Page 1

Anden och själen inom mig och FÜrlora inte din identitet

Cecilia Svengren


1


2


Del I Anden och själen inom mig Del II FÜrlora inte din identitet

Av Cecilia Svengren

3


ã Cecilia Svengren 2019 Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland Översättning: Max Pettersson Grafisk formgivning: Evelina Varas ISBN: 9789177859864 4


FÖRORD Jag tillägnar den här boken till min älskade far, som väglett mig så att jag kan leva ett lugnt, självständigt och fridfullt liv. Min mor för hennes förståelse och stödet och styrkan hon gett mig. Min syster för allt hon gjort för mig under svåra tider. Och inte minst mina vänner som funnits där och uppmuntrat mig att följa mina drömmar. Också, ett stort tack till Sarah Davenport för hennes underbara stöd med boken från början till slut.

5


6


Del I Anden och själen inom mig

7


Del I ¨ Ett fostrande samhälle

s. 10

¨ Tjuven

s. 21

¨ Befria själen

s. 30

¨ Tillit

s. 36

¨ Låt sinnet uttrycka sig

s. 38

¨ Var stark

s. 43

¨ En positiv attityd

s. 49

¨ Vakta ditt hjärta

s. 52

¨ Medvetna relationer

s. 58

8


¨ Ordens kraft – rädsla frambringar kritik

s. 66

¨ Relationer

s. 70

¨ Ett vänligt ord

s. 79

¨ Orden vi använder mot våra barn – hur mycket stöd ger vi dem?

s. 82

¨ Konsten att uppskatta

s. 90

¨ Självförtroende

s. 93

¨ Skydda din frid

s. 100

¨ Tro på dig själv (ha tilltro)

s. 105

¨ Epilog

s. 109

9


Ett fostrande samhälle

M

änniskans kropp utgörs av tre grundelement: en ande, en själ och kroppen vi

bor i. Anden kan betraktas som positivt tänkande, själen som en varelse som influeras av dina tankar och känslor (som utvecklas från din omgivning), och kroppen som något som agerar i enlighet med själen. I tiden vi lever i, så har kroppen och själen kontroll över anden trots att det omvända scenariot borde råda. Själen har faktiskt kontroll över kroppen, vilket helt och hållet eliminerar andens påverkan. Anden försöker tvinga sig in i en konversation med själen så att de tillsammans kan få kroppen på rätt spår. Men det finns ett problem. Anden är mäktig och kan inte påverkas, men själen är den svagaste länken i kedjan och har lätt för att översvämmas av negativa tankar och ångest som i förlängningen påverkar 10


hur kroppen agerar. Resultatet blir att själen distanserar sig från anden och fostrar ett starkare band med kroppen.

Nej!

Gör det!

Men faktum är att anden älskar oss oändligt mycket, och kommer därför aldrig ge upp hoppet om själen. Anden anstränger sig hela tiden för att återkoppla bandet till själen så att de återigen kan bli en och samma som bara gör gott. Men det är svårt för själen att förstå vad anden försöker göra, och det är då vi blir förvirrade och velar i våra beslut.

11


Resultatet yttrar sig genom att man hamnar i ett liv fullt av sjukdom, rädsla eller depression. Vi accepterar vår situation eftersom vi har förlorat länken mellan anden och själen. Istället borde vi jobba för att komma närmare vår ande så att vi kan bli kvitt livets problem. Man måste inte acceptera hur saker och ting är. Vi borde lyssna på vår inre ande, eftersom det är detta som leder dig till god hälsa, bättre självbild och i slutändan ett lyckligt liv. Du kan då börja bemästra livets svårigheter, eftersom de alla är rotade i rädsla. Börja innerligt tro på ditt medfödda egenvärde och att du med detta kan höja dig ovan all den negativa energin inom och omkring dig. Om du börjar tänka annorlunda, i mer positiva ordalag, så kommer du märka en stor skillnad i livet. 12


Såhär ser vi ut idag – på grund av samhället: Såhär borde det vara (ande)

Såhär ser vi ut idag (själ)

Ibland går vi genom smärtsamma perioder i livet som får oss att vilja ge upp. Vi kan inte hitta någon utväg ur problemen, så vi tänker att allt är normalt och accepterar saker som de är. När vi gör detta säger vi till oss själva att dessa problem är omöjliga att lösa. Istället för att reflektera över problemens orsak (eller roten) så förstorar vi problemen genom att tänka mer och mer på dem i en förhoppning att de ska försvinna. 13


När vi oroar oss om det vi inte kan se så skapar den negativa vibrationen runt omkring oss (fienden) stora bilder i våra sinnen. Detta är vår fantasi som berättar för oss hur situationen kommer se ut och hur stort ett problem kommer att bli. Om vi då drabbas av panik förvärras situationen. Fienden har nu fått total kontroll över våra tankar. Andra Korinthierbrevet 10:5: ”Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.” Var vaksam på dina tankar och låt de positiva tankarna (din själ) ta över. Vi fokuserar för mycket på vad som är dåligt med oss själva, istället för att titta på det i oss som är bra. Föreställ dig att problemen är en sjukdomshärjad växt. Du skulle inte bara hugga ner växten, eftersom den en dag skulle växa ut igen. Istället skulle du dra upp växten med stam, rötter och allt som utgör den. 14


Med andra ord, du skulle avlägsna källan till dina problem. Universum var först ingenting, sen skapades det utifrån orden i Guds fantasi. Forskare hävdar att universum till 95 % består av rymd. Det innebär att du och jag kan skapa vår egen rymd i vår egen fantasi. Men det är endast om vi tror på oss själva och inte låter negativa tankar hindra oss som vi kan lyckas. Annars omvandlas denna negativitet till verklighet. Johannesevengeliet 1:1: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” Det här betyder att vi har de rätta orden inom oss. Ord bär på kraft, och du har all kraft du behöver för att manifestera vad du vill. Du är mäktig. Men hur kan du manifestera de saker du vill uppnå, och hur utövar du en sådan kraft? Första Moseboken 1:26 ”Gud sade: 'Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss'.” 15


Gud skapade dig och mig så att vi liknar honom. Så om du och jag är lika Gud, så kan du och jag följa i samma spår som Jesus efterlämnade under sin tid på jorden. Varför blev Jesus aldrig sjuk? Han lät sig aldrig bekymras, även när kaos, sjukdomar och elände härjade omkring honom. Han såg bara sig själv ståendes ovanför allt annat, och det kan även vi eftersom vi är skapade för att likna honom. Varför gör vi då inte som Jesus gjorde? Detta beror på att vi lever i en tidsålder där samhället säger åt oss hur vi ska tänka, hur vi ska bete oss, hur vi ska känna, vad vi ska säga och vem vi ska umgås med, och detta har korrumperat sinnet (själen). Det har blivit väldigt svårt att bryta den här typen av mentalitet. Det är därför så många människor anstränger sig så otroligt mycket för att passa in i samhället. De har förlorat sin identitet. Alla dessa standarder och måsten skapades av någon 16


I den här boken får du svar på några av livets stora frågor. Cecilia delar med sig av sin erfarenhet från olika länder och kulturer, genom sin starka religiösa övertygelse klargör hon här sina funderingar över livets mening.

Profile for Smakprov Media AB

9789177859864  

9789177859864  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded