Page 13

1 SIFFROR OCH TAL

9 Arbeta med en kompis. Läs telefonnumren högt för varandra. 08 10 20 33 031 15 40 42 0736 50 54 64 0704 01 70 65 040 80 82 92 0411 74 17 24

10 Arbeta med en kompis. Läs talen högt för varandra. 12

16

24

38 47

53 69

78

81

95

115

133

165

100

103

11 Skriv talen med siffror. a) tre

3

h) trettiosex

b) femton

i) fyrtiofyra

c) sjutton

j) femtio

d) nitton

k) sextio

e) tjugo

l) sjuttiotre

f) tjugotre

m) åttiotvå

g) trettio

n) nittiosju

12 Skriv talen med siffror. a) etthundra

e) etthundrafyrtio

b) etthundratvå

f) etthundrasextiotre

c) etthundratio

g) etthundrasjuttiofyra

d) etthundraarton

h) etthundraåttioåtta

13 21

Profile for Smakprov Media AB

9789152346525  

9789152346525  

Profile for smakprov