������������������������������������������������� sid 16 - 21 Kapitel 4 – J-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 22 - 27 Kapitel 5 – Å-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 28 - 33 Kapitel 6 – Sj-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 34 - 39 Kapitel 7 – Tj-ljudet ���������������������������������������������������������������� sid 40 - 45 Kapitel 8 – S-ljudet ������������������������������������������������������������������ sid 46 - 51 Kapitel 9 – N-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 52 - 57 Kapitel 10 – M-ljudet �������������������������������������������������������������� sid 58 - 63 Kapitel 11 – Ng-ljudet �������������������������������������������������������������� sid 64 - 69 Kapitel 12 – K-ljudet före s ���������������������������������������������������� sid 70 - 75 Kapitel 13 – K-ljudet före t ������������������������������������������������������ sid 76 - 81 Kapitel 14 – Sammansatta ord ��������������������������������������������� sid 82 - 87 Kapitel 15 – Svårstavat ����������������������������������������������������������� sid 88 - 93 Mitt chiffer – mall till övning G på kapitel 12 ��������������������������� . sid 94


1

1. En eller två konsonanter? Efter lång betonad vokal skriver man oftast en konsonant. exempel: vana, vilade, smala, krokar, sprakade

N

Efter kort betonad vokal skriver man oftast två konsonanter. exempel: vann, villa, small, krockar, sprack Några undantag: han, hon, den, än, vän, din, sin

EXEMPEL: krabbor

Vokalen är lång om den låter som i alfabetet.

När man ska dubbelteckna konsonanten k, skriver man ck.

Vokalerna är: a o u å e i y ä ö Alla övriga bokstäver i alfabetet är konsonanter. Betonad vokal betyder att man uttalar just den vokalen med mer tryck/kraft.

1. 2. 3. 4. 5.

vina vinna vinden van vann

A

Om man skriver två likadana konsonanter efter den korta betonade vokalen, kallas det dubbelteckning.

6. sopa 7. soppa 8. brun 9. brunn 10. röt

EXEMPEL: vecka

11. rött 12. hållning 13. dubbelt 14. slägga 15. väga

16. skalade 17. skallade 18. nycklarna 19. myggorna 20. räkorna

 Skriv av orden från ordlistan ovan. Stryk under den vokal som är betonad.

1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

5.

10.

15.

20.

B

 Välj fem av orden du har skrivit. Skriv in dem i meningar, som visar att du förstår ordens betydelse.

1. 2. 3. 4. 5.

4


1 C

1

1

2

4

3

4 5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

Orden du ska skriva i korsordet finns i ordlistan på sidan 4.

...

15 16

13

Om du ser tre prickar ... saknas just det ord du ska skriva in i korsordet.

A a

VÅGRÄTT 1

17

Leila är ... vid att träna varje dag.

PSST! Du kommer väl ihåg att man bara använder STORA bokstäver i korsord!

LODRÄTT

5  Maträtt 6  – Det måste finnas ett sätt att bli av med ... .

2  – Kan du hjälpa mig att skala de här ... ?

Vi blir ju stuckna varje kväll.

10  – Jag tycker det är lite läskigt att vara på ...

3  – Nu är det dags att ... bort gruset från

11  Leila ... höjdhoppstävlingen överlägset.

5  Vincent ... äggen noggrant.

12  – Vad orättvist! Du har fått ... så mycket

7  ... till både jobbet och bilen var försvunna!

trottoaren!

i vårt hus.

godis som jag!

8  – Har Vincent någon chans att ... den här

14  Boxaren blev diskvalificerad på grund av att

tävlingen?

han ... sin motståndare.

9  Sägs man se, när man blir arg

15  Det är viktigt att ha en bra ... om man vill

10  – Kan du höra vinden ... utanför fönstret?

undvika ryggproblem.

16  Om man blandar gul, blå och röd får man ...

17  Charlie blev skräckslagen när det stora

färg.

lejonet ... mot honom.

5


1 Idrottsglädje Tack vare en positiv och uppmuntrande inställning från ledare och tävlande i de båda klubbarna, så var det aldrig någon som blev sur eller otrevlig om man förlorade. Istället gratulerade man sina motståndare för goda insatser.

Ja! tänkte Leila när hon såg hur släggan flög i väg åt rätt håll. I de två första försöken hade den hamnat i kastburen. – Bra! berömde Vincent. Den gick ju superlångt! Du kommer att bli bra på det här.

– Vackert! sa Vincent och gjorde high five med Leila, som precis hade vunnit sitt heat på 400 meter.

– Kanske det, log hon. Nu är det din tur! Lycka till! Det här var första gången de kastade slägga. Båda gillade egentligen löpgrenarna bäst. Men deras tränare Pirjo var noga med att alla tjejer och killar i klubben skulle prova på så många olika grenar som möjligt. Hon menade att ingen i förväg kan veta vad man har mest talang för, förrän man har provat olika saker.

– Tack! Ska du springa nu? – Nej, det ska jag göra om en timme. Nu är det längdhopp som gäller för mig. – Okej, och för mig blir det snart höjdhopp. – Tur att vi slipper tävla i slägga. Det hade blivit katastrof, i alla fall för min del.

Vincent släpade med sig släggan och gick in kastburen. Han ställde sig i ringen och gjorde sig redo.

– Nja, säg inte det! Vi hade säkert gjort succé, skrattade Leila.

...

– Bara slappna av och fokusera! Pirjo stod bakom kastburen och gav vägledning. Precis som Leila, lyckades Vincent få iväg sitt tredje kast utan att släggan fastnade i nätet. Den såg ut att flyga ungefär lika långt också. Men de mätte inte kasten så här i början. Det viktiga var att träna in rätt teknik. Efter en stund med nötande av rätt rörelser och instruerande från Pirjo, var det dags att avsluta träningspasset för den här gången.

Tävlingsdagen var nästan över. Nu återstod bara en gren – stafetten. Man tävlade alltid i mixade lag, alltså tjejer och killar tillsammans. Poängställningen mellan de två klubbarna var otroligt jämn. Allt hängde på hur det gick i stafetten. Både Leila och Vincent var med i stafettlaget. Vincent skulle springa förstasträckan. Han stod beredd i startblocken.

– Då ses vi på lördag! påminde Pirjo.

Pang!

...

Startskottet brann av. Vincent kände sig snabbare och starkare än någonsin tidigare. Han tyckte inte att det spelade någon roll om de skulle vinna eller förlora. Det viktiga var att prestera sin bästa löpning och att göra en perfekt överlämning av stafett­pinnen till Leila.

Lördag förmiddag – dags för den årliga kampen mot friidrottsklubben från grannkommunen. Det brukade alltid bli spännande och roliga tävlingar.

6


1 D

 I texten Idrottsglädje är tjugoåtta ord understrukna. Skriv in dem på rätt plats i tabellen.

Betonad lång vokal + en konsonant

Betonad kort vokal + en konsonant

skaka

hon

Betonad kort vokal + två lika konsonanter (dubbelteckning)

Betonad kort vokal + två olika konsonanter

simma

volt

7


1 E

FR

DR

  Språksläggan. Leila och Vincent har träffat alla vokaler i kastburens nät med släggan. Vilka vokaler saknas? Skriv in dem på rätt ställen i nätet.

TV

TT SL

S

G

RG

GGK

STN

SP

MP

NG

ST

JDH

H

PR

K

PP

LL K L

S

T

F

T

T

P

N

N

8

S

T

T

N

N

G


1 F

 Vilka vokaler saknas här?

1.

S P

2.

L

3.

K S K   P 

S P J

5.

S T

6.

R

R B 

S K 

4.

S T

8.

D

T K 

S T 

R T P 

S T 

L

R M N

R K 

T R

S K

R L D S R 

10. G

L D M

11. N

T   R 

NG N

N G

S

9. V

12.

D

P P V 

7.

LEDTRÅD: Samtliga ord har med idrott att göra!

K   D 

 

L J

 

N T 

13. M

S T 

14. L

N G D S K 

R S K 

9

R D

L S   R 

N G  N G

P  K N

N G


2

2. Släktord N

Ord som är släkt med varandra stavar man ofta lika.

Om grundordet har kort betonad vokal med dubbeltecknad konsonant, behåller man dubbelteckningen i släktordet. EXEMPEL:

grundord släktord

grundord släktord fälla fällning koppel koppling

grundord 1. otäck 3. snabb 5. paddel 7. hoppa 9. stoppa

A

Undantag är några ord som innehåller m- och n-ljud:

släktord 2. otäckt 4. snabbt 6. paddling 8. hoppning 10. stoppning

simma

simning

vinna

vinst

grundord 11. ställa 13. känna 15. drabba 17. trassel 19. simma

släktord 12. ställning 14. känsla 16. drabbning 18. trassla 20. simning

 Skriv av orden från ordlistan ovan.

1.

6.

11.

16.

2.

7.

12.

17.

3.

8.

13.

18.

4.

9.

14.

19.

5.

10.

15.

20.

B

 Välj fem av orden du har skrivit. Skriv in dem i meningar, som visar att du förstår ordens betydelse.

1. 2. 3. 4. 5.

10


2 C

1

2

9 3

Orden du ska skriva i korsordet finns i ordlistan på sidan 10.

4 5 6

7

8

9 10

12

11

13

14

15

16

17

18

17 19

20

20

...

Om du ser tre prickar ... saknas just det ord du ska skriva in i korsordet.

VÅGRÄTT

LODRÄTT

3  – Nästa vecka ska vi träna ... .

1  – Tror du att stormen kommer att ... även oss?

4  – Vi kanske kan lära ... varandra?

2  Ernst är ... på huvudräkning.

7  – Oj! Det tåget körde verkligen ... !

5  – Se inte den filmen! Jag hade en väldigt ...

mardröm, efter att jag hade sett den.

8  Lena brukar alltid ... sin cykel i källaren.

6  Ulf hade en bestämd ... av att någon spione-

13  – ... tjuven!

rade på honom.

14  – Usch, vilket ... sår du har på foten!

10  – Om jag sitter i samma ... för länge, får jag

ont i ryggen.

15  Ett lodjur kan ... åtta meter långt. 16  – ... inte till det i onödan! Gör det så enkelt

11  Det bästa Annica vet, är att träna ... med sin

18  Marwa ska ge sig ut på ... i sin nya kanot.

12  – Åh, vilken mjuk och skön ... det är i den här

favorithäst, Loppan.

som möjligt.

soffan!

19  – Kan du ... 200 meter?

11


2 Kval – Är du mätt? frågade mamma.

Vincent bodde ensam med sin mamma. Pappa hade han inte sett sedan han var liten. Minnet av pappa blev allt svagare genom åren. Så att inte berätta sanningen för mamma kändes extra hårt. Hon gjorde ju alltid allting för honom i alla lägen.

– Ja, jag får inte ner en bit till. Det var jättegott! Jag tror jag går och vilar i soffan lite. – Hur mår du? Du ser trött ut. Vila du en stund innan jag kör dig till träningen sedan.

...

– Jag hoppar över träningen idag. Vi har prov imorgon, så jag måste plugga en del. – Jaha ... det är bra att du tar skolarbetet på allvar. Men du har ju inte missat en enda träning hittills. Är du säker på att du mår bra?

– Vakna! Vincent öppnade ögonen och tittade yrvaket på mamma, som stod och skakade lätt i honom.

– Ja, mamma. Det är säkert, sa Vincent så övertygande han kunde.

– Nu har du sovit i en timme. Det är inte alls likt dig att somna framför tv:n. Du kanske är på väg att bli sjuk?

Han gick in i vardagsrummet, slog på tv:n och kastade sig ner i soffan. Det spelade ingen roll att det var det tråkiga nyhetsprogrammet, som fyllde upp tv-rutan. Han ville bara försvinna bort från verkligheten en stund. Att ljuga för mamma avskydde han. Men han visste inte hur han skulle hantera sin situation.

– Nej, jag är inte sjuk, bara lite trött. Men nu måste jag gå till mitt rum och plugga inför provet. Mamma tittade oroligt på honom. – Är du säker? På att du inte är sjuk, menar jag. – Ja, mamma. Jag lovar! Kolla på tv nu och oroa dig inte. Jag ska bara sitta en timme med pluggandet och sedan ska jag lägga mig tidigt. Imorgon är jag nog pigg igen. Han klappade mamma lätt på kinden, gick till sitt rum och stängde dörren.

...

Nu hade Vincent suttit i drygt en timme med geografiboken framför sig på skrivbordet. Men han hade knappt läst en rad. Han hade haft fullt upp med att försöka komma fram till hur han s­ kulle göra. Ska jag berätta för mamma eller inte? var ­frågan, som hela tiden snurrade runt i huvudet på honom.

12


2 D

L  äs texten Kval. Sexton ord är understrukna. Skriv in dem i tabellen och skriv minst ett släktord till varje understruket ord. Du får hjälp med det första.

Understruket ord

1.

Släktord

mättnad

mätt

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 13


2 E

I Y Å Q L Q P C Y W A H Ä

J F J I U A Ö F Y L D B M

D L Ö N L L B R S U Z O B

 Leta efter de gömda orden och ringa in dem. Tänk på att flera ord kan dela på samma bokstäver.

W A H E Ö L G S N Y M Ä D

S G H S I U A H V N V E F

L G S S K R A M L A Ä Q G

FLAGGA

FLAGGNING

SLÄCKA

SLÄCKNING

TJATTER

TJATTRA

PRASSEL

PRASSLA

TÄCKA

TÄCKNING

RULLA

RULLNING

VISSEN

VISSNA

SKRAMMEL

SKRAMLA

Ä N K I P R A S S E L K Ö

C I R V T Ä C K N I N G N

K N A U T J A T T E R R V

N G M F L S A V Ä Ä G K R

I Y M L T L L T I C U M D

N V E A I Ä N Ä T S K L G

G F L G C Ä Ä I C R S A N

PSST! Orden kan vara skrivna vågrätt, lodrätt, diagonalt eller baklänges!

14

X L R G V C X M N K A N T

Ä Ä P A Z N D I I G A H A


2 F

 Välj ett av de ord du har ringat in. Skriv en mening där ordet ingår. Gör en illustration (bild) som passar ihop med din mening.

Ord:

Mening:

15

Profile for Smakprov Media AB

9789188229267  

9789188229267  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded