__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Läs mer och bläddra i samtliga Tummen upp!-häften på www.liber.se

MATTE

SO

• Kartläggning åk 7

• Kartläggning åk 7

• Kartläggning åk 6 Ge/Sh

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6 Hi

• Kartläggning åk 5

• Kartläggning åk 5

• Kartläggning åk 6 Re

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 3 SO

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning åk 3

• Lärarhandledning åk 3

• Mål i matte åk 2

• Kartläggning åk 2

• Mål i matte åk 1

• Lärarhandledning åk 2

• Lärarhandledning åk 1–3

• Kartläggning åk 1 • Lärarhandledning åk 1 • Kartläggning f-klass

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK • Kartläggning åk 7 • Kartläggning åk 6

NO • Kartläggning åk 6 • Kartläggning åk 3

TEKNIK • Kartläggning åk 6

PRAKTISKA ESTETISKA ÄMNEN • Kartläggning åk 6 Idrott och hälsa • Kartläggning åk 3 Idrott och hälsa • Kartläggning åk 6 Bild

• Kartläggning åk 3

KARTLÄGGNING

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning åk 5

Vi rekommenderar följande grundbok i svenska:

• Kartläggning åk 4

Liber Svenska 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 3

Best.nr 47-14328-3 Tryck.nr 47-14328-3

S K R I VA

ENGELSKA • Kartläggning åk 7

6 S VE NSKA

LÄSA

I serien ingår följande titlar SVENSKA

TUMMEN UPP!

LY SS NA

TAL A

I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 6 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6 och som utvecklar de ämnesspecifika förmågorna. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Längst bak i häftet finns dessutom en översikt som ger en samlad bild av kunskapskraven i Lgr 22. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven behöver träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Tummen upp! kan med fördel också användas som underlag för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

REVIDERAD KURSPLAN

2022


ISBN 978-91-47-14328-3 © 2021 Liber AB Dikter: En vårvintervisa hämtad ur Gralstänk, 1898 (s. 14) och I ungdomen hämtad ur Gitarr och dragharmonika – Stämningar och stämningsbilder, 1891 (s. 15) är skrivna av Gustaf Fröding. I två veckor (s. 14) och Plötsligt (s. 15) är skrivna av Caroline Hjorth. Uppgift sidan 38: Ulrika Wendéus Redaktion och text: Sofia Warsén, Caroline Hjorth, Louise Mückstein Projektledare: Helene Ågren Grafisk form: Toula van Rooij, Anne-Marie Johansson, Eva Jerkeman, Lotta Rennéus Tecknare: Anders Sunesson Bildförteckning Dragana Gordic/Shutterstock 3 Jonas Forsberg/Naturfotograferna/TT 14 (1) Art of Line/Shutterstock 14 (2) Mariia Boiko/Shutterstock 15 (1) Nataliya Dorokhina/Shutterstock 15 (2) Samot/Shutterstock 19 Tredje upplagan 1 Repro: Integra Software Services, Indien Tryck: People Printing, Kina 2021

Tack till alla översättare som har hjälpt oss med texterna på s. 41.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

48


Innehåll Hemska dagar – SKÖNLITTERÄR TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Warszawas getto – FAKTATEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Skolmaten – ett omdebatterat ämne – REPORTAGE Olika åsikter – INSÄNDARE

................

10

.......................................

12

Dikt, poesi och lyrik – DIKT

......................................

14

Det förlorade sädeskornet – en Bambara-saga från Mali – SAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Jämföra texter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Snowboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Utmaningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Viktigt att tänka på

...........................................

Helgens snowboardtävling

....................................

– Alla andra får ju! – SKILJETECKEN

..............................

21 22 24

Diktering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Härliga maj! – ORDKLASSER

......................................

Min berättelse – SKRIVUPPGIFT

...................................

26 28

Min berättelse – TEXTBEARBETNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 En rolig händelse – SKRIVUPPGIFT

................................

30

.....................................

31

TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

En rolig händelse – RESPONS Tågresan – SKÖNLITTERÄR

Olympiska spelen – OS – FAKTATEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 En vägbeskrivning – INSTRUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Inspirera, locka och övertyga – PRESENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Jag söker härmed jobbet som ... – PRESENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Olika mottagare – SPRÅKBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 En centralisering av skolköken? – REPORTAGE

....................

39

En centralisering av skolköken? – DEBATT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Planeten Tellus – SPRÅK I

NORDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trovärdighet … – KÄLLKRITIK

....................................

41 43

Extra skrivlinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Översikt Kunskapskrav Svenska åk 6

............................

47


Hemska dagar

Skönlitter

är text

Läs texten.

läsa

– Jag vill inte! Jag är sjuk! skrek jag när min mamma för andra gången försökte övertala mig att gå till skolan. – Men lilla gumman, har det hänt något? frågade hon och såg bekymrat på mig. Om mamma bara visste allt som hänt! Om hon bara visste hur de behandlade mig varje dag. Men jag kan inte säga något till henne, hon skulle ändå aldrig förstå. – Nej, svarade jag kort. – Men varför vill du inte gå till skolan då? försökte mamma igen. – Äsch, sa jag och steg upp ur sängen. Det är ingen idé, mamma får alltid som hon vill. Vad jag vill bryr hon sig inte om.

Efter en kvart ringde det in. Jag öppnade toalettdörren och smet in i klassrummet. Alla andra i klassen satt redan där. Jonas och hans gäng kollade på mig och flinade. Jag sjönk snabbt ner på en stol. – Måste du alltid sitta bredvid mig? hörde jag Sofie säga som jag råkat sätta mig bredvid. – Det var den enda platsen som var ledig, sa jag tyst. – Du kan väl flytta bänken då, fnös Sofie. Jag svarade inte. Jag stirrade ner i matteboken men förstod ingenting av det som stod där. – Ska du flytta på dig, eller? frågade Sofie irriterat. – Jag ska göra det nästa gång, sa jag och hörde att min röst darrade. – Aldrig får man vara i fred, fräste Sofie och flyttade sin bänk. Sofie och jag hade varit bästa kompisar förut, men sedan Tina

2

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

Jag gick på grusvägen som ledde till skolan. Egentligen skulle jag bara vilja springa in i skogen och aldrig komma tillbaka, men det skulle ju inte gå. När jag kom fram till skolan kändes det som om jag skulle spy. – Vem är det som kommer här då? hörde jag en retsam röst säga. På bänken bredvid dörren satt Jonas och hans kompisar. ”Nu börjar det”, tänkte jag. ”Jag måste gå förbi dem för att komma till klassrummet.” – Kom då! Du är väl inte rädd för något, va´? ropade Jonas. Då började hans kompisar att skratta. Tårarna brände bakom ögonlocken. ”Jag får inte börja gråta när de ser, jag får inte!” Beslutsamt fortsatte jag att gå fram mot dörren. – Nämen, har du köpt nya skor? frågade en av Jonas kompisar. De kollade på mina vita, fina skor som jag hade köpt dagen innan. Jag gick snabbare mot dörren. – Varför har du så bråttom? Kom hit ett tag så ska jag säga en sak, sa Jonas. Jag sprang den sista biten till dörren och så låste jag in mig på toaletten och lät tårarna rinna. Allt kändes bara så hemskt.


läsa började i vår klass i 6:an hade allt förändrats. Det var Tina som övertalade alla att jag var töntig och ful. Hon sa att ingen skulle vara med mig.

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

Till slut ringde det ut för rast. Det var alltid rasterna som var värst. – Där kommer du ju, vi har väntat på dig, sa Jonas när jag öppnade dörren. Jag kollade ner i marken och försökte gå förbi dem. Men de stod i vägen. – Varför kom du inte förut? Du ska göra som vi säger, har du inte fattat det än? frågade Jonas spydigt. – Jo, mumlade jag. – Plocka upp alla kottarna som ligger där, sa Jonas. Jag tittade på kottarna som låg i det blöta gräset, det var jättemånga, säkert femtio stycken. Jag började plocka upp dem ur gräset. – Om inte alla är upplockade innan det ringer in blir det synd om dina skor, flinade Jonas och pekade mot en lerpöl. Jonas och hans kompisar ställde sig i en ring runt mig medan jag plockade. När jag hade plockat upp ungefär hälften ringde det in. – Oj då, du var visst lite för sölig, skrattade Jonas. De puttade mig mot lerpölen, skorna hade kostat en förmögenhet. Jag hade sparat i fyra månader för att kunna köpa dem. – Sluta, bad jag. Men de bara skrattade och puttade mig mot lerpölen. När skolan äntligen var slut skyndade jag mig hem. Så fort jag kom hem slängde jag in skorna i garderoben. Mamma skulle bli jättearg om hon fick se hur smutsiga de var. – Varför hälsar du inte när du kommer hem? frågade mamma anklagande när jag till slut kom in i köket. – Jag visste inte att du var hemma, svarade jag. Precis när jag sa det ringde det på dörren. Mamma gick och öppnade. Det var Johanna, min storasyster, som kom. – Hej, sa hon och kramade om oss.

3


Nu har det gått ett halvår sedan allt hände. Jag går i en annan skola. Min bästa kompis heter Anna, och jag lovar att jag är lyckligast i världen. Den där klumpen i magen, den är borta. Men det gör fortfarande ont när jag tänker tillbaka. Men en sak är säker! Det finns ingen mobbad tjej i spegeln längre! Nu finns det bara en glad, lycklig och söt tjej med massor av nya vänner. Mathilda Sörensen

4

Eleven läser skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse.

Hur gick det? Ringa in handen.

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

läsa

Vi satte oss för att fika alla tre. – Medan jag gör kaffe kan väl du visa Johanna dina nya skor? föreslog mamma. – Ja, vilken bra idé! sa Johanna. ”Nej, det går inte”, tänkte jag. Men Johanna var redan på väg upp till mitt rum, så jag sprang efter. – Var är de? frågade Johanna när jag kom in. Hon tittade sig nyfiket omkring. – I garderoben, svarade jag tyst. Jag öppnade garderoben och tog ut skorna. Nu gällde det att komma på något snabbt. – Jag ramlade idag, sa jag ursäktande. Johanna såg misstänksamt på mig. – Så leriga kan de väl inte bli av det, vad är det som har hänt? frågade hon med en bekymrad min. Det syntes att hon inte trodde på mig. – Ingenting, jag lovar! ljög jag. – Jag ser på dig att du ljuger, berätta nu Astrid! Johanna började bli irriterad på allvar. Hon gillade inte lögner. Jag kände tårarna bränna bakom ögonlocken igen. Sedan kunde jag inte hålla tillbaka längre. Tårarna bara rann och rann. Det gick inte att stoppa dem. Jag berättade hela historien. – Så ska det inte vara. Du ska vara glad och lycklig. Vilka idioter de är! Johanna kramade om mig länge. Då förstod jag vilken underbar syster hon var. Och jag fick den där härliga känslan av att någon faktiskt brydde sig om mig. När jag hade slutat gråta reste hon sig upp. – Säg inget till mamma, sa jag. – Men det måste jag ju, annars kan vi inte hjälpa dig, svarade Johanna och fortsatte nerför trappan. Jag orkade inte kämpa emot och satte mig istället på golvet med ryggen mot sängen och funderade på hur mamma skulle reagera. Hon skulle säkert bli jättebesviken. Hon som alltid har trott att jag har många kompisar och att jag är lycklig. Nu får hon veta hur misslyckad jag egentligen är. Och att allt jag gör blir fel. Alla populära tjejer är ju så himla perfekta och jag kommer aldrig att bli perfekt. De är snygga. Det är inte jag. Jag hatar speglar eftersom jag bara ser mig själv i dem. – Men lilla hjärtat! Varför har du inte sagt något? Mamma slängde upp dörren och rusade fram och kramade om mig. Jag lät tårarna rinna för tredje gången.


Arbeta med Hemska dagar Svara på frågorna. FAKTA

1. Vad ljuger Astrid om för sin mamma på morgonen? läsa

_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

2. Hur känner sig Astrid när hon tänker på skolan? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

3. Varför vill inte Sofie vara bästa kompis med Astrid längre? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

4. Vem förstår att Astrid mår dåligt och vill att hon ska berätta sanningen? _________________________________________________________________________________________________

FÖRSTÅELSE

5. Astrid känner vid flera tillfällen att ”tårarna bränner bakom ögonlocken”. Vad betyder det? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

6. Vilket problem handlar berättelsen om? _________________________________________________________________________________________________

7. Varför hatar Astrid speglar?

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

5


8. Skriv minst en mening ur berättelsen som visar att Astrid blir mobbad. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

läsa

_________________________________________________________________________________________________

ANALYS

9. Varför berättar inte Astrid från början om hur hon mår för sin mamma eller syster? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

10. Varför tror du att Tina säger att Astrid är töntig och ful, egentligen? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

11. Tycker du att lösningen för Astrid var rätt? Finns det andra lösningar? Skriv och berätta hur du tänker. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

12. Skriv och berätta om din läsupplevelse. Vad tyckte du om berättelsen? Vilka tankar fick du när du läste om Astrid? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ I vilka övningar ger du dig tummen upp?

____________________________________________________________________________________________ –––––––––––––––––––––––

Eleven visar grundläggande läsförståelse.

6

Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

_________________________________________________________________________________________________


Warszawas getto

Faktatext

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

Wi sla

Under andra världskriget upprättades flera LITAUEN Östersjön getton. Det var områden dit bland annat judar fördes av tyska nazister för att de ville RYSSLAND separera judarna från den övriga befolkningen. Nazisterna ansåg att judarna tillhörde en annan ras och att de utgjorde ett hot mot den s.k. ”vita rasen”. De tyckte också att BELARUS Bug judarna var Jesu mördare. TYSKLAND ▲ Warszawa ● TREBLINKA År 1940 avskiljdes ett stort område POLEN i centrala Warszawa i Polen för att bli det UKRAINA största judiska gettot under andra världskriget. Gettot avskiljdes med en tre meter hög mur. Under några veckor blev den ickejudiska befolkningen tillsagda att flytta TJECKIEN från gettots område till andra delar av staden SLOVAKIEN och judar tvingades att flytta in i gettot. Till gettot kom inte bara judar från Warszawa. Dit kom också judar från andra polska regioner och från andra ockuperade länder där tyskar hade tagit över makten. Judarna blev tvingade att bära ett nummer som ofta tatuerades in på armen så att de skulle vara märkta för resten av livet och inte kunna fly från området. De fick också bära en davidsstjärna, s.k. judestjärna, på kläderna. I gettona var det ofta mycket trångt och människorna fick inte röra sig som de ville. De fick inte ens lämna gettot. Trots att judarna redan levde under omänskliga förhållanden kom det regelbundet ännu fler judar till gettot. Ofta blev de tvingade att arbeta på tyska fabriker. På så sätt fick nazisterna billig arbetskraft. Svält och sjukdomar gjorde att många dog i gettot. Mellan åren 1942–1943 fördes många judar vidare till ett koncentrationsläger i Treblinka som är en by i östra Polen. Tanken var att alla judar skulle utrotas där. När nazisterna i april år 1943 bestämde att gettot i Warszawa skulle tömmas helt på judar förstod judarna att det betydde att nazisterna slutgiltigt ville döda dem. Under drygt en månad kämpade judarna med insmugglade vapen mot tyska polistrupper innan judarna till slut besegrades i maj. De få som lyckades överleva, t.ex. genom att fly, har i efterhand berättat hur det var att leva i gettot och om det stora upproret. Till minne av judarnas uppror mot nazisterna invigdes år 1948 Hur gick det? ett monument i utkanten av det tidigare gettot i Warszawa. Ringa in handen.

Eleven läser sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse.

7

läsa

Läs texten.


Arbeta med Warszawas getto Svara på frågorna. FAKTA

1. Under vilken historisk händelse skapades många getton? läsa

_________________________________________________________________________________________________

2. Vad är ett getto? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

3. Varför förde nazisterna judarna till Warszawas getto? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

4. Nämn något som nazisterna gjorde för att judarna inte skulle kunna fly. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

FÖRSTÅELSE

5. Från vilket land kom nazisterna? __________________________________________________________ 6. Förklara judarnas situation i gettot. Skriv tre saker ur texten som beskriver hur de levde. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

7. Förklara ordet ”utrota”.

_________________________________________________________________________________________________

8. Hur kan vi veta något om judarnas liv i gettot idag? _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

8

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

_________________________________________________________________________________________________


ANALYS

9. Finns det människor och folkgrupper som särskiljs i vårt samhälle idag? Berätta. _________________________________________________________________________________________________

läsa

_________________________________________________________________________________________________

10. Varför tror du att vissa människor och folkgrupper inte respekteras lika mycket som andra? Berätta om dina tankar. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

11. Sammanfatta texten. _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

_________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ I vilka övningar ger du dig ________________________________________________________________________ tummen upp?

–––––––––––––––––––––––

Eleven visar grundläggande läsförståelse. Eleven sammanfattar olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.

9


Till läraren Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 6 är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i svenska utifrån Lgr 22 och de kunskapskrav för betyget E. I de uppgifter där eleverna producerar och interagerar kan eleverna även uppvisa högre nivåer och elevens kunskaper kan där kartläggas utifrån de kraven. I Tummen upp! får eleven möjlighet att träna på och utveckla de kunskaper och förmågor som nämns i kursplanens syfte: • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa • kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

uppmärksammas). Uppgifterna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. En del uppgifter ger dock utrymme för läraren att se om eleven befinner sig på en högre nivå än nivån för E.

Kursplanerna i Lgr 22 är uppbyggda enligt rubrikerna: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där syftet avslutas med vilka kunskaper och förmågor som undervisningen ska utveckla. Tillsammans skapar stoffet i det centrala innehållet och kunskapskraven en röd tråd i svenskarbetet under åk 4-6. Kunskapskraven är en konkretisering av målen som gör det möjligt att bedöma hur väl elevernas förmågor och förståelse har utvecklats. Häftet fungerar som ett förberedande kartläggningsmaterial inför vårens nationella prov i svenska i åk 6. Resultatet ger lärare och elev god kännedom om vilka kunskaper eleven har i svenskämnet. Det ger också goda riktlinjer för vad eleven bör träna mer på för att uppnå kunskapskraven vid eventuella kunskapsluckor.

Till er hjälp för utvärdering finns också på sidan 47 en översikt som visar var i häftet de olika kunskapskraven prövas. För varje övning och de kunskapskrav den prövar finns en tumme upp att ringa in. Detta gör lämpligen lärare och elev tillsammans när de anser att det aktuella kunskapskravet i den uppgiften är uppnått. Översikten passar bra att använda som underlag för pedagogiska planeringar, utvecklingssamtal med elev och förälder och till elevernas individuella utvecklingsplaner. Översikten är inte tänkt som ett bedömningsunderlag. En del kunskapskrav testas bara vid något tillfälle och kraven bör testas löpande under terminen för att ge en rättvis bild av elevens kunskaper. Däremot kan översikten ge en indikation på om kunskapsluckor finns som eleven behöver fylla i.

Elevens reflektioner

För att göra eleverna mer delaktiga i sin utveckling och reflektera över sin inlärning finns efter varje moment en cirkel med frågan ”Hur gick det?” och möjlighet att ringa in en tumme för upp eller ned. Att låta eleverna fundera över resultatet i relation till kunskapskravet kan vara ett bra sätt att ge dem större inblick i vad kunskapskraven innebär och vad i det centrala innehållet som kraven motsvarar. Utifrån detta kan lärare elev tillsammans diskutera vad som behöver utvecklas.

Häftets struktur och innehåll

Uppgifterna i Tummen upp! Svenska är indelade efter färdigheterna Läsa, Skriva och Tala, lyssna, samtala. Längst ner på sidan efter varje uppgift står det eller de kunskapskrav som uppgiften speglar (undantag för uppgifterna på s 29 och 31 där det centrala innehållet

46

Komplement

På Libers hemsida, www.liber.se, finns facit. Där finns också meningarna till dikteringen Lyssna och skriv! (sidan 25).

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

Utvärdering


47

LÄSA

S K R I VA

TAL A, LYSSN A , SAM TA L A

föra enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden

förbereda och genomföra muntliga framställningar med inledning, innehåll och avslutning

samtala om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalet

föra enkla resonemang om informationens användbarhet

presentera informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp

söka och välja information från ett avgränsat urval av källor

använda grundläggande regler för språkriktighet

skriva olika texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation

föra resonemang om budskap i olika texter

sammanfatta olika texter

visa grundläggande läsförståelse

läsa sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt

läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt

För godkänt kunskapskrav i svenska åk 6 kan eleven:

Skolmaten – ett omdebatterat ämne

Warszawas getto

Hemska dagar

ÖVERSIKT KARTLÄGGNING SVENSKA ÅK 6

Kopiering förbjuden. Se s. 48.

Inspirera, locka och övertyga

En vägbeskrivning

läsa

Trovärdighet … Planeten Tellus

En centralisering av skolköken? Olika mottagare

Jag söker härmed jobbet som …

Olympiska spelen – OS

Tågresan

En rolig händelse

Min berättelse

Härliga maj!

Diktering

– Alla andra får ju!

Jämföra texter

Det förlorade sädeskornet

Dikt, poesi och lyrik

Olika åsikter


Läs mer och bläddra i samtliga Tummen upp!-häften på www.liber.se

MATTE

SO

• Kartläggning åk 7

• Kartläggning åk 7

• Kartläggning åk 6 Ge/Sh

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 6 Hi

• Kartläggning åk 5

• Kartläggning åk 5

• Kartläggning åk 6 Re

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 4

• Kartläggning åk 3 SO

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning åk 3

• Lärarhandledning åk 3

• Mål i matte åk 2

• Kartläggning åk 2

• Mål i matte åk 1

• Lärarhandledning åk 2

• Lärarhandledning åk 1–3

• Kartläggning åk 1 • Lärarhandledning åk 1 • Kartläggning f-klass

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK • Kartläggning åk 7 • Kartläggning åk 6

NO • Kartläggning åk 6 • Kartläggning åk 3

TEKNIK • Kartläggning åk 6

PRAKTISKA ESTETISKA ÄMNEN • Kartläggning åk 6 Idrott och hälsa • Kartläggning åk 3 Idrott och hälsa • Kartläggning åk 6 Bild

• Kartläggning åk 3

KARTLÄGGNING

• Kartläggning åk 3

• Kartläggning åk 5

Vi rekommenderar följande grundbok i svenska:

• Kartläggning åk 4

Liber Svenska 6

• Kartläggning åk 6

• Kartläggning åk 3

Best.nr 47-14328-3 Tryck.nr 47-14328-3

S K R I VA

ENGELSKA • Kartläggning åk 7

6 S VE NSKA

LÄSA

I serien ingår följande titlar SVENSKA

TUMMEN UPP!

LY SS NA

TAL A

I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 6 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6 och som utvecklar de ämnesspecifika förmågorna. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Längst bak i häftet finns dessutom en översikt som ger en samlad bild av kunskapskraven i Lgr 22. Läraren och eleven kan utifrån resultatet fokusera på och arbeta vidare med de områden som eleven behöver träna mer på, och på så sätt ha möjlighet att reparera eventuella kunskapsluckor. Tummen upp! kan med fördel också användas som underlag för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

REVIDERAD KURSPLAN

2022

Profile for Smakprov Media AB

9789147143283  

9789147143283  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded