Page 1

guide till lättlästa biografier Arbeta med biografier i undervisningen


vilja guide

Guide till lättlästa bilderböcker Arbeta med bild och text i språkutvecklande syfte Guide till boksamtal för alla Arbeta med lättläst i boksamtal på skola och bibliotek Guide till boksamtal för Sfi och Sva Arbeta med lättläst som verktyg för språkinlärning Guide till bearbetade klassiker Arbeta med klassiker i undervisning av unga och vuxna Guide till boksamtal med ovana läsare Arbeta med att väcka läslust hos ungdomar på gymnasiet Guide till att läsa och skriva poesi Arbeta med poesi i undervisningen Guide till lättlästa biografier Arbeta med biografier i undervisningen


guide till lättlästa biografier arbeta med biografier i undervisningen


Art.nr 44038 ISBN 978-91-7949-329-5 Upplaga 1:1 © Cilla Dalén, Annelie Drewsen och Vilja förlag 2021 Vilja förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Guide till lättlästa biografier Författare: Cilla Dalén och Annelie Drewsen Formgivning: Lisa Broberg & Anna Dahlström Omslag: Nils Olsson Tryckt av BESTinGraphics, Belgien 2021


INNEHÅLL

Inledning

5

Läsa tillsammans ­eller på egen hand

7

Exempel: Biografier i större teman En biografi framför mig Börja från början Exempel: Börja med slutet Vidare läsning i boken Exempel: Livsvillkor och samhällsutveckling Söka information för att svara på frågor Exempel: Söka information i biblioteket När boken är färdigläst Exempel: Bilder och bildtexter Mer inspiration

9 10 12 13 14 16 17 18 19 22 23


VILJA GUIDE

INLEDNING

En biografi är en bok om en människas liv. Ofta är det en person som gjort något betydelsefullt, levt ett spännande liv och blivit ihågkommen för sina gärningar. Genom att läsa en biografi får man kunskaper om en annan tid och plats. Förhoppningsvis blir man nyfiken och vill veta mer. Vi som har gjort den här guiden har lång erfarenhet från skolbibliotek och undervisning i mångspråkiga miljöer. Tillsammans har vi också skrivit flera lättlästa biografier i Vilja förlags Ett liv-serie. Vi tycker att det finns många anledningar till att använda biografierna i olika utbildningar och bokcirklar. De läm5


VILJA GUIDE

par sig väl som ingång till olika teman inom de samhälls- och naturorienterande ämnena. De är också en naturlig utgångspunkt för att diskutera källkritik och samtala om vad som är möjligt att veta. Liksom med all litteratur är den gemensamma läsningen och samtalen ett lustfyllt sätt att utveckla språket. Biografier är en sorts facklitteratur med specifika egenskaper. Att undervisa om hur man läser en biografi ger kunskaper som är användbara även vid läsning av annan facklitteratur. I skolan kan biografin vara en utgångspunkt för samarbete mellan språk­ lärare, ämneslärare och skolbibliotekarie. Vi hoppas att den här guiden ska vara användbar för olika yrkeskategorier och har därför valt det övergripande ordet pedagog för den som leder undervisningen eller bokcirkeln. För enkelhetens skull kallar vi dem som deltar i undervisningen eller bokcirkeln för elever.

6


VILJA GUIDE

LÄSA TILLSAMMANS ­ELLER PÅ EGEN HAND

Det finns många olika lättlästa biografier om allt från idrottsstjärnor och kungligheter till forskare och författare. Ett sätt att arbeta med biografierna är att låta elever läsa olika böcker och sedan berätta för varandra om vad de läst. Då kan eleverna välja bok efter eget intresse. Men behoven varierar och pedagogen känner sin grupp bäst. Vi tror att det ofta är mest utvecklande att läsa en text tillsammans. När eleverna får stöd av pedagogen och kan diskutera med varandra klarar de av lite svårare texter än de gör på egen hand. När man 7


VILJA GUIDE

läser tillsammans kan pedagogen ”förebilda” hur hen gör under läsningen, det vill säga under högläsning stanna upp och visa hur hen tänker. Detta ger eleverna fler strategier för att senare läsa en bok på egen hand. Kanske kan gruppen först läsa en biografi tillsammans och sedan olika böcker enskilt eller i par? Vi föreslår att högläsningen sköts av pedagogen. Oerfarna läsare är ofta svårare att lyssna till, medan en god högläsning bidrar till förståelse och tolkning. I den här guiden berättar vi om hur pedagogen kan förebilda och arbeta tillsammans med eleverna vid läsningen. Se våra idéer som förslag som passar de flesta biografier. Vi som skrivit guiden vet att varje pedagog väljer det som hen tror passar sin grupp bäst, och lägger till annat som kan behövas. Lycka till!

8


VILJA GUIDE

Exempel: Biografier i större teman Kom ihåg biografierna när du planerar ett större tema! Lyft fram Alfred Nobel, Marie Curie och Malala Yousafzai under Nobelveckan. Uppmärksamma mänskliga rättigheter genom att presentera böcker om Katarina Taikon och Nelson Mandela. Eller fördjupa kunskapen om förintelsen genom att läsa om Anne Frank och Raoul Wallenberg.

9


Låt verkliga personer väcka nyfikenhet hos läsarna! Biografier passar bra att arbeta med i flera av skolans ämnen eller att använda som grund för samarbeten mellan bibliotekarier och lärare. I den här guiden finns många tips, idéer och konkreta förslag på hur du kan arbeta med lättlästa biografier i undervisningen eller bokcirkeln. VILJA GUIDE är en samling inspirerande och vägledande böcker för dig som vill jobba med lättläst och skönlitteratur i undervisningen eller genom boksamtal.

Profile for Smakprov Media AB

9789179493295  

9789179493295  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded