9789179772345

Page 1


LILLA SNIGEL Lilla snigel

Trad

  D      

Lil - la sni - gel

     

Lil - la sni - gel

  

ak - ta dej,

  

ak - ta dej,

A7

D

ak - ta dej,

ak - ta dej.

  

A7

   

an -nars tar jag

Vifta med fingret i luften. Krama om barnet som om du fångar det.

   D

dej.BAKA BAKA KAKA

Baka kaka

Text och musik Alice Tegnér Ej för långsamt C



   

Ba - ka, ba - ka

     F

Det ska far och C

    

Ska det bli till

Dm

ka - ka!

  

G7

    

Vem ska ka - kan

G7

F

det ska mor,

lil - la sys - ter,

Dm

 

fle - ra

G7

   

   

Dm

 

sma - ka? C

  

sto - re bror.

 

G7

C

får vi ba - ka

me - ra.


TUMMETOTT ta i fingrarna, ett i taget

Tummetott, Slickepott, Långeman, Gullebrand och lilla Vicke Vire.