__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Eva Malm

1 LÄRARHANDLEDNING


r y t Även 1

LÄRARHANDLEDNING

Ord & Äventyr 1, Lärarhandledning Eva Malm är författare till Ord & Äventyr Lärarhandledning och Arbetsbok. ­ Eva har lång ­yrkeserfarenhet som lärare i årskurs F-3. Hon är utbildad och idag verksam som speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling. Lärarhandledningen ingår i serien Ord & Äventyr. Författare till läseböckerna är Katarina Genar. Författare till arbetsboken och lärarhandledningen är Eva Malm. Illustratör är Anna Sjölin.


Ord & Äventyr

Välkommen till Ord & Äventyr!___________________________________________ 5

Tillgänglig språk-, läs- och skrivundervisning som på ett stimulerande sätt möter alla elever i klassrummet. 1 Dags för ett nytt äventyr!

Äventyr

Ord & Äventyr, Skollagen & Läroplanen _________________________________ 8

ORD &

INNEHÅLL

I Mysterier på Äppelstigen får vi följa vännerna Dima och Ville när de löser gåtan med den försvunna osten. De letar efter en råtta som Dima vill ha till husdjur, någon med lysande ögon dyker upp i trädgården och samtidigt tätnar mystiken kring en hemlighetsfull popstjärna som heter Sam Star. Alla verkar känna till honom – men var finns han?

Ord & Äventyr – Språk-, läs- och skrivutveckling______________________ 11

Mysterier på Äppelstigen

Läseboken Mysterier på Äppelstigen Att arbeta med Ord & Äventyr __________________________________________ 14

Ord & Äventyr är ett läromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

Läseboken Mysterier på Äppelstigen ärLäsebok skriven av Katarina Genar och riktar sig till elever som ännu inte har knäckt läskoden. är för desvårighetsnivåer elever som läser enkla meningar. ­illustrerad av Anna Sjölin. Den finns iLäsebok tre olika för att Läsebok är för de elever som läser med flyt, för högläsning och textsamtal. kunna matcha elevers olika avkodningsnivå. Texterna är skrivna med ett I Ord & Äventyr för årskurs 1 ingår: typsnitt med ­seriffer eftersom serifferna hjälper till att binda ihop bokstä• Läsebok i tre olika nivåer. • Arbetsbok med bokstavsträning och varierade läsver till helheter, ord. och skrivuppgifter på olika nivåer. 1A 1B 1C

Kooperativt lärande ______________________________________________________ 24 Kapitelhandledningar ____________________________________________________ 56 Kapitel 1

Oo, Ss_________   56

Kapitel 15

Öö____________ 126

Mysterier 1 på Äppelstigen

• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

L­ äseboken inleds med en presentation av bokens huvudkaraktärer följt av 26 kapitel där eleverna får följa de spännande mysterierna på Äppelstigen. Det första kapitlet består av en, för alla tre nivåerna, gemensam högläsningstext. Eleverna får även möta olika texttyper: beskrivande text, efterlysning och intervju. ­Läseboken avslutas med ett författarporträtt av Katarina Genar och ett illustratörsporträtt av Anna Sjölin. Katarina Genar

1 A

Författare till Mysterier på Äppelstigen är Katarina Genar. Hon är en populär barnboksförfattare som är känd för sina spännande böcker. Hon har i många år också varit verksam som skollogoped.

ISBN 9789151100920

Katarina Genar Anna Sjölin

9 789151 100920

Kapitel 2

Jag kan!

Aa______________ 64

Kapitel 16

Bb_____________ 130

_________________ 68

Kapitel 17

Hh_____________ 134

Kapitel 3

Ll_______________ 70

Jag kan!

Kapitel 4

Rr______________ 74

Kapitel 18

Uu_____________ 140

Kapitel 5

Ee______________ 78

Kapitel 19

Gg_____________ 144

_________________ 82

Kapitel 20

Pp_____________ 148

Kapitel 23

Jj______________ 162

_________________ 96

Kapitel 9

Mm_____________ 98

Jag kan!

Kapitel 10

Ää_____________ 102

Kapitel 24

Cc_____________ 168

Kapitel 11

Tt_____________ 106

Kapitel 25

Xx_____________ 172

________________ 110

Kapitel 26

Zz, Ww, Qq____ 176

Jag kan! Kapitel 12

Kk_____________ 112

Kapitel 13

Åå_____________ 116

Kapitel 14

Ff_____________ 120

Jag kan!

Jag kan!

1

1

A

B Dima ser en ros.

________________ 182

________________ 124

Kopieringsunderlag______________________________________________________ 185

1

Dima går för att bre en macka.

C

Ett fönster är öppet. Kaninen heter Ninen. Mio är Dimas lillebror. Han är fem år. 7

7

51100920.1.1_s001-045.indd 7

Dima går till köket. Där står fönstret öppet och sval höstluft strömmar in. Solen skiner men pappa har sagt att Dima måste hålla sig inomhus. Åh, vad hon längtar ut! På köksbordet sitter Mios gosedjur Ninen. Mio är Dimas lillebror. Han är fem år och älskar Ninen mer än allt annat. Mio brukar alltid ta med sig sitt gosedjur till förskolan. Men i dag har han glömt Ninen hemma. Bredvid Ninen står en vas med en röd ros som pappa har tagit in från trädgården.

På bordet sitter Mios gosekanin.

en

Dima ser Ninen.

________________ 166

Mysterier på Äppelstigen

Dd ____________ 158

Kapitel 22

Äventyr

Vv______________ 92

ORD &

Kapitel 8

Mysterier på Äppelstigen

Yy_____________ 154

Kapitel 21

Äventyr

Ii_______________ 88

ORD &

Kapitel 7

________________ 152

Mysterier på Äppelstigen

Jag kan!

Nn______________ 84

Äventyr

Kapitel 6

Jag kan!

2020-01-29 13:34

________________ 138 ORD &

Jag kan!

51100920.1.1_Omslag.indd Alla sidor

2020-01-24 13:35

51100937.1.1_s001-045.indd 7

7

2020-01-26 09:50

51100944.1.1_s001-045.indd 7

2020-01-26 11:16

A-BOKEN

B-BOKEN

C-BOKEN

A-boken passar för nybörjar­elever som inte har förstått den alfabetiska principen ännu. Texten är skriven med kort ord- och meningslängd och har en långsam ­progression. De flesta ord i varje kapitel ­består dessutom av bokstäver eller högfrekventa ord som eleven har mött i arbetsboken. Flera av de ord som är nya för eleven presenteras till­ sammans med bildstöd. På varje sida i A-boken finns även en bild som ger eleven ledtrådar till innehållet i texten.

B-boken passar de elever som kan läsa enkla meningar med hjälp av ljudningsstrategin och till viss del med ortografisk h ­ elordsläsning (direkt avläsning av ord). En vägledning är att eleven ska kunna läsa 80-90% av orden på en sida med ortografisk helordsläsning. Texten har något mindre storlek och lite längre meningar än i A-boken. Även i B-­boken finns en bild på varje sida som ger eleven ledtrådar till innehållet i texten.

C-boken innehåller mycket text men har fortfarande en bild, i något mindre storlek, på varje sida. ­Texten har mindre storlek och lämpar sig för högläsning med tillhörande text- och bildsamtal där eleverna får en gemensam upplevelse av Mysterier på Äppelstigen. C-bokens texter lämpar sig även för elever som kommit långt i sin läsutveckling och läser med flyt, förståelse och i ­huvudsak använder sig av ortografisk helordsläsning.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

5


Aa Bb

Eva Malm

Namn börjar med stor bokstav.

Skriv rätt namn vid rätt mus.

Cc Dd Ee

Äventyr 1

ARBETSBOK

Ff

Mila

myra

Gg Hh

Emil

Skriv.

Ii

Emma

Jj

Miro

Kk Ll

Vad ser du? Ringa in.

Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Skriv orden.

Ss Tt Uu

mos

mal

mer

man

ram

mil

rim

lim

Mio

arm

orm

Dima

melon

Vv

semla

mamma

mormor

Ww Xx

Träna mer

Yy Zz Åå Ää

40

Öö

KAPITEL

9

51101347.1.1_KAP_009_017.indd 40

Rita 3 möss. Skriv namn som börjar på M vid mössen.

Vilken mat tycker du om? Skriv meningar.

Rita en stor mössa. Rita mönster. Skriv en mening. Min mössa ...

Skriv en lista med namnen på dina klasskamrater.

KAPITEL

2020-01-26 13:52

41

9

51101347.1.1_KAP_009_017.indd 41

2020-01-26 13:52

Arbetsboken

C boken

Eva Malm

Äventyr 1

LÄRARHANDLEDNING

ORD OCH UTTRYCK nynna, skrovlig, pinsam, reportage, Melodi­ festivalen, radio, konsert, intervju, fans, rycka på axlarna, hyvla, raggsockor, spreta med fingrarna

meningar eller frågor samt högfrekventa ord och/­eller enkla läs­förståelse- och skrivstrategier kopplade till läse­ bokens texter. I samband med basövningarna finns ”Träna mer”-övningar som är extrauppgifter på olika ­nivåer ­kopplade till aktuell bokstav eller ­läseboks­text. Efter tre kapitel får eleverna visa och uppskatta vad de har lärt sig på ”Jag kan!”–sidan. Därefter finns ­”Äppeluppgifter” som innehåller uppgifter på två olika nivåer kopplade till ­kapitlens innehåll.

1. Repetera kapitel 5. Läs rubriken till kapitel 6, Sam Star. Titta på bilderna. Vem är Sam Star? Vad kan kapitlet handla om? 2. Sätt in ord och uttryck i elevnära meningar. Resten kan förklaras under läsningens gång eller på slutet. 3. Läs s. 22-25 i läsebok C högt. Återberätta innehållet tillsammans (huvudpersoner, miljö, händelser, slut). Diskutera frågorna och hur ni kom fram till svaren. • Vad gör Dimas pappa i arbetsrummet? • Varför blundar Dimas pappa när han sjunger, tror du? • Varför tycker Dima att pappa är pinsam? Hur får man veta det? • Vad får Dima och Ville veta om Sam Star? • Vad menar Ville när han säger: Den där låten fastnar verkligen. • Hur förbereder Dima och Ville råttjakten? • Hur kommer det att gå för Dima och Ville med råttjakten, tror du? • Har du varit med om något liknande? • Var något i kapitlet svårt att förstå? Vad tyckte du bra/inte bra om? Motivera.

Bb Cc

1

Dra streck till rätt bild. Skriv orden.

2

1

sol

nyckelpiga

Gg

Ii

Vi ser en ren.

ett

Skriv.

Vi ser en sol.

var

nos

Ll

ros

är

är Måla.

är

var

är

ett ett

ett ett är är

är

Ord & Äventyrs digitala elevträning bygger på läsebokens och arbetsbokens 26 kapitel och är ett komplement till böckerna. Här finns självrättande digitala övningar med lättanvänd färdighetsträning. Övningarna utgår från de moment som eleverna har arbetat med i ­arbetsboken samt läsförståelseövningar kopplade till läsebokens texter.

Alla Ord & Äventyrs läseböcker finns inlästa och det finns även möjlighet att projicera läsebokens sidor och uttrycksfulla illustrationer.

Det är enkelt för läraren att se vilka övningar eleverna har gjort och vilka resultat de har fått. I den digitala elevträningen finns även möjlighet för eleverna att lyssna på läsebokens alla spännande texter, så väl i hemmet som i skolan.

var

s. 22–25

ett

är

Sätt X vid rätt svar.

är är är

är

ett

är

var

Jag ser en sol. Jag ser en ost.

är var

var

Dra streck till rätt bild.

Var är Mio?

Var hör du N n? Skriv.

Mm

var ett

ett

ren

Vi ser en nos.

Jj

Var är Dima?

Nn

Var är en nos?

Oo

Var är ett ras?

Pp Qq Rr

ett

ett

Vi ser en ros.

Ee Ff

Hh

var är Måla.

ett

Dd

n ä t

r e n

e n

k n ä

n o s

n o t

n å l

m å n e

Ringa in N n.

Skriv en eller ett.

Ss

N

M R

E

A

N

I

N

E

L

N

M N

Uu

e

a

n

r

m o

n

v

n

a

s

n

m o

Vv

n

r

u

s

n

v

ä

n

l

n

s

u

Ww

nos

Tt

ner

nio

S i

lejon

Xx Yy Zz

Ää

Ninen

Träna mer

Ringa in rätt ord.

Åå

Öö

ananas

112

n

ner

ren

ren

nos

ner

sen

28

nos ros KAPITEL

6

Inför s. 28-29: Repetera bokstaven Nn (namn, form och ljud) med hjälp av alfabetsraden, spårabokstäverna och bilden på nyckelpiga. Repetera att Nn är en konsonant och skrivs med svart färg i alfabetsraden. Prata om vad bilderna på ren, ner och sen föreställer.

SPÅRA. Eleven spårar Nn med fingret fem gånger samt spårar och skriver Nn med olika färger minst fem gånger. Påminn om att spåra och ljuda samtidigt. SKRIV. Eleven skriver noggranna Nn med blyertspenna och ljudar samtidigt.

RINGA IN Nn. Eleven ringar in alla Nn som finns i rutan och ljudar samtidigt.

RINGA IN RÄTT ORD. Eleven läser orden och ringar in det ord som stämmer med bilden.

4. Låt eleverna rita sin favoritartist och skriva något till bilden. Läs och visa för klassen. 5. Låt eleverna rita raggsockor med fina mönster och skriva något till bilden.

86

I Ord & Äventyrs digitala lärarstöd finns allt samlat som behövs för att genomföra tydliga och inspirerande ­genomgångar av läsebokens kapitel och dess textsamtal, arbetsbokens innehåll och kapitlets bokstav.

Aa

Kk

FÖRBEREDELSER: Läs s. 22-25 i läsebok C och ta fram dem i det digitala lärarstödet. Välj 3-5 ord och uttryck att ta upp inledningsvis. Läs frågorna till texten.

Digital elevträning

I det digitala lärarstödet finns dessutom ytterligare underlag och stöd för användning vid genomgångar, såsom bokstavsbilder, handalfabet, munbilder, radhus och tangentbord. är

Arbetsboken är skriven av Eva Malm och är inspirerad av resultat från forskningsstudier och beprövad ­erfarenhet som visar på framgångsrika metoder i den tidig språk-, läsoch skrivundervisnigen. Boken är dessutom ­utformad för att göra språk-, läs- och skrivundervisningen ­tillgänglig för den variation av elever som finns i årskurs 1. ­Bokstävernas språkljud och form övas i en strukturerad ordning. I varje kapitel finns basuppgifter som bland annat övar handstil, kopplingen mellan aktuellt språkljud och bokstavsform, läsning och skrivning av enkla ord,

Digitalt lärarstöd.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – KAP 6

Rita 3 bilder som börjar på Nn. Skriv Nn eller ord vid bilderna.

Skriv 2 listor med ord som rimmar på nos och ren.

Skriv 5 namn som börjar på N. Rita en figur vid ett namn.

Skriv meningar om en nalle. Här är en … Nallen heter … I dag …

KAPITEL

6

en

ett

ett

Eleven läser meningarna, drar streck till rätt bild och skriver det ord som passar under bilderna.

VAR HÖR DU Nn? SKRIV. Eleven lyssnar noga efter var i ordet, först, inuti, sist, Nn hörs och skriver Nn på rätt plats. De elever som kan, skriver hela ordet. TRÄNA MER Eleven ritar tre bilder som börjar på Nn i sin skrivbok och skriver Nn eller orden vid bilderna. Utmaning: Eleven ritar fler bilder och skriver fler ord. Eleven skriver fem namn som börjar på Nn och ritar en figur till ett av namnen. Utmaning: Eleven skriver en eller flera meningar om figuren. Eleven skriver listor med ord som rimmar på orden nos och ren. Anpassning: Eleven ritar rimpar till orden. Utmaning: Eleven skriver meningar som rimmar med orden. Eleven skriver meningar om en nalle för hand eller digitalt med startmeningarna eller egna meningar. De som vill kan rita till meningarna. Anpassning: Eleven ritar en nalle, skriver nalle eller Nallen Nina vid bilden. Utmaning: Eleven skriver fler meningar.

ett en

Träna mer Vik ett vitt papper till en bok. Skriv ett och rita en bild på varje sida.

29

DRA STRECK TILL RÄTT BILD. SKRIV ORDEN.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – KAP 6

ett

Skriv frågor till bilderna på: Var är …? Läs för en kamrat.

30

s. 22–23

KAPITEL

6

Inför s. 30: Repetera hur bokstäverna i var, är och ett ska formas och spåra var, är och ett med fingret i luften.

MÅLA.

var

är

Utöver detta finns lärarhandledningens kopierings­ underlag för utskrift. De 26 kooperativa övningarna som är kopplade till arbetsbokens övningar eller läsebokens texter finns även tillgängliga i Ord & Äventyrs digitala lärarstöd.

I Ord & Äventyrs digitala elevträning befäster eleverna sin kunskap på ett lustfyllt och stimulerande sätt.

ett

Eleven målar fälten som innehåller ordet var röda, är gula och ett gröna.

SÄTT X VID RÄTT SVAR. Eleven läser meningarna och kryssar i de meningar som passar med det som eleven ser på bilden. DRA STRECK TILL RÄTT BILD. Eleven läser frågorna och drar streck till rätt bild.

SKRIV en ELLER ett. Eleven tittar på bilderna och skriver en eller ett vid bilderna. Bilder: lok mus lås rep får sol

TRÄNA MER Eleven viker ett vitt A4 papper på mitten till en bok och skriver ett högst upp på varje sida. Därefter ritar eleven en bild på varje sida som passar till ordet ett (lok, får). Utmaning: Eleven skriver ord eller meningar till bilderna. Eleven tittar på bilderna i läseboken på s. 22-23 och skriver frågor till bilderna som börjar med: Var är …? och slutar med frågetecken. Eleven läser frågorna för en kamrat som svarar. Anpassning: Eleven hittar på frågor som en vuxen skriver ner. Eleven skriver av.

87

Lärarhandledningen Lärarhandledningen innehåller instruktioner för hur lärare kan arbeta med arbetsbokens uppgifter och läsebokens texter. I lärarhandledningen finns också beskrivet hur Ord & Äventyr är anpassat till skrivningarna i läroplanen. Lärarhandledningen innehåller även råd och tips för hur uppgifter kan anpassas både för elever i behov av stöd och i behov av utmaningar, samt ett

6

kapitel med 26 kooperativa övningar, en till varje k­ apitel, kopplat till arbetsbokens övningar eller läsebokens text. I samband med instruktionerna till varje kapitel finns facit till arbetsbokens uppgifter och i slutet finns kopieringsunderlag. Kopieringsunderlagen innehåller en läsårsöversikt, bilder på huvudkaraktärerna i läseboken, ordbilder, arbetsblad, sekvensbilder mm.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

7


Att arbeta med Ord & Äventyr Arbetet med Ord & Äventyr bygger på en ­undervisning där de skriftspråkliga aktiviteterna tala, läs och ­skriva integreras med varandra. Här beskrivs hur arbetet med Ord & Äventyr och hur arbetet med språk-, läsoch ­skrivinlärning kan genomföras enligt ­beprövade arbetsmetoder. Tips och idéer presenteras även. Mer detaljerade instruktioner finns i samband med ­beskrivningarna till varje kapitel. I kapitel 1 finns mer utförliga beskrivningar av hur samtal kring ­bokstavens namn, form och ljud kan genomföras.

Lärarledda samtal De lärarledda samtalen i samband med språk-, läsoch skrivinlärning är betydelsefulla eftersom de ska hjälpa elever att utvecklas till samtalande, ­läsande och ­skrivande individer. I samtalen modellerar ­läraren och är en läsande och skrivande förebild. Med fördel genomförs dessa samtal i mindre ­grupper eller i halvklass. Vissa elever kan även behöva en enskild genom­gång. Det viktiga är att eleverna får möjlighet att vara delaktiga och aktiva. Samtal i mindre grupper ger också en större möjlighet till att uppmärksamma om eleven har förstått och tagit till sig av undervisningen.

exempelvis sånger, ramsor, sagor, fabler, ljudgåtor och lekarna ”Vad ska bort?” och ”Bokstavsväskan”.

4 • ”Vad ska bort?”: Läraren visar fyra bilder. Tre av bilderna innehåller den aktuella bokstavens språkljud och en inte. Eleverna tänker sedan ut vilka tre bilder som har något gemensamt, vilken bild som ska bort och presenterar sitt förslag och sin m ­ otivering för klassen. Alla förslag som har en ­relevant motivering är godkända. Om eleverna inte har kommit på att den gemensamma n ­ ämnaren kan vara den aktuella bokstavens språkljud ­presenterar läraren detta förslag i slutet av leken.

