__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mumin TAV E L B O K M E D B I L D E R AV

Tove Jansson

TAVEL B OK M ED BILDER AV TOVE JAN SSO N

© Moomin Characters™ Alla texter och bilder av Tove Jansson Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2020 Omslag och grafisk form Caroline Linhult Tryckt av Leo Paper i Kina 2020 I S BN 978-91-7803-853-4 www.bonniercarlsen.se

Bilder ovan ur Muminpappans memoarer. Bild på nästa sida ur Vem ska trösta knyttet?.


© Moomin Characters™


© Moomin Characters™


Bild på föregående sida, bild på denna sida samt citat ur Vem ska trösta knyttet?.


© Moomin Characters™


I morgon är det en ny lång dag, sa mamman. Alldeles ens egen från början till slut. Det är väl en trevlig tanke.

Bild på föregående sida ur Vem ska trösta knyttet?. Bild på denna sida ur Trollkarlens hatt. Citat ur Pappan och havet.


© Moomin Characters™


Nu stiger den svala hösten in i Mumindalen. För annars kan det ju inte bli vår igen.

Bild på föregående sida samt nedre bild på denna sida ur Sent i november. Citat ur Trollkarlens hatt. Övre bild på denna sida ur Det osynliga barnet och andra berättelser.


© Moomin Characters™


H

ej, sa Sniff. Jag har hittat en alldeles egen väg. Den ser farlig ut. Hur farlig? frågade Mumintrollet. Jag skulle närmast säga enormt farlig, svarade det lilla djuret Sniff allvarsamt. Då måste vi ha smörgåsar med oss, sa Mumintrollet. Och saft.

Bild på föregående sida, bild på denna sida samt citat ur Kometen kommer.


© Moomin Characters™


Allting som är trevligt är bra för magen. MUMINMAMMAN

Bild på föregående sida ur Hur gick det sen?. Övre bild på denna sida samt citat ur Muminpappans memoarer. Nedre bild på denna sida ur Pappan och havet.


© Moomin Characters™


H

avet är en stor varelse som ibland är på gott humör och ibland på dåligt humör.  Det är alldeles omöjligt för oss att veta varför.   Vi ser ju bara ytan. MUMINPAPPAN

Bild på föregående sida ur Muminpappans memoarer. Övre bild på denna sida samt citat ur Pappan och havet . Nedre bild på denna sida ur Sent i november.


© Moomin Characters™

Profile for Smakprov Media AB

9789178038534  

9789178038534  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded