__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SÄKER PÅ SVENSKA TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


SÄKER PÅ SVENSKA TEXTBOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt Säker på svenska textbok är ett elevpaket som består av två delar: textbok och digitalt läromedel. På följande sidor kan du provläsa och bilda dig en uppfattning om såväl det digitala läromedlet som den tryckta delen.­ Längre fram i detta smakprov (s. 21 och fram) kan du också titta närmare på Säker på svenska övningsbok.

TEXTBOK Säker på svenska är ett läromedel för sfi C, präglat av vuxet tilltal och humor – med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. Eleverna får följa de anställda på företaget Världens mat – både på jobbet och i mer vardagsnära situationer.

DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva textboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns realiatexter samt vägledning för bättre lässtrategier och läsförståelse.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och t­ extföljning

Interaktiva övningar och realia

Fungerar på ­dator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


SÄKER PÅ SVENSKA TEXTBOK SFI C A1 A2+

MARIE THERRYDOTTER & SANDY ÅKERBLOM


SÄKER PÅ SVENSKA TEXTBOK SFI C

MARIE THERRYDOTTER & SANDY ÅKERBLOM


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Omslag: Francisco Ortega Art.nr 39166 ISBN 978-91-44-11233-6 © Författarna och Studentlitteratur AB 2018 Upplaga 1:1 Printed by Interak, Poland 2018

Läromedlets olika delar Säker på svenska omfattar text- och övningsbok med digitala delar samt lärarhandledning. De olika delarna är kopplade till varandra när det gäller kapitlens tema, grammatik, vokabulär och uttal: samma kapitelinnehåll tränas under varierade former i de olika delarna. Textboken Textboken är tänkt att användas under lärares ledning i klassrummet. Den har tydligt uppställda mål och innehåller ett stort antal produktiva övningar, både skriftliga och muntliga, att göra gemensamt, i grupp, i par eller individuellt. Övningsboken I övningsboken följs kapitlens grammatik, vokabulär och fraser upp i ett stort antal varierade övningar. Varje kapitels grammatiska tema repeteras dessutom i det efterföljande kapitlet. Övningsboken är helt självrättande med facit i slutet av boken. Övningsbokswebben Till övningsboken hör en digital del där samma grammatiska moment, vokabulär och fraser återigen tränas, men genom andra övningstyper än i övningsboken. Även kapitlens uttalstema tränas individuellt främst i form av hörövningar och diskrimineringsövningar. Textbokswebben På textbokswebben utvecklas och fördjupas kapitlens tema med övervägande autentiska, tillrättalagda texter som anpassats till inlärarens språkliga nivå. Texterna innehåller främst realia såsom samhällsnyttig information, fenomen man kan möta i Sverige samt statistik i olika former. Tanken är att texterna ska läsas efter varje avslutat kapitel som en förlängning av kapitlets tema. Lärarhandledning I lärarhandledningen finns förutom en fördjupad beskrivning av läromedlet också pedagogiska tips, förslag på lektionsplanering, verblistor med tillhörande verbövningar från textbokens alla kapitel, autentiska och tillrättalagda texter från textbokswebben, diagnostiska test med facit samt facit till uttalsövningarna i textboken.


Utnyttja de digitala möjligheterna! Har du inte loggat in ännu, följ instruktionerna på omslagets insida! All text på sidorna är inläst: Klicka på texten för att lyssna.

Karin Bergström är ny chef på Världens mat. Karin träffar personalen i dag. Karin: Håkan: Karin: Håkan: Karin:

Hej! Jag heter Karin Bergström. Vad heter du? Jag heter Håkan Öberg. Var bor du? Jag bor i Lomma. Du då? Jag bor i Malmö.

Klicka på pilsymbolerna för att starta övningar.

Substantivets former


Öva mer Klicka på ”blad”­symbolerna för att gå direkt till rätt arbetsblad i den digitala övningsboken.

Presentationer

I övningsboken: En eller ett? Vilket frågeord?

Klicka på Anteckna­ symbolen för att öppna en "digital anteckningsbok" där det finns plats att skriva alla nya ord på ditt eget språk.

Nya ord jobbar en kompis ett kafé

Klicka på högtalarsymbolen när du ska lyssna utan text.

F Hörförståelse: Tom ringer till mamma Klicka på högtalaren för att lyssna på dialogen. Svara på frågorna. 1 Vad heter Toms mamma? 2 Var är Toms pappa i dag?

Klicka på numreringen för att se facit. Alla skrivlinjer kan du klicka och skriva på.


Innehåll Introduktion .................................................... 9

19 Harrys sista cigarett ................................. 116

1

Första dagen på jobbet ............................ 10

20 Vad gjorde du i helgen? ......................... 121

2

Personalen på Världens mat .................... 15

21 En italiensk invandrare ........................... 128

3

Var arbetar du? ............................................. 20

22 Vad har du på dig? ................................... 132

4

Håkans familj ................................................ 27

23 Maria och Stefan på rea ......................... 138

5

På Skatteverket ............................................ 31

24 Semesterplaner ........................................ 147

6

På pappas jobb ............................................ 36

25 På besök i Stockholm ............................. 152

7

I fikarummet ................................................. 40

26 Farmor berättar ........................................ 158

8

Hur mycket är klockan? ............................ 44

27 Svenska högtider ..................................... 164

9

Håkans dag på jobbet ............................... 49

28 Sverige ......................................................... 171

10 Fredagsmys ................................................... 56

29 Åldersgränser i Sverige .......................... 177

11 Hur kommer du till jobbet? ..................... 66

30 Sambo eller inte? ..................................... 181

12 Maria går på kafé ........................................ 72

31 På vårdcentralen ...................................... 192

13 En upptagen kvinna ................................... 79

32 Mario vill vidareutbilda sig ................... 198

14 Veckohandel på torget ............................. 83

33 En ny medarbetare .................................. 202

15 Vad är det för väder? .................................. 90

34 ”Medelsvensson” ...................................... 211

16 Vilken atlet! .................................................... 96

35 Ingen arbetsro .......................................... 218

17 Hur håller man formen? ........................ 102

36 Utvandringen till Amerika .................... 222

18 Bio eller flamenco? .................................. 109

37 Nyhetsbladet ............................................. 228


Mål, kapitelvis Kapitel

Tema

Grammatik

Uttal

Realia

1 Första dagen på jobbet

Presentation: namn, land, språk, bostadsort

verb: presens, personliga pronomen: subjektsform, frågeorden vad, var, varifrån, vad … för

lång och kort vokal, j-ljudet, reduktioner

2 Personalen på Världens mat

Presentation: civilstånd, siffror, alfabetet

ja- och nejfrågor, frågeordet vem

tje- och sje-ljudet

Svenska språket, minoritetsspråk i Sverige

3 Var arbetar du?

Att hälsa, yrken

negationer, frågeordet hur

fortsättning j-ljudet, fortsättning lång och kort vokal

Några kända svenskar

4 Håkans familj

Presentation: ålder, familj, släkt

genitiv, relativa pronomen: som

fortsättning tje- och sje-ljudet

Statistik om barnafödande i Sverige, familj och släkt

5 På Skatteverket

Presentation: personuppgifter

fortsättning lång och kort vokal

Personnummer, ansöka om pass, identitetshandlingar

6 På pappas jobb

Presentationskonstruktion, kontoret

obestämd och bestämd form singular, frågeord: varför, varifrån, personliga pronomen: den, det

sje-ljudet i inlånade ord, reduktioner

Statistik över datoranvändning

7 I fikarummet

Beskriva ett rum

rumsprepositioner, lägesverb

a–å

8 Hur mycket är klockan?

Klockan, veckodagar, tid

frågeord: när, hur dags

a–å

9 Håkans dag på jobbet

En vanlig dag

omvänd ordföljd, satsfogning: och, men

10 Fredagsmys

Fredagsmys, tv och tv-program

pluralböjning grupp 1–2, sammansättningar

e–ö

Svenska tv-kanaler, fredagsmys

11 Hur kommer du till jobbet?

Transportmedel

pluralböjning grupp 3, frågeord: vart, hur lång tid

o–ö

Cykling, sparkstötting, svenska bilar

Introduktion

6

Arbetsveckan i Sverige, en vanlig dag

Säker på svenska – Textboken


Kapitel

Tema

Grammatik

Uttal

Realia

12 Maria går på kafé

Beställa på kafé

pluralböjning grupp 4 och 5, personliga pronomen: objektsform, interrogativa pronomen: vilken, vilket, vilka

fortsättning o – ö

Hur man tackar i Sverige, kaffemärken i Sverige

13 En upptagen kvinna

Bestämma träff

konjunktioner: och, men, för, så, inte … utan, eller

e–ä

Hur träffar man en kompis?

14 Veckohandel på torget

Frukt och grönsaker, handla på torget

demonstrativa och possessiva pronomen

fortsättning e – ä

Potatisen, frukter och grönsakers säsong i Sverige

15 Vad är det för väder?

Tala om väder

repetition lång och kort vokal

Statistik om väder

16 Vilken atlet!

Tala om fritid

infinitiv, hjälpverbet brukar

fortsättning lång och kort vokal

Fritidsintressen, Vasaloppet, en svensk klassiker

17 Hur håller man formen?

Tala om träning

satsadverbial, frekvensadverbial, ordföljd, sammansättningar

i–y

Svenskarnas träningsvanor

18 Bio eller flamenco?

Bestämma en aktivitet

hjälpverben kan, vill, måste, ska, ordföljd med två verb

fortsättning i – y

Svenskars lördagsnöjen

19 Harrys sista cigarett

Ge uppmaningar och råd

imperativ, hjälpverben bör, borde

o–u

After work, om tobak

20 Vad gjorde du i helgen?

Berätta om helgen

preteritum

fortsättning o – u

Om ”folkbildning”, gerillastickare

21 En italiensk invandrare

Vad man saknar från hemlandet

kongruensböjning med regelbundna adjektiv

fortsättning o–u–y

Invandring och utvandring i Sverige

22 Vad har du på dig?

Beskriva vad man har på sig

fortsättning kongruensböjning: speciella former

23 Maria och Stefan på rea

Handla kläder, vanliga skyltar

adjektivkomparation

24 Semesterplaner

Tala om resor, tidsuttryck

perfekt

Camping

25 På besök i Stockholm

Turism, vägbeskrivning, bordsfraser

växlingen mellan perfekt och preteritum

Sevärdheter i Stockholm, Stockholm maraton

Säker på svenska – Textboken

Om Hennes & Mauritz repetition av vokaler, reduktioner

Loppis, insändare

7


Kapitel

Tema

Grammatik

Uttal

Realia

26 Farmor berättar

Livet förr

ingen – inte någon

repetition alla vokaler (kvantitet och kvalitet i dialog)

Skolämnen i grundskolan idag

27 Svenska högtider

Helger och traditioner

ordningstal

Traditioner och högtider i Sverige

28 Sverige

Beskriva ett land

indefinita pronomen: annan, annat, andra

Sverigekartan, det svenska språket

29 Åldersgränser i Sverige

Åldersgränser i Sverige, uttrycka en åsikt

hjälpverbet får, tror – tycker, eftersom

Åldersgränser i Sverige

30 Sambo eller inte?

Boende, fördelar och nackdelar, annonser

substantiverade räkneord, konjunktionen både … och …

ordbetoning i tvåstaviga ord

Miljonprogrammet

31 På vårdcentralen

Kroppsdelar, vara sjuk

reflexiva verb och reflexiva pronomen, ordbildning: -lös

fortsättning ordbetoning

Utbrändhet, försäkringskassan

32 Mario vill vidareutbilda sig

Utbildning

futurum

33 En ny medarbetare

Jobbannons, personbeskrivning

verb + adjektiv: är, blir, verkar, ser … ut, känner sig, ordbildning: o-

ordbetoning i flerstaviga ord

Anställningsformer, löneskillnader

34 ”Medelsvensson”

Statistik och uttryck för frekvens

subjunktioner: när, även om, trots att, eftersom, därför att, bisatser, ordföljd i huvudsatser

satsbetoning

Lönestatistik, jämställdhet i svenska hem

35 Ingen arbetsro

Telefonfraser

satsbetoning

Svenska namn, om nödnumret 112, Ericsson

36 Utvandringen

Sverige förr

spetsställd bisats, ordföljd, subjunktionen så att

satsbetoning

Utvandringen till Amerika

37 Nyhetsbladet

Läsa tidningstext

subjunktioner: om, för att

8

Högskoleutbildning i Sverige

Nyheter

Säker på svenska – Textboken


Introduktion Fraser i klassrummet Översätt meningarna till ditt eget språk. Jag förstår inte.

Hur säger man det på svenska?

Öppna boken på sidan 20!

Säg/Läs efter mig!

Kan du prata långsamt?

Vad betyder ”hund”?

Fråga!

Svara!

Kan du säga det igen?

Kan du hjälpa mig?

Säker på svenska – Textboken

9


1 Första dagen på jobbet Kapitlets mål Tema: Presentation: namn, land, språk, bostadsort Grammatik: verb: presens, personliga pronomen: subjektsform, frågeorden vad, var, varifrån, vad … för Uttal: lång och kort vokal, j­ljudet, reduktioner

Karin Bergström är ny chef på Världens mat. Karin träffar personalen i dag. Karin: Håkan: Karin: Håkan: Karin:

Hej! Jag heter Karin Bergström. Vad heter du? Jag heter Håkan Öberg. Var bor du? Jag bor i Åkarp. Du då? Jag bor i Malmö.

Karin Sayed: Karin: Sayed: Karin: Sayed: Karin:

Hej! Vad heter du? Hej, jag heter Sayed. Varifrån kommer du? Jag kommer från Irak. Vad talar du för språk? Jag talar svenska, engelska och arabiska. Jaha, jag talar svenska och engelska.

Mario: Karin: Mario: Karin: Mario: Karin: Mario:

Hej, jag heter Mario Conti. Välkommen! Tack! Varifrån kommer du? Från Italien. Vad talar du för språk? Jag talar italienska, svenska och lite engelska. Du talar bra svenska! Tack!

10

Nya ord första en dag på ett jobb är ny en chef träffar (en) personal idag hej heter bor i talar ett språk kommer från och jaha välkommen lite bra tack

Säker på svenska – Textboken


1

Första dagen på jobbet A Förstår du texten? Svara på frågorna. Arbeta i par. 1 2 3 4 5 6 7

Var bor Håkan? Var bor Karin? Varifrån kommer Sayed? Vad talar Sayed för språk? Vad talar Karin för språk? Varifrån kommer Mario? Vad talar Mario för språk? Grammatik Verb i presens Grupp 1: arbetar, talar (ar-verb) Grupp 2: ringer, läser (er-verb) Grupp 3: bor (kortverb) Personliga pronomen singular 1 jag 2 du 3 han/hon

plural vi ni de

Man Man är ett opersonligt pronomen. Man talar finska i Finland. Frågeord: vad, var, varifrån, vad … för Vad … ? Vad heter du? Var … ? Var bor du? Varifrån … ? Varifrån kommer du? Vad … för … ? Vad talar du för språk?

Säker på svenska – Textboken

11


1

Första dagen på jobbet B Första frågorna Fråga varandra. Arbeta i grupp. – Vad heter du? − Jag heter … – Varifrån kommer du? − Jag kommer från …

– Vad talar du för språk? − Jag talar … – Var bor du? − Jag bor …

C Land, språk och huvudstad Fråga varandra om land, språk och huvudstad. Arbeta i grupp. – Varifrån kommer du? – Jag kommer från Estland. – Vad talar man för språk i Estland? – Man talar estniska i Estland. – Vad heter huvudstaden i Estland? – Huvudstaden i Estland heter Tallinn. Land Storbritannien Frankrike USA Kina Irak Argentina Tyskland Egypten

12

Språk engelska franska engelska kinesiska arabiska spanska tyska arabiska

Nya ord en huvudstad ett land

Huvudstad London Paris Washington Peking Bagdad Buenos Aires Berlin Kairo

Säker på svenska – Textboken


1

Första dagen på jobbet D Presentera dig Presentera dig. Arbeta i par. – Jag heter Victor och jag kommer från …

E Vilket pronomen? Skriv rätt pronomen. – Vad heter du? −

Jag

heter Lana.

1 Robert och Jan kommer från Norge. 2 – Var bor ni? −

talar norska och engelska. bor i Stockholm.

3 – Varifrån kommer Petter? −

kommer från Borås.

4 – Vad talar

för språk? − Vi talar spanska.

5 – Var bor

? − Jag bor i Stockholm.

6 – Vad talar du för språk? −

talar engelska och arabiska.

7 – Varifrån kommer Amanda? −

kommer från Kiruna.

Uttal Vokaler Man uttalar vokalen som kort före dubbel konsonant. Dubbel konso­ nant uttalar man som lång: väääg – väggg, taaak – tackkk Hårda vokaler: a, o, u, å

Mjuka vokaler: e, i, y, ä, ö

j-ljudet Man stavar och uttalar j­ljudet på olika sätt: hj hjärta dj djur uttalas ”[j]” gj gjorde lj ljus g uttalas ”j” framför mjuk vokal och efter r och l (ger, Göteborg, berg, helg), men som hårt ”g” framför hård vokal (gul, god, Gud)

}

Bokstaven j uttalas däremot alltid [jij].

Säker på svenska – Textboken

13


1

Första dagen på jobbet F Uttal: lång och kort vokal Läs orden. Tänk på uttalet.

mat

hatt

sil

sol

boll

tyg

rygg

hus

buss

väg

vägg

båt

råtta

lök

dörr

brev

svett

G Reduktioner Man brukar inte säga alla bokstäver i vissa ord i svenskan. Gå till uppgift F på sidan 6 i övningsboken och gör övningen om reduktioner.

sill

Öva mer Presentationer

I övningsboken: En eller ett? Vilket frågeord? Vilket pronomen? Vilket verb? Språk och huvudstäder Reduktioner

14

Säker på svenska – Textboken


Marie Therrydotter är universitetsadjunkt i svenska som främmande språk vid Lunds universitet. Sandy Åkerblom är doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet.

SÄKER PÅ SVENSKA TEXTBOK– SFI C Säker på svenska är ett läromedel för sfi C (A1–A2+), präglat av vuxet tilltal och humor, med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. I Säker på svenska får inläraren följa de anställda på företaget Världens mat både på jobbet och i mer vardagsnära situationer. Med koden på omslagets insida får inläraren tillgång till bokens digitala läromedel. Där finns en interaktiv version av textboken, inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom finns realiatexter med tillhörande övningar såsom läsförståelseuppgifter och träning i olika lässtrategier. Säker på svenska består av en textbok och en övningsbok. I övningsboken finns ett stort antal interaktiva uppgifter där inläraren får träna på grammatik, ordkunskap och fraser. Säker på svenska passar även för kurser i svenska som främmande språk och för högskolestuderande både i Sverige och utomlands.

Art.nr 39166

studentlitteratur.se


SÄKER PÅ SVENSKA ÖVNINGSBOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Säker på svenska övningsbok är ett elevpaket som består av två delar: övningsbok och digitalt läromedel. På följande sidor kan du provläsa och bilda dig en uppfattning om såväl det digitala läromedlet som den tryckta delen.­

ÖVNINGSBOK Säker på svenska är ett läromedel för sfi C, med texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige. Övningsboken innehåller övningar på kapitlens grammatik, ordkunskap och fraser.

DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva övningsboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. Dessutom ett stort antal interaktiva uppgifter där eleverna får fortsätta träna på grammatik, ordkunskap och fraser.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Interaktiva övningar

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


SÄKER PÅ SVENSKA ÖVNINGSBOK SFI C A1 A2+

MARIE THERRYDOTTER & SANDY ÅKERBLOM


SÄKER PÅ SVENSKA ÖVNINGSBOK SFI C

MARIE THERRYDOTTER & SANDY ÅKERBLOM


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Omslag: Francisco Ortega Bildkällor: Shutterstock.com Art.nr 39207 ISBN 978-91-44-11230-5 © Författarna och Studentlitteratur AB 2018 Upplaga 1:1 Printed by Interak, Poland 2018


Innehåll 1

Första dagen på jobbet . . . . . . . . . . 4

20 Vad gjorde du i helgen? . . . . . . . . 67

2

Personalen på Världens mat . . . . . 7

21 En italiensk invandrare . . . . . . . . . 70

3

Var arbetar du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

22 Vad har du på dig? . . . . . . . . . . . . . . 73

4

Håkans familj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

23 Maria och Stefan på rea . . . . . . . . 75

5

På Skatteverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

24 Semesterplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6

På pappas jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

25 På besök i Stockholm . . . . . . . . . . . 82

7

I fikarummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

26 Farmor berättar . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

8

Hur mycket är klockan? . . . . . . . . . 26

27 Svenska högtider . . . . . . . . . . . . . . . 88

9

Håkans dag på jobbet . . . . . . . . . . 29

28 Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

10 Fredagsmys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

29 Åldersgränser i Sverige . . . . . . . . . 93

11 Hur kommer du till jobbet? . . . . 38

30 Sambo eller inte? . . . . . . . . . . . . . . . 95

12 Maria går på kafé . . . . . . . . . . . . . . . . 41

31 På vårdcentralen . . . . . . . . . . . . . . . . 98

13 En upptagen kvinna . . . . . . . . . . . . 44

32 Mario vill vidareutbilda sig . . . 102

14 Veckohandel på torget . . . . . . . . . 48

33 En ny medarbetare . . . . . . . . . . . 104

15 Vad är det för väder? . . . . . . . . . . . . 51

34 ”Medelsvensson” . . . . . . . . . . . . . . 108

16 Vilken atlet! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

35 Ingen arbetsro! . . . . . . . . . . . . . . . . 112

17 Hur håller man formen? . . . . . . . . 57

36 Utvandringen till Amerika . . . . 114

18 Bio eller flamenco? . . . . . . . . . . . . . . 60

37 Nyhetsbladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

19 Harrys sista cigarett . . . . . . . . . . . . . 65

Facit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


1

Första dagen på jobbet A En eller ett? Välj mellan en och ett. 1

ett

barn

6

land

2

son

7

verb

3

namn

8

språk

4

stad

9

bokstav

5

fråga

10

svar

B Vilket frågeord? Fyll i rätt frågeord. Välj bland varifrån, var, vad. 1

4

Vad

heter hon? Hon heter Stina.

2

bor Ulf? Han bor i Helsingfors.

3

kommer han? Han kommer från Estland.

4

talar hon för språk? Hon talar kurdiska och arabiska.

5

kommer ni? Vi kommer från Senegal.

6

kommer Diego? Han kommer från Peru.

7

heter de i efternamn? De heter Jansson i efternamn.

8

bor ni? Vi bor i Nyköping.

9

kommer familjen Chen? De kommer från Hongkong.

10

heter de? De heter Vahid och Anne.

11

talar Rick för språk? Rick talat engelska, polska och lite svenska.

12

kommer Antonin? Han kommer från Tjeckien.

13

bor Vivianne? Hon bor i Höör.

14

talar Jasmine för språk? Hon talar franska, arabiska och svenska.

Säker på svenska – Övningsboken


1

Första dagen på jobbet C Vilket pronomen? Fyll i rätt pronomen. Välj bland jag, du, han, hon, vi, ni, de. 1 Varifrån kommer Rana och Yasmin? 2 Var bor Mats Petterson?

De

kommer från Irak.

bor i Mölndal.

3 Vad heter

?

4 Vad talar

för språk? Vi talar svenska och engelska.

5 Var bor du?

heter Rebecka.

bor i Visby.

6 Vad talar Sanna för språk? 7 Varifrån kommer ni? 8 Vad heter

talar tyska och franska. kommer från Hamburg.

? Jag heter Pelle.

9 Var bor Monika och Mikael?

bor i Simrishamn.

10 Vad talar Markus för språk? 11 Varifrån kommer du?

talar svenska och finska. kommer från Kanada.

12 Var bor Lovisa och Jack? 13 Varifrån kommer de? 14 Vad talar

bor i Åbo. kommer från Pakistan.

för språk? Vi talar polska och ryska.

15 Var bor Åke Berggren?

bor i Sollentuna.

D Vilket verb? Fyll i rätt verb. Välj bland är, har, kommer, bor, heter, talar. 1 Jag

heter

Susanna. Jag

från Sverige. Jag

svenska och

engelska. 2 Han

Isak. Han

Danmark. Han 3 Sandra

i Göteborg. Isak

från

svenska och danska. från Spanien. Hon

spanska. Hon

med Neil

i Stockholm.

Säker på svenska – Övningsboken

5


1

Första dagen på jobbet E Språk och huvudstäder Svara på frågorna med hel mening. 1 Vad talar man för språk i Finland?

Man talar finska i Finland.

2 Vad heter huvudstaden i Sverige? 3 Vad talar man för språk i Norge? 4 Vad heter huvudstaden i Finland? 5 Vad talar man för språk i Danmark? 6 Vad heter huvudstaden i Norge? 7 Vad talar man för språk i Sverige? 8 Vad heter huvudstaden i Danmark?

F Reduktioner Lyssna på texten i textboken på sidan 10 igen. Man uttalar inte alla bokstäver. Läs nu texten med reduktionerna. Vilka ord är reducerade? Skriv dem på raderna efter texten och stryk de bokstäver som man inte uttalar.

Karin Bergström är ny chef på Världens mat. Karin träffar personalen idag.

6

Karin: Håkan: Karin: Håkan: Karin:

Hej! Jag heter Karin Bergström. Vad heter du? Jag heter Håkan Öberg. Var bor du? Jag bor i Lomma. Du då? Jag bor i Malmö.

Karin Sayed: Karin: Sayed: Karin: Sayed: Karin:

Hej! Vad heter du? Hej, jag heter Sayed. Varifrån kommer du? Jag kommer från Irak. Vad talar du för språk? Jag talar svenska, engelska och arabiska. Jaha, jag talar svenska och engelska.

Mario: Karin: Mario: Karin: Mario: Karin: Mario:

Hej, jag heter Mario Conti. Välkommen! Tack! Varifrån kommer du? Från Italien. Vad talar du för språk? Jag talar italienska, svenska och lite engelska. Du talar bra svenska! Tack!

1

2

3

4

5

6

Öva mer ord och fraser

Länder och språk Diktamen – hela meningar Fråga – svar Dialog grammatik

Ordföljd Ordklasser

Säker på svenska – Övningsboken


2

Personalen på Världens mat A Vilket pronomen? Fyll i rätt pronomen.

Han

1 Var bor Peter?

bor i London.

2 Varifrån kommer ni?

kommer från Nederländerna.

3 Var bor Ingvar och Bodil?

bor i centrum.

4 Vad pratar Viktoria för språk? 5 Bor

pratar engelska och färöiska.

i Kalmar? Nej, vi bor i Borgholm.

6 Jobbar Pontus i Tokyo? Nej, 7 Vad studerar ni? 8 Talar

jobbar i Osaka.

studerar geografi.

portugisiska? Nej, men jag pratar italienska.

9 Varifrån kommer Matti och Pekka? 10 Var studerar du? 11 Vad talar

kommer från Finland.

studerar på Malmö universitet. för språk? Vi talar franska.

12 Bor Rebecka i Umeå? Nej, 13 Vad studerar du?

bor i Luleå. studerar matematik.

14 Var är Sebastian, Nils och Jens?

är i skolan.

B Vilket ord? Fyll i rätt ord. 1 Vad

heter

du?

heter Josefin. 2 Jag heter Peter. Var Jag

du? i Göteborg. Och du?

Jag bor 3

i Göteborg. Jag bor i Borlänge. heter hon?

Hon

Sofia. kommer hon?

Hon kommer från Ukraina.

Säker på svenska – Övningsboken

7


2

Personalen på Världens mat 4 Vad

hon

språk?

Hon talar ukrainska, ryska

lite svenska.

5 Jag heter Lukas Jönsson gift

jag bor

Jenny och vi

6

Kivik. Jag

två barn.

heter Måns och Patrick.

bor han? Han bor

Kiruna. kommer han?

Han kommer

Afghanistan.

C Lös korsordet Ringa in alla svenska ord du hittar i rutan.

T

S

S

V

E

N

S

K

P

A

T

A

L

A

V

Ö

A M A

N

E

J

A

G

P

B

D

S

Å

F

R

U

P

O

J

K

V

Ä

N

S

A

O G

I

F

T

U

S

Ä

N

K

L

I

N

G O

A

A

D

R

E

S

S

N

D Kan du siffrorna? Skriv siffrorna med bokstäver. 16

8

sexton

14

9

11

67

41

8

29

83

12

54

38

18

17

99

7

40

27

78

89

45

30

93

70

Säker på svenska – Övningsboken


2

Personalen på Världens mat E Hur mycket blir det? Svara med hel mening som i exemplet. 1 Vad blir 6+2?

Det blir åtta.

2 Vad blir 8+9? 3 Hur mycket blir 13+3? 4 Hur mycket blir 18–9? 5 Hur mycket blir 76–8? 6 Vad blir 12+80? 7 Hur mycket blir 11+31? 8 Vad blir 20+51? 9 Hur mycket blir 18–15? 10 Hur mycket blir femtiotvå minus tre? 11 Hur mycket blir ett plus nittionio? 12 Hur mycket blir sextiosju plus fyra?

Öva mer ord och fraser

Diktamen – substantiv Lucktext Diktamen – siffror grammatik

Fråga eller påstående? Ordföljd ut tal

Diktamen – alfabetet Lång och kort vokal

Säker på svenska – Övningsboken

9


3

Var arbetar du? A En eller ett? Välj mellan en och ett.

en

1

affär

6

yrke

2

mamma

7

restaurang

3

jobb

8

skola

4

universitet

9

lön

5

kompis

10

adress

1

B Vilket yrke? Skriv vilket yrke personerna på bilderna har. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Han arbetar som lärare. Han Hon Hon Han Han Hon Han Hon

2

3 4

5

6

8

9

7

10

Säker på svenska – Övningsboken


3

Var arbetar du? C Var står inte? Placera inte på rätt plats. Skriv hel mening. 1 Vi talar portugisiska.

Vi talar inte portugisiska.

2 Karin är gift med Per. 3 Han studerar på universitet. 4 Sofia och Cissi kommer från USA. 5 Hon bor i Östersund. 6 Nadja jobbar på Coop. 7 De talar japanska. 8 Ivar arbetar i Frankfurt. 9 Hon heter Larsson i efternamn. 10 Vi studerar danska.

D Vilken arbetsplats? Beskriv var de jobbar med en hel mening. 1 Var jobbar en sjuksköterska?

En sjuksköterska jobbar på ett sjukhus.

2 Var arbetar en frisör? 3 Var jobbar en polis? 4 Var arbetar en kock? 5 Var jobbar en bagare? 6 Var arbetar en expedit? 7 Var jobbar en journalist? 8 Var arbetar en bonde? 9 Var arbetar en läkare? 10 Var jobbar en professor? 11 Var arbetar en författare?

Säker på svenska – Övningsboken

11


3

Var arbetar du? E Vilket ord saknas? Fyll i rätt ord. 1 – Hej! Hur –

du? mår bra. Själv?

– Bara bra. – Hej då! – Hej då! 2 – God dag! det till?

– God dag! Hur

är bra. Och

– Jo tack,

?

– Inte så bra. 3 – Tjena! Hur är

? okej. Och du då?

– Det – Bara bra. – Vi ses

heter du?

4 – Hej,

– Jag heter Anita.

du?

– Jag heter Nils? –

du eller studerar du?

– Jag arbetar. Jag

bagare.

– Vad arbetar du med? – Jag – Jaha. Vad

inte. Jag pluggar. du?

– Ekonomi.

12

Säker på svenska – Övningsboken


3

Var arbetar du? F Repetition: siffror Skriv rätt siffror. 1 sextioåtta

11 fyrtiofem

2 nittioett

12 trehundrasexton

3 arton

13 niohundranittioåtta

4 etthundrasjuttiotre

14 sexhundratolv

5 femhundranio

15 trettio

6 sjutton

16 åttiofyra

7 sjutusensexhundratvå

17 tvåhundraett

8 tjugotre

18 sextusenåttahundra

9 sju

19 sjutusenfemhundratre

10 tolvtusentrettiofyra

20 sjuttioåtta

Öva mer ord och fraser

Diktamen – nya ord Yrken och arbetsplatser Hälsningsfraser grammatik

Ordföljd

Säker på svenska – Övningsboken

13


Marie Therrydotter är universitetsadjunkt i svenska som främmande språk vid Lunds universitet. Sandy Åkerblom är doktorand i nordiska språk vid Lunds universitet.

SÄKER PÅ SVENSKA ÖVNINGSBOK – SFI C Säker på svenska är ett läromedel för sfi C (A1–A2+), präglat av vuxet tilltal och humor, med tydliga inlärningsmål och texter som väcker läslust och fördjupar förståelsen för Sverige och ”svenskarna”. Säker på svenska består av en textbok och en övningsbok. I textboken introduceras och tränas grammatiska moment, ord, fraser och uttal. I övningsboken får inläraren möjlighet att träna vidare på de olika momenten samt repetera redan studerade moment med ett stort antal övningar av varierande typ. Med koden på omslagets insida får inläraren tillgång till övningsbokens digitala läromedel. Där finns en interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och text följning, tillsammans med ytterligare interaktiva övningar på grammatik, vokabulär och uttal. Säker på svenska passar även för kurser i svenska som främmande språk och för högskolestuderande både i Sverige och utomlands.

Art.nr 39207

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144124506  

9789144124506  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded