9789176344699

Page 1

Öra rimmar på höra Tommy Lundberg


Öra rimmar på höra Utgiven av Idus förlag, Lerum, 2022 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text & bild: Tommy Lundberg Första upplagan Tryckt i Viljandi, 2022 ISBN: 978-91-7634-469-9


Öra rimmar på höra Tommy LundbergNär ord låter lika så kallas de rim, till exempel att fiskar simmar i stim. Att läsa med rimord kan träna din hjärna så att du blir en språkhimlens stjärna.


Du hör vad jag säger men fattar inte ett smack, för vad jag än menar så låter det … kvack!
När jag var ung så var jag ett lamm, blev borstad i pälsen med en jättefin kam. Sedan blev jag vuxen med ulligt hår, numera är jag ett … får.


Nu blir du kanske paff, men jag är en giraff som älskar att dansa vals. Men att dansa med mig funkar inte alls om du inte når upp till min långa … hals.Följ med på språkresa med humor och skratt, i sällskap av bland andra en tupp och en katt. En björn, en mus, en svan och en val hjälper den som lyssnar att forma sitt tal. En kanin, en myra, en räv och ett får gör lärandet lekfullt när man är tre-fyra år.

www.idusforlag.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.