9789188181718

Page 1

100 LÄTTA

ANDLIGA

SÅNGER gitarr

LARS AXELSSON & EDDIE STRÄNGLIDEN NOTFABRIKEN


Omslag: Tord Nygren

Copyright © 2018 Notfabriken Music Publishing AB Tryck: Dardedze Holografija, Riga 2018 ISBN 978-91-88181-71-8


INNEHÅLL All night, all day 6 Allt till Jesus 7 Amazing grace 8 Angels we have heard on high 9 Bara du 10 Bara i dig 11 Barnatro 12 Bereden väg för Herran 14 Bliv kvar hos mig 16 Blott en dag 15 Bred dina vida vingar 18 Brist ut min själ 19 Crying in the chapel 20 Dagen är kommen 21 De kommer från öst och väst 22 Den blomstertid nu kommer 23 Den nyfödde Jesus 24 Det hände sig i Betlehem (Mary´s boy child) 25 Det lyser en stjärna 26 Det lilla ljus jag har 28 Din klara sol går åter upp 29 Dra mig nära dig 30 Du vet väl om att du är värdefull 31 Du är helig 32 Där får jag andas ut 33 Där rosor aldrig dör 34 En vänlig grönskas rika dräkt (Sommarpsalm) 35 För allt Du gjort 36 För vår Gud är allting möjligt 37 Gloryland 40 Go down Moses 41 Going down to the river 38 NOTFABRIKEN


Guds kärlek är som stranden 42 Guldgrävarsången 44 Gyllne morgon 46 Gå inte förbi 48 Gå, Sion, din konung att möta 50 Halle, halle, halleluja 51 He´s got the whole world in His hand 52 Hjärtats lovsång 53 Hosianna 54 Hosianna (Lovet stiger) 55 Håll mitt hjärta 56 Härlig är jorden 57 I alla evigheter 58 I din öppna famn 59 I still haven´t found what I´m looking for 60 Jag har hört om en stad 62 Jag lyfter ögat mot himmelen 64 Jag skall gå genom tysta skyar 65 Jesus för världen givit sitt liv 66 John Browns body 67 Julen är här 68 Just a closer walk with Thee 69 Jubla nu, mitt sälla hjärta 70 Klippa du som brast för mig 74 Kom, lova vår Gud 72 Kumbayah my Lord 75 Limu limu lima 76 Ljuset 77 Ljuset i advent 78 Långt bortom rymder vida 79 Löftena kunna ej svika 80 Michael row the boat ashore 82 Min Gud, när jag betänker 83 Morgon mellan fjällen 84

NOTFABRIKEN


Må din väg gå dig till mötes 85 Nobody knows 86 Nu tändas tusen juleljus 87 När den evigt klara morgon gryr 88 Närmare, Gud, till dig 90 Och varje mänska 91 O, hur saligt att få vandra 92 O, store Gud 94 Oh happy day 96 Om jag ägde allt men icke Jesus 97 Ovan där 98 Peace in the valley 100 Pärleporten 102 Ropa till Gud 103 Sjung evangelium om Jesus 104 Stilla natt 105 Sträck ut din hand 106 Så stor är vår Gud 107 Säg mig du lilla fågel 108 Till vår Gud 110 Till himlen når vår sång 109 Tryggare kan ingen vara 116 Under ytan 112 Utan dej 114 Var hälsad, sköna morgonstund 117 Var jag går, i skogar, berg och dalar 118 Vid Betlehem en vinternatt (The First Noel) 120 Vår Gud är oss en väldig borg 122 Vågorna 124 Wayfaring stranger 119 When the Saints go marchin´ in 126 You´ve got a friend 128 Ära till Ditt namn 130 Även bland törnen finns det rosor 127

NOTFABRIKEN


6

All night, all day G

Traditionell

C

G

D7

R All night, all day, angels watching over me, my Lord.

G

B7 Em G

A7

°°°

D7 G

All night, all day, angels watching over me.

G

C

D7

1 Now I lay me down to sleep, angels watching over me, my Lord.

G

B7

Em G

A7

D7 G

Pray the Lord my soul to keep, angels watching over me.

C

X

° °

G

R All night, all day…

G

C

D7

X X

2 If I die before I wake, angels watching over me, my Lord.

G

B7

Em G

A7

D7

°

D7 G

Pray the Lord my soul to take, angels watching over me.

G

B7

R All night, all day…

X

G

°

Em

° °°°

A7 X

NOTFABRIKEN

° ° °


7

Allt till Jesus A

E

Text: J A Van de Venter Musik: W S Weeden

D

E

A

A

1 Allt till Jesus vill jag lämna. Allt till honom nu jag bär.

A

E

D

A

Bm7 E

E

X

A

Honom vill jag tro och älska. I hans sällskap vandra här.

R Jag nu lämnar allt.

°

A

Ja, jag lämnar allt.

A

D

E

E

A

Allt till dig, min dyre Jesus. Jag nu lämnar allt.

A

°

E

D

°

E

°°

A

2 Allt till dig jag överlämnar. Gör mig, Herre, helt till din.

A

E

D

E

A

Värm mig med din Helge Ande, så jag vet att Du är min.

D X X

A

Bm7

°

R Jag nu lämnar allt…

A

E

D

E

A

3 Jesus, allt jag överlämnar. Giver helt mig själv åt Dig.

A

E

D

E

A

Fyll mig med din kraft och kärlek. Nådens regn sänd över mig.

A

Bm7

R Jag nu lämnar allt…

NOTFABRIKEN

Bm7 X

° °


8

Amazing grace

Traditionell

Aretha Franklin, Rod Stewart

D

D7

G

D

D

1 Amazing grace! How sweet the sound X X

A7

that saved a wretch like me!

D

G

°

D

I once was lost but now am found,

A7 D

was blind, but now I see.

D7 X X

D

D7

G

D

°

2 ’Twas grace that taught my heart to fear

A7

and grace my fears relieved.

D

G

D

G

How precious did that grace appear

A7

°°°

D

the hour I first believed!

D

D7

G

D

3 Through many dangers, toils and snares

A7

A7

X

I have already come.

D

G

D

’Tis grace hath brought me safe thus far

A7

D

and grace will lead me home.

D

D7

G

D

A7

4 When we’ve been there ten thousand years, bring shining as the sun.

D

G

D

A7

D

We’ve no less days to sing God’s praise than when we first begun.

NOTFABRIKEN

° ° °


9

Angels we have heard on high D

A7

D

A7

D

1 Angels we have heard on high sweetly singing o’er the plains,

D

A7 D

A7

Traditionell

D X X

D

°

and the mountains in reply echoing their joyous strains.

D

B7 Em A

D G A D

A

D

B7 Em A

D G A D

A7 D

R Glo – o – o – o – o – o - oria in excelsis Deo!

A7 X

Glo – o – o – o – o – o - oria in excelsis De-e-o!

D

A7 D

A7

° ° °

D

2 Shepherds, why this jubi - lee? Why your joyous strains pro-long?

D

A7

D

A7

D

What the gladsome tidings be which inspire your heav’nly song?

D

B7 X

°

B7 Em

R Glo – o – o...

D

A7

D

A7

D

3 Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing.

D

A7

D

A7

D

Come, adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King.

D

Em

° °°°

B7 Em

R Glo – o – o...

A X

D

A7

D

A7

D

°

°

4 See Him in a manger laid, whom the choirs of angels praise.

D

A7

D

A7

D

Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise.

D

G

B7 Em

°°°

R Glo – o – o...

NOTFABRIKEN


14

Bereden väg för Herran

Tysk folkmelodi Svensk text: Frans Mikael Franzén

Psalm 103

G

D

G

C

D

G

G

1 Bereden väg för Her - ran! Berg sjunken, djup stån opp!

G

D G

C

D

D

D

A D

°°°

G

Han kommer, han som fjär - ran var sedd av fädrens hopp.

G

A

A

Rättfärdighetens förs - te, av Davids hus den störste.

G

D G

Em D

Välsignad vare han

G

som kom i Herrens namn!

D X X

G

D G

C

D

G

°

2 Guds folk, för dig han trä - der, en evig konung opp.

G

D G

C

D

G

Strö palmer, bred ut klä - der, sjung ditt uppfyllda hopp.

G

A

D

A

D

A D

Guds löften äro san - na, nu ropa: Ho - si - an - na!

G

D G

Välsignad vare han

G

Em D

G

C

X

° °

som kom i Herrens namn!

D G

C

D

G

3 Gör dina portar vi - da för Herrens härlighet.

G

D G

C

D G

X

Se, folken kring dig bi - da att nå din salighet.

G

A D

A

D

°

A

°

A D

Kring jordens länder al - la skall denna lovsång skalla:

G

D G

Välsignad vare han

Em D

G

som kom i Herrens namn!

G

Em

° °°°

NOTFABRIKEN


15

Blott en dag

Text: Lina Sandell Musik: Oscar Ahnfeldt

Psalm 249

D

Em

D

1 Blott en dag, ett ögonblick i sänder,

A7

X X

D

vilken tröst, vad än som kommer på!

D

°

Em

Allt ju vilar i min Faders händer,

A7

D

skulle jag, som barn, väl ängslas då?

D

Em

G

° °°°

Han som bär för mig en faders hjärta,

A7

D

han ju ger åt varje nyfödd dag

D

Em

dess beskärda del av fröjd och smärta,

A7

A7

D

möda, vila och behag.

D

X

Em

A7

° ° °

D

2 Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd.

D

Em

A7

D

Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd.

D

G

A7

D

Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig.

D

Em

A7

D

”Som din dag, så skall din kraft ock vara”, detta löfte gav han mig.

D

Em

A7

D

3 Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär,

D

Em

A7

D

ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är.

D

G

A7

D

Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand

D

Em

A7

D

blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.

NOTFABRIKEN

G

°°°


16

Bliv kvar hos mig Psalm 189

D

G

A7

D

1 Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när.

D

G D Em

D

Em

Musik: W H Monk Svensk text: Oscar Mannström

E7

A

D X X

Bliv kvar, o, Herre, snart är natten här.

B7

°

Em

Då allting annat sviker och bedrar,

A

D

G

D A7 D

du ende trogne tröstare, bliv kvar.

D

G

°°°

G A7 D

2 Som drömmar flyr, så ilar våra år.

D

G D Em

E7

A

All jordens glädje likt en fläkt förgår.

D

Em B7

Em

Allt hastar hän mot sin förvandling snar.

A

D

G

D A7 D

X

Du är densamme, bliv du hos mig kvar.

D

G

D

G D Em E7

° ° °

A7 D

3 Ej blott en blick, ett ord jag beder om.

A

Nej, som till Emma-us du fordom kom

D

A7

Em B7

Em

Em

° °°°

och sorgsna bröders tunga börda bar,

A

D

G

D A7 D

kom, ej att gästa blott, bliv hos mig kvar.

E7

° ° °°

G

NOTFABRIKEN


17

D

G

A7

D

4 Du ensam kan betvinga mörkrets hot

D

G D Em E7

X

A

och giva styrka att stå frestarn mot.

D

Em B7

°

A

°

Em

Var stund din närhet jag av nöden har;

A

D

G

D A7 D

i köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar.

B7 X

D

G

A7

D

5 Som späd jag lades i din kärleks famn

D

G D Em E7 A

och blev välsig-nad i ditt dyra namn.

D

Em

B7

Em

Du mig ej lämnat, fast på villors stig

A

D

G

D

A7 D

jag ofta svek dig. O, bliv kvar hos mig.

D

G

A7 D

6 Ej fruktar jag, då du är när i nåd.

D

G

D Em E7

A

Då viker smärtan, aldrig fattas råd,

D

Em B7

Em

av gravens fasa ej ett spår är kvar,

A

D

G

D A7 D

och döden mist sin udd, när dig jag

har.

D

G

D

D

G D Em E7 A

A7

7 Ditt kors skall skina för min blick, när sist jag somnar in, o, Herre Jesu Krist.

D

Em

B7

Em

Då viker natten, morgon bräcker klar.

A

D

G

D A7 D

I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar.

NOTFABRIKEN

°


28

Det lilla ljus jag har 1

G

G7

C

G

Traditionell Text: Pelle Karlsson

G

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart.

°°°

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart.

G

B7

Em

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart,

G

D7

G

lysa klart, klart, klart, lysa klart.

C G

G7

°°°

G

G7

C

G

2 Jag sätter det ej under skäppan nej, det ska få lysa klart. Jag sätter det ej under skäppan nej, det ska få lysa klart.

G

B7

G

D7

G

lysa klart, klart, klart, lysa klart.

C

Em

Jag sätter det ej under skäppan nej, det ska få lysa klart,

X

° °

C G

G

G7

C

G

3 Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart. Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart.

G

B7

B7 X

Em

°

Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart,

G

D7

G

lysa klart, klart, klart, lysa klart.

C G

G

Em

° °°°

G D7 X X

NOTFABRIKEN

°


29

Din klara sol går åter upp

Traditionell Text: J O Wallin

Psalm 176

A

D

F# m B7

E7 A

E

1 Din klara sol går åter opp, jag tackar dig, min Gud.

F# m

A

D

E

F# m D E

X

A

°

A

°

Med kraft och mod och nyfött hopp jag höjer glädjens ljud.

A

D

E7

F# m

D E

A

F# m B7

E

2 Din sol går opp för ond och god, för alla som för mig.

A

O må jag så

A

F# m D E A

i tålamod och kärlek likna dig.

D

D X X

°

F# m B7 E

E7 A

3 O, hjälp mig lyda dina bud och ha din vilja kär,

A

F# m D

E

F# m

D E A

förnöjd och glad i dig, min Gud, var dag jag le - ver här.

A

D

A

F# m

E7

A

F# m B7

E7

° ° °°

E

4 Då skall jag, trygg i råd och dåd, till dig, o Fader, fly

D

E

F# m D E

A

och än förnimma att din nåd är varje morgon ny.

F #m

XX

IV *

B7 X

°

E

° * IV = 4:e band

NOTFABRIKEN

°°


100

LÄTTA ANDLIGA SÅNGER gitarr

Här finns text och ackord till 100 andliga sånger som alla kan sjunga och kompa – oftast med bara några få ackord. Gitarrackorden ser du bredvid texten på varje sida.

ISBN 978-91-88181-71-8

9 789188 181718