Page 4

Innehåll

Konfidentialitetskravet 52 Nyttjandekravet 55 Ditt ansvar  55 Behövs tillstånd för din undersökning?  56 7. Vetenskaplig noggrannhet  57 8. Handledning  59

Checklista: Förberedelser   61

Del II Strukturera ditt projekt 9. Strukturera ditt projekt  65 10. Hitta din forskningsfråga  71

Var ska du börja?  72 Närhet och distans  72 Skapa idéer  73 Utveckla idén och precisera den  74 Samarbetsprojekt och skarpa projekt  75 11. Problemformulering  77

Är frågan klar och fokuserad?  78 Är frågan konkret och precis?  78 Är frågan komplex och ger den möjlighet till argumentation?  79 Är det genomförbart?  80 Den berömda tratten  81 Tvåminuterstestet 82 Kontexten för din forskningsfråga  83 Ta med till din kommande projektplan  83 12. Syfte och frågeställningar  85

Syfte 86 Frågeställningar 87 Till din projektplan  88 Checklista: Problemformulering, syfte och frågeställningar  89

4

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

Profile for Smakprov Media AB

9789144130019  

9789144130019  

Profile for smakprov