9789152357194

Page 1

LEIF E. ANDERSSON DE SOCIALA SUPERKRAFTERNA

”Tänk om alla var som jag, vad enkelt det skulle vara!” Så har du nog tänkt någon gång. Alla vet hur svårt det kan vara att förstå sig på andra människor. Varför beter de sig som de gör? Faktum är att de beter sig som de kan bete sig. Ditt eget beteende spelar stor roll för hur andra gör. Det positiva med det är att du har stora ­möjligheter att förändra det sociala samspelet. I De sociala superkrafterna får du lära dig hur du kan bemöta och bekräfta andra, och göra samvaron med såväl dina vänner och kolleger som din partner mycket bättre. Författaren utgår från aktuell psykologisk vetenskap och ger dig verktyg som fungerar. Den här boken ger dig sociala superkrafter! Leif E. Andersson är leg. psykolog, datavetare, utbildare och föreläsare som sedan slutet av 1990-talet har arbetat med att lära människor konsten att samverka. År 2019 kom hans bok, OBM-boken. Psykologi för ledare, som också handlar om verktyg för bättre relationer men främst vänder sig till ledare.

LEIF E. ANDERSSON

DE SOCIALA SUPERKRAFTERNA

Jag är en arbetargrabb, uppväxt på landet utanför en liten bruksort i södra Dalarna. Jag kände mig inte hemma i brukssamhället, så jag sökte mig bort och hamnade på datavetenskaplig linje vid Uppsala universitet. År 1985 var jag klar och kom ut i databranschen samtidigt med de första persondatorerna. Branschen växte snabbt, vilket gjorde att jag ganska omgående fick ansvar för andra människor som ledare. Jag ville lära mig mer om hur människor fungerar och läste därför Psykologprogrammet som en ledarskapsutbildning. Sedan slutet av 1990-talet har jag jobbat med att lära människor det vi aldrig fick lära oss i skolan. Hur samarbetar man med andra människor? Psykologin ger förståelse och verktyg som man sällan lär ut på andra utbildningar. www.leifandersson.se

Verktyg för bra relationer

Övriga böcker av Leif E. Andersson: OBM – Ledarskapets psykologi (2013) Psykologi för projektledare (2015). Utnämnd av Projektforum till Årets projektledarbok 2015

isbn 978-91-523-5719-4

OBM-boken. Psykologi för ledare (2019)

De sociala superkrafterna_cover_NEW.indd 1

2019-05-10 11:18


LEIF E. ANDERSSON

DE SOCIALA ­ UPERKRAFTERNA S Verktyg för bra relationer

SANOMA UTBILDNING

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 1

2019-05-03 15:41


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Webbplats: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

Sanoma Utbildning har funnits sedan 1993 och är ledande inom läromedel i Sverige. Förlaget ger även ut litteratur inom ledarskap och näringsliv.

Förläggare: Anne Laurella Redaktör: Pernilla Karlsson Omslag: Lisa Zachrisson Form och sättning: Gyllene Snittet bokformgivning AB Illustrationer: Jonny Hallberg De sociala superkrafterna.Verktyg för bra relationer ISBN 978-91-523-5719-4 © 2019 Leif E. Andersson och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildnings­ anordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Balto Print, Litauen 2019

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 2

2019-05-03 15:41


INNEHÅLL INLEDNING 7 Samarbete är en konst 8 Så här är boken upplagd 9 DEL 1 GRUND­LÄGGANDE SYNSÄTT 13 Kapitel 1 Alla har jordaxeln i fontanellen 14 Sinnesfilter 14 Tankefilter 17 Du ser världen på ditt unika sätt 19 Kapitel 2 Du har ansvar för dina tankar och känslor Säg det eller glöm det Spela ovetande Det finns inga vuxna människor Ditt ansvar – ”måsten” Varje människa är unik

21 22 23 24 25 27

Kapitel 3 Psykologi och lärande Att lära sig när Hjärnans system ett och system två Instruktionsvärde, förklaringsvärde och försvarsvärde En hierarki av färdigheter

30 31 33 34 36

Kapitel 4 Perspektivtagande och ansvar Alla vill bli sedda Relation först, resultat sedan Alla agerar logiskt Glöm den gyllene regeln Alla gör så gott de kan

38 38 40 41 42 44

Kapitel 5 Beteendefokus 45 Förväntningar 45 Värderingar, attityder och egenskaper 46 Mentalism 47 Lär dig se specifika beteenden 49

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 3

2019-05-03 15:41


Lär dig skilja på är och gör Egenskaper är beständiga – beteenden kan ändras Beteendefokus ger bättre feedback Människor är situationsanpassade Egenskaper är förenklingar – beteenden det viktiga

50 54 54 55 56

Kapitel 6 Voffor gör di på detta viset? Beteendets ABC Förstärkande konsekvenser Försvagande konsekvenser Fyra typer av konsekvenser Variabler som styr effekten Allt beteende är logiskt Kultur är konsekvenssystem Beteendefokus är etiskt Grunderna i punktform

58 58 64 64 66 67 74 75 75 76

DEL 2 DEFINIERA VAD OCH VEMS Kapitel 7 Definiera uppgiften Problem som ett neutralt ord Spela dum eller ovetande Gör ett tankeexperiment Vad är problemet?

81 82 82 83 84 85

Kapitel 8 Vems är problemet? 87 Vem äger problemet? 89 Att ta apor från kolleger 92 Gnäll 93 Vem äger vad? 94 Kapitel 9 De fyra F:en 96 Färdriktning 96 Färdighet 97 Förutsättningar 99 Förstärkare 101 Definiera problemet 101 DEL 3 ENSKILDA FÄRDIGHETER Kapitel 10 Bekräftelse – den viktigaste färdigheten Mer bekräftelse – 5 till 12 gånger mer Det räcker med positiv feedback

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 4

105 106 106 108

2019-05-03 15:41


Skilj på beröm och kritik tidsmässigt 109 Vi är avvikelserapporterare 109 Bekräfta beteenden 110 Varför bestraffar vi då? 111 Verbalt beteende 112 Du får den chef och de kolleger du förtjänar 114 Makt 115 Bekräftelse är bra för dig som ger 116 Kapitel 11 Så gör du när du äger problemet Ändra situationen Ändra dig själv – glöm det Ändra andra – säg det Jagbudskap och bekräftelse Att ge feedback

118 118 119 121 127 129

Kapitel 12 Så gör du när andra äger problemet Aktivt lyssnande Ta emot negativ feedback Ta emot positiv feedback Växla mellan färdigheter Färdigheter – inte magi, utan vanor

131 134 145 146 148 149

DEL 4 SAMMANSATTA FÄRDIGHETER 153 Kapitel 13 Coachning 154 Empati 155 Prata är ett sätt att tänka 156 En coachningsmodell 156 Det tar mer tid att coacha – eller? 162 Du blir en kurator 163 Frågor i coachningens olika faser 163 Kapitel 14 Viktiga samtal och konflikter 166 Mod och hänsyn 166 Non Violent Communication, NVC 169 Coacha när andra äger problemet 170 Chefens ansvar 172 När någon inte levererar 176 Narcissister 181 Du behöver en grund att stå på 187

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 5

2019-05-03 15:41


DEL 5 MODELLER Kapitel 15 En flödesmodell

189 190

Kapitel 16 Gruppsykologi 194 Grupper beter sig inte 194 Team, grupp, lag 195 Gruppsykologiska teorier 196 Att leda en grupp 203 Teambuilding 213 Undvik att röra om i gruppen 214 Joharifönstret 215 Kapitel 17 Personlighets­tester Modeller finns det gott om

219 221

REFLEKTIONER 225 Prokrastinering – rädsla 225 Det fria valet 227 Lästips 230 Litteraturförteckning 231

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 6

2019-05-03 15:41


INLEDNING

Du har lite tid över en morgon och lägger den på att snygga till i köket därhemma innan du drar till jobbet. Du diskar det där som inte ska köras i diskmaskinen, torkar spisen och diskbänken. Det känns bra när du ser hur rent och snyggt det blev. Du tänker att det blir trevligt för familjen när de kommer upp, partnern har en ledig dag idag. Nöjd med din insats ger du dig iväg till arbetet. Det blir en lång och tung dag. Trött och irriterad kommer du hem. I hallen är det kaos. Skor ligger huller om buller på golvet och överfulla kassar med återvinning står i vägen. Du hänger av dig och går in i köket där du upptäcker att diskmaskinen är full och disk­ bänken belamrad med smutsiga tallrikar och grytor. Vad händer då? Frågar du hur partnern har haft det under dagen, hur hen mår? Gör du det i så fall utan att vara ironisk? Eller går du igång på hur det ser ut i köket? Kommer alla tidigare liknande dagar över dig, känslan av att de andra bara tänker på sig själva? Du kanske tar på dig offerkoftan och biter ihop, fixar till köket igen, lagar mat och surar tyst samtidigt som du försöker hålla fasaden uppe? Det finns sätt att hantera situationer som denna på bättre och effektivare sätt, sätt som underlättar samvaron med dem som du lever med. Det är det den här boken handlar om.

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 7

7

2019-05-03 15:41


Samarbete är en konst Du minns säkert hur grupparbetena i skolan brukade gå till: läraren delade in klassen i grupper, ni gick till skolans bibliotek, några gjorde jobbet och några läste serietidningar. Berättade läraren någonsin vad ett grupparbete är och hur man gör när man jobbar i grupp? Jag har ställt den frågan till deltagare på mina föreläsningar och utbildningar i tjugo år, och det är sällan någon som svarar ja. Skolan lär oss inte att arbeta tillsammans med andra människor. En studierektor på ett universitet berättade att på civilingenjörsprogrammet kallar man det projektarbete när studenterna ska göra något i grupp. ”Jag ser att studenterna arbetar i projekt när alla fyra går till kopiatorn tillsammans – det är ju grupparbete!” Är det så projektarbete går till i arbetslivet, som skolans grupparbete? Troligen inte, men eftersom skolan inte lär ut hur man arbetar i grupp är det den bild studenterna bär med sig. Vi förväntas kunna arbeta tillsammans med andra elever, studenter, kolleger och medmänniskor för att vi är människor, det är inget skolan lär ut. Hur tycker du att det fungerar? Är alla medmänniskor, partner, kolleger och chefer bra på att hantera människor? Är du bra på att hantera familjemedlemmarna där hemma när du får syn på diskbänken? I den här boken vill jag lära ut det som psykologin efter mer än hundra års forskning vet om människor och deras agerande. Det finns kunskaper och färdigheter som underlättar samarbete. Jag har ägnat de senaste decennierna av mitt yrkesliv åt att lära ut dem. Mest arbetar jag med ledarskapsutveckling, men jag tycker att alla behöver lära sig detta. Mina insatser får bäst effekt om alla medarbetare, inte bara cheferna, får lära sig samma färdigheter.

8  Inledning

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 8

2019-05-03 15:41


En chef mejlade mig några dagar efter att jag utbildat hans avdelning i medarbetarskap. ”Stort tack, alla var mycket nöjda med dagen. Jag upplevde en beteendeförändring redan på vår andra dag, det var aktivt lyssnande och en ökad vilja att förstå andras perspektiv när vi diskuterade vår verksamhet, mer av frågor för att förstå resonemang än direkt avfärdande eller kritik utifrån andra perspektiv.” Inget av det jag lär ut är svårt, det är inte Einsteins relativitetsteori vi pratar om här. Teorierna och färdigheterna är enkla, men de kan vara svåra att tillämpa eftersom du kan behöva ändra grundläggande beteenden som du har lärt in under hela ditt liv.

Så här är boken upplagd Först behöver du få med dig vissa grundläggande förhållningssätt till andra människor. Därefter är du redo att lära dig färdigheter som du kan använda praktiskt. Jag verkar mest inom arbetslivet, därför kommer många exempel därifrån. Men principerna fungerar lika bra i privat­livet, för dig som partner, förälder, idrottsledare – helt enkelt i situationer där du samverkar med andra människor. Del 1 behandlar grundläggande synsätt på hur människor fun­ gerar psykologiskt. Synsätten är viktiga att känna till för att ha ett gott förhållande till medmänniskorna. Alla har jordaxeln i fontanellen. Du har ansvar för dina tankar och känslor. Det finns inga vuxna människor. Världen är inte rättvis. Alla gör så gott de kan. Det är vad andra gör som ställer till det, inte vilka de är.

Inledning

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 9

9

2019-05-03 15:41


Del 2 handlar om vikten av att tydligt definiera vad som ska hanteras och vem som äger problemet/uppgiften. Vad handlar det om? Definiera problemet/uppgiften tydligt. Vem äger frågan? De fyra F:en – ett sätt att identifiera orsaker och möjliga ­lösningar. Del 3 presenterar de viktigaste enskilda färdigheter som du behöver känna till för att hantera människor. Med förhållningssätten som grund och de enskilda färdigheterna kommer du långt i din samverkan med dina medmänniskor. Hur hanterar man andra effektivast? Så här gör du när du äger frågan. Så här gör du när andra äger frågan. Del 4 handlar om sammansatta färdigheter och beskriver hur du kan kombinera de enskilda färdigheterna för att hantera olika vanliga situationer i vardagen. Coachande eller konsultativt förhållningssätt. Viktiga samtal. Konflikthantering. Del 5 visar hur du kan använda färdigheterna tillsammans samt hur de kan användas med några vanliga modeller för gruppsykologi.

10  Inledning

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 10

2019-05-03 15:41


De sociala superkrafterna_inlaga.indd 11

2019-05-03 15:41


De sociala superkrafterna_inlaga.indd 12

2019-05-03 15:41


Del 1 GRUND­ LÄGGANDE SYNSÄTT Här får du insikt om några grundläggande synsätt på hur människor fungerar. V   i utgår ifrån det som psykologin känner till idag om hjärnans funktion. Kunskapen är viktig för ditt förhållningssätt till andra – och dig själv.

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 13

13

2019-05-03 15:41


Kapitel 1

Alla har jordaxeln i fontanellen

Ett av de vanligaste misstagen vi gör när vi arbetar med andra människor är att vi försöker förstå dem utifrån oss själva. När du försöker förstå andra utifrån ditt eget tänkande så går du lätt vilse.  Andra tänker sällan på exakt samma sätt som du.

Sinnesfilter Människan tar in världen genom sina sinnen, som fungerar som filter. Du tar hela tiden emot mängder av information, både från omvärlden och din egen kropp. Du reagerar på ljus, ljud, lukt, smak och beröring. Miljontals nervceller reagerar varje stund i kroppen. Människan lär kunna särskilja runt 7 miljoner färger, 350 000 olika toner och minst 1 000 miljarder lukter.

Olika människors sinnen fångar upp olika mycket av omgivningen. Varje människa är unik, och så även hennes sinnen. Det innebär att var och en uppfattar världen på sitt unika sätt.

14  Del 1 Grund­läggande synsätt

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 14

2019-05-03 15:41


Det som sinnena fångar upp skickas med hjälp av nervceller genom kroppen upp mot hjärnan. På vägen försvinner information, eftersom olika celler delar transportväg genom kroppen. En person som upplever samma situation som du får alltså inte in samma information i sin hjärna som du får i din. Ni har olika sinnesfilter. När sinnenas information når hjärnan behöver den tid för att samla ihop allt och skapa den bild som ditt medvetna jag upplever. Det är en annan form av filter, ett tankefilter. Sammanställningen görs av en hjärna som är formad av tidigare sinnesintryck och er­faren­ heter. Nervimpulserna går snabbt, men det tar ändå tid. I de snabbaste nervtrådarna rör sig impulserna 150 meter per sekund, i de långsammaste i meter per sekund. Det innebär att hela processen tar lite tid. Den medvetna bild som du har av vad som händer just nu speglar vad som hände för någon sekund sedan.  Att reagera tar alltid minst 0,2–0,3 sekunder. I en studie fick försökspersonerna välja vilket av två fingrar de skulle använda för att trycka på en knapp. Genom att mäta aktiviteten i hjärnan kunde forskarna redan tio sekunder innan försökspersonen tryckte med hög sannolikhet avgöra vilket finger personen skulle trycka med (Soon, Brass, Heinze & Haynes, 2008). ”Tio sekunder, då har ju jag inte bestämt mig än”, sa en del av dem när de fick ta del av resultaten. Du har inte bestämt dig, men din hjärna har. Det finns många liknande studier som visar att jaget ligger några sekunder efter verkligheten. Om du tror att du lever i nutiden måste jag tyvärr göra dig besviken.

Hjärnan behöver alltså tid på sig att processa alla sinnesintryck, men ditt jag tror att det som händer sker just nu. För ditt medvetna jag inträffar ”nu” när bilden av verkligheten är färdigprocessad av Kapitel 1 Alla har jordaxeln i fontanellen  15

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 15

2019-05-03 15:41


­ järnan, inte i det ögonblick som det skedde i den yttre världen. Du h går omkring och tror att du lever och agerar i nutiden. Det finns andra studier som kan tolkas som att jaget egentligen inte upplever världen här och nu, utan ett minne av det som hänt nyss. På internet kan du hitta mer information om du söker på ”neuroscience of free will”. Din hjärna skapar alltså verkligheten utifrån dina tidigare erfarenheter. Du har jordaxeln i fontanellen. Den främre fontanellen är en punkt du har uppe på huvudet. Den som känns som ett hål på barn upp till två års ålder. V   i föds med fyra fontaneller som finns för

In

ge

nt

ing

Sånt som handlar om mig Sånt som är mitt

JAG Sånt som jag avskyr

In

ge

Andra människor

nt

ing

Universum

16  Del 1 Grund­läggande synsätt

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 16

2019-05-03 15:41


att skallen ska kunna tryckas ihop under förlossningen. Med jord­ axeln i fontanellen upplever du att jorden och universum snurrar kring dig. Du ser världen från ditt perspektiv, på ditt sätt. Det är inte säkert att du uppfattar verkligheten på samma sätt som andra som upplever samma situation.

