Page 17

Utplåning. Har man hört på maken år 2017! När ögonlocken sluts tar djupsömnen över – han har inte mycket till drömmar kvar. Åh nej. Drömmar tror man inte honom om. Via djupsömnen finner han i efterhand en viss form av trivsel och nöjdhet. Ett slags uthärdandets kvarlåtenskap som kanske är det mest mänskliga han har att tillgå. Men nu ligger Pascal vaken, känner tillfredsställelse över gryningens magi – den nya dagens tillblivelse och ljussättning. Ett ögonblick av innerlig känsla innan det onda sätter in. Det är som om rummet och tiden luckrar upp varandra. I gryningen tänker han att det kanske är möjligt att ändra position, fantiserar om att vara på mer än en plats, och det samtidigt. Kanske resa iväg – det kan räcka med en promenad på orten. Är man van vid det lilla, drömmer man sällan stort. Har Pascal haft god djupsömn, med få uppvaknanden under natten, därtill en stark känsla av frånvaro som följer honom över dagen, är tankarna vanligtvis, när gryning övergår i dag, klara och lätta, fyllda med bilder, associationer och möjligheter. Det finns få i hans omgivning som anar dessa goda stunder, en viss munterhet kan nog skönjas av den som har god observationsförmåga, men dylikt uppfattas och tolkas i huvudsak som ett lågbegåvat uttryck. Pascal anses inte vara mycket för världen. Är det någon som märker hans grundtillstånd av från16

Profile for Smakprov Media AB

9789176991879  

9789176991879  

Profile for smakprov