9789177954552

Page 1

Om könets existens – tankar om den nya synen på kön

kajsa ekis ekman

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 3

2021-04-26 15:42


© 2021, Kajsa Ekis Ekman Omslag Sara R. Acedo Första upplagan, andra tryckningen Tryckt hos Scandbook AB, Falun 2021 Printed in Sweden 2021 ISBN 9789177954552 Bokförlaget Polaris, Stockholm www.bokforlagetpolaris.se

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 4

2021-04-26 15:42


innehåll Inledning 9

I. 71 kön: en revolution på gång … ”Vi vidgar föreställningarna om den mänskliga existensen” Kvinnor, finns de? Pojkar klättrar, flickor gör pärlhalsband: stereotypernas återkomst Jakten på den könade hjärnan Könet sitter i betraktarens huvud 2007: Modernismens ordning 2017: Den könskongruenta människan Hjälp – min son gillar rosa! Den osynliga teorin Kön i historien: Tvåköns- och enkönsmodell Enkönsmodellen återvänder Biologism utan biologi När feminismen började älska genus När patriarkatet kidnappade transerfarenheten

17 20 27 35 52 61 65 72 82 87 94 96 99 109

II. Antingen flicka eller pojke – de 71 könen blir 2 När sjukvården korrigerar kön 127 ”Vi läkare dreglar över möjligheten att blockera puberteten …” 132 De kommer förmodligen att bli infertila, men det är priset för att passa in – den nya steriliseringen 141

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 5

2021-04-26 15:42


När sjukvården omvänder homosexuella 149 Operationer 153 Yngre, snabbare, lyckligare? 156 Hormonevangelisterna – om läkemedelsindustrin 162 Om Tumblr, trans och trauma – ungas egna vittnesmål 173 Opereras eller dö – självmord som argument 184 Fallet Keira Bell 205

III. Enkönsmodellen En berättelse om transpersoner? 209 Det farliga ordet kvinna 210 Det farliga ordet vagina 219 Skapandet av cispersonen – eller konsten att få oss att älska könsrollerna 222 Självidentifikation 236 Ett eget rum 240 Det onämnbara våldet 249 Var mans rätt 252 De osynliga transmännen 255 Slutna mansrum – öppna kvinnorum 258 ”Damidrotten kommer förändras radikalt” 264 ”Kön är inte en samhällsfråga” 275 ”Hon förtjänar en spark i äggstockarna” 280 Intersektionalitetens undantag 291 Biologi och kultur – ett dialektiskt synsätt 302 Om ordet kvinna 307 Noter 311 Källor 339

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 6

2021-04-26 15:42


tack till alla dem som genom samtal, insikter och reflektioner och annan hjälp hjälpt mig att forma en förståelse av denna komplexa fråga. Fanny zu Knyphausen Berg, Clara Berglund, Amra Bajric, Nina Björk, Guzmán Bossi, Paula Bueno, Gloria Casas Vila, Yaneli de la Cruz, Anne D’arbes, Lasse Diding, Unni Drougge,­Sara Edenheim, Emelie, Stephen Farran-Lee, Donette Ferrer­Pleguezuelos, Lisa Fors, Paula Fraga, Tonje Gjevjon, Lea Ho­­norine, Sheila Jeffreys, Åsa Linderborg, Aleksa Lundberg, Annika Hultman Löfvendahl, Julianna Miklos, Nicole Montén, Meghan Murphy, Anna Nordenström, Fatih Okan, Radi Ouchen, Maria Ramnehill, Avi och Eva Ring, Alex Rodallec, Jiolette Rodríguez, Ditte Sorbon, Katinka Ström, Karin Svens, Ragni Svensson, Sveriges författarfond, Sveriges Författarförbund, Irina Tervo, Cecilia Tzaou, Jenny Westerstrand, Ebba Witt-Brattström, Sara Louise Linnéa Wittström, Sophia Yacoub och många andra.

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 7

2021-04-26 15:42


Inledning Den som slår upp ordet kön i Nationalencyklopedins uppslagsverk får förklaringen: ”kön är ett ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har.”1 Kön är där en reproduktiv kategori, inget annat. Där står inte hur män och kvinnor måste se ut, bete sig eller känna – det som avgör könet är helt enkelt cellerna. Den som går in på Vårdguidens hemsida år 2019 får ett helt annat svar. Under rubriken ”Vad är kön?” står: ”Det som avgör vilket kön du har är dock inte kroppen eller vad som står i ditt pass: det är vad du själv känner som spelar roll.”2 På liknande sätt förklarar en informationssida om menstruation:  En förutsättning för att kunna menstruera är att personen har en livmoder men att ha fötts med en livmoder gör en inte automatiskt till kvinna. Det är bara en själv som kan avgöra vilket kön en identifierar sig som.3

Enligt en syn som börjat omfattas av allt fler samhällsinstitutioner, och som den svenska regeringen föreslår ska bli lag, är kön således ingenting som har med kroppen att göra. Kön är från och med nu en identitet med eget liv. Att någon är kvinna eller man bara för att den har snippa eller snopp är ett tydligt faux pas: man bör inte anta någonting utan att fråga, för könet syns inte utanpå. Inte ens ett stort och ståtligt skägg kan tas 9

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 9

2021-04-26 15:42


som intäkt för att någon är man, påminner den amerikanska tidningen Teen Vogue.4 Flera kommuner, organisationer och en del förskolor rekommenderar att man inleder dagen med en pronomenrunda, där varje person får berätta vilket kön den känner sig som just den dagen.5 För även om kroppen inte ska ha någon betydelse så är kön av största vikt i denna nya diskurs. Att använda biologiskt grundade pronomen anses kunna skada en persons självkänsla. Argentina var 2012 först i världen med en lag om könsidentitet där var och en själv kunde besluta vilket kön den ville tillhöra. Kanada, Norge och Danmark har följt efter och i dessa länder är det juridiska könsbytet nu en okomplicerad procedur, ungefär som att registrera en flyttanmälan. I Sverige föreslås en liknande ändring. ”Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården”, skrev dåvarande socialminister Annika Strandhäll och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett förslag i maj 2018. ”Den nya lagen ska ta sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation. Det är bara den enskilde själv som kan veta hur hen identifierar sig”, skriver de.6 Förslaget presenteras som en modernisering av könslagstiftningen. Strandhäll och Bah Kuhnke skriver att de ”äntligen” presenterar en modern könslagstiftning och ber om ursäkt för att den låtit vänta på sig så länge. Lotta Vahlne ­Westerhäll, ensamutredare i utredningen ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”, samt utredningens sekreterare Therese Bäckman, skriver på SvD Debatt att Det bör stå den som önskar fritt att ändra det juridiska könet som är registrerat i folkbokföringen. Det bör inte heller ställas några direkta eller indirekta krav på medicinsk utredning eller vård och behandling inom sjukvården för att en person ska få till stånd en ändring av det juridiska könet.7

10

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 10

2021-04-26 15:42


På samma sätt resonerar den australiensiska regeringen, som nyligen lade fram ett liknande förslag. Processen för att byta kön ska vara ”rent administrativ, okomplicerad, sättas i gång i rätt tid” och inte kosta något. Här föreslås även att kön ska tas bort från födelseattesterna. Kön är från och med nu en oviktig detalj – samtidigt som den sägs vara otroligt viktig. Anledningen till förändringen sägs nämligen vara att förekomsten av kön i födelseattester orsakar mycket lidande, och ”transpersoners, icke-binära och intersexuella människors erfarenheter är själva kärnan i den här undersökningen”.8 Flera stora idrottsorganisationer, som IOK, WSER och NCAA, har följt med och ändrat sina regler så att det är hur individen själv definierar sig och inte det biologiska könet som ska avgöra vilken klass man ska tävla i. IOK kräver en tids hormonbehandling innan en person född som man ställer upp i damklassen, medan andra organisationer nöjer sig med att man bytt juridiskt kön. Ibland behövs inte ens det. De tävlande i Junior-SM i gymnastik får själva välja dam- eller herrklass, oavsett juridiskt kön, enligt beslut från Svenska Gymnastikförbundet i november 2020.9 Inom allt fler samhällsområden är det nu inte biologin som avgör kön, utan individens egen uppfattning. Sedan 2013 rekommenderar nyhetsbyrån Associated Press (AP) att journalister använder det pronomen som individerna själva föredrar.10 USA:s nationella tal- och debattorganisation förklarar i sin uppdaterade hederskodex att det gäller att vara på sin vakt så att man inte använder fel pronomen om någon. Det är inte det biologiska könet som avgör, inte heller utseendet – bäst är att fråga, annars kan man bli ett hot mot någons säkerhet: Det biologiska kön som en individ tilldelats vid födseln bestämmer inte dess genus […] Utgå inte av gammal vana från att intrycket av en persons kön stämmer med det pronomen perso-

11

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 11

2021-04-26 15:42


nen själv använder. Börja med att lyssna noga efter detaljer som kan avslöja hur en person själv använder sitt pronomen. Om du vill inleda en kontakt med någon kan du säga: ”Jag använder hen som pronomen. Får jag fråga vilket pronomen du använder om dig själv?” […] Att missta sig på en persons kön genom att använda fel pronomen är att förneka, ringakta eller hota den personens säkerhet.11

Uppmaningarna om att använda ett visst pronomen handlar mest om artighet och stör ju inte någon annan – men policyn innebär också att en man som begår våldsbrott och senare börjar identifiera sig som kvinna kommer att beskrivas som ”kvinna” i medierna. Samt att manliga brottslingar kan flyttas till kvinnofängelser, om deras egen uppfattning är att de är kvinnor. Den nya definitionen av kön har även börjat tillämpas inom vården, som har fått ta bort referenser till kvinnor i de dokument som rör barnafödande och amning, då det inte ”enbart är kvinnor som föder barn”.12 Och många kvinno­ organisationer har börjat anamma den nya definitionen. Exempelvis beslutade föreningen Kvinnor och funktionshinder vid årsmötet 2016: Vår förening är och förblir en kvinnoorganisation. Däremot utesluter vi inte längre personer på grund av hur deras könsorgan ser ut, eller hur de definierades vid födseln. Om någon presenterar sig som kvinna, så är hon en kvinna. Ingen annan har rätt att köna en person, det vill säga bestämma vilket kön en person har, än personen själv i fråga.13

Men även om kön inte sägs kunna definieras av kroppen, är det inte så att kroppen därmed blivit irrelevant. Tvärtom har den blivit allt viktigare. Enligt den nya synen på kön kan nämligen människan vara delad i två: hjärna och kropp, som har helt olika uppfattningar om vilket kön människan har. 12

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 12

2021-04-26 15:42


Det är då hjärnan som har rätt, och kroppen är ”fel kropp”. Den behöver underkasta sig hjärnans vilja och ändras. Anpassningen kallades tidigare könsbyte, för att sedan byta namn till könskorrigering och nu senast till könsbekräftande behandling. Innebörden är att det är hjärnan som har det rätta könet och kroppen som måste ändras så att den ”bekräftar” hjärnans kön. De senaste tio åren har det skett en explosion i antalet unga som diagnostiseras med könsidentitetsstörning – antalet har ökat med 2 913 procent på ett decennium.14 Läkarna rekommenderar att man börjar behandlingen före puberteten för att få bästa möjliga resultat, och Socialstyrelsen rekommenderar pubertets­blockerare till barn som är osäkra på sitt kön. Tusentals kliniker har växt fram världen över där barn kan få hjälp på medicinsk väg att bli det kön de föredrar, och åldersgränserna för att byta kön har sänkts i flera länder. Den nya synen har bejakats av svenska partier från hela det politiska spektret, från Liberalerna till Vänsterpartiet, och i Storbritannien stöds den av de konservativa, de gröna och Labour. I den argentinska senaten röstades förslaget att göra kön till en fråga om självidentifikation igenom med 55 röster för, ingen emot och 2 som avstod. När förslaget om att legalisera abort skulle röstas igenom fem år senare var det däremot omöjligt: 38 emot och 31 för.15 Vi har att göra med en ny syn på kön som på kort tid blivit hegemonisk och allmängiltig. På bara tio år har stater, idrottsorganisationer, medier och internationella organisationer i väst anammat den. Ändå har det inte uppstått någon riktig diskussion. Vad innebär egentligen den nya synen på kön? Vad är det för ideologi som kommer till uttryck i den? Och vad får den för konsekvenser?

21-03 Polaris Om könets, andra tryckningen.indd 13

2021-04-26 15:42