Page 1


Tänk på döden Pejman Fartash


© 2020 Pejman Fartash Omslagsdesign: Ed Capos Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 9789179697969


Innehåll

Inledning 7 1. Granska fakta 10 2. Fröet för framtiden 28 3. En ny evolution 40 4. Koncept och verklighet 48 5. Grunden för västerländsk religion 50 6. Medvetenhetens utveckling 62 7. Dit vi är på väg 77 8. Fyra ädla sanningar 87 9. Forntida raser på jorden 100 10. Vattumannens tidsålder 107 11. Dionysus, Bacchus 110 12. 1960-talets sexuella revolution 116 13. Den verkliga sexuella revolutionen 123


Inledning

För att förstå denna bok bättre så föreslår jag att du föreställer dig följande. Först ska du föreställa dig livscykeln för alla växter. Sitt på en bekväm stol eller ligg på en säng med kroppen avslappnad och nu måste du föreställa dig något: till exempel tillväxten av en växt, en rosenbuske. Föreställ dig att den har planterats noggrant i svart och bördig mark. Genom att fortsätta med denna visionära, transcendentala och transcendenta process föreställer vi oss också att vi vattnar den med rent livsvatten. Vi visualiserar dess tillväxtprocess, hur stjälken äntligen dyker upp, hur det utvecklas, hur törnen uppstår inifrån den stammen och slutligen hur olika grenar spirar från stammen. Föreställ dig hur dessa grenar också är täckta med löv och hur en knopp öppnas och blir en ros. Den andra delen av detta fantasifulla arbete är att visa med full klarhet processen av alla saker som ska dö. Det räcker med att föreställa sig hur dessa doftande kronblad gradvis försvinner och blir livlösa. Hur dessa grenar, en gång starka, efter en tid blir en hög med pinnar och slutligen, vinden, orkanen kommer och blåser bort alla blad och pinnar. Föreställ dig därefter livscykeln för denna växtfamilj, vissa dör, andra växer ... Visualisera hela processen av växternas födelse och död. Nu kan du föreställa dig djurets livscykel. Välj ett djur och följ det från befruktningen till döden och sedan dess avkommor från befruktningen till döden etc. Och i den tredje fasen kan du föreställa dig en människas livscykel. Observera samma cykler av födelse och död. När denna teknik utförs på rätt sätt, skulle vi ha växten tydligt i vår fantasi och bilden av växten skulle upprätthållas i vår fantasi så länge vi vill. För de flesta av oss, när vi föreställer oss något, visas bilden kort och sedan försvinner. Om jag ber dig komma ihåg att tänka på en ros eller en morot, kan du se bilden kort (även med öppna ögon kan du se det), men sen försvinner bilden. Eller om du föreställer dig

7


en tall, du vet hur en tall ser ut och du kan föreställa dig den bilden även med öppna ögon, men bilden håller inte, den försvinner. När man börjar lära sig tekniken för meditation, särskilt den aspekten som kallas fantasi eller visualisering, kommer den bilden inte att försvinna. Man utvecklar förmågan att föreställa sig och hålla en bild, med öppna eller stängda ögon. De flesta nybörjare börjar med slutna ögon för att inte bli distraherade av fysiska saker. Denna förmåga att föreställa sig något och hålla den bilden är den första graden av mediation, det är början. Om vi inte har den färdigheten ännu så kan vi inte meditera, det är så enkelt. Att meditera effektivt är den nödvändiga färdigheten, att kunna hålla en bild i fantasin, obruten, tydlig, till och med så att man kan se den på samma sätt som om jag bad dig att föreställa en person som du älskar, någon du känner och kan se bilden av, den visas naturligt för dig och kräver inte ansträngning. Föreställ dig solen, föreställ dig stranden, dessa bilder visas lätt, men de är korta, de visas, de försvinner och sinnet är alltid där och stör. Föreställ dig en kanin, den dyker upp och försvinner, då säger ditt sinne, nej du ska föreställa dig en tecknad film, men du ska föreställa dig en riktig kanin och sinnet engageras med jämförelser och börjar analysera, jämföra, debattera och teoretisera. Det är problemet. Det är den andra delen av meditation som vi behöver, ett tystt sinne, ett sinne som har det som kallas pliancy. Pliancy är sinnets och kroppskvalitet som stöder medititation praxis. Sinnets pliancy uppstår när man har kroppens pliancy. Jag kan tänka mig att de flesta av oss upplevde troligen inte det i meditationsövningen ovan. Vi har antagligen ansträngt oss för att föreställa oss en växt och vi kanske varar några sekunder innan sinnet distraheras eller att kroppen distraherar oss, vi hör ljud i rummet eller dagdrömmer. Vi vandrar bort från uppgiften som vi försökte följa. I fantasin om en levande varelses livscykel visualiserar vi hur den varelsen kommer till liv. Med växten är det ett frö, ett frö som får näring av naturen, jorden, vattnet, värmen, solen, växer och utvecklas till vilken typ av växt det är och den reproducerar sig själv. Sedan blir den svagare, dör och återlämnar alla dess element tillbaka till jorden.

8


Vi ser samma fall i djurriket, djuret skapas av sina föräldrar och dyker upp i världen, växer långsamt tills den blir vuxen, tills den börjar reproducera sig själv, kämpar för att överleva och när den reproduceras försöker den skydda sina avkommor tills den sjunker ihop, dör och återvänder tillbaka till jorden. När vi föreställer oss en människas livscykel ser vi samma väsentliga fakta, en varelse är född i världen. Detta är en observation av fakta. Dessa är faktiska, bevisbara, observerbara fenomen som ansvarar för att vi är här i detta ögonblick. Utan dessa fakta skulle ingen av oss vara här och det är viktigt att bli djupt medveten om dessa typer av fakta eftersom de har en väsentlig betydelse för vår framtid och vår okunnighet om dessa fakta är delvis orsaken till varför vi förstör vår planet. Eftersom vi på något sätt har föreställningen att vi kan göra vad vi vill utan några konsekvenser, vi kan ta och ta och vem bryr sig om vad som händer, det är därför planeten dör, på grund av våra handlingar. Växterna och djuren har inte förstört denna planet, det har människan gjort. Växter och djur följer naturlagarna för att upprätthålla sin existens så att de kan producera en ny generation och en bättre miljö för den generationen. Vi är undantaget från det, ärligt talat så bryr de flesta av oss inte om vad vi lämnar efter oss när vi dör, det gör vi faktiskt inte. Beviset är vår planet, vi har förorenat varje enskilt hörn på denna planet. Det visar faktiskt något psykologiskt som är viktigt för oss att undersöka. Inte bara psykologiskt betydelsefullt för oss utan för vår barns framtid och framtiden. Om du överväger denna övning och använder den under en viss tid så kommer den att lära dig hur du kan meditera ordentligt. Om du utövar tekniken exakt som den förklarades, utövar den konsekvent och regelbundet så kommer du att lära dig att meditera ordentligt. För det andra, genom att iaktta naturens fakta kommer du också att lära dig saker som ditt intellekt aldrig kan förstå, men intuitivt kan du börja förstå. Ditt hjärta kommer att börja förstå saker som ditt medvetande kommer att förstå, saker som intellektet saknar.

9


På samma sätt kan du inte förstå föräldraskap förrän du har ett barn själv, men när du har fått ett barn förstår du saker emotionellt, intuitivt, medveten om att någon som inte har barn inte kan förstå, denna upplevelse kan inte förmedlas. Det är inte intellektuellt, det är inte konceptuellt, det är inte något som ord någonsin kan uttrycka. Denna förståelse är något erfarenhetsmässigt. Dessa övningar ger dig erfarenhetskunskap, en typ av kunskap som kommer genom intuition.

Granska fakta

Dessa tre kungadömen - växteriket, djurriket och mänskliga kungariket har liknande egenskaper. De är upptagna med levande enheter som vi alla kan komma överens om att ha en viss grad av liv, de lever, de finns, de föddes in i livet, de håller sig själva under en tid och sedan dör de. Detta är universellt sanning för alla tre riken. Om vi ser på dem som en forskare, vad skulle vi säga är kontinuiteten som de alla delar? Det finns några grundläggande som vi kan ta. Det mest uppenbara är materia, kropparna som de bor i. Växter, djur och människor förlitar sig på fysiska ämnen för deras kroppar. Där ser vi att materien ger en kontinuitet för livet, men materia genomgår många förändringar, dramatiska förändringar. En växt börjar som något riktigt litet, ett frö och detsamma gäller för ett djur och en människa, detta mycket små frö som genom naturens tydliga magi kan på något sätt utöka sig själv och blir något helt annat än det fröet. Det andra skulle uppenbarligen vara energi. Materia är värdelös utan energi. Här ser vi två viktiga komponenter i livet, materia och energi. Materia är kroppen och energi är det som animerar kroppen, ger den förmågan att vara levande. Det är den levande kraften, elden i cellerna som gör det möjligt för en levande sak att leva. Modern vetenskap studerar dessa två komponenter, materia och energi. Men när man funderar på detta och observerar det holistiskt kan man se att det finns en tredje komponent som modern vetenskap

10


Profile for Smakprov Media AB

9789179697969  

9789179697969  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded