9789180277501

Page 1

TESTAMENTE - EN KÄRLEKSSAGA

Khelil Khelil© 2022 Khelil Khelil

Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-8027-750-1


Testamente - en kärlekssaga av Khelil Khelil

Khelil Khelil är utlandsfödd och bor i Mölndal i utkanten av Göteborg där han stormtrivs.


Hemkomst Jag gick in åtskilliga gånger i museet enbart för att titta på Hemkomst av Carl Kylberg. Sedan dess har jag för alltid burit på den i mitt huvud.


Agnostiker Inget paradis Inget helvete Punkt slut Helvetet är här Paradiset Är här Djur och natur Är paradiset De andra Är ofta helvetet


Att skriva Är att fånga droppar Från regnet Ett dropp Eller flera Åt gången När det torkar Då torkar det ordentligt Inte ett enda dropp Den mörka sidan Av månen Av gåvan Inget hjälper då Det är bara att åka till Grekland och titta på havet.


Positiv energi är nödvändigt dagligen för att klara resan genom livet. En smula hopp och lite positiv energi hjälper mycket när det går snett. Livet har sin grymma sida, med oväntade och smärtsamma förluster som gör jätteont.


Att tända ett ljus Att bara tända Inget snack Till ingen Varken på jorden Eller i himlen Att stänga för en liten stund Alla tankar Allt Då återstår bara Jag och familjen För en liten stund Mot ljuset I ljuset


Att stå Med öppna armar Där hela kroppen Är med i rörelse Mot ljuset Mot himmelen Mot vintergatan Mot tyngdlöshet Mot universum Mot frihet Bortom All smärta Bortom allt Falungong Falungong För alltid.


Sisu ska det vara När man är förbannad Sisu När det får vara nog Sisu När det behövs Mycket sisu När man ska Bestiga Berger Sisu hela tiden För alltid Jävla anamma


Khelil fick en stroke, som fick honom att tänka på döden. Testamenten är det han vill lämna till sina barn och barnbarn.

9 789180 277501


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.