__MAIN_TEXT__

Page 1

Gert Nilsson

Fรถnster mot verkligheten Dikter och tankar


Fรถnster mot verkligheten


GERT NILSSON

Fรถnster mot verkligheten


5

Fönster mot verkligheten Verkligheten den är sällan synlig fast vi anar den ibland. I mitt minnes labyrinter och i konstens formationer står den ej att finna. Inte ens den nakna stenen kan oss visa verkligheten helt. Men Han som kom som Gud och mänska, hatad och föraktad, dödad på ett kors Han är verklighetens Herre. I hans död blir livet nytt, kärleken slår ut i blom. Tron på honom blir ett fönster mot den verklighet som är, som varit och skall vara i en salig evighet.


6

Advent Advent är mörker och kyla men också framtid och hopp. Den maktlöse kungen på åsnan har världens makt i sin hand. Utan vapen, hyllad av några, utskrattad av andra bär han nyckeln till världens hemlighet i sitt hjärta, det hjärta som brister av kärlek och uppenbarar Guds sanning, den hemlighet som i sig bär hoppet om framtid och liv, om frihet för de fångna, om återställd mänsklighet och en framtid full av liv.


7

Julen – Guds kärleksförklaring till mänskligheten Somliga säger sig hata Julen, Men gör de verkligen det? Är det inte kommersen och ståhejet Som är föremål för deras hat? Julen är kärlekens högtid, så fjärran från hat och vrede. Julen är Guds kärleksförklaring till en mänsklighet på glid. Han kommer i ett nyfött barns gestalt, och från krubban där han vilar stålar himmelsljuset fram.


8

Ljuset vår räddning Mitt i en värld som täcks av mörker, en värld där hatet triumferar och ondskan sprider skräck kommer en hälsning från ljusets rike. Var inte rädd och tappa inte modet. Starkare än världens alla vapen är barnet i krubban, världens ljus, ljuset som är vår räddning. Från krubban strålar ljuset fram, ger hopp åt mänskor som förtvivlar. Ser vi hans härlighet, ser vi Julens under, Undret här i vår mitt?


9

Barnet i krubban – vår räddning Natten skall ha ett slut Och mörkret skingras, ångesten ge vika och ljuset segra. Det löftet nådde människor som förlamats av förtvivlans gastkramande makter. En dag skall räddningen komma och ljuset stråla fram. Barnet i krubban kommer med räddning och ljus.


10

Världens ljus Kristus är världens ljus skingrar mitt mörker lyser upp min själ. Aldrig mer skall mörkret segra själva natten skall bli ljus.


Gert Nilsson är teolog och etiker. Han har gett ut ett antal böcker, uppsatser och artiklar inom områdena teologi och etik. I denna bok finns en samling dikter och tankestråk om den mänskliga existensen, naturens under och en tro som bär.

www.bod.se

Profile for Smakprov Media AB

9789180072458  

9789180072458  

Profile for smakprov