INNEHÅLL Att tydliggöra mål för undervisningen är en framgångsfaktor i läs- och skrivundervisning. Därför finns det innehåll som berörs i det aktuella kapitlet beskrivna i kapitlets inledning. ­Innehållspunkterna är direkt kopplade till det centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenska. Att ge en förförståelse för vad som kommer att hända kan kännas tryggt för många elever. Därför är det bra att gå igenom ­punkterna under rubriken ”Innehåll” med eleverna före ­introduktionen av ett nytt kapitel.

ATT OBSERVERA Under rubriken ”Att observera” i lärarhandledningen finns rekommendationer för vad lärare kan behöva observera i undervisningen. Dessa rekommendationer bygger på observationspunkterna A1-A5 som finns redovisade i Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2016). Att regelbundet observera elevernas språk-, läs- och skrivutveckling gör det möjligt för läraren att tidigt identifiera elevers olika behov av ledning, stimulans och av anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

• ”Bokstavsväskan”: Läraren tar fram en väska fylld med föremål, eller bilder på föremål, som innehåller det aktuella språkljudet. En elev p ­ lockar upp föremålen, ett i taget, ur väskan. Varje ­föremål ­namnges och läraren ljudar och skriver ordet l­ångsamt på ­tavlan. När alla föremål har skrivits upp gissar eleverna vilket språkljud som är g ­ emensamt i alla orden.

SAMBAND SPRÅKLJUD – BOKSTAV Efter introduktionen får en elev peka på den aktuella bokstaven på väggalfabetet och bokstavens namn, form och språkljud presenteras. Därefter uppmärksammas om bokstaven är en konsonant eller en vokal. ­Vokalernas långa och korta språkljud tränas extra genom att uttala vokalens långa respektive korta ljud tillsammans med långsam handrörelse i ­skrivriktningen eller snabb handklapp.

Eleverna får sedan titta och känna efter hur munnen ser ut och formas när bokstavsljudet uttalas, prova bokstavens handalfabet och titta på var bokstaven finns på tangentbordet. Därefter får eleverna se hur bokstaven, versal och gemen, formas och bli ­uppmärksammade på båda bokstavssymbolernas särdrag. Versal och gemen spåras och ljudas därefter tillsammans med stora rörelser i luften. Eleverna ­fortsätter sedan att spåra, samtidigt som de ljudar, båda bokstavsformerna på bordsytan med fingret medan läraren går runt och tittar. För att befästa bokstavsform och språkljud behöver eleverna öva mycket, exempelvis genom att systematiskt och strukturerat arbeta efter ett arbetsschema ­­(se ­rubrik ”Arbetsschema”). I det digitala lärarstödet finns bilder på munbilder, handalfabet, tangentbord och radhus som kan användas vid genomgång av en ny bokstav.

UNDERSÖK ORD MED … Eftersom bokstavens namn sällan används är det ­viktigt att fokusera på språkljudet i undervisningen. För att säkerställa att alla elever under årskurs 1 lär sig avkoda enligt den alfabetiska principen (ljudningsstrategin) är det viktigt att fokusera på lärarledda samtal kring bokstavskännedom, fonologisk/fonemisk medvetenhet och fonem – grafem kopplingar. Här beskrivs översiktligt ett förslag på hur ett sådant samtal kan gå till. Det lärarledda samtalet ­genomförs med fördel i mindre grupp. En mer detaljerad ­beskrivning finns i instruktionerna till varje kapitel. Läraren och eleverna repeterar bokstavens språkljud och form tillsammans genom att ljuda och spåra bokstaven i luften, och repetera hur munnen ­formas. Därefter visas bokstavsbilder från det digitala lärarstödet. Läraren och eleverna förklarar orden och sätter in dem i elevnära meningar eller sammanhang. Därefter arbetar läraren och eleverna med syntes, segmentering och analysövningar av utvalda ord. Eleverna får sedan klappa stavelser, uppmärksamma vokaler, arbeta med rim och att lägga till/ta bort ljud i ord.

När en bokstav ska presenteras kan det vara bra att göra det på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet. I början av varje kapitel finns förslag till introduktion, ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

A-BOKEN I lärarhandledningen finns instruktioner för hur läraren kan lägga upp undervisningen kring nya ord som kan ljudas, andra nya ord, högfrekventa ord och ord med bildstöd som dyker upp i läsebok A. I samband med de 10 första kapitlen ges tydliga instruktioner för hur undervisningen kring de högfrekventa orden jag, ser, en, nej, och, vi, ja, var, är, ett, inte, det, du, har och kan, kan läggas upp. Eleverna får bland annat kör- och skuggläsa orden, spåra bokstäverna i orden, sätta in orden i ­meningar och göra uppgifter enskilt eller i par/grupp. Elever som har svårt att minnas högfrekventa ord kan gynnas av att träna på dessa ord med flera sinnen. Exempel på övningar: • Lägga/forma ordet med plockmaterial (­knappar, ­stenar, klossar ...), lera, pärlor på pärlplatta, ­hopprep eller med kroppen. • Skriva ordet med fingret i sandlådan eller med fingerfärg på ett papper. Fotografera, skriva ut och klistra in i elevens skrivbok, alternativt mejla bilden till föräldrar. • Spåra ordet med fingret på sandpapper, manchestertyg eller wellpapp. • Skriva ordet med pensel och målarfärg på ett stort papper, med olika färger på en whiteboard eller med olika färger i en skrivbok. När alla ordbilder har genomarbetats kan det vara bra att repetera och mängdträna dessa för att eleverna ska befästa ordbilderna i minnet. Exempel på övningar: • Låt eleverna klippa ut alla ordbildskort (kopieringsunderlag ”Ordbilder”) och läsa korten för varandra. • Spela ”Memory” med ordbildskorten. • Bygg startmeningar med orden, t ex Dima och Ville kan ..., Jag är inte … Låt eleverna i par fylla på s­ tartmeningarna till hela meningar. Redovisa muntligt eller skriv i par i skrivböcker eller digitalt. Redovisa för klassen. • Spela ”Finns i sjön” (fyra av varje ordbildskort behövs): Dela ut 4 kort. Sprid ut resten av korten med baksidan upp. En spelare begär ett kort (läser ordbilden) av en annan spelare. Om denna har samma ordbild ger den ifrån sig ordbilden (alla av samma ordbild måste lämnas). Om spelaren inte har ordbilden säger den ”Finns i sjön” och spelaren som begärde ordbilden får ta ett kort ur sjön. Sedan går turen till näste spelare. När någon har 4 av samma ordbild läggs dessa åt sidan. Den som har fått flest ”ordbildsstick” när sjön är slut vinner.

FÖRSLAG TILL INTRODUKTION AV NY BOKSTAV

14

Läseboken

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

15


Blir någon utan kort tar denne ett nytt kort ur sjön. • Spela ”Bingo”: Låt eleverna rita nio rutor (3 x 3) på ett papper och skriva nio av ordbilderna i rutorna. Lägg alla ordbilder med baksidan upp på bordet. Dra i turordning korten och läs ordbilden. Kryssa över ordbilden på bingobrickan om den läses upp. Lägg bort det lästa kortet. Först med en rad, två rader eller hela brickan har vunnit. • Spela ”Lotto”: Spelas som Bingo men istället för att kryssa över ordbilden lägger läsaren ordbilden på sin bricka ifall ordbilden finns där. Annars läggs kortet tillbaka på bordet.

C-BOKEN, HÖGLÄSNING OCH TEXTSAMTAL Till varje kapitel i läseboken Mysterier på ­Äppelstigen finns utförliga instruktioner för hur textsamtal kan genomföras i samband med högläsning av ett ­kapitel i läsebok C. Inför varje samtal behöver läraren förbereda sig genom att läsa igenom kapitlet, titta på bilderna, bestämma vilka av orden och uttrycken som ska tas upp inledningsvis, efter hand eller vid behov, planera in eventuella lässtopp och läsa igenom frågorna. Samtalet inleds med att kort sammanfatta det förra kapitlet med eleverna. Sedan förutpår eleverna vad det nya kapitlet kommer att handla om med hjälp av rubrik och bilder. Därefter förklarar läraren och eleverna några utvalda ord och uttryck, sätter in dem i elevnära sammanhang eller meningar och undersöker om det finns synonymer. Efter detta läser läraren det nya kapitlet högt. Under läsningen kan läraren stanna till och förklara och förtydliga ord och uttryck eller andra svårigheter. Efter läsningen ställer läraren frågor till klassen. Svaren diskuteras och eleverna och läraren berättar hur de kommit fram till de svar som inte står direkt i texten. De sista frågorna handlar om att eleverna får förutspå vad som kommer att hända, ta upp svårigheter de stött på i handlingen, berätta vad de tyckte om/inte tyckte om i kapitlet och motivera varför. I samband med vissa kapitel får eleverna möta olika texttyper såsom beskrivande text, efterlysning, intervju och författar/illustratörsporträtt. I lärarhandledningen finns särskilda instruktioner för hur lärarledda samtal, kring ord och begrepp, textinnehåll och källkritik kan läggas upp kring dessa texter.

Arbetsboken

Eleverna får även träna på att skriva en berättelse med inledning, händelseförlopp och avslut, och en beskrivande text utifrån en tankekarta. I samband med uppgifterna finns ”Träna mer”-uppgifter som har koppling till kapitlets högfrekventa ord eller textinnehåll, elevernas egna erfarenheter och upplevelse eller till den bokstav som kapitlet är kopplat till.

BASUPPGIFTER Aa Bb Cc

1

Dra streck till rätt bild. Skriv orden.

2

Dd

1

Vi ser en ros.

Ee Ff Gg Hh Ii

Vi ser en ren.

nyckelpiga

Vi ser en nos. Skriv.

Vi ser en sol.

Jj Kk Ll

TRÄNA MER – anpassningar inom klassens ram

Var hör du N n? Skriv.

Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ringa in N n.

Ss Tt

N

M R

E

A

S

N

I

N

E

L

N

M N

Uu

e

a

n

r

m o

n

v

n

a

s

n

m o

Vv

n

r

u

s

n

v

ä

n

l

n

s

u

Ww

nos

ner

nio

i

lejon

Xx Yy

ananas

112

n

Ninen

Träna mer

Ringa in rätt ord.

Zz

ner

ren

ren

nos

Åå

nos

ner

sen

ros

Ää Öö

28

51101347.1.1_KAP_001_008.indd 28

KAPITEL

6

Rita 3 bilder som börjar på Nn. Skriv Nn eller ord vid bilderna.

Skriv 2 listor med ord som rimmar på nos och ren.

Skriv 5 namn som börjar på N. Rita en figur vid ett namn.

Skriv meningar om en nalle. Här är en … Nallen heter … I dag …

KAPITEL

2020-01-26 13:54

29

6

51101347.1.1_KAP_001_008.indd 29

2020-01-26 13:54

I arbetsboken finns två sidor med basuppgifter som är direkt kopplade till varje bokstav. Dessa innehåller uppgifter kring den aktuella bokstavens form och språkljud. Längst upp på den första sidan finns alltid bokstavens versal och gemen, med pilar, i vilka eleven spårar bokstavsformen. Till höger finns en eller två bilder, en vid konsonant och två vid vokal, som börjar eller innehåller språkljudet. Vokalens två bilder börjar på eller innehåller lång respektive kort vokal. Den första sidan innehåller även en alfabetsrad där den aktuella bokstaven är markerad och skrivrader där eleverna tränar att skriva bokstavens versal och gemen, samt ett ord som innehåller bokstaven (gäller inte O). De resterande basuppgifterna är inriktade på att öva bokstavens språkljud, kopplingen språkljud och bokstavssymbol, alfabetisk läsning och skrivning.

UPPGIFTER KOPPLADE TILL LÄSEBOKEN

”Träna mer” -uppgifterna finns både i anslutning till arbetsbokens basuppgifter kring språkljud och bokstäver och till arbetsbokens uppgifter med koppling till läsebokens högfrekventa ord eller textinnehåll. Uppgifterna finns på olika nivåer och utförs i skrivbok, digitalt, på olika kopieringsunderlag eller på papper. Läraren och eleven kommer tillsammans överens om, och kryssar i, den eller de uppgifter eleven eventuellt ska arbeta med. Det betyder att eleverna kan göra alla, några eller kanske inga uppgifter alls. De uppgifter som eleven inte gör kan användas för repetition eller fördjupning vid ett senare tillfälle. I lärarhandledningen finns ofta förslag på anpassningar och utmaningar av ”Träna mer” -uppgifterna.

REPETITION Inför diagnosen ”Jag kan!” finns förslag i lärarhandledningen på hur lärare och elever kan repetera de bokstäver som arbetats med i de tre föregående ­kapitlen. Repetitionen genomförs i huvudsak med hjälp av handalfabetet och tangentbordet. Eleverna får prova handalfabetet för de aktuella bokstäverna och att bokstavera ord med handalfabetet. Under repetitionen får eleverna även undersöka var på tangentbordet bokstäverna i kapitlen finns samt att skriva ord och meningar med dessa tillsammans med en kamrat.

I varje kapitel i arbets­ boken finns även en sida med uppgifter kopplade till läsebokens texter. I de första nio kapitlen handlar uppgifterna om högfrekventa ord som dyker upp i ­motsvarande läsebokskapitel. I uppgifterna får eleverna exempelvis träna på att spåra, skriva, läsa och känna igen de hög­ frekventa orden. Från kapitel 10 innehåller uppgifterna istället läs- och skrivträning kopplat till innehållet i läsebokens kapiteltext. Samtidigt inriktas arbetet mer på skrivande av enkla meningar istället för ord. Uppgifterna handlar bland annat om att skriva enkla meningar, svar på frågor, meningar med hjälp av stödord, sammanfattningar av textinnehåll, beskrivningar och egna frågor. Sätt X vid ja eller nej.

Jag kan! Skriv orden.

Efter var tredje kapitel i arbetsboken finns en ­diagnos, ”Jag kan!”, som innehåller läs-, skriv- och självbedömningsuppgifter på basnivå kopplade till de tre kapitlen. När eleverna har arbetat färdigt med de tre kapitlen genomför eleverna ”Jag kan!”. Därefter rättar läraren diagnoserna. Utifrån elevens resultat och svar på självbedömningsuppgifterna, samt lärarens dagliga bedömning, bestämmer läraren och eleven vilka av de efterföljande äppeluppgifterna eleven ska göra genom att sätta kryss i äpplena. ”Jag kan!” diagnoserna är i första hand tänka att användas som formativ (framåtsyftande) bedömning tillsammans med eleven. säker

på väg

osäker

Ringa in rätt ord.

mår

fin

eka

mål

fel

eko

mås

fil

ek

for

filt

åtta

får

fisk

råtta

far

fiol

åter

säker

på väg

osäker

säker

på väg

osäker

Skriv.

61

51101347.1.1_KAP_009_017.indd 61

2020-01-26 13:52

Läs- och skrivdiagnoserna i lärarhandledningens kopieringsunderlag kan vara ytterligare verktyg vid bedömningen av avstämningspunkterna i Skolverkets bedömningsmatriser kring elevens läs- och skrivutveckling. I de korta läsdiagnoserna får eleven visa sin förmåga att koppla ihop rätt bokstavsljud med rätt bokstavsform, känna igen ordbilder och avkoda ord. Läsdiagnoserna bygger på de föregående kapitlens innehåll och genomförs, med fördel enskilt med varje elev, efter kapitel 5, 11, 17 och 26. I skrivdiagnoserna får eleven visa sin förmåga att forma bokstäver, stava ord och skriva meningar. Skrivdiagnoserna består av en bild som eleverna ska skriva till och kan genomföras i grupp tidigast efter kapitel 11. ”Jag kan!” och läs- och skrivdiagnoserna kan användas som underlag vid bedömningen av avstämningspunkterna i Skolverkets bedömningsmatriser kring elevers läs- och skrivutveckling, och som underlag vid utformandet av elevens individuella utvecklingsplan.

s. 38–41

här

JAG KAN! Läs- och skrivdiagnoser

ja nej

Här är en räv.

Här är en väv. Här är en säl.

Här är en näve. Här är en näsa.

Skriv rätt mening vid rätt bild.

Dima och Anni går till salen. Ville är nära Eriz. Dima är sur.

Träna mer

Utöver läsebokens texter ges, i samband med varje bokstav, förslag på andra texttyper såsom sånger, ­ramsor, sagor och fabler som kan sjungas och läsas, bearbetas och diskuteras tillsammans i klassen.

16

Skriv av en mening på en remsa från: s. 38–41 Klipp isär i ord. Blanda. Limma in rätt i en skrivbok.

KAPITEL

10

51101347.1.1_KAP_009_017.indd 45

Skriv 5 meningar som börjar med: Här är … Rita till en mening.

Varför blir Dima sur? Varför skriver Dima ett S i sanden? s. 38–39 Svara med meningar. 45

2020-01-26 13:52

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

17


Skriv orden.

Arbeta mer

Pussla ihop. Skriv orden. Alla ord slutar på -a.

å

Dra streck till rätt bild.

a

k

a

å

s

l

s

l a

ä

f

a k

Under den period som klassen arbetar med en bokstav kan det vara bra att genomföra ytterligare samtal eller aktiviteter kopplade till bokstavens namn, form eller ljud. I samband med beskrivningen till varje kapitel finns förslag på aktiviteter som kan genomföras.

i

Läs och måla.

en ål

Måla en flaska lila.

ett fat

Måla två flaskor rosa.

en klo

Måla tre flaskor svarta.

ett lås

Måla en flaska som du vill.

en fot ett lok Pussla ihop. Skriv orden.

Läs. Skriv svar.

ka

ta

ka

ma ron

ska

not

ta kan rell

Den är grå. Den är stor. Den är stark. Den har en snabel.

Den är vit. Den kan flyga. Den äter fisk. Den trivs vid vatten.

Den är brun. Den trivs i träd. Den äter ekollon. Den har en lång svans.

Vem är det?

Vem är det?

Vem är det?

AKTIVITETER MED FOKUS PÅ SPRÅKLJUD Det är viktigt att komplettera de ordinarie gemensamma samtalen med ytterligare aktiviteter där fokus ligger på det aktuella språkljudet. Exempel på ­aktiviteter:

Skriv meningarna rätt.

gul.

skata

kantarell

är

En

är

och

En

vit

och

god

Ringa in alla ord för djur. Skriv en mening om ett av djuren.

svart.

skata

ko

fel

ål

fisk

nål

fil

ekorre

kanin

lås

får

ek

mask

katt

mål

kamel

62

51101347.1.1_KAP_009_017.indd 62

63

2020-01-26 13:52

51101347.1.1_KAP_009_017.indd 63

2020-01-26 13:53

ÄPPELSIDOR – anpassningar inom klassen ram Efter varje ”Jag kan!” diagnos finns två sidor med ­repetitions- och fördjupningsuppgifter som kallas, äppeluppgifter. Läraren bestämmer, tillsammans med eleven, vilka av äppeluppgifterna eleven ska göra utifrån elevens resultat i ”Jag kan!” och svar på självbedömningsuppgift­erna i ”Jag kan!”. Vissa elever kan kanske behöva arbeta sig igenom alla uppgifter eller ett urval från både ”Gult Äpple” och ”Grönt Äpple”. Här är det alltså upp till läraren och eleven att gemensamt avgöra vilka av äppeluppgifterna som eleven har mest nytta av att arbeta med. Uppgifterna i ”Gult Äpple” ligger på samma nivå som arbetsbokens basuppgifter och övar sambandet mellan språkljud och bokstav samt att läsa och skriva ord med genomgångna bokstäver. ”Gult Äpple” är lämpad för elever som behöver mer mängdträning. Uppgifterna i ”Grönt Äpple” ligger på en mer fördjupad nivå där fokus ligger på att läsa och skriva ord och meningar. ”Grönt Äpple” är lämpad för elever som behöver lite mer utmanande uppgifter.

• Leta ord som innehåller språkljudet i läsebokens bilder eller i klassrummet. Lyssna efter om språkljudet hörs först, inuti eller sist i orden. Sortera och skriv orden på tavlan samt samtala om ordens betydelser. • Samla ord, för- eller efternamn som börjar på eller innehåller språkljudet. Skriv orden på tavlan och stryk under språkljudets bokstavstecken. • Vilka av elevernas namn innehåller språkljudet? Lyssna och sortera orden efter om språkljudet hörs först, inuti, sist av ordet. • ”Charader”: Skriv upp enkla ord som innehåller det aktuella språkljudet på lappar. Exempel på ord finns i instruktionerna för varje kapitel. Låt en elev läsa en lapp och försöka visa med kroppen vilket ord det kan vara. Låt resten av eleverna gissa vilket ord det kan vara. Lyssna efter om språkljudet hörs först, inuti eller sist i orden. • ”Ett skepp kommer lastat” (med Oo): Sitt i en ring på golvet. Den som börjar leken rullar en boll till en elev och säger Ett skepp kommer lastat. Eleven som mottog bollen svarar Med vadå? Den som b ­ örjade hittar på ett ord som börjar på Oo som skeppet är lastat med exempelvis ost. Eleven som tog emot bollen rullar bollen vidare och säger Ett skepp kommer lastat. Fortsätt tills alla elever har fått säga ett ord. Om det blir svårt att komma på ord kan även ord med Oo inuti eller i slutet tas med. • ”Ljuda Oo-ord i ring”: Sitt i en ring på golvet. Den som börjar hittar på och säger ett ord som innehåller Oo, t ex sol. Den som börjar säger sedan s och rullar bollen till en annan elev som säger o, som därefter rullar bollen till en tredje elev som säger l. Den tredje eleven hittar på ett nytt ord med Oo, ljudar första bokstaven i ordet och rullar vidare. Fortsätt tills alla har fått hitta på ett ord. När eleverna har lärt sig ett antal bokstäver och språkljud kan man göra aktiviteter med fler s­ pråkljud inblandade. Exempel på sådana aktiviteter är ­lekarna ”Ljuda namnen”, ”Alla som har…” och ­”Svansleken”:

18

• ”Ljuda namnen”: Eleverna sitter i ring på ­golvet. Läraren säger: Jag heter… (Eva). Därefter säger ­läraren eeee och rullar bollen till en elev. Eleven säger vvvv och rullar bollen vidare till en kamrat. Kamraten säger aaaa och börjar om genom att säga: Jag heter… Leken fortsätter tills alla har fått ljuda sitt namn.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

• ”Alla som har ...”: Läraren eller en elev ställer sig vid dörren och säger: Alla som har ett oooo (eller ­annat ljud) i sitt namn får gå ut på rast (till mat­salen/fritids/hem)! En annan variant är att eleverna sitter på sina stolar och läraren/en elev säger: Alla som har ett ssss i sitt namn ställer sig upp! Ytterligare en variant är att eleverna hoppar, ­klappar, stampar, rycker på axlar när de hör det valda ljudet i sitt namn.

AKTIVITETER MED FOKUS PÅ KOPPLING ­MELLAN BOKSTAVSSYMBOL OCH SPRÅKLJUD Exempel på aktiviteter där fokus ligger på koppling mellan bokstavssymbol och språkljud: • Visa en text, sång, ramsa eller en gemensamt skriven text på tavlan och därefter leta efter bokstavsformen tillsammans, uttala bokstavsljudet och räkna hur många av bokstavsformen som finns i texten. • Vilka saker i klassrummet innehåller språkljudet? Låt eleverna skriva bokstaven på lappar och fästa på sakerna. Lyssna efter om språkljudet hörs först, inuti eller sist. Skriv orden på tavlan och stryk under bokstaven. • Leta efter bilder på ord i tidningar som innehåller språkljudet. Klipp ut bilderna. Limma in i en skrivbok och skriv bokstaven eller orden vid bilderna, alternativt gör ett klasscollage. • Para ihop versal med gemen (kopieringsunderlag ”Versaler” och ”Gemener”) och samtidigt uttala språkljudet. Låt eleven klippa ut de versaler och gemener som arbetats med, para ihop och visa samt uttala språkljuden för en vuxen. Blanda ­bokstavskorten igen, lägg korten i en hög och ­uttala alla bokstävernas språkljud för en kamrat. • Para ihop versal, gemen och bokstavsbild ­(kopieringsunderlag ”Versaler”, ”Gemener” och ”Bokstavsbilder”) och uttala språkljudet. Arbeta som vid punkten ovanför men para ihop versal, gemen och bokstavsbild. Spela gärna memory med versal/ bild eller gemen/bild tillsammans med en kamrat.

Flera av de skrivuppgifter som beskrivs på under ­rubriken ”Skrivuppgifter” kan även användas för att öva koppling mellan bokstavssymbol och språkljud.

AKTIVITETER MED FOKUS PÅ BOKSTAVENS FORM Exempel på aktiviteter där fokus ligger på att befästa bokstavens form: • Leta efter bokstaven i tidningar eller reklamblad, klippa ut och limma in i en skrivbok. • Skriv bokstaven i olika storlekar och färger med färgpennor, kritor eller pensel på ett ritpapper eller på ett uppslag i en skrivbok. • Forma bokstaven i modellera/Playdoh-lera, på pärlplatta, med fingerfärg, silkespaperstussar, ­naturmaterial, hopprep eller med kroppen. • Samla eleverna utomhus. Repetera hur bokstaven skrivs och låt eleverna skriva bokstaven i s­ andlådan, forma bokstaven med naturmaterial (kottar, stenar, pinnar, löv), ”gå” bokstaven med myrsteg eller tomtesteg. Fler arbetsmoment med fokus på att befästa ­bokstavens form finns under rubriken ”Arbetsschema”. Under övningar av bokstavens form är det en fördel om även bokstavens språkljud uttalas.

AKTIVITETER MED FOKUS PÅ BOKSTAVENS NAMN/ALFABETET Bokstävernas namn används ganska sällan. Eleverna behöver ändå lära sig dessa och alfabetets ordning. Eleverna kan rabbla alfabetet i kör samtidigt som ­läraren pekar på bokstäverna på ett väggalfabet eller på alfabetet som finns på första sidan i varje kapitel i arbetsboken (tas fram från lärarwebben). Alfabetet kan också rabblas samtidigt som man gör rörelser: nudda motsatt hand mot motsatt fot, axel, öra växelvis eller klappa, stampa, hoppa, boxa eller klappa takten på knäna samtidigt som alfabetet sägs. Två och två mitt emot varandra, kan eleverna också: klappa ett handklapp, klapp på kompisens högra handflata med den egna högra handflatan, klappa ett handklapp, klappa på kompisens vänstra handflata med den egna vänstra handflatan, samtidigt som alfabetet rabblas i takt med klapparna.

När ett antal bokstäver har gåtts igenom kan det vara bra att rabbla språkljuden och samtidigt peka på bokstavssymbolen, i alfabetets ordning eller i en annan ordning. Eleverna får då uttala språkljuden i kör medan läraren pekar på den bokstavssymbol som tillhör. Observera att vokalernas båda språkljud (lång och kort) uttalas. ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

19


Kapitel 2

Kooperativt lärande

Ö VN I N G

Mina ord och dina ord

Av Mette Borge Rundqwist Den här kooperativa övningen är en samarbets- och gruppstärkande ­övning där eleverna är beroende av varandra för att lösa uppgiften. ­Eleverna tränar på samarbete, positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, lika delaktighet och på att ge feedback.

Kooperativt lärande (KL) handlar om mötet mellan eleverna och om hur elever lär i samspel med varandra och inte om vilket material eller metod man använder. KL baseras bland annat på den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs socialkonstruktivistiska teorier där lärandet ses som en social process som sker i interaktion med andra.

Mina ord

Dina ord

UPPGIFT: Skriva en lista med ord som börjar eller innehåller bokstaven Aa utifrån bilden på s. 6 i läseboken. Alternativt för de elever som inte kan skriva är att rita ord med Aa.

I Kooperativt lärande ska alla elever bidra utifrån sin förmåga och stötta varandra i lärandet. Eleverna har ett gemensamt mål och ingen är klar förrän alla i gruppen äger kunskapen. KL tränar bland annat sociala förmågor som att aktivt lyssna, turas om, uppmuntra varandra och förklara så andra förstår. KL aktiverar och engagerar eleverna och ökar inkluderingen.

FÖRBEREDELSE • Dela in eleverna i par. • Dela ut var sitt A4 papper med skrivlinjer, en blyertspenna och ett ­suddgummi.

Lärarens roll är väldigt viktig i KL. Läraren är den som medvetet styr och organiserar eleverna att arbeta i par eller grupper mot ett bestämt mål. Par- eller gruppsammansättningarna samt övningar ska organiseras så att alla elever kan bidra till parets eller gruppens lärande. Det mest optimala är heterogena grupper. Det skapas fler möjligheter att lära när eleverna har olika kunskaper och erfarenheter.

• Vik pappret på längden så det får två kolumner. • Skriv ”Mina ord” i den vänstra kolumnen och ”Dina ord” i den högra.

ARBETSGÅNG • Sätt en timer som bestämmer hur länge eleverna får tänka och skriva. • Eleverna tänker först tyst för sig själva och skriver sedan ord på Aa som de ser på bilden. ­ Orden skrivs i kolumnen ”Mina ord”. Kan eleverna fler ord på Aa som inte finns på bilden kan de ­skriva dem också.

KL utgår från fem grundprinciper som ligger till grund när en kooperativ lektion planeras. • Positivt ömsesidigt beroende. Det uppstår när eleverna känner att de har ett behov av varandra för att kunna lösa uppgiften.

• När timern ljuder slutar eleverna att skriva och vänder sig till sin axelkompis (kamraten som sitter bredvid).

• Eget ansvar • Lika delaktighet och stödjande interaktion

• Den elev som till exempel har kortast namn börjar läsa upp sina ord.

• Samarbetsfärdighet

• Eleven skriver de ord axelkompisen läser upp och som den själv inte har skrivit under ”Mina ord” i kolumnen ”Dina ord”.

• Feedback (återkoppling), feedup (att på ett konstruktivt sätt tala om varför samarbetet fungerar) och feedforward (hur samarbetet ska se ut framåt).

• Byt sedan så att nästa elev i paret läser upp sina ord och axelkompisen fyller på sin lista ”Dina ord” enligt instruktionen ovan. • Listan kan förlängas genom att eleverna byter kamrat flera gånger. Sitter eleverna så att de har en kamrat framför sig kan de byta med ”ögonkompisen”. Ett annat alternativ är att eleverna reser sig från sin plats och håller upp handen. De går fram till en annan klasskamrat som också har rest sig och håller upp handen, gör high five och bildar ett nytt par. De läser upp sina ord och skriver till nya ord i kolumnen ”Dina ord”. På detta sätt samlar eleverna många ord och kan dela med sig av många ord. Till sist kan alla ord som eleverna har samlat lyftas i klassen.

Läraren kan ta hjälp av olika KL-strukturer. En struktur är en ram kring en arbetsgång för hur samarbetet kan gå till och den säkerställer att alla elever är aktivt delaktiga. En struktur är inte knuten till ett specifikt lärande eller innehåll utan kan användas i olika sammanhang. En struktur har tydliga steg som beskriver hur eleverna ska arbeta med en uppgift. För att stötta eleverna i KL kan olika roller användas. Roller är en strategi som stöttar arbetet i gruppen och tydliggör vad som förväntas av var och en. Läraren fördelar rollerna så att alla elever är delaktiga. Exempel på roller är sekreteraren som skriver, ordfördelaren som ser till att alla får prata, fokushållaren som ser till att gruppen håller fokus på målet och berättaren som läser upp instruktioner och texter för gruppen så att alla vet vad de ska göra.

UTVÄRDERA Utvärdera arbetet tillsammans genom tumme upp, mitt emellan eller tumme ned om hur ­övningen har fungerat. Ställ frågor som: Har ni lärt er nya ord? Har ni lärt er fler ord? Lyssnade ni på varandra?

Målet med kooperativt lärande är att alla elever ska vara delaktiga. De ska ges möjlighet att tänka själv, få ge uttryck för sina tankar och pröva tankarna på en kamrat innan de lyfts i hela gruppen. Traditionellt vid handuppräckning är det ett fåtal elevers röster som hörs. I Kooperativt lärande får läraren möjlighet att höra allas röster och får då också lättare syn på alla elevers lärande. Här följer tjugosex KL-övningar som är kopplade till texterna i läseböckerna och ­arbetsboken. Det finns en övning för varje kapitel.  

24

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

26

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1


Kapitel 16

Kapitel 21

ÖVNING

Ö VN I N G

En för alla

Kooperativ fyrfältare

I den här kooperativa övningen synliggörs det för eleverna att tillsammans kan de mycket mer. De är beroende av varandra, tar eget ansvar, är delaktiga och ger feedback.

I den här kooperativa övningen tränar eleverna på att lyssna på varandra. De övar på att komma överens, ta eget ansvar, vara lika delaktiga och på att ge feedback.

UPPGIFT: Gemensamt skriva och samla ord med hjälp av bokstäverna i ordet ”bibliotek”.

UPPGIFT: Läsa och samla fakta om ett äpple.

FÖRBEREDELSE

FÖRBEREDELSE

• Dela in ett A4 papper i fyra delar. Skriv ”jag” högst upp i en ruta, ”par” i nästa, ”grupp” i tredje och ”klass” i fjärde (se skiss).

• Dela in eleverna i grupper om fyra elever.

• Alla elever får var sitt papper, en penna och ett suddgummi.

Jag

Par

• Kopiera rollkorten (kopieringsunderlag ”Roller”) berättaren läser faktatexten för gruppen, materialförvaltaren håller reda på materialet, ordfördelaren ser till att alla deltar och kontaktansvarig kontaktar läraren om gruppen behöver hjälp.

• Förbered ett rött, gult och grönt kort per elev till utvärderingen. • Ta fram en timer.

ARBETSGÅNG • Läraren ställer timern på en lämplig tid.

Utseende

Hur blir det nya äpplen?

Var växer äpplen?

Äpple

Vad kan man göra med äpplen?

• Utgå från faktatexten på s.87 i läsebok B eller C.

Grupp

• Gör en fyrfältare på ett A4 vitt papper. Rita en ruta på mitten. Skriv ”Äpple” i rutan på mitten. Skriv ”Utseende” i ruta 1. ”Var växer äpplen?” i ruta 2. ”Hur blir det nya äpplen?” i ruta 3 och ”Vad kan man göra med äpplen?” i ruta 4 (se skiss).

Klass

• Eleverna ska skriva så många ord de kan i ”Jag-rutan” med hjälp av bokstäverna i ordet ­bibliotek till exempel bil, bio, lek, bo, ko.

• Kopiera så att alla i gruppen får en fyrfältare var.

• På en given signal slår eleverna ihop sig med sin axelkompis. De läser upp orden de har skrivit för varandra. De skriver sedan de ord de inte har gemensamt i ”par-rutan” på sitt respektive papper.

• Kopiera upp en bild per grupp på ett äpple i genomskärning. • Ta fram en penna och ett suddgummi per elev.

• Vid nästa signal slår paret ihop sig med paret mitt emot eller ett annat par som läraren ­bestämmer. Eleverna läser upp sina gemensamma ord från ”par-rutan” och skriver eventuellt nya ord de får i ”grupp-rutan” på sitt respektive papper.

ARBETSGÅNG • I gruppen ska det finnas en faktatext, en bild på ett äpple i genomskärning, var sin fyrfältare, var sin penna och suddgummi.

• När tiden är ute för skrivandet tränar gruppen på att läsa orden och ser till att alla kan läsa och redovisa alla ord som står på pappret.

• Rollerna delas ut och förankras så alla vet vad de innebär.

• Läraren slumpar vem i gruppen som ska läsa upp orden. • Alla elever skriver de ord som de tidigare inte har skrivit i ”klass-rutan”.

• I gruppen ska man sitta nära varandra, lyssna på varandra och vara överens om vad som ska skrivas eller ritas.

UTVÄRDERA

• Materialförvaltaren ser till att berättaren får faktatexten och att alla i gruppen har pennor, ­papper och att äppelbilden ligger i mitten så alla ser den.

Ge eleverna färgade kort, ett grönt, ett gult och ett rött. De elever som fick fler än till exempel tio ord i de övriga rutorna än ”Jag-rutan” håller upp det gröna kortet. De elever som fick mellan fem och tio visar det gula kortet och de som fick färre än fem ord visar det röda kortet.

• Berättaren läser upp faktatexten. • Ordfördelaren läser upp rubriken i första rutan i fyrfältaren och ser till att alla i gruppen i tur och ordning får säga vad de tycker gruppen ska skriva. • Eleverna arbetar med en ruta i taget och skriver på sitt eget papper det gruppen är överens om ska skrivas. • Grupperna redovisar för varandra hur de har löst uppgiften. Låt eleverna visa och berätta om var sin ruta i fyrfältaren.

UTVÄRDERA Frågor som du som lärare kan ställa: Vad gjorde du för att samarbetet skulle gå bra? Hur gjorde du för att se till att gruppen vara överens? Vad har du lärt dig om äpplen?

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1

39

44

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1


Kapitel 2

Aaa & Hemma från skolan

INNEHÅLL Aaa, samband ljud och bokstav, bokstavsnamn, ­alfabetet, handstil Läseboken kapitel 2: berättande text, ord och uttryck, lässtrategier för att förstå och tolka text

a kan skrivas a

1 1 2 2

3 3

1 1

apa

apelsin

Lyssna och delta i samtalssituationer Enkla meningar, stor bokstav Logografisk helordsläsning: ser, en, ljudningsstrategi

ATT OBSERVERA Deltar eleven i samtal om Aaa, ordbilderna ser och en och läsebokens text? Känner eleven igen bokstaven Aaa, förstår sambandet mellan ljud och bokstav, urskiljer språkljuden för Aaa i ord? Skriver eleven Aaa och orden ser och en? Läser eleven orden ser och en som helheter och ­provar att använda ljudningsstrategin i korta ord?

FÖRSLAG TILL INTRODUKTION SÅNGER: Ask (Andersson), Tänk om jag hade en liten, liten apa (trad.) RAMSA: Agare Bagare Kopparslagare (Hellsing) SAGOR: Askungen (Grimm), Den fula ankungen ­(Andersen), Nicke Nyfiken (Ray & Ray) LEK: Vad ska bort? (se rubriken ”Förslag till introduk­ tion” i de inledande delarna) apelsin, apa, val, sil GÅTOR: Den är söt och god. Den är gul inuti och har taggigt skal. Den växer på träd. Det är en frukt. (ananas). Den är brun. Den är bra på att klättra. Den är ett djur. Den tycker om bananer (apa). Den är rund. Den är saftig. Den finns ofta i juice. Den är orange. (apelsin). BOKSTAVSVÄSKAN: (se rubriken ”Förslag till ­introduktion” i de inledande delarna) T ex: apa, ananas, apelsin, and, alfabet, vas, svan, val, åra

SAMBAND SPRÅKLJUD – BOKSTAV FÖRBEREDELSER: Ta fram digitalt lärarstöd för underlag till genomgången. 1. Samtala om innehållet i kapitel 2. 2. Introducera bokstaven Aaa. Peka på Aaa i alfabetet. Samtala om bokstavens namn. Prata om gemenens båda utseenden. När används a och a? 3. Uttala och lyssna på bokstavens ljud. Berätta att Aaa är en vokal som har ett långt ljud (först i apa) och ett kort ljud (apelsin). Uttala det långa ljudet tillsammans med långsam handrörelse och det korta med snabb handklapp. Träna i kör. 4. Visa munbilderna. Vilka delar av munnen formar Aaa (vad händer med mun, läppar, tunga, ­tänder)? Titta på varandras munnar eller på den egna ­munnen i en spegel. 5. Visa och låt eleverna prova handalfabetet för Aaa. Visa därefter var på tangentbordet Aaa finns och vilket finger som skall användas för att trycka på tangenten (vä lillfinger). 6. Prata om bokstavens utseende och utmärkande särdrag. Hur ser Aaa ut? Vad liknar Aaa? 7. Visa Radhuset. Repetera var taket, våningen, golvet och källaren är i Radhuset. Visa noggrant hur versal och gemen skrivs i Radhuset (se s­ pårabokstäverna). Betona var versal och gemen börjar och slutar. Ljuda Aaa högt samtidigt. Spåra Aaa stort med fingret i luften och ljuda tillsammans flera gånger. Låt eleverna spåra Aaa på bordsytan samtidigt som Aaa ljudas. Gå runt och titta.

3. Uttala tydligt ljuden i ordet apa med 1-2 ­sekunders mellanrum: a…p…a samtidigt som ett finger i taget lyfts upp i läsriktningen. Vilket ord blev det? Gör likadant med resten av orden. 4. Dela ut tre klossar till eleverna. Uttala ett av orden långsamt och markera varje ljud med en kloss i läsriktningen. Låt eleverna göra likadant med sina klossar. Var hörs Aaa? Först, inuti, sist? Ljuda och skriv orden på tavlan. Stryk under a. Gör likadant med resten av orden. 5. Klappa stavelserna (stavelsen) i orden. Varför blir det bara en klapp? 6. Gissa ordet! Lägg till g, l eller r först i apa, och v, l, f, t först i arm? Vad betyder orden? Lägg till a i slutet av ras och mat? Hur ändras betydelsen? 7. Hitta på rimord till vas och ras samt till sal. 8. Lek: Ett skepp kommer lastat (se rubriken ”Arbeta mer” i de inledande delarna).

ARBETA MER (se rubriken ”Arbeta mer” i de inledande delarna). Kooperativ övning 2: Mina ord och dina ord Leta efter ord med Aaa på bilden på s. 6 i läseboken. Hörs Aaa först, inuti eller sist i orden? Samtala om ­ordens betydelse. Arbeta med kopieringsunderlag ”Ljudanalysmall”: Klipp ut bilder med Aaa från kopieringsunderlag ­”Memory 1 – bilder”. Sortera in bilderna efter var Aaa hörs i orden (först, inuti, sist). Arbeta med kopieringsunderlag ”Bubblare” med Aaa. Anpassning: Rita orden eller skriv av ord som börjar på Aaa. Arbeta med kopieringsunderlag ”Versaler”och ”Gemener”. Klipp ut Oo, Ss och Aaa. Para ihop versal med gemen. Bygg ord. Charader: apa, ambulans, armband, arm, andas. Rita och måla en apa med en svans som en krok. Häng aporna i taket. Färglägg en målarbild på en apa. Skriv apa, Apan Arne eller en mening till bilden.

UNDERSÖK ORD MED Aaa (språkljud, -a, rim)

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – KAP 2

NYA ORD: pappa, Ninen ORD MED BILDSTÖD: ros, ost

FÖRBEREDELSER: Kopiera och klipp ut ordkorten ser, en och Jag samt en punkt från kopieringsunderlag Ordbilder till varje elevpar. Ta fram föremål t ex penna, bok, skrivbok, linjal och pennvässare (enord).

ORDBILD: SER, EN Skriv ser och en på tavlan. Ljuda orden högt. Hur uttalas ljuden i orden? Diskutera ordens utseende och bokstavskombinationer. Hur många ljud finns i ser och i en? Skriv ordet Jag framför ser en och läs i kör. Samtala om att stort J (Jag) visar att en mening börjar. Kopiera och klipp ut ordkorten ser, en och Jag samt en punkt från kopieringsunderlag ­”Ord­bilder” till varje elevpar. Ta fram föremål t ex penna, bok, skrivbok, linjal och ­pennvässare (en-ord). Dela ut korten Jag ser, en och punkt. Låt eleverna parvis lägga och läsa meningar med orden och något eget föremål (Jag ser en penna). Låt eleverna turas om att byta ut föremålet och läsa den nya meningen. Låt paren läsa några av sina meningar för klassen. Visa eleverna hur bokstäverna i ser och en ska formas. Spåra ser och en i luften och på bordet. Påminn om skrivriktningen. TÄ N K PÅ ! Att elever i behov av stöd i form av anpassningar, under ljud- och bokstavsinlärningen, har nytta av att träna på ordbilder med flera sinnen (se rubriken ”A-boken” i de inledande delarna).

LJUDNINGSSTRATEGI, HELORDSLÄSNING Genomförs tillsammans med elever som ­behöver träna samband mellan språkljud och bokstav, ­ljudningsstrategi och logografisk helordsläsning. FÖRBEREDELSER: Ta fram s. 6-9 i läsebok A i det digitala lärarstödet. Läs texten långsamt, mening för mening, för eller med eleverna. Ljuda tydligt samman ljudenliga ord. Stanna upp och uppmärksamma eleverna på orden i den tonade rutan. Läs hela texten ­långsamt tillsammans i kör. Låt eleverna öva på texten ­enskilt eller i par.

FÖRBEREDELSER: Ta fram plockmaterial, t ex klossar och ta fram bokstavsbilder i det digitala lärarstödet på apa, sa, ras, vas, sal, öga, mat och arm. 1. Repetera hur Aaa skrivs, hur ljuden uttalas och munnen formas. Spåra och ljuda Aa i luften. ­Uttala det långa och korta ljudet tillsammans. Träna i kör. 2. Visa bilderna på orden på tavlan. Vad föreställer bilderna? Sätt in orden i elevnära meningar.

64

A boken

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – KAP 2

65


C boken ORD OCH UTTRYCK rubrik, snuva, en hel evighet, arbetsrummet, macka, höstluft, gosedjur, förskolan, lung­ inflammation, fnissar, tyvärr, märkligt

Aa

1

Bb

1 1 2 2

Cc

a kan skrivas a

3 3

3

Ff

apa

Gg

apelsin

Aa

Skriv.

2. Sätt in orden och uttrycken i elevnära meningar. Resten kan förklaras under läsningens gång eller på slutet.

• Varför är Dima hemma? Hur får man veta det?

Var hör du A a? Skriv.

Mm

Oo

Skriv och rita.

a p a

Qq Rr

s a

r a s

a r m

Ringa in A a a.

Ss Tt

A

M E

L

A

S

A

I

L

A

N

O

A

V

Uu

s

a

n

o

a

l

r

a

a

v

i

a

e

a

Vv

o

r

a

m a

e

o

r

a

m a

s

i

a

Ww

apa

sa

ras

Xx

val

apelsin

112

Anni

Åå

Öö

10

KAPITEL

s a l

m a t

2

Rita 3 bilder som börjar på Aa. Skriv Aa vid bilderna.

Skriv en lista med Aa-ord från bilden på:

Skriv 5 Aa-ord på en remsa. Rita vid orden. Klipp isär i ord och bilder. Para ihop.

Skriv om en apa. Här är en … Apan heter … En dag …

KAPITEL

2

11

HÖR DU Aa? DRA STRECK OCH MÅLA. Eleven

SKRIV. Eleverna skriver noggranna Aa med blyerts­

TRÄNA MER

finns i rutan.

4. Låt eleverna rita vad de tror att Dima får se i köket. Skriv en mening till bilden.

FÖLJ MÖNSTRET. Eleverna följer och fyller i det streckade mönstret i skrivriktningen med en penna.

66

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – KAP 2

Eleven ritar tre bilder som börjar på Aaa och ­skriver Aaa vid bilderna. Utmaning: Eleven skriver ord eller meningar till bilderna. Eleven skriver fem ord som innehåller Aaa på en pappersremsa och ritar bredvid varje ord. Läs hur remsan kan användas under rubriken: ”Skriva på remsor” i de inledande delarna. Utmaning: Eleven skriver en mening till varje ord. Eleven letar ord som innehåller Aaa på sidan 6 i läseboken och skriver dem i en lista. Anpassning: Eleven letar upp ord med Aaa som en vuxen skriver ner. Eleven skriver av. Utmaning: Skriv en mening med fem av orden i listan. Eleven skriver meningar om en apa med start­ meningarna eller egna meningar. Anpassning: Eleven ritar en apa, skriver apa eller Apan Aj under bilden. Utmaning: Eleven skriver fler än tre meningar.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – KAP 2

. Träna mer

• Vad kan det vara för märkligt Dima får se i kö­ ket, tror du?

RINGA IN Aaa. Eleverna ringar in alla Aaa som

Jag ser en Vik ett vitt papper till en bok. Skriv en och rita en bild på varje sida.

• Vem ringer på dörren?

• Var något i kapitlet svårt att förstå? Vad tyckte du bra/inte bra om? Motivera.

.

s. 6

VAR HÖR DU Aa? SKRIV. Eleven lyssnar noga efter var i ordet, först, inuti, sist, Aaa hörs och skriver Aaa på rätt plats. De elever som kan skriver hela ordet.

penna.

Jag ser en v a s

Träna mer

Följ mönstret.

Zz

Ää

ö g a

SPÅRA. Eleverna spårar Aa med fingret fem gånger, samt spårar och skriver Aa med olika färger minst fem gånger. Påminn om att spåra och ljuda samtidigt.

• Har du varit med om något liknande?

? Dra streck.

Dima ser Mio.

• Vad får man veta om Mio och Ninen? Berätta! • Var är Dimas mamma? Varför?

1 1

Nn

och lyssnar efter om Aaa hörs i orden, målar bilderna som innehåller ljudet Aaa och drar streck från dessa till bokstaven Aaa.

• Vilken årstid är det? Hur får man veta det?

s. 6–9

3

Dima ser Ville.

Ll

Inför s. 10-11: Repetera bokstaven Aaa (namn, form och ljud) med hjälp av alfabetsraden, spårabokstäverna och bilderna på apa och apelsin. Repetera att Aaa är en vokal och skrivs med röd färg i alfabetsraden.

• Vad kan Dima ha missat i skolan, tror du?

1

Dima ser Ninen.

Kk

Yy

3. Läs s. 6-9 i läsebok C högt. Återberätta innehållet tillsammans (huvudpersoner, miljö, händelser, slut). Diskutera frågorna och hur ni kom fram till svaren.

2

Dima ser pappa.

Pp

1. Repetera kapitel 1 och ordet rubrik. Läs rubriken till kapitel 2, Hemma från skolan. Titta på bilderna. Vad kan kapitlet handla om?

1

Vad ser

Jj

FÖRBEREDELSER: Läs i s. 6-9 i läsebok C och ta fram sidorna i det digitala lärarstödet. Välj 3-5 ord och uttryck att ta upp inledningsvis, läs frågorna till texten.

1

1 1

Ee

Ii

1 2

1 2

1

Dd

Hh

1 2

Hör du A a? Dra streck och måla.

12

Skriv 5 meningar. Jag ser en ... KAPITEL

2

Inför s. 12: Repetera hur bokstäverna i ser och en ska formas och spåra ser och en med fingret i luften.

SPÅRA. Eleven spårar ser och en med fingret fem gånger samt spårar och skriver ser och en med olika färger minst fem gånger. VAD SER DIMA? DRA STRECK. Eleven läser ­meningarna och drar streck till rätt bild. SKRIV OCH RITA. Eleven spårar och ­skriver Jag ser en och ritar en sak i rutan. De elever som kan skriver även ordet för saken som de har ritat. Anpassning: Eleven hittar på ett ord. En vuxen ­skriver ordet på en lapp. Eleven skriver av. Alternativt: En vuxen skriver ordet löst med blyerts och eleven fyller i.

TRÄNA MER Eleven viker ett vitt papper till en bok, skriver en högst upp på första sidan och ritar en bild, t ex vas, nedanför. Eleverna gör likadant på resten av sidorna. Utmaning: Eleven skriver ordet eller en mening med en till varje bild. Eleven skriver 5 meningar som börjar med Jag ser en … och ritar en bild till en av meningarna. ­Meningarna kan även skrivas digitalt, skrivas ut och ritas till. Anpassning: Eleven skriver en mening som de ritar en bild till. Alternativt: Eleven hittar på en mening som en vuxen skriver ner. Eleven skriver av.

67


Repetition Oo, Ss, Aaa

Jag kan!

FÖRBEREDELSER: Kopiera kopieringsunderlag ”­Tangentbord”. Ta fram tangentbord och h ­ andalfabet i det digitala lärarstödet. 1. Repetera Oo, Ss och Aaa (namn, form, ljud). Visa och låt eleverna prova handalfabetet för Oo, Ss och Aaa. Skriv ord som kan byggas med Oo, Ss och Aaa på tavlan. Prova att bokstavera orden med handalfabetet.

Hör du O o, S s eller A a? Dra streck.

Hör du O o, S s eller A a? Ringa in.

o s a

o s a

o s a

o s a

o s a

o s a

o s a

o s a

säker

på väg

Oo Ss Aa

os

osäker

Skriv.

ser

sa

_____________________

på väg

os

sa

sa

Ville

sa

ser

os

Dima

a r m

r a s

s ä l

i s

l o k

o s t

__________________________

Skriv ditt namn. __________________________________________

sa

sil

nos

ros

sol

ris

__________________________

Skriv orden.

s o l

n o s

o r m

o s t

r o s

v a s

Skriv en mening med ett av orden. säker

på väg

osäker

___________________________________________________________

14

15

JAG KAN! GULT ÄPPLE GRÖNT ÄPPLE

HÖR DU Oo, Ss ELLER Aa? DRA STRECK. Eleven

VAR HÖR DU Oo, Ss ELLER Aa? Eleven lyssnar

Genomför sidorna Jag kan!, Gult äpple och Grönt ­äpple, om möjligt, i mindre grupp.

tittar på bilderna, säger orden och lyssnar efter Oo, Ss eller Aa. Därefter drar eleven streck från bilderna till den bokstav vars ljud som hörs i orden.

e­ fter var i ordet, först, inuti, sist, Oo, Ss eller Aa hörs, och skriver Oo, Ss eller Aa på rätt plats. De ­elever som kan skriver hela ordet.

FÖRBEREDELSER: Ta fram s. 13 i arbetsboken i det digitala lärarstödet. Visa s. 13 i arbetsboken. Gå igenom hur uppgifterna ska genomföras. Samtala om s­ jälvskattningsmomenten, säker, på väg och osäker. Hur känns det när man är ­säker, på väg eller osäker på en uppgift? Låt eleverna göra uppgifterna. Titta, tillsammans med eleven, igenom elevens svar och kom fram till vilka av ­uppgifterna Gult äpple eller Grönt äpple eleven ska göra. Markera i äpplena.

5. Skriv ut orden. Låt eleverna ringa in Oo, Ss och Aaa, räkna antal och rita bilder.

HÖR DU Oo, Ss ELLER Aa? RINGA IN. Eleven

6. Arbeta med kopieringsunderlag ”Versaler” och ”Gemener” (para ihop, bygg ord), ”Ljudanalysmall” och ”Memory 1 – bilder” (Var hörs Oo, Ss och Aa?), ”Bubblare” och ”Vikare – ord” (skriv ord som ­börjar på Oo, Ss, Aaa) för att repetera.

SKRIV. Eleven skriver O, S, A och o, s, a noggrant på

68

k o

Dra streck till rätt bild.

Ringa in rätt ord.

13

7. Fler sätt att repetera språkljud, koppling bokstavs­ form/språkljud, bokstavsform och bokstavens namn finns under rubriken ”Arbeta mer” i de inledande sidorna.

os

_____________________

osäker __________________________

4. Låt eleverna i par skriva ord digitalt som börjar med med Oo, Ss och Aaa. Anpassa antalet ord efter elevernas behov. Utmana genom att låta ­eleverna skriva meningar. Om det inte finns möjlighet att skriva digitalt kan eleverna skriva för hand.

ser

_____________________

Skriv och rita ord med O o, S s och A a.

säker

r a m

Skriv orden vid rätt bild.

sa

2. Visa tangentbordet. Markera O, S och A. Visa vilka fingrar som används för att trycka på tangenterna (O = hö ringfinger, S = vä ringfinger, A = vä lillfinger). 3. Dela ut kopieringsunderlag ”Tangentbord”. Låt eleverna måla O, S och A på tangentbordet (se färgkodning). Låt eleverna ”trycka” med rätt ­fingrar på ”tangenterna”.

Var hör du O o, S s eller A a?

SKRIV ORDEN VID RÄTT BILD. Eleven läser orden

SKRIV DITT NAMN. Eleven skriver sitt namn på

och skriver rätt ord under rätt bild.

raden.

SKRIV OCH RITA ORD MED Oo, Ss OCH Aa.

DRA STRECK TILL RÄTT BILD. Eleven läser orden

­ leven skriver ett ord som börjar på Oo, Ss och Aa E på ­raderna under bilderna och ritar orden i rutorna. Uppmuntra eleven att skriva ett ord med varje bokstav.

och drar streck till rätt bild.

SKRIV ORDEN. Eleven tittar på bilderna och skriver orden i rutorna.

SKRIV EN MENING MED ETT AV ORDEN. Eleven väljer ett ord från övningen ovanför och skriver en mening som innehåller det valda ordet. Uppmuntra de elever som behöver utmanas att börja meningen med stor bokstav.

tittar på bilderna, säger ordet och lyssnar efter om Oo, Ss eller Aa hörs i ordet. Därefter ringar eleven in o, s eller a.

skrivraderna.

RINGA IN RÄTT ORD. Eleven tittar på bilderna, läser orden och ringar in de ord som hör ihop med bilderna.

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – REPETITION

ORD & ÄVENTYR – SKOLÅR 1 – REPETITION

69


Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag

Karaktärer

Sekvensbilder

1

1

1

✁ 2

Dima

Mio

Ninen

pappa

✁ 3

mamma

Eriz

Ville

Anni

.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB

185

✁204

.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB


Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag

Läsdiagnos 1

Läsårsöversikt

1

Vecka Tid

Uttala ljuden:

O S A L R E o s a l r e

1

Kapitel

Arbetsbok Läsebok Innehåll, undervisning

2-3 v.

 1 Dima

s. 4-6 s. 7-9

Omslag s. 4-5

Bokstäver, ordbilder: Oo, Ss, Dima, Ville, jag Textsamtal, ljudning/helordsläsning

1-2 v.

 2 Hemma från skolan

s. 10-12

s. 6-9

Bokstav, ordbilder: Aa, ser, en Textsamtal, ljudning/helordsläsning

1 v.

s. 13-15

REPETITION O, S, A Diagnos: Jag kan! Äppelsidor

Läs:

1-2 v.

 3 Osten på mackan

s. 16-18

s. 10-13

os sol lo sa sal al

Bokstav, ordbild: Ll, nej Textsamtal, ljudning/helordsläsning

1-2 v.

 4 Ett mysterium

s. 19-21

s. 14-17

Bokstav, ordbild: Rr, och Högläsning, textsamtal, ljudning/helordsläsning

1-2 v.

 5 En fågel eller en råtta?

s. 22-24

s. 18-21

Bokstav, ordbilder: Ee, vi, ja Högläsning, textsamtal, ljudning/helordsläsning

se

ser

le

ler

res

ror

ros

1 v.

Dima Ville Mio pappa jag ser en nej och vi ja

s. 25-27

REPETITION L, R, E Diagnos: Jag kan! Äppelsidor, Läsdiagnos 1

 6 Sam Star

s. 28-30

s. 22-25

Bokstav, ordbilder: Nn, var, är, ett Textsamtal, ljudning/helordsläsning

 7 Råttjakt

s. 31-33

s. 26-29

Bokstav, ordbilder: Ii, inte, det Textsamtal, ljudning/helordsläsning

 8 Vad är det som prasslar? s. 34-36

s. 30-33

Bokstav, ordbild: Vv, du Textsamtal, ljudning/helordsläsning

s. 37-39

Läsdiagnos 2

REPETITION N, I, V Diagnos: Jag kan! Äppelsidor

1 v.

 9 När kommer du hem?

s. 40-42

s. 34-37

Bokstav, ordbilder: Mm, har, kan Textsamtal, ljudning/helordsläsning Skriva meningar till bilder

1 v.

10 Rast

s. 43-45

s. 38-41

Bokstav, ordbild: Ää, här Textsamtal, ljudning/helordsläsning Skriv namn, Skriva meningar till bilder

1-2 v.

11 Lilla Tassen, Hund

s. 46-48

s. 42-46

Bokstav: Tt, skriv ändelse: -a, repetera ordbilder Textsamtal, ljudning/helordsläsning Skriva meningar till bilder, frågor till faktatext

Uttala ljuden:

O S A L R E N I V M Ä T o s a l r e n i v m ä t

1 v.

Läs:

s. 49-51

REPETITION M, Ä, T Diagnos: Jag kan! Äppelsidor, Läsdiagnos 2, Skrivdiagnos 1 eller 2

1 v.

12 En man med silvrig hjälm

s. 52-54

s. 47-50

Bokstav: Kk, skriv ändelse: -a, repetera ordbilder Textsamtal, ljudning/helordsläsning Svara på frågor om textinnehåll

1 v.

13 En speciell kanin

s. 55-57

s. 51-54

var är ett inte det du har kan här

Bokstav: Åå, skriv ändelser: - en, -et, repetera ordbilder Textsamtal, ljudning/helordsläsning Återberätta m h a stödord

1 v.

14 Den går till attack!

s. 58-60

s. 55-58

Här är en orm.

Här är ett nät.

Bokstav: Ff, repetera ordbilder Textsamtal, ljudning/helordsläsning Sammanfatta m h a stödord

1 v.

Jag kan läsa.

Jag kan meta.

nos ner ren sil is ris vas

val

arm

ram

mat

räv

.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB

205

s. 61-63

REPETITION K, Å, F Diagnos: Jag kan! Äppelsidor

.

Kopiering tillåten © Författaren och Gleerups Utbildning AB

209


1 Dags för ett nytt äventyr! Ord & Äventyr är ett läromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer. Ord & Äventyr Lärarhandledning innehåller tydliga arbetsgångar och m ­ etodiska tips på hur du kan arbeta med läseboken och arbetsboken. I lärarhandledningen finns råd och tips för hur uppgifter kan anpassas både för elever i behov av stöd och i behov av utmaningar. Här finns också kopierings­underlag med läsårsöversikt, ordbilder och arbetsblad för extra träning. I lärarhand­ledningen finns facit till arbetsbokens uppgifter. För dig som vill arbeta med kooperativt lärande finns förslag på övningar till varje kapitel. I Ord & Äventyr för årskurs 1 ingår: • Läsebok i tre olika nivåer. • Arbetsbok med bokstavsträning och varierade läs- och skrivuppgifter på olika nivåer. • Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

Eva Malm är författare till Ord & Äventyr Arbetsbok och Lärarhandledning. Eva har lång yrkeserfarenhet som lärare i årskurs F-3. Hon är ­utbildad och idag verksam som ­speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivutveckling.

Profile for Smakprov Media AB

9789151101354  

9789151101354  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded