9789152329771

Page 1

zz iCK

LÄS

&

ACK

SKRIV | BOKS TÄVER

Lärarhandledning Åk l

Karin Fällman-Bajagi ć Christina Hansson Susan Nieland

OMSLAG-Läs&skriv-ak1_LH.indd 1

2018-01-31 10:04


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02

ZickZack åk 1, Lärarhandledning ISBN: 978-91-523-2977-1

Form och illustrationer: Inlaga och bilagor: Anette Hedberg Omslag: Feri Fazeli © 2014 Karin Fällman-Bajagić, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS Copyright Access avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Exakta Print, Malmö, 2018

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 2

2018-01-31 10:26


Innehåll PRESENTATION Förord 7 Vad består ZickZack av?

8

Vad är syftet med ZickZack?

8

ZickZack och Lgr 11

10

Vilken pedagogisk forskning har vi inspirerats av?

11

Hur arbetar jag med ZickZack?

14

Vilka texttyper fokuserar ZickZack på?

17

ZICKZACK LÄS & SKRIV Hur är ZickZack Läs & Skriv uppbyggd?

20

Hur arbetar jag med Läsa?

23

Hur arbetar jag med Skriva?

28

Hur bedömer jag en texts kvalitet?

30

ZICKZACK BOKSTÄVER Hur är ZickZack Bokstäver uppbyggd? 32 Hur arbetar jag med Ljud och Bokstäver? 34 INSTRUKTIONER TILL TEXTERNA I ZICKZACK LÄS & SKRIV Zick och Zack Det här är Det här är min familj Vår skolgård Välkommen på spökkalas På vårt kalas I

43 54 61 69 75

djurens värld Vilket djur är jag? 83 Försvunnen 93 På Skansen 99 Fåglar 104 Gott om plats 114

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 3

2018-01-31 10:26


Året runt Från min balkong 123 Året 131 Gör en snögubbe 138 Fröpåsen 148 Äventyr på isen 154 Hus för bus En mörk mörk Ditt drömhus Familjen Trygg flyttar in I den mörka trädgården Till dig som just har flyttat in

161 174 181 186 193

Färg och fest

Holi 203 Edgar Degas 210 Vad är en regnbåge? 216 En dag med färg 224 Tuppen och påfågeln 233

Boktips för högläsning och egen läsning

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 4

239

2018-01-31 10:26


INNEHÅLL BILAGORNA I lärarhandledningen finns hänvisningar till olika bilagor (kopieringsunderlag). Dessa finns för nedladdning på www.sanomautbildning.se/zickzackbilagor

1.

Bokstäver till bokstavsringar

2.

Kort med de vanliga orden

3.

De vanliga orden till ordringar

4.

Tom mall till ordringar

5.

Tom mall till ordkort

6. Det här är, före läsningen 7. Det här är, textnivå 8. Det här är, meningsnivå 9. Det här är, ordnivå 10. Det här är min familj, textnivå 11. Det här är min familj, ytterligare uppgift 12. Vår skolgård, textnivå 13. Vår skolgård, meningsnivå 14. Välkommen på spökkalas, text- och meningsnivå 15. Välkommen på spökkalas, ordnivå 16. På vårt kalas, före läsningen 17. På vårt kalas, textnivå 18. Vilket djur är jag, före läsningen 19. Vilket djur är jag, före läsningen 20. Försvunnen, ytterligare uppgift 21. På Skansen, före läsningen 22. På Skansen, ordnivå 23. Fåglar, textnivå 24. Fåglar, meningsnivå 25. Fåglar, ytterligare uppgift 26. Gott om plats, textnivå 27. Från min balkong, före läsningen 28. Från min balkong, textnivå 29. Året, ytterligare uppgift, textnivå 30. Gör en snögubbe, textnivå 31. Gör en snögubbe, ytterligare uppgift 32. Fröpåsen, under läsning 33. Äventyr på isen, textnivå

5 INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 5

2018-01-31 10:26


34. En mörk mörk, före läsningen 35. En mörk mörk, före läsningen 36. En mörk mörk, textnivå 37. En mörk mörk, ytterligare uppgift 38. En mörk mörk, ytterligare uppgift 39. Ditt drömhus, ytterligare uppgift 40. Familjen Trygg flyttar in, textnivå 41. I den mörka trädgården, textnivå 42. I den mörka trädgården, ytterligare uppgift 43. Till dig som just har flyttat in, under läsningen 44. Till dig som just har flyttat in, textnivå 45. Till dig som just har flyttat in, ytterligare uppgift 46. Holi, före läsningen 47. Holi, textnivå 48. Edgar Degas, ytterligare uppgift 49. Vad är en regnbåge, före läsningen 50. Vad är en regnbåge, textnivå 51. Vad är en regnbåge, meningsnivå 52. En dag med färg, textnivå 53. Tuppen och påfågeln, textnivå

54.

Checklista, Ljud och Bokstäver

55.

Förslag på saker att använda vid ljud- och bokstavsarbetet

56.

Observationsschema, läsning

57.

Matriser för Läsa, Skriva och Tala

58.

Bokmallar till elevernas egna texter

6 INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 6

2018-01-31 10:26


Förord Vi som gjort ZickZack har funderat mycket på vad våra elever behöver utveckla för att lyckas i skolan och med tiden i det samhälle som ställer allt större krav på människors kommunikativa förmåga. • Vilka kunskaper behöver de tillägna sig? • Vilka förmågor behöver de utveckla? • Hur lär de sig att läsa och förstå en text? • Hur utvecklar vi deras språkliga medvetenhet? • Vilka texttyper behöver de kunna läsa och skriva? • Ger vi dem de verktyg de behöver för att lyckas? • Stöttar och utmanar vi dem före, under och efter läsningen och skrivandet? När vi kom i kontakt med cirkelmodellen och genrepedagogiken kände vi att vi fick svar på några av våra frågor. Vi har sett tydliga resultat hos våra elever och också hittat ett arbetssätt som känns både roligt och målinriktat. Eleverna får de redskap de behöver för att kunna läsa, förstå, reflektera kring och skriva de texttyper som de möter och behöver producera i skolan. De har en metod för att läsa texter i olika ämnen och förstå deras syfte, uppbyggnad och innehåll. ZickZack är ett läromedel både i svenska och svenska som andraspråk. Det kan användas i klasser där alla elever har svenska som modersmål, i blandade klasser och i klasser där alla har svenska som andraspråk. ZickZack gör det lätt att arbeta parallellt med svenska och svenska som andraspråk. Vi som tagit fram ZickZack är två klasslärare och en lärare i svenska som andraspråk. Susan har dessutom arbetat som konsult för National Literacy Strategy vid implementeringen av genrepedagogiken i Storbritannien. Vi hoppas att ni ska bli inspirerade av materialet och vilja arbeta vidare med att utveckla era elevers läs- och skrivförmåga. Karin, Christina och Susan

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 7

7 2018-01-31 10:26


Zick och Zack Sid. 7–28 i elevboken

Mål för undervisningen på text-, menings-, ord- och bokstavsnivå

TE

TE

XT

XT

Läser och förstår enkla texter med lärarens stöd.

Skriver en enkel beskrivande text genom att följa ett mönster.

Börjar, med lärarens stöd, förstå hur några olika lässtrategier kan användas för att läsa och förstå texten.

Skriver en inbjudan till kalas genom att använda en mall.

NIN

Läser och förstår enkla meningar.

KRIV

Mål

S

ks t äver

Skriver de vanliga orden.

Känner igen stor bokstav först i meningar och punkt i slutet. Börjar bli medveten om skillnaden mellan en och ett.

L ä s  &  S k

A

Lä L

Använder en och ett korrekt.

riv

Bo

Börjar använda stor bokstav i början av meningar och punkt i slutet.

S k r i v s  & S A Ä

MEN

Skriver enkla meningar.

Känner igen de vanliga orden. Ljudar och förstår enkla ord (mus, rita).

Kopplar ljuden till rätt bokstav.

Skriver bokstäverna som står för ljuden korrekt.

Ljudar samman bokstäver till ord.

KS

Kopplar ljuden till rätt bokstav.

BO

TAV

O

D R

D

BOK S

TA V

42

Identifierar ljud i ord.

OR

Börjar ta hjälp av sammanhanget för att förstå okända ord.

Delar upp enkla ord i ljud.

G

ING

ME

Gör, med lärarens stöd, kopplingar mellan textens innehåll och egna erfarenheter.

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 42

2018-01-31 10:26


UR ELEVBOKEN: Det här är

Det här är Sid. 8–13 i elevboken

Bilaga 2–3, 6–9

En text som berättar vad Zick och Zack hittar när de letar efter saker till en maskerad.

Elevboken sid. 8–9

Elevboken sid. 10–11

Elevboken sid. 12–13

Ord och begrepp att förklara

Vanliga ord det här är

en ett jag

nej

en maskerad en val en rot

ett nät ett lag ett spöke

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 43

43 2018-01-31 10:26


FÖRE LÄSNINGEN: Det här är

Skapa förförståelse 6

Titta på sid. 6 i elevboken. Där presenteras Zick och Zack. • Hur verkar Zick och Zack vara, tycker ni? På sid. 5 ska eleven rita en bild av sig själv och skriva sitt namn. Kontrollera att alla kan skriva sitt namn. Sidan kan också användas för att undersöka vilka elever som kan alfabetet och känner igen bokstäverna, de versala såväl som de gemena. Läs och arbeta med Carins Wirséns dikt. Bilaga 6. Förvandlingsnummer Jag kan förvandla mig när jag vill jag kan klä ut mig till en burk sill Du kan bli julgran med kulor och ljus eller bli snigel med eget hus

Du kan se ut som en sagoprinsessa med krona av guld mitt på din hjässa Att bli ett spöke är kusligt kul för då kan man fixa massor av strul

Du kan förvandla dig till papegoja eller en festlig clown som kan skoja Jag kan bli söt som en sockerskål och jag kan bli rund som brysselkål

Idag är en mycket viktig dag det tycker då åtminstone jag Visst är du också extra glad när vi två ska bjuda på maskerad

Jag kan klä ut mig till elefant som vips förvandlas till gammal tant Du kan bli sotare jag kan bli kung jag klär ut mig till sten, en jättetung

• Har ni varit på maskerad någon gång? Vad var ni utklädda som? Titta på bilden på sid. 8–9 tillsammans. Berätta följande: Zick och Zack ska ha kalas och de har bestämt att det ska vara en maskerad. De funderar jättemycket över vad de ska ha på sig för att se riktigt skrämmande ut.

44

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 44

2018-01-31 10:26


UNDER LÄSNINGEN: Det här är

Läs tillsammans med hjälp av olika lässtrategier Exempel: Introducera texten och bilden som helhet Titta på bilden. Vad ser ni? Vad gör Zick? Varför kastar hon omkring saker? Vad försöker hon hitta? Finns det något som Zick och Zack kan ha på sig på maskeraden? Vad i så fall? Vilka andra saker hittar Zick i lådan? Upprepa elevernas svar med en hel mening, så som i texten, (Ja, det här är en fot). Presentera texten innehåll Den här texten talar om för oss vad Zick säger när hon tar upp olika saker ur lådan. Rubriken: Läs rubriken. Känner ni igen några av orden? Det är alltså vad Zick säger när hon plockar upp sakerna. Rad 1: Titta på orden. Känner ni igen några av orden (det här är en)? Titta på bilden. Vad ser ni där (en val)? Titta på första bokstaven. Vilket är ljudet (v)? Hjälper det oss att gissa ordet? Om det behövs, titta på de övriga bokstäverna i ordet. Läs hela meningen. Det är alltså det första Zick säger, och en val är det första hon tar upp. Titta på meningen. Hur ser första bokstaven ut (versal)? Hur slutar meningen (med punkt)? Rad 2–6: Gör likadant som med rad 1. Rad 7: Fokusera på ordet spöke. Titta på första bokstaven och säg ljudet. Titta på bilden. Vad tror ni det står här? Vad kan ni se nere i hörnet? Var det verkligen ett spöke som Zick hittade i lådan? Pratbubblan: Nej, det var inte ett riktigt spöke. Titta på första ordet i pratbubblan (nej), på första bokstaven (N). Vad tror ni att det står här? Titta på resten av meningen. Känner ni igen några av orden (det, här, är)? Ser ni någon skillnad (det/ Det)? Titta på första bokstaven i ordet jag. Om det behövs, titta på de övriga bokstäverna. Vem är det som säger Nej, det här är jag? Hur vet ni det (pratbubblan)?

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 45

45 2018-01-31 10:26


UNDER LÄSNINGEN. Det här är

Sammanfatta textarbetet I vilken ordning plockade Zick upp sakerna ur lådan? Skriv en etta vid valen, en tvåa vid foten osv. Ge eleverna möjlighet att läsa texten på egen hand

46

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 46

2018-01-31 10:26


EFTER LÄSNINGEN: Det här är

Arbeta tillsammans (Textnivå) Gör en Mänsklig mening (se sid. 16) med orden Det här är jag. Kan ni se samma bokstäver i några ord (bokstäverna ä och r finns med i både här och är)? Gör även en Mänsklig mening med Det här är en mus och be eleverna läsa den. Byt sedan ut ordet mus mot lus. Kan eleverna känna igen vilka bokstäver som är desamma och vilken bokstav som ändrats? Byt ut första bokstaven ytterligare ett par gånger, till exempel lus och bus. Tala om att det här är lässtrategi som kan kallas Känn igen grupper av bokstäver.

Arbeta i smågrupper A Orden det, här, är, en, ett finns skrivna med olika typsnitt. Eleverna markerar orden med olika färger. B Eleverna drar streck från mening till rätt bild. C Varje mening följs av en bild. Om bilden matchar meningen sätter eleverna en ring runt ja, om inte ringar de in nej. D En av två meningar passar till bilden. Eleverna markerar den mening som passar.

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 47

47 2018-01-31 10:26


EFTER LÄSNINGEN: Det här är

Ytterligare uppgifter 7

Ge eleverna texten ”Det här är” (7) och låt dem klippa isär texten i meningar och sedan sätta samman den igen i rätt ordning. Därefter läser de texten än en gång. Meningen Nej, det här är jag kan eleverna skriva och sedan rita sig själva utklädda på något vis. Låt eleverna rita en utklädningslåda och skriva Det här är en/ett …

Sammanfatta Försäkra dig om att alla kan läsa Det här är en/ett. Visa på olika lässtrategier vid behov.

Arbeta tillsammans (Meningsnivå) 8A–C

När man skriver en mening måste orden komma i rätt ordning för att man ska förstå. Meningen måste börja med stor bokstav och sluta med punkt. Låt eleverna leka Hitta din meningsgrupp. Bilaga 8A–C. Varje elev har ett kort, på kortet finns ett ord (Det-här-är-ett-lås), en punkt (.) eller en bild (av ett lås). Eleverna går runt i klassrummet och söker sin grupp tills de har en riktig mening och en passande bild.

48

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 48

2018-01-31 10:26


EFTER LÄSNINGEN: Det här är

Arbeta i smågrupper Skriv meningarna från texten på långa remsor. Låt eleverna klippa isär dem i ord och sätta ihop dem igen.

Ytterligare uppgifter 8A–C

Eleverna spelar i grupper spelet I rätt ordning. Korten ligger utspridda på bordet med orden vända nedåt. En elev tar ett ord, om det är meningens första ord får han/hon behålla det. Om det inte är det första ordet läggs det tillbaka igen och nästa elev tar ett kort. De fortsätter på detta sätt tills alla kort är slut. Den som får flest meningar vinner. Bilaga 8A–C.

Sammanfatta Fråga eleverna vad som utmärker en mening (stor bokstav i början och punkt i slutet).

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 49

49 2018-01-31 10:26


EFTER LÄSNINGEN: Det här är

Arbeta tillsammans (Ordnivå) 9A–D

Dela ut bildkort (eller ordkort) till hälften av klassen och kort med orden en eller ett till den andra hälften. Bilaga 9A–D. Låt dem sedan hitta en partner (en stol/ ett bord). Därefter ställer alla ett-ord sig i en grupp och alla en-ord i en annan. Be alla läsa upp vad de har. Fråga eleverna vilket ljud de hör i början av orden en och ett. Vet ni vilken bokstav som står för ljudet? Kan ni peka ut bokstaven i alfabetsraden? Vad heter bokstaven? Visa därefter hur man skriver Ee och låt eleverna skriva på sina whiteboardskivor och sedan visa. Kan någon höra vilket ljud som kommer efter e i en? Vilken bokstav står för det ljudet? Peka på alfabetsraden. Vad heter bokstaven? Visa därefter hur man skriver Nn och låt eleverna träna på sina whiteboardskivor. Gör på samma sätt med t i ett. Observera under tiden vilka elever som har svårt att skriva bokstäverna på ett korrekt sätt och se till att de får tillfälle att öva. Avsluta med att säga olika substantiv och låt eleverna skriva en eller ett på sina whiteboardskivor.

Arbeta i smågrupper E Här finns bilder med orden en och ett skrivna bredvid. Eleverna ringar in rätt ord. F+G Eleverna skriver en eller ett på rätt plats i meningar. H Eleverna skriver ord i rätt ordning, så att meningar bildas.

50

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 50

2018-01-31 10:26


EFTER LÄSNINGEN: Det här är

Ytterligare uppgifter 2–3

Eleverna spelar Memory med de vanliga orden det, här, är, en, ett, jag. Varje gång de vänder upp ett ord, ska de läsa ordet. Bilaga 2. Eleverna arbetar i par. De har var sin ordring med samma ord som ovan. Elev A läser ett ord från sin ordring och elev B ska hitta motsvarande ord på sin ordring. Bilaga 3. Eleverna kan i enkla böcker söka efter en-ord och ett-ord och skriva listor.

Sammanfatta Nu kan eleverna läsa orden en och ett samt skriva dem.

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 51

51 2018-01-31 10:26


BILAGOR: Det här är

Bilagor

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8A–C

52

Bilaga 9A–D

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 52

2018-01-31 10:26


BILAGOR: Det här är

Bilagor

Bilaga 2A–J

Bilaga 3A–H

ZickZack åk 1. Lärarhandledning. Kopiering förbjuden.

INLAGAN Läs- och skrivr.24mars.indd 53

53 2018-01-31 10:26


ZickZack-materialet för årskurs 1 består av tre delar – ZickZack Lärarhandledning, ZickZack Läs&Skriv och ZickZack Bokstäver.

zz iCK

LÄS

&

ACK

SKRIV | BOKSTÄVER

I ZickZack Lärarhandledning visar vi hur du steg för steg kan arbeta med läs- och skrivinlärning för att utmana, stötta och utveckla dina elever. Här får du stöd och inspiration till hur du kan planera, genomföra och följa upp din undervisning. Med hjälp av de läs- och skriv­ utvecklingsmatriser som vi har utarbetat utifrån kunskapskraven i åk 3 kan du följa och dokumentera dina elevers utveckling.

I ZickZack Läs&Skriv får eleverna möta olika typer av texter. Texterna är indelade i fem teman. En text i varje tema fungerar som modell för textskrivande. Läsningen görs alltid ”top-down”, det vill säga först på textnivå, sedan på meningsnivå och slutligen på ordnivå. När det gäller skrivandet är arbetsgången den omvända.

I ZickZack Bokstäver får eleverna arbeta på ljud- och bokstavsnivå. De får steg för steg utveckla förmågan att: uppfatta (höra) ljud i ord känna igen (se) ljudens bokstäver uttala (säga) bokstävernas ljud forma (skriva) bokstäverna

Till ZickZack årskurs 1 finns digitala övningar på www.bingel.se

ISBN 978-91-523-2977-1

OMSLAG-Läs&skriv-ak1_LH.indd 4

2018-01-31 10:04