Page 10

1 Inledning

Vi är alla noviser när vi ska göra något för första gången, och mycket hantverkskunskap brukar förmedlas genom att man går bredvid den man ska lära sig av. Genom att visa och berätta, genom att ställa frågor och få svar, överförs kunskap mellan exempelvis mästare och lärling i ett socialt sammanhang. Det är inte alltid möjligt att göra på det sättet. Istället får man försöka klura ut själv hur man ska göra eller läsa sig till det. Den här boken är tänkt att vara din kompanjon på denna resa som du nu beger dig ut på när du ska börja forska. Här kommer jag att beskriva och förklara hur du på ett effektivt och praktiskt sätt kan arbeta med din egen forskningsuppgift. Att ha förmånen att få forska, att under en period få möjlighet att ägna sig åt en sak, gräva sig ner och ta reda på fakta, orsaker och möjliga tolkningar är oerhört roligt och stimulerande. I ärlighetens namn kan det ibland också vara lite besvärligt, det kan ibland kännas motigt och segt. Och ibland kan det kännas som om man kört fast och inte riktigt vet hur man kan ta sig vidare. Då kan det vara bra att få lite praktiska råd och tips hur man arbetar vidare. I den här boken tänker jag visa dig hur du kan arbeta under denna resa. Här finns praktiska råd kring hela processen. Tanken är att vi ska arbeta från ax till limpa tillsammans. Innehållet i boken grundar sig mycket på de frågor som jag fått från studenterna när jag har handlett deras examensarbeten, projektarbeten, även doktorsavhandlingar. En del saker som vi kommer att diskutera tillsammans är av mera övergripande karaktär, hur du kan tänka och planera ditt arbete. Annat är mycket praktiskt, hur du exempelvis kan arbeta med ditt material när du gör intervjuer.

Forskningsprocessen När man läser vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller rapporter verkar det ofta som om det hela är en spikrak resa från A till Ö. I verkligheten brukar processen vara både krokig och gå fram och tillbaka. Den brukar se ut så här:

Figur 1.1  Forskningsprocessens verkliga utseende.

14

©  F ö r fat ta r en oc h S t uden t li t t e r at u r

Profile for Smakprov Media AB

9789144130019  

9789144130019  

Profile for smakprov