Page 1

JONNY LINDÉN

STAVNING

Bb ÅRSKURS

4 6


Var snäll, alltid. Utgiven av NA Förlag AB, Malmö www.naforlag.se © NA Förlag AB Första upplagan, första tryckningen Produktion: NA Förlag AB Författare: Jonny Lindén Grafisk form & layout: Isabella Svensson Illustratör: Caroline Roos Bergman & Isabella Svensson Omslag: Nikki Schmidt

N SWA ECO LA

Tryck: Print Best, Estland 2019 Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk, är förbjuden.

Printed matter 4041 0982

BEL

ISBN: 978-91-88229-18-2

C

NOR DI

Bilder: Shutterstock


JONNY LINDÉN

STAVNING ELEVBOK

Bb ÅRSKURS

4 6


Till läraren Stavning åk 4-6 B innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Elevboken Varje kapitel innehåller sex sidor. Första sidan: • Regelruta (N) för aktuellt stavningsmoment • Ordlista med sexton ord • Rader där man skriver av de sexton orden • Rader där man bildar meningar Andra sidan: • Korsord där man jobbar med de sexton orden Tredje och fjärde sidan: • Berättande text med tillhörande övning Femte och sjätte sidan: • Varierande övningar, som ibland kan vara extra kluriga Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. Även om huvudsyftet med övningarna i boken är att träna just stavning, så får man också annat ”på köpet”: • Ordkunskap • Träning i att använda en ordlista Lärarhäftet Detta häfte innehåller kopieringsunderlag: • Träningsblad (läxa 1) – 16 ord • Mall till diktamen – 16 ord • Manus till diktamen – 16 ord • Träningsblad (läxa 2) – diktamenstext • Mall till diktamen – text • Individuellt diktamensprotokoll för eleven • Klassprotokoll till diktamen

Förslag på arbetsgång till varje kapitel: Vecka 1 1. Börja med gemensam genomgång av regelrutan på första sidan. 2. Läs orden i ordlistan högt tillsammans. 3. Eleverna jobbar individuellt. övning A: Skriv av orden från ordlistan. övning B: Bilda meningar med fem av orden. övning C: Korsord 4. Ge eleverna träningsblad för de sexton orden i hemläxa (läxa 1). Kopieringsunderlag finns i Lärarhäftet. 5. Genomför diktamen på orden. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till manus och elevblad. 6. Fyll i resultaten i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet. Vecka 2 1. Börja med gemensam högläsning eller individuell tystläsning av den berättande texten på tredje sidan. 2. Eleverna jobbar individuellt med övningen/övningarna som hör ihop med texten. 3. Du som lärare, avgör om alla elever ska ha kravet på sig att göra femte och sjätte sidan. Dessa kan fungera som ”När jag hinner- sidor”. 4. Ge eleverna träningsblad för diktamenstexten i hemläxa (läxa 2). Välj helst ut en begränsad del av texten. De flesta texterna är alltför omfattande för att användas i sin helhet. 5. Genomför diktamen på texten. I Lärarhäftet finns kopieringsunderlag till elevblad. 6. Fyll i resultat/bedömning i de individuella diktamensprotokollen och i klassprotokollet.

• Facit till elevboken Jonny Lindén - författare


Välkommen till Stavning åk 4-6 B!

Innehållsförteckning Kapitel 1 – En eller två konsonanter? ���������������������������������������� sid 4 - 9 Kapitel 2 – Släktord ����������������������������������������������������������������� sid 10 - 15 Kapitel 3 – E eller ä? ���������������������������������������������������������������� sid 16 - 21 Kapitel 4 – J-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 22 - 27 Kapitel 5 – Å-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 28 - 33 Kapitel 6 – Sj-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 34 - 39 Kapitel 7 – Tj-ljudet ���������������������������������������������������������������� sid 40 - 45 Kapitel 8 – S-ljudet ������������������������������������������������������������������ sid 46 - 51 Kapitel 9 – N-ljudet ����������������������������������������������������������������� sid 52 - 57 Kapitel 10 – M-ljudet �������������������������������������������������������������� sid 58 - 63 Kapitel 11 – Ng-ljudet �������������������������������������������������������������� sid 64 - 69 Kapitel 12 – K-ljudet före s ���������������������������������������������������� sid 70 - 75 Kapitel 13 – K-ljudet före t ������������������������������������������������������ sid 76 - 81 Kapitel 14 – Sammansatta ord ��������������������������������������������� sid 82 - 87 Kapitel 15 – Svårstavat ����������������������������������������������������������� sid 88 - 93 Mitt chiffer – mall till övning G på kapitel 12 ��������������������������� . sid 94


1

1. En eller två konsonanter? Efter lång betonad vokal skriver man oftast en konsonant. exempel: vas, stil, val, lok, haka, fina, vin

N

Efter kort betonad vokal skriver man oftast två konsonanter. exempel: vass, still, vall, lock, hacka, finna, vind Några undantag: han, hon, den, än, vän, din, man

EXEMPEL: brunn

Vokalen är lång om den låter som i alfabetet.

När man ska dubbelteckna konsonanten k, skriver man ck.

Vokalerna är: a o u å e i y ä ö Alla övriga bokstäver i alfabetet är konsonanter. Betonad vokal betyder att man uttalar just den vokalen med mer tryck/kraft.

1. 2. 3. 4.

krok krock vila villa

A

5. 6. 7. 8.

Om man skriver två likadana konsonanter efter den korta betonade vokalen, kallas det dubbelteckning.

bok bock hål håll

9. möte 10. mötte 11. mäta 12. mätta

EXEMPEL: lycka

13. han 14. hann 15. stranden 16. vilken

 Skriv av orden från ordlistan ovan. Stryk under den vokal som är betonad.

1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.

B

 Välj fem av orden du har skrivit. Skriv in dem i meningar, som visar att du förstår ordens betydelse.

1. 2. 3. 4. 5.

4


1 C

2

1

3

2 3

Orden du ska skriva i korsordet finns i ordlistan på sidan 4.

4

8

9

10

6

12

A a

4

6

7

11

5

...

PSST! Använd bara STORA bokstäver i korsord.

VÅGRÄTT

Om du ser tre prickar ... saknas just det ord du ska skriva in i korsordet.

LODRÄTT

7  – ... god mat du har lagat idag!

1  – Åh, idag ska jag ligga på ... och sola

hela dagen!

8  – ... du i tid till lektionen?

5  – Det här är en väldigt bra ... .

9  – Du måste ... noggrant

Den måste du läsa!

med linjalen!

7  – Läkaren sa att det är viktigt att ...

10  – Kan du se bra på långt ... ?

ordentligt efter operationen.

11  – Blev alla gäster ... och

8  – Kolla, vilket stort ... jag har i tröjan!

belåtna efter lunchen?

9  – Vem ... du på stan igår?

12  – Jag har ett mycket viktigt ...

klockan åtta idag.

10  Noah sa att ... inte ville följa med till Norge.

5


1 Stressigt – Helt fantastiskt, Ellen!

Ellen kunde inte resa sig upp. Hon hade fått alla lagkompisar över sig i en stor glädjeskrikande hög. Ellen kände sig lycklig – men stressad! Hon var tvungen att skynda sig nu. Ikväll skulle det vara konsert med hennes rockband. Hon var bandets sångare, så hon kunde ju inte gärna strunta i det.

Ellen kände själv att hon hade gjort något riktigt bra. Berömmet hade kommit från Anders, Ellens fotbollstränare. Nu var det mindre än en minut kvar av den viktiga cupmatchen. Om de lyckades vinna den, så var de klara för final nästa vecka!

– Underbart, tjejer! stönade hon ansträngt under de andra. Men jag måste sticka nu! Ni får fira segern utan mig idag.

Ellens lag ledde med 1 - 0, när en av motståndarlagets anfallare plötsligt blev helt fri med bollen. Hon avancerade snabbt mot målet. Ingen verkade klara av att hinna ikapp henne. När hon kom in i straffområdet, tittade hon upp för att se var Ellen befann sig. Det här kunde ju inte sluta på något annat sätt, än att det blev 1 - 1. Anfallaren fick till ett oerhört hårt vristskott. Bollen for iväg som en raket mot krysset – en mycket snygg kvittering skulle bli ett faktum. Men då hände något som ingen trodde var möjligt. Ellen kastade sig som en panter och ”klistrade” bollen innan den passerade mållinjen.

Ellen hade snabbt sagt hej då till lagkompisarna och Anders, för att sedan rusa till parkeringen där pappa stod och väntade med bilen. – Gasen i botten, pappa! Nu är det bråttom!

...

– Vilken dag! suckade Ellen, när hon kom hem efter en mycket lyckad konsert.

Det var alldeles tyst under några sekunder, när Ellen hade landat på gräsmattan med bollen i famnen. Ingen verkade förstå vad som egentligen hade hänt. Men så ljöd domarens visselsignal. Anders blev alldeles till sig av glädje, och fortsatte att ropa:

Det hade varit en underbar dag, men stressig också. Hon öppnade kylskåpet och hittade en tallrik med köttfärssås och spagetti, som hon värmde i mikron. Det var nödvändigt att få lite energi. För det var tyvärr inte slut på dagens stressande. Hon var tvungen att läsa på inför morgondagens biologiprov.

– Helt fantastiskt! Helt fantastiskt!

Tur att det är fredag imorgon! tänkte Ellen.

6


1 D

 I texten Stressigt är tjugo ord understrukna. Skriv in dem på rätt plats i tabellen.

Betonad lång vokal + en konsonant

Betonad kort vokal + en konsonant

gris

han

Betonad kort vokal + två lika konsonanter (dubbelteckning)

Betonad kort vokal + två olika konsonanter

hoppa

sant

7


1 Språkvakten. Sara och Nils försöker skjuta bort Språkvaktens bokstäver. De har lyckats träffa alla vokaler. Kan du se vilka vokaler det är som saknas? Hjälp Språkvakten att få tillbaka dem. Skriv in de vokaler som saknas.

E

M

L

S

M

K

S

N

R

B

F

T

B

L

R

T

T

D

S

T M 

K

T

L

V

Dessa vokaler är bortskjutna

A A  A  E  I  O  O  U  Y  Å  Å  Å  Ä

8

S

L

K

T

M

T

L


1 F

Försök klura ut vilka vokaler som fattas i följande ord:

1. C

L K 

D J 

2. S P

N D 

L N 

3.

N S 

G R

4. F J

R R K 

5. H

N G L 

6. T

7.

N G 

K

8. 9. H 10. M J 

R   R N 

N S 

L L

S T

12. K

R

S  

R D 

T

N T R 

11. V

R

L   N 

9

R  N T 

R


2

2. Släktord N

Ord som är släkt med varandra stavar man ofta lika.

Om grundordet har kort betonad vokal med dubbeltecknad konsonant, behåller man dubbelteckningen i släktordet. EXEMPEL:

Undantag är några ord som innehåller m- och n-ljud: grundord släktord sommar somras

grundord släktord

känna

öppen öppna

kände

smälla smällt

grundord 1. trygg 3. spilla 5. koppel 7. knäcka

A

släktord 2. tryggt 4. spillde 6. koppla 8. knäcktes

grundord 9. rädda 11. skvaller 13. fälla 15. packa

släktord 10. räddning 12. skvallra 14. fällning 16. packning

 Skriv av orden från ordlistan ovan.

1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.

B

 Välj fem av orden du har skrivit. Skriv in dem i meningar, som visar att du förstår ordens betydelse.

1. 2. 3. 4. 5.

10


.

2 C

1 2 3

4

5

6

7

8 10

9

9

1

11

12 13 14

Orden du ska skriva i korsordet finns i ordlistan på sidan 10.

...

12

A a

Om du ser tre prickar ... saknas just det ord du ska skriva in i korsordet.

VÅGRÄTT

PSST! Använd bara STORA bokstäver i korsord.

LODRÄTT – Kan du ... den här nöten åt mig?

3  – Du får absolut inte ... saft på min nya duk!

1

4  – Usch, vilket hemskt ljud! utbrast Elsa. Det

2  – Nu måste du ... väskan! Vi åker till

lät som om ett ben ... .

flygplatsen strax.

6  – Kan du ... batterierna, så att lampan lyser?

5  – Lyssna aldrig på ... !

7  – Jag tycker inte det är schyst att ... om

9  – Det är inte bra att ... någon i straffområdet.

någon.

10  – Det känns ... att sitta i mammas knä,

8  – Brukar du ha mycket ... med dig när du

tycker Viktor.

reser utomlands?

11  – Hjälp! ... mig! 13  – Åh, nej! Jag ... kaffe över hela bordet! 14  – Känner du dig ... när du är ute i skogen på

natten, alldeles ensam?

11


2 Familjeäventyr Sofia hoppade till av det oroväckande ljudet.

Det var en härlig och solig vårdag. Sofia hade njutit av att stå lutad mot relingen och spana ut mot horisonten.

– Vad var det?! pep hon nervöst. Tänk om vi hamnar i vattnet!

Långt bort hade hon sett en flock fiskmåsar, som kretsade ovanför en fiskebåt.

– Det är ingen fara, svarade pappa. Det smäller alltid till litegrann i rampen när man kör över till färjan.

Nu var de redan framme i Fredrikshamn – eller Fredrikshavn, som det heter på danska. Sofia anade att bilresan inte skulle bli lika rolig som båtresan. Målet var Billund – en 21 mil lång bilresa på nästan tre timmar. Men det skulle det förstås vara värt. Där skulle de bo i ett lyxigt hus på ett ställe som heter Lalandia. Hon längtade efter att få leka och simma i det fantastiska badlandet, som hon hade sett bilder på. Legoland fanns ju i närheten också.

Sofia försökte slappna av lite. Det här skulle ju bli en fantastisk resa med hela familjen. Hon hade blivit så glad när mamma och pappa hade berättat att de skulle åka på en fyra dagars minisemester till Danmark. Lillebror Martin hade, om möjligt, blivit ännu gladare när han hade förstått att han skulle få ledigt från skolan i flera dagar.

...

Äntligen! tänkte Sofia när pappa parkerade bilen på bildäcket längst ner i färjan. Nu kan jag känna mig lugn. Mamma vände sig mot Sofia och Martin:

Sofia hade svårt att hålla ögonen öppna. Hon var trött, men lycklig, där hon satt i bilens baksäte. De var på väg hem igen.

– Nu när vi går upp till passagerardäck, är det viktigt att vi håller ihop. Ingen får springa iväg på egen hand! Det borde vi väl klara? Resan från Göteborg till Fredrikshamn tar bara drygt tre timmar.

Det här har varit några av de bästa dagarna i mitt liv! tänkte hon. Hon kunde knappt bärga sig till nästa dag. Då var det måndag och dags att gå till skolan igen. Alla klasskompisar skulle bli gröna av avund, när hon berättade vad hon hade varit med om.

– Ja, ja! suckade Martin otåligt. Nu går vi! Vi kan väl börja med att handla godis? Snälla?! Tiden bara flög iväg, tyckte Sofia. Det hade varit en jätterolig båtresa. Martin hade fått som han ville – de hade börjat med godisköp i taxfreebutiken. Sedan hade de gått runt och utforskat färjan, både inne och ute på däck.

Det absolut roligaste minnet var när pappa hade försökt visa sig på styva linan. Han skulle minsann visa sina barn hur man hoppar en riktig ”kanonkula”, så att det stänker mycket vatten. Med full fart hade han sprungit mot en av bassängerna. Han lyckades fantastiskt bra med sin kanonkula. Sofia och Martin jublade och applåderade. Men det fanns en person som inte jublade. En äldre dam, som satt och drack kaffe vid ett cafébord nära bassäng- kanten, drabbades av pappas konststycke. Hon blev fullständigt genomvåt av allt vatten som stänktes upp från bassängen. Sofia log inombords och tänkte för sig själv: Jag tror aldrig jag har sett pappa skämmas så mycket, som då!

12


2 D

1.

Läs igenom texten Familjeäventyr. Fjorton ord är understrukna. Skriv in dem i tabellen och skriv minst ett släktord till varje understruket ord. Du får hjälp med det första.

Understruket ord

Släktord

smäller

smällde, smällt

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

13


et är

2

N

ST

O

O

R

D

D

R

V

O

Ä

N

ST

N O RR

E W T A Y Ä R B D G Q

I

C K H

L A

T

START

Ö Z

ÖST E R

VÄST E R

P S U Å N M V I

J Ä B V N E

S W O N C J D J C A X F Ö H ST

SY ST

SY

Ä

D

V

O

D

SY D

E

  Väderstreckslabyrint. Hjälp kaptenen på färjan Stena Danica att navigera på havet, så att han inte kör på något grund. Följ instruktionerna och skriv upp bokstaven färjan hamnar på efter varje instruktion. Om du sätter dessa bokstäver i rätt ordning, så bildas ett ord. Vilket?

Instruktion

Färjan hamnar på följande ruta:

Start

Start

1. Gå två steg åt söder, sedan två rutor åt öster.  2. Gå fem steg åt norr, sedan tre steg åt väster. 3. Gå fem steg åt söder.  4. Gå ett steg åt nordväst, sedan tre steg åt norr. 5. Gå två steg åt söder. 6. G  å tre steg åt nordost, sedan två steg åt öster.  7. Gå fem steg åt söder, sedan ett steg åt sydväst.

Ordet är Kan du förklara vad ordet betyder?

14


2

ÖST E R

VÄST E R

N

ST

O

O

R

D

D

R

V

O

Ä

N

ST

N O RR

START

ST

SY ST

SY

Ä

D

V

O

D

SY D

F

 Gör din egen väderstreckslabyrint, som du låter en klasskompis lösa.

Instruktion

Färjan hamnar på följande ruta:

Start

Start

1.2.3.4.5.6. 7.8.Ordet är

15

Profile for Smakprov Media AB

9789188229182  

9789188229182  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded