9789179495381

Page 1

Maria Frensborg

Det gröna skrivbordet


M

L ÄT

L Ä STN

I VÅ

M

Lix: 15 Lättlästnivå: Medium

T

EDIU

På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art nr: 45790 ISBN 978-91-7949-538-1 Upplaga 1:1 © Maria Frensborg och Vilja förlag 2023 Vilja förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Det gröna skrivbordet Författare: Maria Frensborg Omslag: Helena Hammarström Omslagsbild: Shutterstock Tryckt av BESTinGraphics, Belgien 2023Böcker på Vilja förlag av Maria Frensborg Serien om Jens och Maria: Rampen Tricket Brädan Övriga Max, var är du? Under ett rött paraply Den blå kappan De svarta glasögonen Det gröna skrivbordet


1. Det är kväll. Aron sitter vid sitt skriv­bord och räknar matte. Där ute lyser stjärnorna på himlen. Aron suckar. Han vill inte sitta här och plugga. Han vill gå en promenad under stjärnorna. Helst med en tjej … Men det går inte. Aron har matte­ prov om tre dagar. Ett viktigt prov. Han måste klara det! 3


Men just nu har han fastnat i ett svårt tal. Om det ändå fanns någon som kunde hjälpa honom … Aron lutar sig bakåt i stolen. Då ser han en spindel i taket. Den måste i alla fall få komma ut. Han kliver upp på skrivbordet, men når inte spindeln. Den sitter för högt upp. Han måste hoppa för att nå den. Brak! Plötsligt ligger Aron på golvet, ovanpå ett trasigt skriv­bord. 4


Och spindeln sitter kvar i taket! Aron suckar igen. Sedan börjar han att skratta. Så dumt det blev! Nu har han inget skrivbord längre. Men kanske går bordet att laga? Han lyfter upp delarna från golvet. Går det att sätta ihop dem igen? Nej, skrivbordet är helt förstört. Aron lägger sig på sängen med matte­boken. Men det är krångligt att räkna i sängen. Madrassen är mjuk och det svåra talet är väldigt svårt. 5


Mobilen glider fram ur fickan. Han vet att han borde plugga. Men han ska bara ta en kort rast. En superkort rast.

6Aron hittar ett grönt skrivbord på nätet. Han gillar det och kontaktar säljaren, som heter Sara. Hon bor nära, så han kan hämta det direkt. När han köpt skrivbordet vill han inte gå hem. Han vill stanna och fortsätta prata med Sara, och höra henne skratta igen. Men då ser han ett par herrskor i hallen. Vem mer bor här?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.