__MAIN_TEXT__

Page 1


NILS RYGAARD

Ta kontrollen รถver dina tankar

I


Boken ges även ut genom

Första upplagan © Nils Rygaard 2018 Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN 97-891-778-5406-7

Omslagsfoto, grafisk form och illustrationer: © Nils Rygaard 2018 KOPIERINGSFÖRBUD

Denna publikation omfattas av upphovsrättslagen. All kopiering för privat, offentligt eller annat bruk eller annan reproducering utan författarens skriftliga tillstånd är förbjuden, bortsett från mindre citat som en del i granskande artiklar och recensioner.

II


Medvetenhet är det första steget i en förändringsprocess.

III


Förord Att skriva en bok är inte en enkel sak, ändå så gör jag det igen. Det är en spännande resa, speciellt om ämnet är inom psykisk hälsa eller personlig utveckling, vilket är fallet med denna bok. Det tar tid, men det är samtidigt tid som jag lagt ner på mig själv. Det är enligt mig omöjligt att skriva en sådan här bok utan att själv ”tvingas” ta till sig av tankarna i boken. Så det positiva är den egna processen med att kunna implementera (och repetera) alla nyttiga idéer i mitt eget liv. Den här boken är på sätt och vis en fortsättning på min tidigare bok Ta kontrollen över ditt liv, som handlar om ett mer konstruktivt sätt att tänka för att bättre förstå situationer och interaktioner med andra människor samt att få en mer konstruktiv kommunikation. Den boken har ett genomgående tema i en kommunikationsmetod. Den här boken är som en fristående fortsättning med olika förslag på tankar med mera som ger möjligheter till ett ytterligare förbättrat mående. Jag är tacksam för alla som har tagit tid att diskutera och argumenterat med mig kring ämnena i boken. Ni som väckt tankar hos mig som jag sedan har utvecklat. Ni som har delat med er av idéer som ni kommit över, för att ni vet att jag tycker sådant är intressant. Alla patienter som provat och gett feedback på tankarna och idéerna. Tack! Jag vill även rikta ett stort tack till min hustru Karin, som har haft tålamod när jag låst in mig, samt med att skrivandet tar tid från henne och familjen. Det skulle vara så känslomässigt slitsamt utan det stödet. Tack! Nils Rygaard, Gyttorp 2018

I


Om författaren

Nils Rygaard har en socionomexamen vid Lunds Universitet, och en Magisterexamen i socialt arbete vid Örebro Universitet. Han är utbildad handledare inom Sorgbearbetning sedan 2010 samt från och med 2018 även kursledare vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning (www.sorg.se). Nils är sedan 2013 även utbildad steg 2-instruktör i mindfulness via Mindfulnesscenter (www.mindfulnesscenter.se). Nils har arbetat 9 år inom kriminalvården, Frivården Dalarna innan han började arbeta som skolkurator vid grundskolan i Borlänge i 5 år. 2010 flyttade Nils och familjen till Örebro där han började arbeta som hälsooch sjukvårdskurator inom primärvården till och med december 2018. Läsåret 2016/17 var han tillfälligt åter skolkurator på en högstadieskola i Nora. Han utbildar sig nu vidare till KBT-terapeut Steg 1 hos KBT Svealand. Nils har även startat Vennagården (www.vennagarden.se) för att kunna nå ut och hjälpa fler människor att må bättre, samt tidigare gett ut boken Ta kontrollen över ditt liv.

II


III


Många bäckar små…

Många tankar små…

gör en stor å.

IV


INNEHÅLL Kap 1. Inledning Om boken Om misslyckande Om kontroll Inget blir som jag vill det blir som jag tänker Värderingar Hur vet jag om jag inte mår bra? Tankarnas påverkan Att finna glädje Att välja riktning för mina tankar

1 4 8 10 15 18 21 23 25

Kap 2. Ordens betydelse Ordval Exempel på vardagliga ord och dess konsekvenser Acceptans Måste och borde Ytterligare tankar kring behöver Egoism och att värna sig själv Bra eller bättre Intressant Svårt eller ovant Problem eller utmaning Förväntningar Olika – fel eller rätt Jag är eller jag har… Förlåt och ursäkt Känsla eller handling Inte – ett tankeproblem Kan inte eller vill inte? Fokusera på det jag kan Visualiseringar

31 35 36 39 44 47 51 53 55 58 62 65 68 71 76 82 86 90 95

Kap 3. Andra sätt att tänka Andra sätt att tänka Skuldkänslor Ältande Att uttrycka sina känslor konstruktivt Att glädjas åt andra och att ge beröm Att jämföra sig med andra

103 104 107 109 111 115

V


En tanke om mina fel och brister Tacksamhet Att berömma sig själv, skryt eller inte? Att älska andra, konsten att skilja på sak och person Vad försöker livet lära mig?

117 119 121 125 128

Kap 4. Tankar som kan hjälpa mig Om oro – Oroslinjen Om att medla Om att kommunicera Som man frågar får man svar Slutligen

133 141 144 155 159

Kap 5. Panikattack eller Panikångest och hur jag hanterar det Panikångest och panikångesthantering 163 Egna anteckningar

179

Register

185

Boktips

189

VI


VII


Det viktigaste är trots allt inte tanken, utan riktningen pü tanken.

VIII


1


Kapitel 1 Inledning

1


2


Om boken Den här boken är egentligen skriven till mig själv, för mig själv. Tankar som har kommit till mig under åren av utmaningar, problem, självreflektion och egen utveckling. Tankar efter att ha lyssnat på någon eller läst något. Då har jag sedan funderat, jag har provat och upptäckt att det fungerar, att det hjälpte mig. Sedan kom tanken: Om det har hjälpt mig så kanske det kan hjälpa andra också. Återigen så provade jag att dela med mig av mina tankar och idéer och upptäckte att det faktiskt hjälpte andra också. När jag sedan har tänkt på alla de tankar som boken handlar om och när jag under åren har jobbat med funderingar kring dessa tankar, så har jag många gånger ställt mig frågan: När gick det fel? När började jag tänka destruktivt? De frågorna funderade jag på mycket när jag arbetade med metoden Vem äger ansvaret, som sedan blev min första bok Ta kontrollen över ditt liv. Den här boken är på sätt och vis en fristående fortsättning. I denna bok har jag beskrivit andra tankar, principer och idéer som jag har upptäckt får mig att må bättre när jag använder mig av dom. Boken består av en massa, egentligen fristående, tankar som jag har försökt väva ihop med en röd tråd så att det bildar en process, en kedja eller en helhet. Tanken är att du dels kan öva varje lite del för sig men även ska kunna se, förstå och uppleva hur de allesammans hör ihop, ja som en kedja där varje del är en viktig länk i processen. Jag har länge fascinerats av hur mina tankar kan styra mina känslor, mitt mående och mitt beteende. Någon har sagt att tankar är mentala händelser. Men vad händer egentligen när jag tänker? En sak som händer är att tankarna använder ord. Jag har läst att ordets makt är skarpare än svärdets! Ord är tankarnas språk och kommunikationsmedel. Beroende på vilka ord mina tankar använder, eller som jag låter tankarna använda, så kan det påverka mina känslor, mitt mående och mitt beteende på olika sätt. Jag har upptäckt hur viktigt jag tycker att mitt ordval är. Jag har funderat mycket och provat och kommit fram till att många gånger är det just vilket

1


ord jag använder som är avgörande för mitt välbefinnande. I den här boken kommer jag dela med mig av det mesta som jag har kommit på än så länge. Till min stora glädje (ibland förtret) så kommer det hela tiden nya insikter, nya lärdomar, nya möjligheter till att må bättre och att tänka bättre med hjälp av orden. Men någon gång måste även jag nöja mig. I boken delar jag även med mig av andra hjälpsamma tankesätt om hur jag kan må bättre genom att tänka på ett annorlunda eller nytt sätt. Det finns olika sätt att se och tänka kring situationer som, om jag tillåter, kan få mig att omvärdera och bli mer harmonisk, mindre stressad, mer konstruktiv i mina tankar och att få mig att må bättre på många olika sätt. Idéerna och tankarna i boken härrör mycket från KBT och grundtanken att ingenting blir som du vill, det blir som du tänker. Genom att bli medveten om hur jag tänker så kan jag förändra mitt sätt att tänka, vilket kan komma att påverka mina känslor, mitt mående och mitt beteende – till det bättre. Den här boken bygger lite vidare på min första bok, då tankar ligger till grunder för min kommunikation som jag använder i interaktioner med andra människor. De ord jag formulerar mina tankar med och som jag använder kan även påverka min självkänsla, antingen till det bättre eller till det sämre. Jag hoppas kunna hjälpa dig att ta kontroll över dina tankar, så att du också kan må ännu bättre. Så som min första bok var en självhjälpsbok, så är även syftet med den här boken, att den ska vara en användarmanual, en hur-mangör-det-själv-bok, eller en självhjälpsbok. Alla avsnitten i boken har en övningsruta, där det står Prova eller Reflektera, med övningar kopplade till avsnittet, så att du kan få en tanke om hur du kan öva principen för att få en eventuell förbättring i ditt liv. Var snäll och hoppa inte över övningarna, det är just övandet som ger bäst resultat. Det jag övar på blir jag bättre på! Efter Prova-rutan finns det anteckningsutrymme. Skriv ner dina tankar som du fick vid övningen, i vilken situation som du övade, hur många gånger du övade, eventuella utmaningar, hur det gick och så vidare på raderna i Egna

2


Profile for Smakprov Media AB

9789177854067  

9789177854067  

Profile for smakprov