9789152636794

Page 1

Full av liv, glädje och all var!

De yngstas Bibel passar att läsa tillsammans med de allra minsta, men också som första bibel att läsa själv. Den innehåller mer än 90 spännande berättelser ur Gamla och Nya testamentet. Många härliga färgbilder ger liv åt de korta texterna i stor stil. De yngstas Bibel är en bra bibel att börja med!

ISBN 978-91-526-3679-4

9

52636794_BeginnersBible_COV_SWE.indd 1

789152 636794

2018-10-30 16:56
Full av liv, glädje och all var!

De yngstas Bibel passar att läsa tillsammans med de allra minsta, men också som första bibel att läsa själv. Den innehåller mer än 90 spännande berättelser ur Gamla och Nya testamentet. Många härliga färgbilder ger liv åt de korta texterna i stor stil. De yngstas Bibel är en bra bibel att börja med!

ISBN 978-91-526-3679-4

9

52636794_BeginnersBible_COV_SWE.indd 1

789152 636794

2018-10-30 16:56