__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

3A

i t r o v a F matematik FACIT Till elevbokens upplaga

2


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 40123 ISBN 978-91-44-12824-5 Upplaga 1:1 © 2019 Författarna och Studentlitteratur AB Printed by Dimograf, Poland 2019


INNEHÅLL KAPITEL 1

KAPITEL 3

1. Vi repeterar tiotalsövergång ...............2 2. Vi repeterar addition och subtraktion................................................3 3. Addition med hjälp av hundratavlan ............................................4 4. Subtraktion med hjälp av hundratavlan ............................................5 5. Talen 0 till 1000 .......................................6 6. Att jämföra talen 0 till 1000 ................7 7. Favoritsidor – laborativ övning ...........8 8. Addition med uppställning och växling ................................................9 9. Subtraktion med uppställning och växling ..............................................10 10. Att växla över noll ................................11 11. Vi övar i häfte ........................................12 12. Att räkna med tre termer ..................13 13. Vad har jag lärt mig?............................14

28. 29. 30. 31. 32.

KAPITEL 2 14. Sambandet mellan addition och multiplikation .................................15 15. Multiplikation med 5 och 10 ...............16 16. Multiplikation med 10 och 100 ..........17 17. Multiplikation med 2 och 4 ................18 18. Kommutativa lagen vid multiplikation ...................................19 19. Multiplikation med 4 och 8 ................20 20. Vi övar......................................................21 21. Multiplikation med 3 och 6 .................22 22. Multiplikation med 9.............................23 23. Vi övar......................................................24 24. Multiplikation med 7 ...........................25 25. Favoritsidor – laborativ övning .........26 26. Vi övar......................................................27 27. Vad har jag lärt mig?............................28

33. 34. 35. 36. 37.

Prioriteringsregler ................................29 Vi bildar ett uttryck..............................30 Problemlösning ......................................31 Multiplikation med uppställning ........32 Multiplikation med uppställning, minnessiffra .............................................33 Favoritsidor – laborativ övning .........34 Multiplikation med uppställning, minnessiffra .............................................35 Så löser du textuppgifter ....................36 Datalogiskt tänkande, kod och programmering .....................................37 Vad har jag lärt mig?............................38

KAPITEL 4 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Division – delningsdivision ..................39 Division – innehållsdivision .................40 Att skriva division .................................41 Sambandet mellan division och multiplikation .........................................42 Hur många gånger går ett tal i ett annat tal? .................................43 Vi övar .....................................................44 Division med rest ..................................45 Division med rest ..................................46 Division med 10 .....................................47 Prioriteringsregler ................................48 Favoritsidor – laborativ övning .........49 Proportionalitet.....................................50 Vad har jag lärt mig? ...........................51 Vi repeterar ............................................52 Vi repeterar ............................................53


KAPITEL 1 – FACIT KAPITEL 1

Huvudräkningsuppgifter

1. Vi repeterar tiotalsövergång

2. Skriv 10-kompisar.

10

10

9

1+

10

8

2+

10

10

7

3+

4+

10

6+ 4

3

5

5+

10

10

8+

2

8 7 12 – 6 = 6 19 – 3 = 16

M O L N

7+

10

6 9+

10

1

10 +

0

3. Räkna. Hitta bokstaven.

Addition term + term = summa 8+6

Subtraktion term – term = differens 14 – 6

= 8+2 +4

= 14 – 4 – 2

= 10 + 4 = 14

= 10 – 2 = 8

Addera först till tiotalet. Addera sedan resten.

Subtrahera först till tiotalet. Subtrahera sedan resten. Film

1. Räkna.

11 3 + 8 = 11

a. 8 + 3 =

11 – 3 = 11 – 8 =

13 6 + 7 = 13

c. 7 + 6 =

6

11 13 8 + 8 = 16

8 3

13 – 7 =

V

b. 11 – 3 =

6+7=

Ä N

14 – 7 =

0

Öva begreppen.

14 5 + 9 = 14

14 – 5 = 14 – 9 =

15 7 + 8 = 15

d. 8 + 7 =

1

2

3

4

6 10 13 – 4 = 9 11 – 6 = 5

c. 10 – 4 = 19 – 9 =

T

L

O M

F

U

5

6

7

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

V

Ä

15 – 7 = 15 – 8 =

9 5

N

a. Addera termerna 5 och 7.

b. Subtrahera 9 från 16.

c. Subtrahera 18 från 20.

d. Addera termerna 6 och 14. 4

e. Addera termerna 6, 8 och 9.

f. Subtrahera först 9 och sedan 6 från 20.

5 + 7 = 12 Svar: 12

6+1 Svar: 20

6+8+9 Svar: 23

8 7

978-91-44-12427-8_02_book.indb 6

16 – 9 Svar: 7

20 – 18 Svar: 2

2

Taluppfattning och tals användning – grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten och naturliga tal, hur man delar upp tal

5

7

12

15

20

20 – 9 – 6 Svar: 5

23

Metod – uttrycker kunskaper om sambanden mellan de olika räknesätten ex. talfamiljer, använder utvecklingsbara metoder för att utföra beräkningar vid huvudräkning

2019-04-25 17:09

2019-04-25 17:09

PRÖVA 6. Måla.

TRÄNA

5

10 +

10 2+

10

9

0 10

8

4 +6

2. Räkna.

10

1

+1

10 8+

6

+9

10

2

0+

13 15 9 + 8 = 17 8 + 9 = 17

12 14 8 + 8 = 16 9 + 9 = 18

10

10

10

+4

7+

3

6+6=

6+7=

13 – 7 =

7+7=

7+8=

15 – 7 = 17 – 8 = 17 – 9 =

7

77 + + 77

6 8 9 8

11 = 9 + 11 = 5 + 11 = 8 + 11 = 6 +

2 6 3 5

14 14 = 7 + 14 = 9 + 14 = 5 + 14 = 8 + 14 = 6 + 8

978-91-44-12427-8_02_book.indb 8

15

99 + + 22

99 ++ 77

77++44

88 + + 88

99 + + 66

99 + + 33

16

55 + + 66

77 + + 55

44 + + 88

13 13 + + 11

55 + + 99

19 19 –– 55

77 ++

66

99 ++

44

88 + + 33 12 12 + + 22

66 + + 88

50 60

70

c.

11

15

19 23 27 31

35

20 25 30

35

d.

8

14

20 26 32 38

44

a.

10

20

30 40

b.

5

10

15

8. Varje bild motsvarar ett tal. Skriv talet. 12 12 = 7 + 12 = 9 + 12 = 5 +

13

5 3 7

13 = 7 +

13 = 9 + 4 13 = 5 +

12 = 8 + 4

13 = 8 +

6

13 = 6 +

12 = 6 +

6 8 5 7

15

7 5 9 6 8

88 77 ++ 66++66

14

7. Fortsätt talföljden.

5. Skriv termen som fattas. 11 11 = 7 + 4

13

10 10 + + 11 20 20 –– 66

10 3+

12

88++ 66

10

1199 ––88

10

11

2200 ––99

1. Skriv 10-kompisar. Lär dig alla 10-kompisar.

2

7

978-91-44-12427-8_02_book.indb 7

ÖVA

5+

L U F T

4. Skriv uttrycket och räkna. Ringa in svaret.

Lyssna på berättelsen.

b. 9 + 5 =

7 6

13 – 6 =

a. 2 + 9 =

8 6 15 = 5 + 10 15 = 8 + 7 15 = 6 + 9

15 = 7 +

15 = 9 +

=

6

11 =

+

=

7

14 =

+

=

13

=

=

8

+

=

12

= 4

+

=

11

9

=

=

5

9

2019-04-25 17:09

978-91-44-12427-8_02_book.indb 9

2019-04-25 17:09

KOPIERING FÖRBJUDEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • MERA FAVORIT MATEMATIK 3A • FACIT


KAPITEL 1 – FACIT

2. Vi repeterar addition och subtraktion

Film

Lyssna på berättelsen.

2. Skriv talkompisar.

20 13 +

30

7

21 +

60 52 +

40

9

34 +

50

6

70

8

80

66 + 4

5

45 +

79 +

90

1

88 +

2

3. Räkna. Ringa in svaret i rutan. a. Addition

Subtraktion

38 + 5

1. Räkna. a.

43 – 5

= 38 + 2 + 3

= 43 – 3 – 2

= 40 + 3

= 40 – 2

= 43

= 38

27 + 3 = 30 27 + 4 = 31 27 + 5 = 32

10 30 47 + 3 = 50 7+3=

b.

27 + 3 =

4

7

10

8+8= 48 + 8 = 78 + 8 =

16

30

16 56 86 47

c. 10 – 6 = 4 60 – 6 = 4

50

54

32 – 3 = 32 – 4 =

30 29 28

a. En vattenflaska kostar 13 kronor. Charlie har 8 kronor. Hur mycket mera pengar behöver Charlie?

34 27 + 6 = 33 27 + 9 = 36 27 + 7 =

13 kr – 8 kr eller 5 kr 8 kr + 5 kr

c. Isa har en 50-kronorssedel. Hon köper frukt som kostar 9 kronor. Hur mycket pengar har hon kvar?

25 32 – 9 = 23 32 – 8 = 24 32 – 7 =

50 kr – 9 kr Svar: 41 kr 5 kr

10

54 – 7 = 4 84 – 7 =

77

79

84

86

4. Skriv uttrycket och räkna. Ringa in svaret i rutan. b. Joar köper en cykelflagga som kostar 28 kronor och en reflex som kostar 8 kronor. Hur mycket kostar inköpen sammanlagt?

28 kr + 8 kr Svar: 36 kr

Svar:

b. 32 – 2 =

56

7 7 77

d. 14 – 7 =

5 90 – 6 = 84

Taluppfattning och tals användning – grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten och naturliga tal, hur man delar upp tal

978-91-44-12427-8_02_book.indb 10

2019-04-25 17:09

d. Nea har 37 kronor i sin plånbok och 5 kronor i fickan. Hur mycket pengar har Nea sammanlagt?

37 kr + 5 kr 2 kr

Svar: 4 36 kr

39 kr

41 kr

42 kr

Metod – visar och använder kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde t.ex. om 8 + 8 = 16 så är 48 + 8 = 56

11

978-91-44-12427-8_02_book.indb 11

2019-04-25 17:09

ÖVA

PRÖVA 6. Skriv i rutsystemet så att summan av termerna i varje lod- och vågrät rad är lika med

TRÄNA

1. Räkna.

14 16 + 8 = 24 46 + 8 = 54 6+8=

a. 15.

7 32 – 5 = 27 72 – 5 = 67

7 21 – 4 = 17 41 – 4 = 37

16 27 + 9 = 36 57 + 9 = 66 7+9=

11 – 4 =

12 – 5 =

2

5 8

2. Skriv uttrycket och räkna. En klass har 32 elever. 4 elever går iväg till skolbiblioteket. Hur många elever är kvar i klassrummet?

32 – 4 Svar: 28 elever

b. 30.

En dag är det 27 elever i klassrummet. 5 elever är borta. Hur många elever är det i klassrummet när alla är där?

3 10 7

3

5

2

c. 60.

27 + 5 Svar: 32 elever

4

10 16

6 20 14

6

10

4

d. 90. 8

20 32

12 40 28

12

20

8

12

30 48

18 60 42

18

30

12

5. Dra streck mellan de tal som tillsammans a. är lika med 10.

b. är lika med 20.

3

1

13

2

5

7

18

7

4

5

19

6

8

6

14

5

9

2

15

1

10

c. är lika med 50.

d. är lika med 80.

e. är lika med 100.

46

1

72

4

30

60

49

4

75

5

40

70

43

10

76

8

80

20

40

6

71

3

90

50

44

7

77

9

50

10

7. Barnen heter Helmi, Pihla, Laura, Emilia, Nadine och Amelie. Vem är vem?

N A D I N E

L A U R A

P I H L A

A M E L I E

E M I L I A

H E L M I

12

978-91-44-12427-8_02_book.indb 12

13

2019-04-25 17:09

978-91-44-12427-8_02_book.indb 13

KOPIERING FÖRBJUDEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • MERA FAVORIT MATEMATIK 3A • FACIT

2019-04-25 17:09

3


KAPITEL 1 – FACIT

3. Addition med hjälp av hundratavlan

Film

1

tiotalen entalen 39 + 24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45 + 5 = 13 + 8 =

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

88

89

90

98

99 100

= 23 + 30 + 4

= 39 + 20 + 4

= 53 + 4

= 59 + 4

81

82

83

84

85

86

87

= 57

= 63

91

92

93

94

95

96

97

20

53 + 6 = 59

1 + 4 = 45 32 + 30 + 3 = 62 + 3 = 65 24 + 10 + 6 = 34 + 6 = 40 14 + 10 + 2 = 24 + 2 = 26 31 + 10 + 4 = 4

83 + 5 = 88 71 + 2 = 73 52 + 20 + 7 = 72 + 7 = 79 43 + 40 + 5 = 11 + 60 + 2 =

29 + 6 = 35 39 + 40 + 6 = 79 + 6 = 85 18 + 10 + 3 = 28 + 3 = 31 67 + 20 + 5 = 87 + 5 = 92

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ä K N

21

22

23

24

25

A 27 28 29 30

L

32

33

34

T 36 37 38 39 N

41

42

43

44

Ä 46 47 48 49 50

51

52

53

54

55

A

61

62

63

64

K 66 67 68 69 70

71

72

E

74

75

81

82

83

84

A 86 87 M 89 90

M E D

14

91

!

93

94

56

76

95

96

57

77

97

58

78

98

R

21

28 27 + 12 = 39 45 + 21 = 66

28

39

42

49

34 + 19 = 56 + 28 = 50

53

66

27 + 31 58 elever

c. Klass 3A har 28 elever och klass 3B har 32 elever. Hur många elever går det sammanlagt i 3A och 3B?

60

28 + 32 60 elever

D 80

18 + 13 Svar: 31 elever

d. Klassen har 32 elever. En dag är 3 elever sjuka. Hur många elever är det i klassen den dagen?

32 – 3 29 elever

Svar:

99 100

Svar:

e. Charlie har 25 lektioner varje vecka. Hur många lektioner har han på två veckor?

25 + 25 eller 2 • 25 50 lektioner

A

Svar:

L !

29

31

45

50

58

60 15

Kommunikation – använder hundratavlan i beräkningar med addition

978-91-44-12427-8_02_book.indb 14

2019-04-25 17:09

978-91-44-12427-8_02_book.indb 15

2019-04-25 17:09

ÖVA

PRÖVA 5. Vilket tal?

TRÄNA

32 + 30 = 52 + 30 = 40 + 28 = 20 + 48 =

62 82 68 68

21 + 48 = 32 + 57 = 66 + 33 = 71 + 16 =

69 89 99 87

19 + 12 = 36 + 36 = 29 + 53 = 18 + 17 =

Charlie gillar att spela fotboll. Han gör 36 mål på hösten och 12 mål på våren. Hur många mål gör han totalt den säsongen?

8+8 56 gånger

36 + 12 8 mål

4. a. Addera 3.

b. Addera 4.

4

Mitt tal är tre hela tiotal.

87.

Yasins tal är

Svar:

50 .

Alex tal är

Mitt tal har lika många tiotal som Alex och Olles tiotal sammanlagt. Entalen är 5 fler än i Annas tal.

Olles tal är

30 .

6. Varje bild motsvarar ett tal. Skriv talet.

30 33 36 39 42 45 48 51 72 69 66 4 5 63 60 57 75 78 81 84 87 90 93 96 99

0

= 4

8 12 16 20 24 28 32 60 56 52 4 36 8 44 40 64 68 72 76 80 84 88 92 96 4

+

=

80

+

=

48

+

=

=

8

=

32

=

24

+

=

=

9

=

+

16

4

22 .

Annas tal är

Isa gillar att simma. Hon simmar i sjön 48 gånger och i havet 8 gånger. Hur många gånger simmar hon i sjön och havet sammanlagt?

Svar: 4

Mitt tal är hälften så stort som det största talet i hundratavlan.

I mitt tal är entalen och tiotalen lika många. Mitt tal är 8 mindre än Olles tal.

31 72 82 35

2. Skriv uttrycket och räkna.

978-91-44-12427-8_02_book.indb 16

84

b. 18 elever har gått in i klassrummet efter rasten. 13 elever är fortfarande ute i korridoren. Hur många elever är det sammanlagt?

Svar:

Taluppfattning och tals användning – metoder för beräkningar med naturliga tal, metodernas användning i olika situationer

1. Addera.

2 53 84

c. 27 + 15 = 4

b. 13 + 15 =

a. En skola har 27 flickor och 31 pojkar i årskurs tre. Hur många elever går det sammanlagt i årskurs tre?

T

19 + 10 + 6 =

20 50 21

3. Skriv uttrycket och räkna. Ringa in summan i rutan.

1. Addera. Hitta bokstaven i hundratavlan. 23 + 30 + 6 =

2. Addera. Ringa in summan i rutan. a. 13 + 7 =

Vid addition använder du hundratavlan så här:

23 + 34

Lyssna på berättelsen.

+

+

1

= 17

2019-04-25 17:09

978-91-44-12427-8_02_book.indb 17

2019-04-25 17:09

KOPIERING FÖRBJUDEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • MERA FAVORIT MATEMATIK 3A • FACIT


KAPITEL 1 – FACIT

4. Subtraktion med hjälp av hundratavlan Vid subtraktion använder du hundratavalan så här:

1

tiotalen entalen 41 – 24

56 – 23 = 56 – 20 – 3

= 41 – 20 – 4

= 36 – 3

= 21 – 4 = 17

= 33

2. Subtrahera. Ringa in differensen i rutan. 2

3

4

8–7=1 64 – 20 – 1 = 44 – 1 = 43 40 – 20 – 2 = 20 – 2 = 18 70 – 10 – 5 = 60 – 5 = 55 37 – 10 – 4 = 27 – 4 = 23 99 – 30 – 6 = 69 – 6 = 63 56 – 50 – 1 = 6 – 1 = 5 99 – 30 – 2 = 69 – 2 = 67 83 – 10 – 3 = 73 – 3 = 70 32 – 20 – 3 = 12 – 3 = 9 92 – 10 – 3 = 82 – 3 = 79 51 – 10 – 5 = 41 – 5 = 36 59 – 30 – 6 = 29 – 6 = 23 61 – 50 – 2 = 11 – 2 = 9

S U B T R A H E R A

18

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 90

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99 100

Film

S

2

3

4

H

7

11 12 13 14 15 16 17 21 22

8

61 62

c. 24 – 15 =

38 – 14 =

31 – 19 =

12

12

19

21

24

a. Isas klass har 30 elever. 15 av eleverna är på slöjd. Resten är på idrott. Hur många är på idrott?

29

31

41

30 – 15 = 15 15 elever

58 – 36 = 22 22 elever

Svar:

B 19 20

c. En låda innehåller 68 reflexer. Varje elev får en reflex. Det är 6 reflexer kvar i lådan. Hur många elever fick en reflex?

E 37 38 39 40

T 56 57 58 59 60

68 – 6 = 62 Svar: 62 elever

A 64 65 66 E 68 69 R

71 72 73 74 75 76 77 78 M 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

d. Isa har 24 trafikmärken i läxa. Hon har redan lärt sig 18 av dem. Hur många märken har hon kvar att lära sig? 4

2 – 18 = 6 6 trafikmärken

Svar:

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

e. Du får bara cykla om du har hjälm. 4 av 30 elever lånar en hjälm från skolan. Hur många elever har en egen hjälm med sig? 4

M E R A

30 – = 26 26 elever

Svar: 6

Taluppfattning och tals användning – metoder för beräkningar med naturliga tal, metodernas användning i olika situationer

15

22

26

62

65 19

Kommunikation – använder hundratavlan i beräkningar med subtraktion

978-91-44-12427-8_02_book.indb 18

2019-04-25 17:10

978-91-44-12427-8_02_book.indb 19

2019-04-25 17:10

ÖVA

PRÖVA 5. Måla Sallys väg i hundratavlan.

TRÄNA

1. Subtrahera. 23 – 10 = 96 – 30 = 85 – 20 = 79 – 60 =

13 66 65 19

23 – 12 = 96 – 34 = 85 – 24 = 79 – 66 =

11 62 61 13

23 – 14 = 96 – 37 = 85 – 28 = 79 – 71 =

9 59 57 8

2. Skriv uttrycket och räkna. Det finns 32 cykelhjälmar i skolans förråd. Eleverna lånar 13 av dem när de åker på utflykt. Hur många hjälmar är kvar i förrådet?

32 – 13 = 19 Svar: 19 hjälmar

4. a. Subtrahera 3.

Det står 62 cyklar på parkeringsplatsen. 23 av cyklarna har en säkerhetsvimpel. Hur många cyklar saknar säkerhetsvimpel?

62 – 23 = 39 Svar: 39 cyklar

99 96 93 90 87 84 81 78 57 60 63 66 69 72 75

Det minsta talet i hundratavlan. Talet är större än 11 men mindre än 13. Talet har två tiotal och entalen är ett mer. Addera tio till föregående tal. Rutan är ovanför talet 53. Entalen ökar med ett från förra rutan. Rutan står precis till höger om talet 54. Subtrahera talet 11 från talet 67. Talet är 3 mindre än 50. Rutan är nedanför talet 48. Talet står mellan 67 och 69. Talet har lika många ental och tiotal. Rutan nuddar den förra rutan. Talet har lika många ental och tiotal. Rutan vidrör den förra rutan och talet är större än det förra talet. Talet är ett mindre än 90. Det är det största talet i hundrarutan.

96 92 84 80 76 72 88

b. Subtrahera 4.

0 44 48

4

68 4 6 52 56 60

36 32 28 24 20 16 12 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

6. Varje bild motsvarar ett tal. Skriv talet.

54 51 48 45 42 39 36 33 30

=

20

=

33

+

=

66

+

=

58

=

0

70

= 13

50

= =

8

= =

4

20

978-91-44-12427-8_02_book.indb 20

49

b. 36 av skolans 58 elever går eller cyklar till skolan. Resten åker buss. Hur många elever åker buss till skolan?

Svar:

A 10

41 42 U 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

b. 24 – 12 =

24 – 5 =

3. Skriv uttrycket och räkna. Ringa in svaret.

R 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

9 12 72 – 23 = 49

a. 24 – 3 =

9

Lyssna på berättelsen.

6

12 24 76 – 45 = 31

21 19 38 – 9 = 29

10

21

1. Subtrahera. Hitta bokstaven i hundratavlan. 38 – 30 – 7 =

5

21

2019-04-25 17:10

978-91-44-12427-8_02_book.indb 21

KOPIERING FÖRBJUDEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • MERA FAVORIT MATEMATIK 3A • FACIT

2019-04-25 17:10

5


i t r o v Fa matematik

3A

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt anpassat efter Lgr 11. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! Tryckta facit till elevböckerna ingår i lärarpaketet. Det finns också möjlighet att ladda ner och skriva ut facit från lärarens digitala resurs. Facit säljs även i 5-pack. Favorit matematik för skolår 3 består av de två elevböckerna 3A och 3B, samt de två lärarhandledningarna 3A och 3B. Häftet Mitt lärande och laborativt material medföljer elevboken.

Art.nr 40123

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144128245  

9789144128245  

Profile for smakprov