9789178232246

Page 1

n e s s la k le o k s r i fö

Linda Palm ÅsaMia Alteryd O_Gnissel i förskoleklassen.indd 1

2021-10-08 08:06


L E SS I GN

sen i förskoleklas

Linda Palm ÅsaMia Alteryd

I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 1

2021-10-08 12:52


Lärare bygger Sverige 42. – ett barn i taget sedan 18

I Gnisselserien finns: Gnissel i förskoleklassen Gnissel i klassen åk 1–3 Gnissel i klassen åk 4–6

Gnissel i förskoleklassen ISBN: 9789178232246 © 2021 Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära Redaktör: Katarina Neiman Hedensjö och Eva Skarp Formgivare: Marit Messing Go Form AB Illustrationer: Anette Bengtsson Vargas TAKK (Ritade tecken): Specialpedagogiska skolmyndigheten Produktionsledare: Merete Lind Första upplagan 1 Tryck: Drukarnia Dimograf SP. Z.O.O. 2021

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver det som regleras enligt BONUS-avtalet, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www. bonuscopyright.se. Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade ”Kopiering tillåten”. Sådan kopiering får endast ske till eleverna på den egna skolan. Upphovspersonens ideella upphovsrätt enligt upphovsrättslagen och källangivelse i övrigt ska respekteras på sätt som anges i BONUS-avtalet.

I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 2

2021-10-11 16:14


Välkommen! Gnissel är ett material för att arbeta med socialt klimat och värdegrund – relationskunskap. Vi vill göra det enkelt att skapa förutsättningar för viktiga samtal i klassrummet. Samtal som stärker elevernas strategier både i och utanför skolan. I den här boken finns situationer och miljöer som skapar igenkänning och det ger dig som lärare ett praktiskt material att utgå ifrån när det börjar gnissla i klassen, det vill säga när relationerna inte flyter på och ni behöver arbeta extra med frågor om bemötande och klassklimat. Materialet kan även användas i förebyggande syfte, för att skapa eller bibehålla en harmonisk grupp. Relationskunskap är det som tränar elevernas relationsfärdigheter, det vill säga utvecklar kompetens för att kunna få och behålla hälsosamma relationer och kunna fördjupa relationer till andra människor. Exempel på relationsfärdigheter kan vara att respektera andras sätt att vara, vara en god lyssnare, vara empatisk, kunna samarbeta med olika människor på ett bra sätt, inte förminska andra och inte heller förminska sig själv, kunna öppna hjärtat och släppa in andra men också sätta gränser för sin person och så vidare. Den här boken är ett enkelt, konkret och inspirerande verktyg för arbetet med de normer och värden som finns beskrivna i LGR 11 och som en del i skolans likabehandlingsarbete. Vi vill vara med och bygga bästa möjliga inlärningsmiljö och starka, trygga elever med goda relationer. Linda & ÅsaMia

3 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 3

2021-10-08 12:52


Innehåll Del 1 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Relationskunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–11 • • • • • • • •

Gnissel Tyst kunskap Förhållningssätt Bygga goda relationer Förebildsfaktorn Salutogent perspektiv Förskoleklass – ett grundläggande första år Den viktiga starten och det viktiga slutet

Så arbetar du med Gnissel i klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–14 • • • • •

Miljö Tid Här och nu – en liten runda Ge positiv uppmärksamhet Välj det som passar din klass

Del 2 Persongalleri gnissel-klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Alla kapitel innehåller: • • • • •

inledning berättelse samtalsfrågor aktiviteter tyst kunskap

Kapitel 1

Gnissel i klassrummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Det kan vara ovant att sitta still längre stunder. Vad händer när klasskompisar stör och hur gör man när kroppen behöver röra på sig och koncentrationen inte räcker till?

4 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 4

2021-10-08 12:52


Kapitel 2

Gnissel på samlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Hur skiljer man egentligen på fantasi och verklighet? Vad gör vi när vi inte vet vad som är sant och hur kan vi tänka kring våra födelsedagar?

Kapitel 3

Gnissel i omklädningsrummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Det är en utmaning att hålla koll på sina egna saker, om ens för en stund. Hur tränar vi på eget ansvar och hur skapar vi ett bra klimat i omklädningsrummet?

Kapitel 4

Gnissel i korridoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Vad händer i en klass när det kommer en vikarie som inte riktigt känner till klassens rutiner? Vissa elever försöker hålla hårt i det igenkännande för att känna sig trygga, några hjälper till medan andra vill testa.

Kapitel 5

Gnissel i skogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Det kan kännas oroligt och nervöst att lämna skolan och vara ute i skogen en längre stund. Vad händer om man måste gå på toaletten?

Kapitel 6

Gnissel i hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Hur gör man när några bara tramsar i hallen och varför behöver läraren hela tiden påminna klassen om överdrag.

Kapitel 7

Gnissel på skolgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Vem bestämmer vilka som får vara med på jagaleken och varför måste killarna bara spela fotboll på varenda rast.

Kapitel 8

Gnissel vid grinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

En stor skolgård och inte alltid tydliga gränser kan göra det osäkert för nya förskoleklasselever. Vem bestämmer var man får gå och vem man får träffa? Skvaller eller information, vad är skillnaden?

Kapitel 9

Gnissel i matsalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Att tappa en tand är inget ovanligt i förskoleklass. Det kan ge upphov för många känslor som stolthet eller pinsamhet, framförallt om det händer i en stor matsal. Det kan också bidra till avundsjuka då det blir en tävling/jämförelse i klassen.

Kopieringsunderlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67–86 Om författarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Källhänvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 5

2021-10-08 12:52


V O

* **

R P K A

M S * **

46 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 46

2021-10-08 12:53


L E SS I GN

6

i hallen

Det brukar trassla i hallen när förskoleklassen ska gå ut på rast. Det är tjat om överdrag och några bara tramsar.

* **

Hur gör man när några bara tramsar och varför behöver läraren hela tiden påminna klassen om överdrag?

V O

Berättelse Läs berättelsen samtidigt som eleverna ser på bilden.

R P K A

Hjälp! Krångel i hallen.

M S * **

”Den som har något gult på sig får smyga ut och börja ta på sig ytterkläderna”, säger Marie. Alla elever vrider och vänder på sig för att se om de har rätt färg på sina kläder. Alice har varit smart. Hon vet att Marie brukar säga färger ibland så idag har hon på sig sina strumpor med regnbågar på. Hon är glad att hon får smyga ut först, och börja klä på sig i lugn och ro. Hon gillar inte när det blir trångt i hallen. Det brukar bli stök och bök när alla är där samtidigt. När Marie kommer ut från klassrummet med de sista eleverna så påminner hon om överdragsbyxor. ”Onödigt”, suckar Alex. ”Jag behöver inga överdrag, jag kommer inte att trilla!” ”Joho du, överdrag för alla är det som gäller”, svarar Marie med ett leende. ”Annars får vi in så mycket sand in i klassrummet att vi kan bygga en sandlåda där”, skojar hon. ”Ja, sandlåda i klassrummet!” hojtar Oscar samtidigt som han kastar iväg sin keps mot Lasse. Lasse fångar den och kastar ett riktigt högt kast tillbaka mot Oscar. Tyvärr så kastar han snett och kepsen hamnar uppe på ett skåp. ”Oh shit!”, säger han och spärrar upp ögonen. Marie tittar strängt på både Lasse och Oscar. De förstår vad hon menar utan att hon behöver säga något.

47 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 47

2021-10-08 12:53


Wille behöver hjälp med att knyta sina skor. ”Om du knyter ena skon så hjälper jag dig med den andra”, föreslår Marie. Hon har ett bra knep som hon visar. Leja har kardborre på sina skor, det går mycket snabbare då. Hon viftar lite med sin sko mot Wille för att visa hur skönt det är med kardborre men han tittar inte åt hennes håll. Han ser varm och stressad ut.

Samtala

* **

Vad hände egentligen i berättelsen? Låt alla reflektera en stund och inled sedan ett samtal om hur man skulle kunna lösa dilemman utifrån det ni just har läst. Förbered dig genom att läsa igenom frågorna och välj ut de samtalsfrågor som kan passa att prata om i din grupp. Ställ även öppna följdfrågor som: Hur tänker du? Kan du förklara lite mer?

V O

R P K A

• Hur tror du att Marie skulle vilja ha det i hallen? • Många vill skynda sig ut på rast, andra vill ta det lugnt. Hur brukar du göra? • Lasse och Oscar kastar en keps som sedan fastnar på ett skåp. Vad kan de tänka på till nästa gång? Finns det andra onödiga saker som händer i korridoren? • Marie tittar strängt på Oscar och Lasse, vad tror du det beror på? La du märke till att Lasse använde ett fult ord? • Vad tycker du om fula ord? Finns det andra som kan bli ledsna av att höra dem? På vilket sätt? • Har du några bra tips på vad Alice kan göra när det blir trångt i hallen? • Vad kan din klass tänka på för att det ska fungera bra i hallen? • Wille behövde hjälp att knyta skorna. Det kan ta tid innan man lär sig. Kan du knyta

M S * **

skorna? Vem kan hjälpa dig?

Aktiviteter VILKEN KÄNSLA?

Vilka känslor finns hos Marie?

Starta upp aktiviteterna med att tillsammans fundera kring hur Marie känner sig. Vilka känslor finns hos henne? Skriv gärna upp Maries olika känslor på whiteboarden. Använd kopieringsunderlag ”Vilken känsla?” s. 68 som underlag för ert samtal. 68

Gnissel i förskoleklassen * 9789178232246 * © Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära 2021 * Kopiering tillåten

Vad hör inte hit?

VAD HÖR INTE HIT? Ringa in det som inte borde finnas i hallen. Färglägg sedan bilden.

Namn: Gnissel i förskoleklassen * 9789178232246 * © Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära 2021 * Kopiering tillåten

81

I en hall kan det samlas saker. Ibland även saker som inte hör dit. Använd kopieringsunderlag ”Vad hör inte hit?” s. 81 och be eleverna titta på bilden. Låt dem ringa in med en penna de fem sakerna som inte borde finnas i en hall. De får gärna färglägga bilden också. Samtala sedan om vad de har ringat in och be dem förklara varför. Avsluta med att tala om allas ansvar att hålla god ordning i hallen.

48 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 48

2021-10-08 12:53


Fula och laddade ord I berättelsen sa Oscar ”Oh shit!” utan att egentligen tänka på att det är ett fult ord på engelska. Marie väljer att inte säga ifrån utan ger honom en skarp blick eftersom de pratat om det tidigare och han blir påmind om betydelsen. Det någon elev kan bli ledsen för kanske ingår i vardagligt språkbruk hos andra familjer. Därför är det viktigt att prata om laddade ord med klassen och vad som är okej och inte för dig och eleverna. Det kan gälla olika områden som svordomar (engelska som shit/fuck), könsord, familjebegrepp och yrken.

* **

I förskoleklass möter barnen äldre elever och hör nya ord på rasten som känns spännande att testa utan att de är särskild medvetna om betydelsen. Om ni hamnar i en period där eleverna använder många fula ord, ord som andra kan bli ledsna över att höra är det bra att ta upp det med klassen. Låt de som vill föreslå ord som de tycker känns fula och laddade. Du kan skriva upp dem på tavlan. Ta tillsammans reda på betydelsen för de olika orden och kryssa för de som känns fel att använda. Finns det andra ord man skulle kunna använda istället som känns bättre?

V O

R P K A

Klassens tips

KLASSENS TIPS

Vad vill eleverna skicka med för tips om detta skulle bli ett gnissel just i er klass. Samtala och kom tillsammans fram till ett bra tips. Använd kopieringsunderlag ”Klassens tips” s. 72 och skriv ner det ni enats om.

Tyst kunskap

72

Gnissel i förskoleklassen * 9789178232246 * © Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära 2021 * Kopiering tillåten

M S * **

För att undvika trängsel i hallen kan du skicka ut elever i omgångar med jämna mellanrum. Då finns tid för de första att hinna ta på sig utan att det blir allt för trångt eller för många klasskompisar som pockar på uppmärksamhet. Om möjligt försök vid detta tillfälle att vara två vuxna, en som är kvar i klassrummet och en som är i hallen som tar emot eleverna och lotsar ut dem. Då slipper hallen bli ett mellanrum där det är lätt för eleverna att fastna. De flesta känner säkert igen känslan av att behöva tjata på vissa tramsiga och trotsiga elever. En orsak till att vissa elever trotsar kan vara att de är lite trötta, hungriga eller överstimulerade. Ofta hänger det ihop med de stressade situationerna i hallen då klassen ska ut på rast. Inför rasten är det ofta en stressad situation även för dig som lärare. Du ska se till att alla får på sig rätt kläder och kommer ut. Det händer saker med elever som redan är ute på rast. Någon blir kissnödig, någon vill stanna kvar inne och du kanske själv behöver en paus för att hinna andas och förbereda nästa arbetspass. Du blir mindre flexibel när du är stressad. Försök få ett andrum och den pausen som behövs. Det är lätt att tolka att eleven inte vill göra som du vill och missa bakgrunden till problemet. Så fort vi säger nej riskerar vi en maktkamp. Då är det kanske viktigare att mötas i en kompromiss. Testa att byta ut ditt ”nej” till ett närliggande förslag: ”Nej nu står vi här och tjatar båda två, det blev ju inget kul, ska vi börja om från början?” ”Om du inte orkar knyta dina skor idag, kan vi hjälpas åt att fixa en varsin sko?” Det viktigaste är att du har en fortsatt positiv relation med eleverna.

49 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 49

2021-10-08 12:53


VILKEN KÄNSLA?

V O

* **

R P K A

M S * **

68

Gnissel i förskoleklassen * 9789178232246 * © Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära 2021 * Kopiering tillåten

I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 68

2021-10-08 12:54


BILDSTÖD I KLASSRUMMET Använd dessa bilder för att skapa struktur över dagen.

SAMLING

ARBETSPASS

LÄSA

PROMENAD

70

FRUKT

R P K A

M S * ** LUNCH

V O

* **

RAST

MUSIK

Gnissel i förskoleklassen * 9789178232246 * © Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära 2021 * Kopiering tillåten

I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 70

2021-10-08 12:54


KLASSENS TIPS

V O

* **

R P K A

M S * **

72

Gnissel i förskoleklassen * 9789178232246 * © Linda Palm, ÅsaMia Alteryd och Bonnierförlagen Lära 2021 * Kopiering tillåten

I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 72

2021-10-08 12:54


MIN RASTBOK

V O

* **

R P K A

M S * **

I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 82

2021-10-08 12:54


Om författarna ÅsaMia Alteryd ÅsaMia Alteryd är grundare av EQverkstan, skolkurator, författare och föreläsare. Hon har jobbat med barn och ungdomar i hela sitt yrkesverksamma liv och brinner för främjande och förebyggande arbete.

Linda Palm Linda Palm är författare och föreläsare. Hon är legitimerad förskollärare och har arbetat många år i förskola och skola. Linda har stor erfarenhet av att skriva värdegrundsmaterial och inspirerar gärna andra genom sina författarbesök och föreläsningar.

Kontakta oss gärna Linda Palm Hemsida: www.lindapalm.se Instagram: @lindapalmcreative Facebook: Linda Palm Creative

ÅsaMia Alteryd Hemsida: www.eqverkstan.se Instagram: @eqverkstan Facebook: EQverkstan AB

87 I_9789178232246_Gnissel i förskoleklassen.indd 87

2021-10-08 12:54


Det går inte att helt undvika gnissel i en klass, men många konflikter kan förebyggas. Gnissel i förskoleklassen ger dig stöd i arbetet med relationer och det sociala klimatet i gruppen. Materialet innehåller berättelser om vardagsnära problem i skolans olika miljöer och de fungerar som en bra ingång till viktiga samtal. Till varje avsnitt finns en bild med tillhörande diskussionsfrågor, aktiviteter och kopieringsmaterial för att arbeta vidare med temat.

Om författarna: LINDA PALM är författare, föreläsare och legitimerad förskollärare. Hon har arbetat många år i både förskola och skola och har stor erfarenhet av att skriva värdegrundsmaterial.

ÅSAMIA ALTERYD är grundare av EQverkstan, skolkurator, författare och föreläsare. Hon har arbetat många år i både förskola och skola och har skrivit en mängd värdegrundsmaterial.

ISBN 978-91-7823-224-6

9 789178

O_Gnissel i förskoleklassen.indd 2

232246

2021-10-08 08:06