Tankefilter Sinnena begränsar oss biologiskt. Du kan exempelvis inte höra ultraljud eftersom dina öron inte klarar de frekvenserna. Hjärnans filtrering är mer påverkbar, den styrs av dina erfarenheter och dina tankar om saker och ting. Jag syftar här på förmedvetenhet. Medveten filtrering är något annat, till exempel när du hör något på ett möte som du inte håller med om och låtsas att du inte uppfattade det. Världen är subjektiv Sinnesfilter Perceptuellt filter

Tankefilter Kognitivt filter

Din medvetna värld

minst 0,2 sekunder normalt några sekunder upp till 10 sekunder

Dina tidigare upplevelser och erfarenheter, dina värderingar och normer styr den omedvetna filtreringen. Ett exempel är att alla barn upp till ungefär ett års ålder perfekt kan härma alla ljud som finns i alla mänskliga språk. Men då börjar den förmågan att avta, till förKapitel 1 Alla har jordaxeln i fontanellen  17

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 17

2019-05-03 15:41


mån för de ljud som barnet hör dagligen. Det är alltså viktigt att prata till ett barn redan innan barnet själv kan prata – det lär barnet hur ditt språk låter.

Vissa språk grupperar färger på ett sätt som skiljer sig från många andra. Till exempel kan olika nyanser av en färg, som rött och rosa, heta samma sak. Himbafolket i Namibia har ett ovanligt sätt att dela in färger. På bilden skulle de inte kunna skilja ut den som vi tycker är ljusblå, den har samma namn som de gröna (Robertson, Davidoff, Davies & Shapiro, 2005).

När man testar riktigt små barns sätt att titta på färger så utgår man från att de flyttar ögonen när något på skärmen ändras. Om man byter nyans på en färg och barnet då flyttar blicken till den ändrade färgen tolkas det som att barnet såg färgförändringen.Tester har visat att barn tittar på färger på olika sätt innan och efter de har lärt sig färgernas namn. Språket styr hur vi uppfattar världen.

18  Del 1 Grund­läggande synsätt

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 18

2019-05-03 15:41


Du ser världen på ditt unika sätt Liksom små barn förlorar förmågan att härma alla ljud har även du tappat förmågan att se och höra vissa saker, medan andra har skapat djupa fåror i din hjärna. Om du lyssnar på en debatt mellan någon vars politiska åsikt du delar och någon vars politiska åsikt du ogillar så spelar tankefiltret dig ett spratt. De uttalanden du sympatiserar med släpps lättare igenom än de du inte sympatiserar med. Din föreställning om en person spelar också in. Om hen säger något som stämmer med vad du tror om personer som hen, släpper filtret lät­ tare in det än sådant som du inte förväntar dig av en person med de ståndpunkterna. Grodor från den politiker du gillar och bra idéer från den vars politiska färg du ogillar sorteras lätt bort av hjärnan. Saker som stämmer med din världsuppfattning åker på en rak, välhållen väg in i ditt medvetna, medan det som inte stämmer med din världsuppfattning får bana sig fram på snåriga stigar. Det viktiga med det här filtret är just att det är förmedvetet. Det som filtreras bort här får du aldrig en chans att medvetet ta ställning till, du upplever det helt enkelt inte. När du möter en ny människa bildar du dig en uppfattning om hen på några sekunder. Klädsel, utseende, rörelser med mera jämförs med tidigare erfarenheter när du skapar en första idé om personens egenskaper. Nu har du ställt in ditt tankefilter. Allt som hen gör i fortsättningen, som stämmer med ditt första intryck, kommer att nå fram lättare till ditt medvetande. Kanske säger du några år senare att du direkt förstod hur hen var. Det stämmer! Du har inte gett hen en chans att visa alla sina egenskaper, utan har bara sett det som passat med ditt första intryck. Det kanske är att ta i att säga att du inte gett hen en chans, men din första snabba uppfattning styr dig i högre grad än du själv vill tro. Människor som du har bestämda uppfattningar om har svårt att visa upp en annan bild för dig, eftersom ditt tankefilter inte släpper igenom vad som helst. Speciellt inte sådant som inte stämmer med dina förutfattade meningar. Kapitel 1 Alla har jordaxeln i fontanellen  19

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 19

2019-05-03 15:41


”Män får lättare förkylning än kvinnor.” Vad tänker du att den meningen betyder? Det finns minst tre tolkningar. 1. Män insjuknar/smittas lättare av förkylningar. Man kan tolka det bredare och mena att män insjuknar lättare generellt, inte bara vid förkylningar. 2. Män får lindrigare förkylningar än kvinnor, det vill säga symptomen blir inte lika starka. 3. Män har lättare att få en förkylning än att hitta en kvinna. Om sex små ord i en mening kan tolkas på så många olika sätt, på hur många sätt kan då olika läsare tolka en text på flera sidor?

Självklart sunt förnuft Har du tänkt på vad du säger när du säger ”självklart”? Att något är klart för dig själv. Och vad är egentligen ”sunt förnuft”? Det finns inget allmänt, objektivt sunt förnuft. Den som hävdar att något är sunt förnuft säger egentligen att det är så som hen själv tycker, hen uttrycker sin subjektiva uppfattning om vad som är rätt och fel. Du är en av flera miljarder människor, och alla har vi olika sunt förnuft. Var och en av dem tycker att deras upplevelse av världen är självklar. Att använda uttryck som självklart och sunt förnuft är att ha jordaxeln i fontanellen. Jaget – en försvarsmaskin Ditt jag, det vill säga den person som tänker och läser den här texten, är en efterhandskonstruktion. Jaget ägnar sig konstant åt att skapa mening i ditt omedvetna agerande. Det vill skapa en känsla av att du är en medvetet tänkande, logisk och rationell individ. Jaget är din hjärnas sätt att få ihop verkligheten och förklara varför du just har gjort det du gjort. Det är jagets grundläggande funktion att förklara och försvara ditt beteende för dig själv som är orsaken till att människor är så snabba att gå i försvar.

20  Del 1 Grund­läggande synsätt

De sociala superkrafterna_inlaga.indd 20

2019-05-03 15:41


LEIF E. ANDERSSON DE SOCIALA SUPERKRAFTERNA

”Tänk om alla var som jag, vad enkelt det skulle vara!” Så har du nog tänkt någon gång. Alla vet hur svårt det kan vara att förstå sig på andra människor. Varför beter de sig som de gör? Faktum är att de beter sig som de kan bete sig. Ditt eget beteende spelar stor roll för hur andra gör. Det positiva med det är att du har stora ­möjligheter att förändra det sociala samspelet. I De sociala superkrafterna får du lära dig hur du kan bemöta och bekräfta andra, och göra samvaron med såväl dina vänner och kolleger som din partner mycket bättre. Författaren utgår från aktuell psykologisk vetenskap och ger dig verktyg som fungerar. Den här boken ger dig sociala superkrafter! Leif E. Andersson är leg. psykolog, datavetare, utbildare och föreläsare som sedan slutet av 1990-talet har arbetat med att lära människor konsten att samverka. År 2019 kom hans bok, OBM-boken. Psykologi för ledare, som också handlar om verktyg för bättre relationer men främst vänder sig till ledare.

LEIF E. ANDERSSON

DE SOCIALA SUPERKRAFTERNA

Jag är en arbetargrabb, uppväxt på landet utanför en liten bruksort i södra Dalarna. Jag kände mig inte hemma i brukssamhället, så jag sökte mig bort och hamnade på datavetenskaplig linje vid Uppsala universitet. År 1985 var jag klar och kom ut i databranschen samtidigt med de första persondatorerna. Branschen växte snabbt, vilket gjorde att jag ganska omgående fick ansvar för andra människor som ledare. Jag ville lära mig mer om hur människor fungerar och läste därför Psykologprogrammet som en ledarskapsutbildning. Sedan slutet av 1990-talet har jag jobbat med att lära människor det vi aldrig fick lära oss i skolan. Hur samarbetar man med andra människor? Psykologin ger förståelse och verktyg som man sällan lär ut på andra utbildningar. www.leifandersson.se

Verktyg för bra relationer

Övriga böcker av Leif E. Andersson: OBM – Ledarskapets psykologi (2013) Psykologi för projektledare (2015). Utnämnd av Projektforum till Årets projektledarbok 2015

isbn 978-91-523-5719-4

OBM-boken. Psykologi för ledare (2019)

De sociala superkrafterna_cover_NEW.indd 1

2019-05-10 11:18