__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Schema över böckernas inbördes ordning

Tallekvist

Kråkan

Paron Uggla Piron Vessla Puff

Päppel Lejon

Paff

Äppel Fågel

Piff

Listig som en

Räv Pärtan Mus Ärtan

Best.nr 47-14359-7

RÄV

Tryck.nr 47-14359-7

4714359_Rav_OMS.indd 1

2021-04-23 10:16


isbn 978-91-47-14359-7 2021 Liber ab projektgrupp: Louise Mückstein, Eva Runeberg Påhlman och Charlotte Eriksson redaktör: Sofia Warsén, Louise Mückstein formgivare: Marta Coronel omslag: Lotta Rennéus och Marta Coronel, illustration baserad på Hakule/Getty Images bildredaktör: Marta Coronel illustratör: Jenny Karlsson foton: Shutterstock (s. 15 [1]: Sophie Ost, s. 15 [2]: Paolo Bona)

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: People Printing, Kina 2021

Ett stort tack till alla elever i årskurs 3 på Aspuddens skola som har testat övningarna och gett goda råd och synpunkter!

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i bonus-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se Liber ab, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

4714359_Rav_INL.indd 36

2021-04-23 10:37


Till läraren Eleverna arbetar i böckerna på egen hand när de behöver öva läsförståelse. I böckerna tränas ordkunskap, avkodning och läsförståelse på ett varierat och lustfyllt sätt. De lämpar sig även bra att använda i undervisning i svenska som andraspråk. I de första fem böckerna tränas den första läs- och skrivinlärningen med fokus på bokstavsljud och bokstäver. I de senare böckerna möter eleverna längre ord och texter. På sista sidan ”Vad tycker du?” får eleverna göra en självskattning och utvärdering av sitt arbete.

Översikt av viktiga moment i respektive bok: delmoment rim tvåstaviga ord

Ärtan Mus Pärtan Räv

× ×

× ×

× × × ×

× × × × ×

× × × × ×

×

× × ×

×

×

×

×

× × ×

× ×

flerstaviga ord en eller ett två konsonantljud i följd

Piff

fler än två konsonantljud i följd ljudenlig stavning

×

ljudstridig stavning dubbelteckning enstaviga ord dubbelteckning flerstaviga ord dubbelteckning ck-ljud sammansatta ord Cc, Xx

×

× × ×

Fågel Paff Lejon Puff

× × ×

× × ×

× ×

× ×

× × × ×

× × × ×

× × × ×

× × × ×

× × ×

× × ×

×

×

×

×

×

Qq, Ww, Zz Ng-ljudet Tj-ljudet Sj-ljudet J-ljudet

×

×

× × ×

× × × ×

Sammanställningen finns att ladda ner på liber.se.

4714359_Rav_INL.indd 35

2021-04-23 10:37


Innehåll Mask och myra

3

Vad är det?

21

Fyra, fira eller fara?

4

Bildgåta

22

Bildgåta

5

El eller ej?

23

Ett ord ska bort

6

Rimma

24

Rädd, glad eller ledsen?

7

Vilka hör ihop?

25

Leta i bilden

8

Liten, mellan, stor

26

På, under eller bredvid?

9

Vad ska barnen göra?

28

Jag tycker om …

10

Hatt eller tratt?

29

Vem är vem?

11

Två flugor

30

En fågel flyger

12

I affären

31

Buss, mössa och blomma 13

Samma sak

32

Färglösa staden

14

Tulpan, ros och maskros 33

Sommar eller vinter?

15

Vad tycker du?

34

Maskerad

16

Till läraren

35

Grön gran

17

Upp, ner eller i mitten?

18

Clown, lax och axel

20

4714359_Rav_INL.indd 2

rna Måla cirkla ar! kl r ä u när d

2021-04-23 10:36


.

Mask och myra Läs och dra streck till rätt bild.

kopiering förbjuden se s.  4714359_Rav_INL.indd 3

en myra

en stol

ett bröd

en näsa

en skål

en skog

en tvål

ett pris

en fisk

en korv

en sten

en kamel

en mask

ett paket

3

2021-04-23 10:36


.

Fyra, fira eller fara? Se på bilden. Läs och ringa in rätt ord.

fira

skala

fyra

skura

fara

skola

klura

snabel

spik

klöver

snigel

spak

klaga

snöre

spår

skola

vaska

ödla

väska

ådra

viska

4

4714359_Rav_INL.indd 4

kopiering förbjuden se s. 

odla

2021-04-23 10:36


.

Bildgåta Lös bildgåtan.

kopiering förbjuden se s.  4714359_Rav_INL.indd 5

G

N

S

N

G

A

S

S

S

R

L

A 5

2021-04-23 10:36


.

Ett ord ska bort Läs orden. Stryk över det ordet som inte passar.

katt

häst

pojke

godis

kaka

träd

saft

stol

gren

blad

träd

byxa

tröja

sko

mage

rad

röd

gul

blå

bil

myra

tåg

buss

svan

mås

lås

skata

6

4714359_Rav_INL.indd 6

kopiering k o oppie iering ring förbjuden örb bju en se s.  

hund

2021-04-23 10:36


Rädd, glad eller ledsen?

.

Vad ser du på bilden? Stryk under rätt mening.

Häxan är glad. Häxan är rädd. Häxan är arg.

Pumpan är glad. Pumpan är ledsen. Pumpan är arg.

Vampyren är ledsen. Vampyren är ilsken. Vampyren är orolig.

kopiering förbjuden se s. 

Mumien är nervös. Mumien är glad. Mumien är rädd.

4714359_Rav_INL.indd 7

7

2021-04-23 10:36


Schema över böckernas inbördes ordning

Tallekvist

Kråkan

Paron Uggla Piron Vessla Puff

Päppel Lejon

Paff

Äppel Fågel

Piff

Listig som en

Räv Pärtan Mus Ärtan

Best.nr 47-14359-7

RÄV

Tryck.nr 47-14359-7

4714359_Rav_OMS.indd 1

2021-04-23 10:16

Profile for Smakprov Media AB

9789147143597  

9789147143597  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded