9789151108902

Page 1

Ävent y r med Dima och Ville Ävent y r med Dima och Ville

LÄSEBOK
FK
KAPITEL SIDA 1 Börja skolan 4 2 Första skoldagen 8 3 Potatisbullar 12 4 Ett sandslott 16 5 Inga spår 20 6 Mystiska steg 24 7 Stadsfest 28 8 Tanden 32 9 Var är tandfen? 36 10 Superhjältar 40 11 Mia Magi 44 12 Flaskpost 48 13 Skattjakt och en rolig nyhet 52 14 En prins? 56 15 Vem är S? 60
INNEHÅLL

Börja skolan

4 KAPITEL 1
hej Ville. Hej Ville.
5
Hej pappa. pappa Pappa.
6 Hej Ville. Hej Dima.
Dima. Ville.

Ola.

7
Hej
Ola.

Första skoldagen

8 –
KAPITEL 2
Se, sa Ola.
sa
Se.
9
Ooo. – Ooo, sa Ville.
10 –
Hej!
Hej! sa Lo.
11
Hej mamma.
mamma – Hej mamma, sa Ville.

Tanden

Villes tand är lös.

32 KAPITEL 8

Min tand!

– Min tand! sa Ville.

min

33

– Nej! sa Ville. Min tand är i toan.

34
Nej!

Var är fen?

– Var är fen? sa Ville.

– Vi letar, sa Dima. vi Vi letar.

35

Flaskpost

Vad?

vad

– Vad är det här? sa Dima.

48
KAPITEL 12

– Ett hus och en fisk, sa Dima. ett

49

En skatt?

– En skatt? sa Dima. Vem är S?

50

Dags för ett nytt äventyr!

I Äventyr med Dima och Ville börjar Dima och Ville skolan. Tillsammans löser de mysteriet med de underliga fotspåren i sandlådan, de larmar räddningstjänsten, hittar spännande flaskpost och får nya vänner. Samtidigt pågår sökandet efter tandfen. Kan magiskt enhörningsglitter hjälpa dem att hitta henne? Och kommer Ville någonsin få en egen liten dinosaurie?

Ord & Äventyr är ett läromedel i svenska för årskurs F–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer. Läsebok FK har korta och ljudenliga ord och kort meningslängd.

Varje sida har 1–3 meningar och en illustration. Det sker en långsam progression.

I Ord & Äventyr för förskoleklass ingår:

• Högläsningsbok

• Läsebok, för elever

• Arbetsbok med språklig medvetenhet och varierade övningar för den tidiga läs- och skrivinlärningen.

• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarmaterial och digital träning för eleverna.

Katarina Genar Författare till Äventyr med Dima och Ville är Katarina Genar. Hon är en populär barnboksförfattare som är känd för sina spännande böcker. Hon har i många år också varit verksam som skollogoped.

FK

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.