Page 1

MAGIC! 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


MAGIC! 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt Magic! 5 elevpaket består av fyra delar: Textbook – tryckt och digitalt, Workbook – tryckt, Word Trainer – tryckt, Digitalt läromedel med övningar samt Textbook på två nivåer – digitalt.

DIGITALT LÄROMEDEL Här kan eleverna läsa och lyssna på Textbook, arbeta med de nya orden på tre olika sätt, öva på att tala och skriva i Speak & Write eller träna grammatik. Här finns också en förenklad Textbook under Support-knappen.

Name:

Här finns Textbook på två nivåer. Klicka på Support för att komma åt den förenklade versionen.

Class:

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones

978-91-44-11855-0_01_book.indd 1

2017-04-21 14:01

TEXTBOOK Textbook har 20 kapitel med texter i olika genrer. I vartannat kapitel finns Want Some More?-texter för elever som behöver fler utmaningar. Längst bak finns Magic Pages med praktiska checklistor, grammatik mm.

WORKBOOK

5 Workbook

I Workbook finns övningar till alla kapitel. Eleverna övar på att tala, lyssna, läsa, skriva och utvecklar sin digitala kompetens. En förenklad Support Workbook finns att köpa separat.

WORDTRAINER

5 Word Trainer

Name:

Class:

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones

978-91-44-11856-7_01_book.indd 1

2017-04-21 14:51

I Word Trainer tränar eleverna de viktigaste orden med hjälp av vikordlistor och korsord. Här kan de också planera och föra logg över sitt lärande.

Interaktiva övningar

Fungerar på ­dator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


5 Textbook

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND

FÖRORD

Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Dags för Magic! 5. Nu får du läsa mer om Kate, Harry, Gopal, Kylie och deras vänner.

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

När du loggat in i det digitala läromedlet kan du lyssna på alla texterna och arbeta med många olika slags övningar. Vill du ha mer stöd tar du hjälp av Support. Vill du ha utmaningar jobbar du med Want Some More? som finns i Workbook och i det digitala läromedlet.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 33425 (avser Elevpaket, inkl. Magic! 5 Textbook med digital del, Magic! 5 Workbook samt Magic! 5 Word Trainer) ISBN 978-91-44-11889-5 Upplaga 2:4 © 2009, 2017 Författarna och Studentlitteratur AB Illustrationer Ingrid Fröhlich Sånger Text: Johan Falck, Musik: Lars Beijbom & Johan Falck Grafisk form Catharina Ekström Layout Karin Österlund (2:a upplagan) Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2019

I Magic! 5 får du tips och råd om hur du kan lära dig engelska effektivare. Du kan också utvärdera dina framsteg med jämna mellanrum. Jag, Maggie, finns med och hjälper dig. Genom att arbeta med Textbook, Workbook, Word Trainer och det digitala läromedlet kommer du att bli riktigt duktig i engelska. Det är jag säker på! Vi ses! Maggie Magic

Fotografier s 11 Eva Hedencrona, s 22 Wikimedia Commons, Malala Yousafzai, s 23.1 imago stock/IBL Bildbyrå, s 23.2 Wikimedia Commons, Malala Yousafzai Oval Office 11 Oct 2013, s 55.1 mikecphoto/ Shutterstock.com 55.2 littleny/Shutterstock.com, 55.4 Filip Herbst, 55.5 pisaphotography/Shutterstock.com, 55.6 Filip Herbst. Övriga Shutterstock. Acknowledgement Extracts and artwork from Penguin Readers are reprinted by kind permission of Pearson Education. Extract from Letter from America Copyright © 2004 Michaela Morgan Published by permission of Barrington Stoke Ltd.


5

OO K 5

Textbook

åk 5

5 Elevp

! CLA SSB

QUICK GUIDE TO MAGIC! 5

Magic! för

Magic!

MA GIC

Magic! 5, för årsku rs 5, bjude talande världe r in till spänn n! ande upple velser i den Magic! 5 engelsk­ elevp häften, Work aket innehåller Class book och book med Magic! 5 Word Traine digital del kan också och två övnin r samt datas komplettera Class Librar pelet The gs­ s med indivi Amulet of y. dualiserad Order. läsning ur I Classbook Magic! finns den kod som inspelade ger texter, höröv eleven tillgån ningar samt Magic! 5 g till den funge digitala olika ord­ delen med och språk digitalt elevp rar både på dator färdighetsö och aket och vningar. digitalt klassp surfplatta. Magi c! 5 finns Magic! är aket. också som ett baslä romedel i engelska som tar sitt avstamp i Lgr 11.

Textbo

ok

aket Omfattar denna Classbmed digital del Magic! 5 Workbook ook med digita of Order. l del, och Magic ! 5 Word samt ett exemplar Trainer och vardera av dataspelet Magic! The Amule 5 Work book t Tio exemp lar av Magic (10-pack) ! 5 Workb ook. Magic! 5 Word Train Tio exemp lar av Magic er (10-pack) ! 5 Word Traine Magic! r. 5 Lärar mate Pärm med kod till lärarerial med digita det daglig l del ns digita a arbete t och inneh la del. Lärarm övningar aterialet och kapite åller bl.a. ger stöd ltest. lektions­ och uppsla och årspla Magic! nering, repeti g åt 5 Audio tions­ -cd Inläsningarn a av texter na och höröv ningarna Magic! för cd­spe 5 Facit (10-p lare.

Magic!

Textbook har 25 kapitel med olika typer av texter. Längst bak finns resurssidorna Magic Pages. På omslagets insida finns inloggningskoden till det digitala läromedlet.

ack)

5 Class Library

Fyra stycke

Magic!

n olika titlar

med samlin

5 Class Library

Extra ordlis

tor till Class

ordlista

Librar y.

gsordlista.

(5-pack)

www.stud entlittera tur.se

Art.nr 33425

5 Eva Hed

encrona

· Karin Sme

d-Gerdin

Workbook

I Workbook finns övningar till alla kapitel som tränar de fyra färdigheterna: tala, lyssna, läsa, och skriva. Facit hittar du i det digitala läromedlet.

ok

yn-Jones

Name: Class:

5 Eva Hed

encrona

· Karin Sme

Word Trainer

Du tränar orden i Magic! 5 med hjälp av Magic Words (vikordlistor) och korsord. I häftet ska du även planera och föra logg över ditt arbete. Du får också hjälp med olika strategier för att lära dig engelska effektivare.

Workbo · Peter Watc

d-Gerdin

Word

· Peter Watc

yn-Jones

Traine

r

Name: Class:

Eva Hed

encrona

· Karin Sme

d-Gerdin

· Peter Wat

cyn-Jone

s

Det digitala läromedlet

Använd en dator, surfplatta eller mobiltelefon. När du loggat in kan du läsa och lyssna till alla texterna i boken, öva på att känna igen och skriva de nya orden, öva på uttal, lyssna till hörövningarna, träna grammatik och mycket mer. Klicka på Support om du behöver mer stöd och hjälp. Här finns också Want Some More? som är mer utmanande övningar.

+ Easy Readers!

Easy Readers är korta ungdomsromaner på enkel engelska. Avsnitt ur fyra sådana finns i Textbook. Varför inte läsa hela boken när du läst och lyssnat till avsnitten i Textbook?

three | 3


INNEHÅLL KAPITEL

HANDLAR OM/ GENRE

ORD OCH FRASER

GRAMMATIK

1 NICE TO SEE YOU AGAIN! 6

de fyra huvudpersonerna presentation

berätta om sig själv

verb: be (am, are, is)

2 HELLO SOUTH AFRICA 8

Jana från Sydafrika dialog

väderord, intressen, vad du gillar och vad du är rädd för

verb: have, has

What are you afraid of? Map of South Africa

3 BOYS WITH LONG HAIR!

sydafrikanska barn på besök i en svensk skola berättande text

skolord, siffor 100–1000

pronomen: I–me

Halloween

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE – READING 12

en leopard kommer till en by skönlitteratur

vilda djur

verb: like, likes

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE – LISTENING 14

vad händer i en by när en leopard kommer skönlitteratur

aktivitetsord

substantiv: a/an

Big Animals

6 GOPAL’S BIG DAY 16

Gopals födelsedag dialog

cykelord, kläder, telefonsamtal

genitiv: Gopal’s

Clothes

7 AT THE CIRCUS 18

Gopal på cirkus dialog

ord för kroppsdelar, cirkusord

substantiv: plural

8 BLACKMAIL

Kate vill ha en tidning dialog

tidningsord, åsiktsord

verb: I am going to

vad som hände Malala informerande text och tal

hålla tal

verb: walked

Kate försover sig dialog

vardagsfraser, vad du gillar att göra

verb: do, does

11 LETTER FROM AMERICA 26

en brevväxling skönlitteratur

brevord

frågeord: who, what, why

Write a letter

12 FUN IN SCHOOL 28

en föreställning i Harrys skola dialog

teaterord, att uppträda

verb

Sort out the jokes True or False?

13 MIKE’S LUCKY DAY – READING 30

Mike vill träffa Jennifer skönlitteratur

bestämma träff

pronomen: there is/there are

10

20

9 MALALA 22

10 WHY I WAS LATE …

4 | four

24

WANT SOME MORE? WSM? ONLINE

Magazines Famous Americans


KAPITEL

HANDLAR OM/ GENRE

ORD OCH FRASER

GRAMMATIK

WANT SOME MORE? WSM? ONLINE

14   MIKE’S LUCKY DAY   – LISTENING 32

Mike stöter på problem skönlitteratur

husord

15  THE MUSICAL 34

att vara med i en musikal dialog

beskrivande ord, platser och klockslag

verb: I am singing

A good friend Which Film Is It?

16  SCHOOL PROJECT 38

betydelsen av vatten faktatext

faktaord, användbara fraser

adjektiv: Tokyo is bigger than…

17   TOM SAWYER   – READING 40

Tom målar ett staket skönlitteratur

hjälpa till hemma

verb: like + ing-form

18   TOM SAWYER   – LISTENING 42

Toms kompisar hjälper till skönlitteratur

vardagsord

19   YUMMY! STICKY  CHOCOLATE CAKE 44

Kate och Ben som bakar dialog och instruktion

matord, vägbeskrivning

repetition 1

20  SHADOWSLICER 46

Harrys onlinekaraktär dialog

datorord

repetition 2

21   ROBIN HOOD   –READING 48

Robin Hood skönlitteratur

delar av dagen

prepositioner: on, in, at

22   ROBIN HOOD   – LISTENING 50

Robin Hood träffar sin morfar skönlitteratur

skog och natur

23  A MAGIC TRIP

att planera en resa dialog

transportord

verb: I am going to

Discuss and present

24   SIGHTSEEING   IN NEW YORK 54

en rundtur i New York City dialog och faktatext

beskriva en stad

adjektiv: the oldest…

Give directions Places in New York City

25  MAGIC MEETINGS 56

barnen möts på Grand Central Station faktatext och dialog

yrkesord, bra fraser att kunna

verb: did you?

Useful phrases

52

Raspberry Ice-cream

At a Summer Camp

MAGIC PAGES 61 WORD LISTS 96 five | 5


1

NICE TO SEE YOU AGAIN! Hello again! Remember me – Harry? I’m 10 years old and live in Manchester. We’ve got a famous football team – Manchester United. My dad loves football and is a big Man U fan. But I hate football – it’s so boring! I prefer to spend all my time with my computer.

LOCA L HIGH GIRL IN SCHO OL M

USICA

13-yea r-old K ylie Gib play th son fr e lead om W in a lo told o estclif cal pro ur rep f Road ductio orter t in Syd was re n of H hat sh ney ally th igh Sc e a lw r il hool M is going to ays wa led to a few get th month usical. nted t e lead o be a s ago. Kylie . “I saw singer It was the m and great!” ovie

6 | six

L


Hello everybody! It’s me, Gopal again. This is my school cricket team. That’s me with the big smile in the front row. I’m the captain. We’ve got a very good team this year and are in the semi-final of the Kolkata Schools Cup. So I hope we win and get to the final.

Dear Diary, Today is my birthday. I’m eleven! And later I’m going to have a big party. I can’t wait! But my little brother Ben can’t come. He’s a pain in the neck. I wish I had a sister instead. Or maybe another cat like Rinaldo.

I love you too, Kate. remember kommer ihåg team lag fan supporter prefer föredrar, tycker om spend tillbringa all my time all min tid local girl flicka från trakten

is going to ska lead huvudroll local production föreställning med amatörer told (tell) berättade thrilled överlycklig

saw (see) såg school cricket team skolkricketlag smile leende front row främre raden captain lagkapten semi-final semifinal

diary dagbok today idag I can’t wait jag kan inte vänta a pain in the neck en riktig plåga another en till

seven | 7


2

HELLO SOUTH AFRICA

Hi! My name is Jana. I’m ten years old. I live with my parents and my brother, André in Port Elizabeth. I chat with an Australian girl called Kylie. She’s fun. She asks so many questions!

8 | eight


This is Kylie’s and Jana’s ‘Internet chat’ last night. kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana kylie jana

Hi again, Jana. What’s it like in Port Elizabeth? It’s really nice because we can walk to the beach. And to school. Do you like walking to school? Yes, but not when it’s too hot or too cold. How hot does it get? And how cold? In summer it’s about 20–35 degrees. That’s nice and hot! Yes, but in winter it’s about 5–25 degrees. 25 degrees? That’s still hot! Yes, but in other parts of South Africa it gets a lot hotter or colder. What do you do in your spare time? I like rollerblading, playing soccer and my J-board. Yeah? Do you play any other sports? Yes. Hockey and tennis. Do you like swimming? Of course! I like water-skiing too. Aren’t you afraid of swimming in the sea? Afraid? Why? Because of the sharks! No. Sharks here are always out at sea. Lucky you! It’s not like that in Australia. Must be dangerous. Yes, it can be. What about food? What do you like eating? My favourite is Boerewors. What’s that? It’s a sausage. And I also like Ku-du. But before you ask, that’s…

parents föräldrar last night igår kväll What’s it like? Hur är det? walk promenera beach strand too alltför degrees grader

in other parts i andra delar spare time fritid playing soccer spela fotboll J-board en slags skateboard water-skiing åka vattenskidor afraid of rädd för sharks hajar out at sea ute till havs

dangerous farlig food mat What do you like eating? Vad tycker du om att äta? Boerewors en slags korv sausage korv Ku-du en slags antilop

nine | 9


8

BLACKMAIL It’s Thursday afternoon in Boston. Kate’s mother is picking her up from school. mom

kate mom

kate mom kate mom

kate mom

kate

20 | twenty

Hi, Kate, jump in! Hi, Mom! Guess what? I was elected Chairperson of the Students’ Council today. That’s great! Yeah, and there are so many things I want to do. School will be a lot better – thanks to me! Well, you’ve got a lot of energy, I know. But you look tired today, Kate. Why is that? Phew… We have so much homework for tomorrow, Mom. Lots of reading. I really need to practise reading. But you’re a very good reader. Maybe, but I need to practise more. And, a good way is to read lots of magazines. Magazines? Yeah, you know – weekly magazines for teenagers. They’re really cool! What do you think, Mom? Can you fix me a subscription?


mom kate

mom kate

mom

kate mom kate

mom

A subscription? Yes, so I get a magazine delivered home every week. Delivered home? Yes. Everyone in my class has one, Mom except me. So I’m the only person who doesn’t know anything about famous people. Guess what, Kate? I think it’s great that you want to practise reading. Why don’t I get you a really good book to read? Much better than reading teenage magazines. A book? I don’t want a book, Mom. I already have lots of books in school and at home! This book is called Letter from America. Letters! Who writes letters? Sounds like a book from the Stone Age! Just you wait and see, Chairperson of the Students’ Council …

blackmail utpressning Thursday torsdag is picking hämtar was elected valdes till Chairperson ordförande the Students’ Council elevrådet That’s great! Det är fantastiskt! many många better bättre thanks to me tack vare mig energy energi look tired ser trött ut much mycket practise öva på reader läsare maybe kanske a good way ett bra sätt weekly magazines veckotidningar teenagers tonåringar fix ordna, fixa subscription prenumeration delivered levererad week vecka letter brev sounds like låter som the Stone Age stenåldern just wait and see vänta bara

twenty-one | 21


9

MALALA

One child, one teacher, one pen and one book can change the world.

MALALA’S SPEECH Dear Friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullets would silence us. But they failed. And then, out of that silence, came thousands of voices. The terrorists thought that they would change our aims and stop our ambitions but nothing changed in my life except this: Weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. My dreams are the same. /.../ Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child’s bright future. We will continue our journey to our destination of peace and education for everyone. No one can stop us. We will speak for our rights and we will bring change through our voice. We must believe in the power and the strength of our words. Our words can change the world. 22 | twenty-two


A standing ovation for Malala at the United Nations.

Malala with President Obama at the White House. speech tal forehead panna bullet kula silence tysta; tystnad failed misslyckades aims mål ambitions strävanden; ambitioner

weakness svaghet fear rädsla hopelessness hopplöshet strength styrka power kraft courage mod education utbildning bright future ljus framtid

continue fortsätta destination mål rights rättigheter was (be) born föddes was shot (shoot) by blev skjuten av the Taliban talibanerna spoke (speak) talade

Malala Yousafzai was born in 1997 in Pakistan. 12 years old she started blogging about her life. At 15 she was shot by the Taliban. At 16 she spoke to United Nations and wrote a book about her life. At 17 she got the Nobel Peace Prize. The U.N. has decided that her birthday, July 12th, will be called Malala Day. United Nations FN (Förenta Nationerna) wrote (write) skrev has decided har bestämt the Nobel Peace Prize Nobels fredspris

twenty-three | 23


60 � two


MAGIC PAGES

CONTENTS  Innehåll

Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Classroom Phrases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Useful Phrases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Vowels and Consonants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Giving Directions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Numbers 100–1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Weight and Length

...................................

67

What’s the Weather Like? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Days, Months, Seasons and Holidays . . . . . . . . . 68 How to Write a Letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Grammar

.................................................

Four Dialogues and a Play Songs to Sing

70

.........................

79

...........................................

84

Flags of English-speaking Countries Everyday Objects

..........

87

......................................

88

Wild Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Means of Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 In the Forest

.............................................

94

English – Swedish Word List

.....................

96

Swedish – English Word List

....................

102 sixty-one | 61


MAGIC PAGES

Strategies strategier för att lära sig engelska

Strategier betyder ungefär detsamma som ett smart sätt att jobba på. Har du tänkt på hur du lär dig engelska? Vad som fungerar bäst för dig? För att hjälpa dig har vi samlat tips på olika strategier. Prova och se vad som fungerar för dig. Återvänd till de här tipsen ofta när du arbetar med engelskan för nya idéer om du kör fast.

aktivera alla sinnen!

Du lär dig genom att se, tala, lyssna och skriva. Ju fler sinnen som är aktiva, desto effektivare lär du dig engelska. Du behöver också träna ofta, precis som en idrottare som vill bli bättre i sin sport. Arbeta så här: läs ordet, säg det högt så du hör det och skriv ner det.

Då använder du fyra sätt att komma ihåg genom att se, tala, lyssna och skriva.

tala • Lyssna på ordet och säg efter högt. • Härma någon som pratar engelska på t.ex. en film eller i en serie. • Sjung på engelska. • Prata bara engelska med en kompis. • Skaffa en låtsasvän att prata med. • Ord är inte allt. Använd också kroppsspråk för att visa vad du vill säga.

lyssna

Innan du lyssnar:

Vad tror du texten ska handla om? Titta på bilder och rubrik. Använd dem som ledtrådar.

Medan du lyssnar: Lyssna på hörövningar flera gånger. Först för att förstå vad det handlar om. Nästa gång kan du lyssna efter detaljer. När du har lyssnat: Försök återberätta det du hört med egna ord.

62 | sixty-two


MAGIC PAGES

läsa

• Titta på bilderna till texten. • Börja med att både lyssna och läsa texten. • Läs texten högt. • Läs sedan texten så många gånger du behöver för att förstå vad den handlar om. • Svara på frågorna som finns till texten så vet du att du har förstått. • Gör egna frågor till texten. • Försök återberätta texten för en kompis. Kompisen kan göra samma sak. Berättade ni ungefär samma historia?

• Sammanfatta och återberätta texten med egna ord.

skriva

• Träna stavning genom Spelling i den digitala delen, eller låt någon diktera en bit av texten för dig.

• Skriv en kort sammanfattning av texten. • Läs igenom det du skrivit ett par gånger. Läs texten högt. • Kolla hur du har stavat till orden.

respons

• Be någon annan läsa vad du har skrivit. Vad är bra och vad kan bli bättre?

working with new words

• Take turns to dictate the English words to each other. • Make flash cards and play memory. • Group words into categories. Wild animals: rhino–leopard–zebra. • Put the word in a sentence. (week) A week has seven days. • Explain the word to a friend without using it. (chair) You sit on it. • Collect opposites: short – tall, small – big • Find synonyms: kind, friendly, nice

sixty-three | 63


MAGIC PAGES

prepositions Prepositioner on on Monday

på måndag

Du använder on framför veckodagar och helgdagar.

on Tuesday morning på tisdag morgon on Christmas day

på juldagen

on New Year’s Eve

på nyårsafon

At använder du vid olika klockslag och högtider.

at

in in the morning

på morgonen

at 7.30

klockan 7.30

in the evening

på kvällen

at night

på kvällen

in January

i januari

at Christmas

till jul

at Easter

till påsk

Du använder in framför månader och delar av en dag som till exempel morgon och kväll.

How? De här frågeorden är bra att kunna!

78 | seventy-eight

Who?

Vem?

How many?

Hur många?

What?

Vad?

How far?

Hur långt?

Where?

Var?

How much?

Hur mycket?

Why?

Varför?

Whose?

Vems?

How?

Hur?

What time?

Vilken tid?


MAGIC PAGES

Four Dialogues and a Play my birthday is coming up soon A: My birthday’s coming up soon. B: Oh really, when’s that? A: In three days. B: So what do you think you’ll get for your birthday? A: From my little sister, a coupon favour book. B: With what kind of favours? A: Well you know taking out the dog when it’s my turn, getting me a glass of lemonade when I’m too lazy to move, and so on. B: Yes, I like the coupon favour books too. I usually give them to my mother when it’s her birthday. And what else do you think you’ll get? A: I’m not sure, but I’d really like a black pair of jeans and a white t-shirt. B: Sounds good! Anything else? A: My uncle sometimes gives me cinema tickets. We go together and have a lot of fun. B: All right. What can I get you? A: How about a big bag of candy that we can share? B: It’s a deal! Now change the words in italics. Here are some words to help you.

to

my father … him my brother … him my grandmother … her my grandfather … him my cousin … him/her

wishes and what brown belt red sweater green cap purple dress

when

In two weeks In a month In two months

what

a bag of chips a bag of popcorn a large soda

favours

carrying my bag home from school getting me a glass of water cleaning my room walking the dog scratching my back

seventy-nine | 79


MAGIC PAGES

the skateboard song You can walk to New York, and go by bus to Madras Take the bike for a hike or the tram to Amsterdam. You can go by boat with a goat and take a taxi to the park Go by train in the rain or go by car if it gets dark. The underground is nice you can try it just for fun Or maybe take a plane for a trip around the sun. Yes travelling is cool on a motorbike that’s fast But my favourite vehicle I’m gonna tell you about at last … Skateboard, use your skateboard, (that’s right) … It’s pollution free and just like me it’s quick, easy and smart So don’t be a fool stay environmentally cool and use your … Skateboard, use your skateboard … Roll it in, roll it out, roll it wherever you’re about. Tell your mum and dad to roll along And let’s sing the skateboard song. Skateboard, use your skateboard, (that’s right) … Skateboard!

walk promenera hike tur tram spårvagn goat get gets dark blir mörkt underground tunnelbana just for fun bara för skojs skull

86 | eighty-six

travelling att resa fast snabb vehicle fortskaffningsmedel at last äntligen pollution free fri från föroreningar

fool dåre environmentally miljömässigt wherever you’re about varhelst du befinner dig roll along rulla med


MAGIC PAGES

Flags of English-speaking Countries

The United Kingdom

England

Scotland

Wales

Ireland

Canada

The USA

South Africa

India

Sri Lanka

Pakistan

Singapore

Australia

New Zealand eighty-seven | 87


Magic! 5 bjuder in till spännande upplevelser i den engelsktalande världen! Magic! 5 elevpaket innehåller ett digitalt läromedel, Textbook och två övningshäften, Workbook och Word Trainer. Magic! 5 kan också kompletteras med individualiserad läsning av längre texter i Magic! Class Library. I Textbook finns den kod som ger eleven tillgång till det digitala läromedlet med inspelade texter och glosor, sånger, hörövningar samt olika ord- och grammatikövningar och mer utmanande övningar i Want Some More? I det digitala läromedlet finns också utvärderingsverktyg, facit till Workbook och Support. Support är ett stöd för elever som behöver ett mindre omfattande material. Magic! 5 fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Magic! 5 finns också som digital elevlicens och digital klasslicens.

Magic! för åk 5 Magic! 5 Elevpaket (Digitalt + Tryckt) Omfattar denna Textbook med kod till det digitala läromedlet, samt ett exemplar av Magic! 5 Workbook och Magic! 5 Word Trainer. Magic! 5 Lärarpaket (Digitalt + Tryckt) Lärarpaketet ger stöd och uppslag åt det dagliga arbetet och innehåller bl.a. lektionsplanering, förberedda genomgångar, extra övningar för stimulans och fördjupning och test. Magic! 5 Support Workbook En anpassad Workbook i A4-format. Magic! 5 Class Library Fyra stycken olika titlar med samlingsordlista. Magic! 5 Class Library ordlista (5-pack) Extra ordlistor till Class Library. Magic! 5 Workbook (10-pack) Tio exemplar av Magic! 5 Workbook för kompletteringsbeställning. Magic! 5 Word Trainer (10-pack) Tio exemplar av Magic! 5 Word Trainer för kompletteringsbeställning.

Art.nr 33425

studentlitteratur.se


MAGIC! 5 I det digitala läromedlet finns en fÜrenklad Textbook under Support-knappen


1

NICE TO SEE YOU AGAIN! Hello again! It’s me, Harry. I’m 10 years old and live in Manchester. My dad loves football but I hate football. I spend all my time with my computer.

KYLIE IN HIGH SCHOOL MUSICAL

13-year-old Kylie Gibson from Sydney is going to play Gabriella in High School Musical. Kylie always wanted to be a singer. “I saw the movie. It was great!” 6

spend tillbringa all my time all min tid is going to ska saw (see) såg


Hello! It’s me, Gopal again. This is my team. That’s me with the big smile in the front row. We’ve got a very good team this year.

Dear Diary, Today is my birthday. I’m eleven! I’m going to have a big party. But my little brother Ben can’t come. I wish I had a sister instead. Or maybe another cat like Ronaldo.

team lag smile leende front row främre raden diary dagbok

I love you too, Kate. 7

today idag another en till

1


2

HELLO SOUTH AFRICA Hi! My name is Jana. I’m ten years old. I live with my parents and my brother André in Port Elizabeth. I chat with an Australian girl called Kylie. She’s fun!

parents föräldrar 8


2

This is Kylie’s and Jana’s ‘Internet chat’ last night. KYLIE Hi again, Jana. What’s it like in Port Elizabeth? JANA It’s really nice. KYLIE What do you do in your spare time? JANA I like rollerblading and playing soccer. KYLIE Do you like swimming? JANA Of course! KYLIE Aren’t you afraid of swimming in the sea? JANA Afraid? Why?

last night igår kväll

KYLIE Because of the sharks!

What’s it like? Hur är det?

JANA No!

spare time fritid

KYLIE What about food? What do you like eating?

afraid of rädd för

playing soccer spela fotboll sharks hajar

JANA My favourite is sausage.

food mat What do you like eating? Vad tycker du om att äta? sausage korv 9


8

BLACKMAIL

It’s Thursday afternoon in Boston. Kate’s mother is picking her up from school. MOM Hi, Kate, jump in!

blackmail utpressning

KATE Hi, Mom!

Thursday torsdag

MOM You look tired today, Kate. Why is that?

20

is picking hämtar look tired ser trött ut


8 KATE We have so much homework for tomorrow, Mom. Lots of reading. I really need to practise reading. A good way is to read lots of magazines. MOM Magazines? KATE Yes. What do you think, Mom? Can I have some magazines? I’m the only person in my class who doesn’t know anything about famous people. MOM I think it’s great that you want to practise reading. Why don’t I get you a really good book to read? Much better than reading magazines. KATE A book? I don’t want a book, Mom. I already have lots of books in school and at home. MOM This book is called Letter from America. KATE Letters! Who writes letters? MOM Just you wait and see…

much mycket

magazines tidningar

practise öva på

letter brev

a good way ett bra sätt

just wait and see vänta bara

21


9

MALALA

One child, one teacher, one pen and one book can change the world.

MALALA’S SPEECH Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullets would silence us. But they failed. I am the same Malala. My hopes are the same. My dreams are the same. speech tal /…/ forehead panna Dear brothers and sisters, bullet kula we want schools for every child. silence tysta; tystnad No one can stop us. failed misslyckades We will speak for our rights. rights rättigheter Our words can change the world. 22


9

Malala at the United Nations.

Malala Yousafzai was born in Pakistan. She spoke to the United Nations when she was 16 years old. She got the Nobel Peace Prize when she was 17 years old.

was (be) born fรถddes spoke (speak) talade United Nations FN (Fรถrenta Nationerna) the Nobel Peace Prize Nobels fredspris

235 Workbook

Name:

Class:

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Bildrättigheter Omslag och illustrationer Ingrid Fröhlich s 3, 6, 8, 12, 18, 22–23, 25, 27, 34, 37–39, 43, 49, 53, 56–57, 59, 61, 63–64, 75, 77, 87, 92, 94 Fotografier s 33 mago stock/IBL Bildbyrå s 51 Frederic Legrand-COMEO/Shutterstock, Inc. s 55 Settawat Udom/Shutterstock, Inc. s 73 urbanbuzz/Shutterstock, Inc. Inferiorz Presents/Shutterstock, Inc. Usa-Pyon/Shutterstock, Inc. Stefano Buttafoco/Shutterstock, Inc. ChameleonsEye/Shutterstock, Inc. Övriga fotografier Shutterstock.com

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 33482 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-11855-0 Upplaga 2:5 © 2008, 2017 Författarna och Studentlitteratur AB Grafisk form Catharina Ekström Layout Helena Alvesalo/Zhenbo Huang Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2019


INNEHÅLL Övningar till alla kapitel Kapitel

sida

1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

4

2 HELLO SOUTH AFRICA

7

3 BOYS WITH LONG HAIR!

11

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE

15

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE – LISTENING 18 6 GOPAL’S BIG DAY

21

7 AT THE CIRCUS

25

8 BLACKMAIL

29

9 MALALA

32

10 WHY I WAS LATE …

36

11 LETTER FROM AMERICA

40

12 FUN IN SCHOOL

44

13 MIKE’S LUCKY DAY

48

14 MIKE’S LUCKY DAY – LISTENING

51

15 THE MUSICAL

53

16 A SCHOOL PROJECT

58

17 TOM SAWYER

62

18 TOM SAWYER – LISTENING

65

19 YUMMY ! STICKY CHOCOLATE CAKE

67

20 SHADOWSLICER

72

21 ROBIN HOOD

76

22 ROBIN HOOD – LISTENING

79

23 A MAGIC TRIP

81

24 SIGHTSEEING IN NEW YORK

85

25 MAGIC MEETINGS

90

95

FOR YOUR OWN WRITING

Facit till övningarna i Workbook hittar du i det digitala läromedlet. Grammatikövning Mer utmanande övning som du hittar i det digitala läromedlet.

UTVÄRDERING

I det digitala läromedlet kan du utvärdera det du lärt dig.


NICE TO SEE YOU AGAIN!

1

1 What can you remember?

Read the sentences and put a cross (X) in the right box. Läs meningarna och sätt kryss i rätt ruta.

harry

kate

gopal

kylie

1

lives in Manchester.

2

plays cricket.

3

is a good singer.

4

comes from India.

5

Is 13 years old.

6

has a cat called Rinaldo.

7

doesn’t like football.

8

has a younger brother.

2 Write about yourself

Fill in the missing words. Fyll i orden som saknas. My name is ____________________________________________________________________________________________________________.

I live in ______________________________________________________________________________________________________________________. I am __________________________________________________________________________ years old. My birthday is in _______________________________________________________________________________. (month) I like _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. I don’t like _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. My favourite colour is __________________________________________________________________________________________________________________________________________. My favourite day of the week is _______________________________________________________________________________________________________________________. My favourite pop band/singer is _____________________________________________________________________________________________________________________.

4


1

A Read the dialogue in pairs. Läs dialogen i par. A: B: A: B: A: B: A: B:

Hello, Ken. Hello, Marion. Did you have a nice holiday? Yes, thanks. We went to Majorca for two weeks. What about you? We went to my grandmother’s for a month. Did you have a nice time? Yes, it was pretty good! But it’s nice to be back in school again too! Yes, it is.

NICE TO SEE YOU AGAIN!

3 After the school holidays

B Now read the dialogue again. Use your own names and change the words in italics. Use the words below. Läs dialogen igen. Använd era egna namn och ändra orden i kursiv stil. Använd orden nedan.

we went to

my cousin’s

Gotland

Thailand

London

my uncle’s

Greece

Stockholm

for…

just a few days

ten days

a week

two weeks

three weeks

a month

the whole summer

it was...

great!

fantastic!

really good!

pretty good!

great fun.

not bad.

wonderful!

C Write down three other places you would like to go to. Skriv ner tre andra platser du skulle vilja vill resa till. ________________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________________

4 Find the words game

Ask your teacher for the playing board and instructions. Play with a friend. Be din lärare om spelplan och instruktioner. Spela med en kamrat.

5


1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

5 Am, are, is?

I am jag är

Fill in am, are or is.

you are du är

1 Harry ________________ ten years old. 2 I ________________ hungry.

he is han är

she is hon är

it is den/det är

3 Harry’s parents________________ divorced. 4 There ________________ 52 weeks in a year.

we are vi är

you are ni är

they are de är

5 Kylie ________________ from Australia. 6 Today ________________ my birthday. I ________________ eleven years old. 7 My grandparents________________ very old. My grandfather ________________ 90 and my grandmother ________________87. 8 Blue ______________ my favourite colour. 9 ‘________________ I late?’ ‘Yes, you ________________!’ 10 My sister ________________ older than me, but my two brothers ________________ younger.

6 Young Singer of the Year Contest

A In Magic! 4, Kylie was a finalist in the Young Singer of the Year Contest. Did she win? Listen to the judges. Write first, second and third next to the correct singers. Vann Kylie? Lyssna på domarna. Ange etta, tvåa och trea bredvid rätt sångare.

singers

final position

The Bluebells

________________________________

Kylie Gibson

________________________________

Cathy Barry

________________________________

Troy Rowan

________________________________

The Barrett Brothers

________________________________

B Which country is Kylie’s father going to? Vilket land ska Kylies pappa åka till? Kylie’s father is going to ____________________________________________________________________________________________________________ STRATEGY LISTENING: Textbook Magic Pages page 62.

6


2

A Match 1–6 with a–f. Para ihop 1–6 med a–f. ___________

1 In her spare time, Jana

a) in winter.

___________

2 Jana lives

b) out at sea.

___________

3 It’s 5–25 degrees

c) likes rollerblading and playing soccer.

___________

4 Jana’s brother

d) is a sausage.

___________

5 Sharks are always

e) is called André.

___________

6 Boerewors

f) in Port Elizabeth.

B Read the dialogue in pairs. Act it out!

HELLO SOUTH AFRICA

1 Match up

2 What’s the weather like?

Here are some weather words. Write them under the pictures. Här är några väderuttryck. Skriv dem under bilderna. cloudy

foggy

1

windy

very hot

2

soligt

raining

snowing

3

snöar

sunny

very cold

4

mycket varmt

dimmigt

It’s ____________________________________ It’s ____________________________________ It’s ____________________________________ It’s ____________________________________ 5

6

blåsigt

7

mulet

8

mycket kallt

regnar

It’s ____________________________________ It’s ____________________________________ It’s ____________________________________ It’s ____________________________________

7


MALALA

9

1 Match up

Match 1–8 with a–h.

____________

1 Malala Yousafzai

a) by the Taliban.

____________

2 She was awarded

b) comes from Pakistan.

____________

3 Malala’s hopes and dreams

c) to go to school.

____________

4 She was shot in the head

d) haven’t changed.

____________

5 The bullets failed

e) one pen can change the world.

____________

6 Malala believes in

f) peace and education for everyone.

____________

7 One child, one teacher and

g) the Nobel Peace Prize.

____________

8 Malala wants every child

h) to silence Malala.

2 What do you think?

Work in pairs or groups of three. First write down your answers to these questions. Then talk about and compare your answers in your group. 1 Why do you think the Taliban shot Malala in the head? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Why is education so important for Malala? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRATEGY READING: Textbook Magic Pages page 63.

32


9

Fill in the missing words in the sentences. Choose from these: 1 The firefighter was given a medal for his ______________________________ when he rescued five people during a fire at a nightclub. 2 Cristiano Rinaldo was ______________________________ in Madeira, not Portugal.

aims

ambition

continue

courage

bullet

born

education failed speech

MALALA

3 Check the words

wrote

3 Malala made a big ______________________________ at the United Nations. 4 Maria’s ______________________________ is to win a gold medal at the next Olympic Games. 5 England ______________________________ once again to win the European Cup in 2015. Portugal won it. 6 “Who ______________________________ Oliver Twist?” “I think it was Charles Dickens.” 7 One of Malala’s ______________________________ is for every child to go to school. 8 The soldier was hit in the arm by a ______________________________ . 9 “We’ll have a break now,” said the teacher, “but we’ll ______________________________ with the lesson on the Big Five after that.” 10 In some countries girls don’t go to school or get an ______________________________.

4 YouTube

Listen to the parts of Malala’s speech that you have read on YouTube. DISCUSS: What do you think of her speech?

What impressed you the most? How do you think she felt?

If you gave a speech in the UN what would you talk about and why?

33


MALALA

9

5 He’s missing! He’s missing!

Fill in the missing person’s form. Fyll i den saknade personens formulär.

missing person’s form part 1

Name: _________________________________________________________________________________ Age: __________________________________________________________________________________ Hair: _________________________________________________________________________________ Colour: ________________________________________________________________________________ Body: _________________________________________________________________________________ short / thin / well-built / overweight

part 2 Place last seen:_________________________________________________________________________________________ Time:________________________________________________________ Clothes he/she was wearing: __________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Yesterday I walked to school At 12, Malala started blogging about her life.

12 år gammal, började Malala blogga om sitt liv.

Malala hoped every child could go to school.

Malala hoppades att varje barn kunde gå i skolan.

Bullets failed to silence her.

Kulorna misslyckades med att tysta henne.

A Read the sentences in the box. How do you pronounce -ed? B Put the verbs in the right column. If -ed sounds like -t it’s the first column, if it sounds like -d it’s the second column.

If -ed sounds like -id it’s the third column.

answer

ask

call

hate

hope

like

listen

shout

start

visit

wait

walk

watch

work

love

34

mend

miss

open

play

rain

live

remember

Ändelsen -ed kan uttalas med -t, -d   eller -idljud.


9 stopped

slutade

[-d] ljud moved

flyttade

[-id] ljud wanted

ville

frågade

svarade

hatade

hoppades

kallade

lagade

tyckte om

lyssnade

ropade

missade

bodde

började

promenerade

älskade

besökte

tittade på

öppnade

väntade

arbetade

lekte

MALALA

[-t] ljud

regnade kom ihåg

C Fill in the missing verbs. Use the past tense. Choose verbs from B. 1 I ______________________________ a very good film on TV last night. 2 My brother once ______________________________ the piano in front of the queen. 3 The weather on holiday in Spain was terrible. It ______________________________ every day. 4 Is it true that Daniel Radcliffe once ______________________________ in this house? 5 We ______________________________ my grandparents last weekend. They live near Manchester. 6 It was very hot in the room, so Tom ______________________________ the window. 7 I ______________________________ to music on my phone as I ______________________________ for the bus to arrive. 8 You’re late! The film ______________________________ ten minutes ago!

7 Discuss

Why is it important to go to school? Give three good reasons.

WANT SOME MORE?

Project: Magazines

A Make your own picture word list! Pick out pictures from magazines or the Internet and write some words under each picture.

B Make your own English magazine with four pages. Work in pairs or in small groups. Find photos, stories, puzzles, etc. Give your

Famous Americans

magazine a title. Your magazine can be on paper or digital.

35


WHY I WAS LATE …

10

1 Answer the questions

A Answer the questions. Choose from the box. The book Letter to America.

Kate’s teacher.

Kate.

Her dad.

By bus.

Mrs Mara.

Michaela Morgan. Kate’s cat.

To read the book Letter from America. At 7.30.

1 What time does Kate wake up? ____________________________________________________________________________________________________________________ 2 Why did Kate stay up late?______________________________________________________________________________________________________________________________ 3 Who usually wakes Kate up in the morning? __________________________________________________________________________________________ 4 Who is Rinaldo? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 How does Kate get to school?________________________________________________________________________________________________________________________ 6 What is next to Kate’s bed? ____________________________________________________________________________________________________________________________ 7 Who wrote Letter from America? _________________________________________________________________________________________________________________ 8 Who says ‘You all need a lot of sleep’? _______________________________________________________________________________________________________ 9 Who is Mrs Mara? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Who does Mrs Mara tell to sit down? _________________________________________________________________________________________________________ B Now work in pairs. Take turns to ask and answer. C DISCUSS: Have you ever been late? Why?

Use the mind map to help you organise what you want to say.

When I was late

36


10

A Here are some useful phrases. Match them up, then try and learn them. ____________

1 You’re welcome!

a) Prosit!

____________

2 Congratulations!

b) Se upp!

____________

3 Bless you!

c) Ingen orsak.

____________

4 After you!

d) Varsågod.

____________

5 Here you are.

e) Grattis!

____________

6 Look out!

f) Efter dig!

WHY I WAS LATE …

2 Useful phrases

B Which phrase can you use? Choose from A. 1 Your brother sneezes. You say _______________________________________________________________________________________________________________________ 2 Someone says ‘Thank you for helping me.’ You say: _____________________________________________________________________________ 3 Someone says ’Can you lend me a pen?’ You say: __________________________________________________________________________________ 4 Your cousin tells you she is now married. You say: ________________________________________________________________________________ 5 A child is playing in the road. A car is coming. You say: _______________________________________________________________________ 6 You are leaving a supermarket. You open a door for an old lady. You say: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C Which phrase fits into this drawing?

37


Art.nr 33482 (Avser 10-pack)

studentlitteratur.se


5 Word Trainer

Name:

Class:

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Till läraren Vikordlistor I Word Trainer övas de 15 viktigaste orden – Startorden – med hjälp av vikordlistor. Läs hur de fungerar i elevinstruktionen och prova dig sedan fram. Tips och vägledning finns också på häftets inledande sidor. Startorden utgör ett basordförråd. Vissa av orden ges i en kortare fras och i den svenska översättningen sätts då parentes runt de ord som endast ger sammanhanget. Strategier för ordinlärning Regelbundet ges förslag på olika strategier för ordinlärning som vi uppmanar eleverna att använda sig av för att bredda sin ordinlärningsrepertoar.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 33483 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-11856-7 © 2017 Författarna och Studentlitteratur AB Upplaga 2:4 Illustrationer Ingrid Fröhlich Grafisk form Catharina Ekström Layout Helena Alvesalo/Karin Österlund Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2019

Korsord I häftet ingår även korsord. Några övar endast Startorden, andra en blandning av Startorden och Bonusorden, d.v.s. övriga nya ord som förekommer i kapitlet. Facit till korsorden finns sist här i Word Trainer. Centralt innehåll, planering och logga Sist i häftet ligger Planners – en uppställning av de moment som förekommer i Textbook, Workbook, Word Trainer och Online, i det digitala läromedlet. I uppställningen synliggörs arbetsgången och eleven kan planera och tydligt se resultatet av sitt arbete. Här finns också hänvisning till det centrala innehållet för årskurs 4–6 och vilka övningar som tränar de olika kompetenserna lyssna, läsa, skriva och tala. Övningarna är märkta med olika symboler som talar om vilken kompetens eleven arbetar med i första hand. Många övningar tränar förstås flera kompetenser. Eleven kan också göra en utvärdering i det digitala läromedlet.


Till eleven

Innehåll

Jobba med Magic Words i tre steg:

Startord chapters 1–2

4

1 Översätt de engelska orden (bara de i fet stil) och skriv det svenska ordet på raden under.

Startord chapters 3–4

5

Startord chapters 5–6

8

2 Kontrollera dina svar så här: • Vik högersidan längs mittlinjen. • Vik över sidan så att kolumn B hamnar bredvid kolumn B. När du gjort rätt ser du att det är samma mönster längst upp och längst ner. • Vik sedan samma sida en gång till, så att A nu hamnar bredvid A.

Startord chapters 7–8

9

Crossword chapters 1–8 (Startord)

12

Crossword chapters 1–8 (Start + Bonus)

13

Startord chapters 9–10

14

Startord chapters 11–12

15

Startord chapters 13–14

18

3 Skriv de engelska orden på facitsidan där du ska översätta från svenska till engelska. Kolla sedan att du har skrivit rätt.

Startord chapters 15–16

19

Crossword chapters 9–16 (Startord)

22

Crossword chapters 9–16 (Start + Bonus)

23

Startord chapters 17–18

24

Startord chapters 19–20

25

Startord chapters 21–22

28

Startord chapters 23–24

29

Startord chapter 25

32

Crossword chapters 17–25 (Startord)

33

Crossword chapters 17–25 (Start + Bonus)

35

Magic! Planners

37

Key Crosswords

48

My notes

51

Här i Word Trainer får du träna på nya ord. Du vet säkert redan att ett bra ordförråd behövs för att både kunna förstå och uttrycka sig på engelska. I det här häftet finns exempel på olika strategier du kan använda dig av för att lättare komma ihåg de nya orden du lär dig. Du kan planera och hålla koll på ditt arbete med hjälp av Planners, som du hittar i slutet av häftet. Där ser du också vad som finns med ur det centrala innehållet för årskurs 4–6 och vilka övningar som tränar de olika kompetenserna lyssna, läsa, skriva och tala. Övningarna är märkta med olika symboler som talar om vilken kompetens du arbetar med i första hand. När du är klar med fem kapitel kan du utvärdera ditt lärande i det digitala läromedlet. Med hjälp av utvärderingen ser vad du kan arbeta vidare med för att bli ännu bättre. Lycka till! Maggie Magic


1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

2 HELLO SOUTH AFRICA

1 you remember

1 parents

2 team

2 last night

3 fan

3 What’s it like?

4 I prefer

4 walk

5 spend

5 beach

6 all my time

6 too

7 she is going to

7 degrees

8 lead

8 in other parts

9 she told

9 spare time

10 thrilled

10 afraid of

11 I saw

11 sharks

12 smile

12 out at sea

13 today

13 dangerous

14 I can’t wait

14 food

15 another

15 sausage

Välj de rätta översättningarna i den grå rutan och skriv dem under de engelska orden. all min tid du kommer ihåg en till hon berättade hon ska huvudroll idag jag föredrar, tycker om

4

A

jag kan inte vänta jag såg lag leende supporter tillbringa överlycklig

alltför farlig fritid föräldrar grader hajar Hur är det? i andra delar

igår kväll korv mat promenera rädd för strand ute till havs

B


3 BOYS WITH LONG HAIR!

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE 1 clear

2 we visited

2 lovely

3 we stayed

3 village

4 in the south of

4 it stands

5 we spent

5 near

Vik sidan längs mittlinjen och vänd blad. Då kommer du att se de rätta svaren.

1 last year

6 sweatshirt 7 tie 8 weird 9 awesome 10 difference 11 meatballs 12 pancakes 13 she thought 14 I took a photo 15 strange

förra året hon tyckte häftig i södra delen av jag tog en bild konstig köttbullar pannkakor

skillnad slips tröja underlig vi besökte vi bodde, stannade vi tillbringade

C

6 empty 7 about 8 he is looking for 9 quickly 10 along 11 through 12 streets 13 they are following 14 suddenly 15 tall

by cirka de följer efter det står gator genom han letar efter hög

klar längs med nära plötsligt snabbt tom underbar

D

5


2 HELLO SOUTH AFRICA

1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

1 föräldrar

1 du kommer ihåg

2 igår kväll

2 lag

3 Hur är det?

3 supporter

4 promenera

4 jag föredrar, tycker om

5 strand

5 tillbringa

6 alltför

6 all min tid

7 grader

7 hon ska

8 i andra delar

8 huvudroll

9 fritid

9 hon berättade

10 rädd för

10 överlycklig

11 hajar

11 jag såg

12 ute till havs

12 leende

13 farlig

13 idag

14 mat

14 jag kan inte vänta

15 korv

15 en till

Öva igen! Försök att skriva de rätta engelska översättningarna!

6

B

A


4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE

3 BOYS WITH LONG HAIR!

1 klar

1 förra året

2 underbar

2 vi besökte

3 by

3 vi bodde, stannade

4 det står

4 i södra delen av

5 nära

5 vi tillbringade

6 tom

6 tröja

7 cirka

7 slips

8 han letar efter

8 konstig

9 snabbt

9 häftig

10 längs med

10 skillnad

11 genom

11 köttbullar

12 gator

12 pannkakor

13 de följer efter

13 hon tyckte

14 plötsligt

14 jag tog en bild

15 hög

15 underlig

Working with the words Strategies you can use when working with the words. Take turns to dictate the English words to each other. Make flash cards and play memory.

D

C

7


5 THE LEOPARD … (LISTENING) 1 they are coming

1 we won

2 stairs

2 coach

3 he runs up

3 actually

4 they stop running

4 something else

5 he looks up

5 cake

6 high up

6 few

7 wall

7 bracelet

8 at the top

8 you collect

9 he looks down

9 I’m not sure

10 nights

10 work

11 come down

11 game

12 What now?

12 I wore

13 they talk

13 quite

14 they watch

14 bike

15 they wait

15 ride my bike

de kommer de pratar, diskuterar de slutar springa de tittar på de väntar han springer upp han tittar ned han tittar upp

8

6 GOPAL’S BIG DAY

högt uppe komma ned mur nätter på toppen trappor Vad händer nu?

A

armband cykel cykla du samlar på faktiskt fungera få ganska

jag bar, hade på mig jag är inte säker match något annat tränare tårta vi vann

B


7 AT THE CIRCUS

8 BLACKMAIL

1 ears

1 That’s great!

2 swimsuit

2 better

3 he puts

3 thanks to me

4 he carries

4 much

5 laps

5 practise

6 crazy

6 reader

7 he hurt

7 maybe

8 back

8 a good way

9 he carried

9 weekly magazines

10 ride

10 teenagers

11 scary

11 subscription

12 upside down

12 delivered

13 hands

13 week

14 join

14 letter

15 tent

15 it sounds like

baddräkt galen göra sällskap han bar han bär han skadade han sätter händer

otäck, skrämmande rygg tält upp och ned varv åktur öron

C

brev bättre det låter som Det är fantastiskt! ett bra sätt kanske levererad läsare

mycket prenumeration tack vare mig tonåringar vecka veckotidningar öva på

D

9


6 GOPAL’S BIG DAY

10

5 THE LEOPARD … (LISTENING)

1 vi vann

1 de kommer

2 tränare

2 trappor

3 faktiskt

3 han springer upp

4 något annat

4 de slutar springa

5 tårta

5 han tittar upp

6 få

6 högt uppe

7 armband

7 mur

8 du samlar på

8 på toppen

9 jag är inte säker

9 han tittar ned

10 fungera

10 nätter

11 match

11 komma ned

12 jag bar, hade på mig

12 Vad händer nu?

13 ganska

13 de pratar, diskuterar

14 cykel

14 de tittar på

15 cykla

15 de väntar

B

A


8 BLACKMAIL

7 AT THE CIRCUS

1 Det är fantastiskt!

1 öron

2 bättre

2 baddräkt

3 tack vare mig

3 han sätter

4 mycket

4 han bär

5 öva på

5 varv

6 läsare

6 galen

7 kanske

7 han skadade

8 ett bra sätt

8 rygg

9 veckotidningar

9 han bar

10 tonåringar

10 åktur

11 prenumeration

11 otäck, skrämmande

12 levererad

12 upp och ned

13 vecka

13 händer

14 brev

14 göra sällskap

15 det låter som

15 tält

Working with the words Strategies you can use when working with the words. Put the word in a sentence. (week) A week has seven days. Collect opposites: short – tall, small – big

D

C

11


CROSSWORD CHAPTERS 1–8 (START)

1

2

3

4 5

6

7

11

12

8

9

10

13

14 15

16 17

20

18

19

21

22 24

23

25

26 27 28

29

30

Across Vågrätt 2 titta på 4 något annat (something ...) 5 tom 7 ute till havs (out at ...) 10 prata, diskutera 11 åktur (r...) 12 underlig 14 slips 15 veckotidningar (weekly ...)

12

16 17 20 22 26 27

mur förra året (2 ord) öva på jag såg (I ...) klar hon berättade (she ...) 28 gator 30 varv

Down Lodrätt 1 tält 2 vecka 3 ganska 6 föräldrar 8 rädd för (2 ord) 9 farlig 12 trappor 13 huvudroll (l...) 14 hög (t…) 15 kanske (m…)

18 19 20 21 23 24 25 26 29

faktiskt få (inte många) föredra en till cirka öron jag bar, hade på mig (I ...) tränare på toppen (at the ...)


CROSSWORD CHAPTERS 1–8 (START + BONUS)

1

2

3

4 5

7

6

8

9 10

14

11

12

13

15 16 17

18

19

20

21 22

23

24

25 26

27

28

29

30 31

Across Vågrätt 1 mat 3 vi vann (we ...) 5 lag 7 fastland 9 jag är inte säker (I’m not ...) 12 konstig (f…) 14 främre raden (front …) 16 axlar

19 22 23 24 27 29 30 31

utpressning (b...) tårta läsare match (g...) ursäkta mig (... me) tillbringa korv i mörkret (in the ...)

Down Lodrätt 1 fixa 2 dagbok 3 vänta 4 supporter 6 mycket; många (…y) 8 skillnad 9 hajar 10 mycket (…h) 11 byggnad 13 nära

15 17 18 19 20 21 25 26 28

bra (w…) cykel han bär (he ...) armband cirkus apor tvärs över ( a…) trött promenera

13


9 MALALA

10 WHY I WAS LATE …

1 was shot by

1 she is looking

2 the Taliban

2 next to

3 spoke

3 I overslept

4 United Nations

4 wake me up

5 speech

5 silly

6 forehead

6 hurry up

7 bullet

7 what happened

8 silence

8 finally

9 failed

9 she catches

10 strength

10 she knocks on

11 power

11 I’m sorry

12 courage

12 you should

13 education

13 for a good reason

14 bright future

14 nowadays

15 continue

15 you agree

blev skjuten av FN (Förenta Nationerna) fortsätta kraft kula ljus framtid misslyckades mod

14

A

panna styrka tal talade talibanerna tysta; tystnad utbildning

av ett bra skäl bredvid du bör dum hon knackar på hon tar, fångar hon tittar jag ber om ursäkt

jag försov mig ni håller med nuförtiden skynda dig slutligen vad som hände väcka mig

B


11 LETTER FROM AMERICA

12 FUN IN SCHOOL

1 pen pal

1 responsible for

2 class

2 autumn

3 I have no idea

3 perform

4 a good time

4 You must be joking!

5 she teaches

5 I suggest

6 kids

6 we tell jokes

7 paper

7 riddles

8 envelopes

8 it seems to like

9 stamps

9 play

10 she has heard

10 it’s alright

11 texting

11 sorry

12 It makes no sense.

12 actors

13 I have brought

13 actresses

14 keys

14 change

15 Revenge is sweet!

15 relatives

att ha roligt brevvän Det verkar dumt. frimärken hon har hört hon undervisar, lär ut Hämnden är ljuv! Jag har ingen aning

C

jag har tagit med kuvert lektion papper sms:a tangenter ungar, barn

ansvarig för den verkar gilla det är okej Du måste skoja! framföra förändras gåtor höst

jag föreslår ledsen; ursäkta pjäs skådespelare skådespelerskor släktingar vi berättar roliga historier

D

15


10 WHY I WAS LATE …

16

9 MALALA

1 hon tittar

1 blev skjuten av

2 bredvid

2 talibanerna

3 jag försov mig

3 talade

4 väcka mig

4 FN (Förenta Nationerna)

5 dum

5 tal

6 skynda dig

6 panna

7 vad som hände

7 kula

8 slutligen

8 tysta; tystnad

9 hon tar, fångar

9 misslyckades

10 hon knackar på

10 styrka

11 jag ber om ursäkt

11 kraft

12 du bör

12 mod

13 av ett bra skäl

13 utbildning

14 nuförtiden

14 ljus framtid

15 ni håller med

15 fortsätta

B

A


12 FUN IN SCHOOL

11 LETTER FROM AMERICA

1 ansvarig för

1 brevvän

2 höst

2 lektion

3 framföra

3 Jag har ingen aning

4 Du måste skoja!

4 att ha roligt

5 jag föreslår

5 hon undervisar, lär ut

6 vi berättar roliga historier

6 ungar, barn

7 gåtor

7 papper

8 den verkar gilla

8 kuvert

9 pjäs

9 frimärken

10 det är okej

10 hon har…hört

11 ledsen; ursäkta

11 sms:a

12 skådespelare

12 Det verkar dumt.

13 skådespelerskor

13 jag har … tagit med

14 förändras

14 tangenter

15 släktingar

15 Hämnden är ljuv!

Working with the words Strategies you can use when working with the words. Put the word in a sentence. (perform) An actor performs in a play. Explain the word to a friend without using it. (chair) You sit on it.

D

C

17


13 MIKE’S LUCKY DAY

14 MIKE’S LUCKY DAY (LISTENING)

1 guy

1 money

2 interested in

2 dark

3 named

3 key

4 daughter

4 front door

5 van

5 back door

6 cinema

6 it is closed

7 telephone

7 window

8 talk on the telephone

8 drainpipe

9 afternoon

9 he climbs

10 happy

10 shirt

11 later

11 clean

12 that day

12 police car

13 I’m late

13 policemen

14 I’m meeting

14 come with us

15 bus stop

15 police station

kille lycklig ringa senare skåpbil (som) heter tala i telefon

bio busshållplats den dagen dotter eftermiddag intresserad av jag ska träffa jag är sen

18

A

pengar polisbil poliser polisstation ren skjorta stuprör

bakdörr den är stängd entrédörr fönster han klättrar kom med oss mörk nyckel

B


15 THE MUSICAL

16 SCHOOL PROJECT

1 I was inspired by

1 water

2 they fall in love

2 supplies

3 mean

3 search phrase

4 she tries

4 results

5 break up

5 she clicks on

6 exciting

6 website

7 Go on!

7 she checks

8 she is chasing

8 screen

9 whole

9 use

10 they stay together

10 life

11 a happy ending

11 plants

12 stupid

12 rivers

13 talented

13 air

14 area

14 diseases

15 dull

15 dirty

begåvade de blir kära de håller ihop dum elak ett lyckligt slut Fortsätt! göra slut

hela hon försöker hon jagar jag var inspirerad av område spännande tråkig

C

använda floder hon klickar på hon kollar internetsida liv luft sjukdomar

skärm smutsig sökord tillgångar träffar vatten växter

D

19


14 MIKE’S LUCKY DAY (LISTENING)

20

13 MIKE’S LUCKY DAY

1 pengar

1 kille

2 mörk

2 intresserad av

3 nyckel

3 (som) heter

4 entrédörr

4 dotter

5 bakdörr

5 skåpbil

6 den är stängd

6 bio

7 fönster

7 ringa

8 stuprör

8 tala i telefon

9 han klättrar

9 eftermiddag

10 skjorta

10 lycklig

11 ren

11 senare

12 polisbil

12 den dagen

13 poliser

13 jag är sen

14 kom med oss

14 jag ska träffa

15 polisstation

15 busshållplats

B

A


16 SCHOOL PROJECT

15 THE MUSICAL

1 vatten

1 jag var inspirerad av

2 tillgångar

2 de blir kära

3 sökord

3 elak

4 träffar

4 hon försöker

5 hon klickar på

5 göra slut

6 internetsida

6 spännande

7 hon kollar

7 Fortsätt!

8 skärm

8 hon jagar

9 använda

9 hela

10 liv

10 de håller ihop

11 växter

11 ett lyckligt slut

12 floder

12 dum

13 luft

13 begåvade

14 sjukdomar

14 område

15 smutsig

15 tråkig

Working with the words Strategies you can use when working with the words. Group words into categories. Wild animals: rhino–leopard–zebra. Explain the word to a friend without using it. (bed) You sleep in it.

D

C

21


CROSSWORD CHAPTERS 9–16 (START)

1

2

5

3

6

4

7 8 9

10 11

12 13 14

18

15

19

21

22

23

29

24

25

27

28

30

31

22

17

20

26

Across Vågrätt 3 ren 5 jag har ingen aning (I have no ...) 9 hålla med 11 ta, fånga 12 mod (c…) 14 fortsätta 16 jag är sen (I’m l...) 18 skåpbil

16

32

20 21 24 26 29 30 31 32

släktingar skynda dig (2 ord) misslyckades brevvän (2 ord) kraft (p…) talade dum jag ber om ursäkt (I’m …)

Down Lodrätt 1 tysta; tystnad 2 skjorta 4 bredvid (2 ord) 6 eftermiddag 7 jag försov mig (I o…) 8 dotter 10 hela 13 stängd (it’s …) 15 kuvert

17 19 21 22 23 25 27 28

A

undervisa, lära ut luft lycklig floder använda skådespelare pjäs; spela liv


CROSSWORD CHAPTERS 9–16 (START + BONUS)

1

2 3

4

5

7

6

8

9 10

12

13

11

14

15

16 17

18

19

20

23

21

24 25

27

22

26

28 29

Across Vågrätt 4 klättra 6 papper 8 spännande 9 vanlig (r…) 10 tråkig (d...) 12 har bestämt (has …) 15 ungar, barn (k...) 16 någonsin

17 18 21 23 25 27 28 29

område ordentligt, noggrant (c…) behöva gissa växter jag fick (I ...) kvinnlig mena; elak

Down Lodrätt 1 imorgon 2 slutligen 3 han skrattar (he …) 5 därför att 6 husdjur 7 skrev (she …) 10 sjukdomar (d…) 11 senare 13 smutsig

14 15 19 20 22

stuprör knacka rättigheter lyssna, hör upp av ett bra skäl (for a good r...) 24 jag spelar huvudrollen (I’m playing the …) 26 mål (a…)

23


17 TOM SAWYER

18 TOM SAWYER (LISTENING)

1 crime story

1 graveyard

2 fence

2 he started

3 aunt

3 they watched

4 dead

4 they wanted to

5 adventures

5 too

6 angry

6 yard

7 paint

7 times

8 in the street

8 beautiful

9 she asked

9 play

10 then

10 she was surprised

11 he came

11 he walked

12 swim

12 there

13 he answered

13 she didn’t see

14 painter

14 she went into

15 fruit

15 she didn’t come out

arg bada deckare död frukt han kom han svarade hon frågade

24

moster/faster måla målare på gatan sedan staket äventyr

A

de tittade på de ville där gånger gård han började han promenerade, gick

hon gick in i hon kom inte ut hon såg inte hon var förvånad kyrkogård leka också vacker

B


19 YUMMY! STICKY CHOCOLATE …

20 SHADOWSLICER

1 chocolate cake

1 seriously

2 fridge

2 parts

3 butter

3 warrior

4 yoghurt

4 forest

5 potatoes

5 battles

6 vegetables

6 he dies

7 cream cheese

7 lives

8 melted

8 he wanders around

9 sugar

9 ride on

10 tablespoons

10 swords

11 flour

11 place

12 tin

12 weapons

13 oven

13 in a way

14 whip

14 begin

15 mixture

15 we are interested

smet smält smör socker ugn vispa yoghurt

chokladkaka form grönsaker kylskåp matskedar mjukost mjöl potatis

C

rida på skog slag ställe svärd vapen vi är intresserade

allvarligt talat börja delar han dör han vandrar omkring krigare liv på sätt och vis

D

25


18 TOM SAWYER (LISTENING)

26

17 TOM SAWYER

1 kyrkogård

1 deckare

2 han började

2 staket

3 de tittade på

3 moster/faster

4 de ville

4 död

5 också

5 äventyr

6 gård

6 arg

7 gånger

7 måla

8 vacker

8 på gatan

9 leka

9 hon frågade

10 hon var förvånad

10 sedan

11 han promenerade, gick

11 han kom

12 där

12 bada

13 hon såg inte

13 han svarade

14 hon gick in i

14 målare

15 hon kom inte ut

15 frukt

B

A


20 SHADOWSLICER

19 YUMMY! STICKY CHOCOLATE …

1 allvarligt talat

1 chokladkaka

2 delar

2 kylskåp

3 krigare

3 smör

4 skog

4 yoghurt

5 slag

5 potatis

6 han dör

6 grönsaker

7 liv

7 mjukost

8 han vandrar omkring

8 smält

9 rida på

9 socker

10 svärd

10 matskedar

11 ställe

11 mjöl

12 vapen

12 form

13 på sätt och vis

13 ugn

14 börja

14 vispa

15 vi är intresserade

15 smet

Working with the words Strategies you can use when working with the words. Group words into categories. Family: daughter–son–father. Put the word in a sentence. (woke up) I woke up very early this morning.

D

C

27


21 ROBIN HOOD

22 ROBIN HOOD (LISTENING)

1 poor

1 greedy

2 they fought

2 fine

3 sons

3 she sent

4 wife

4 he followed

5 marry

5 the middle of

6 kill

6 spring sunshine

7 she tried

7 she smiled

8 he shouted

8 grandson

9 he stood

9 possible

10 she took

10 let us forget

11 quietly

11 the past

12 sadly

12 to find his way

13 he woke up

13 catch

14 nowhere

14 make a fire

15 he thought

15 second home

han vaknade hon försökte hon tog ingenstans sorgset söner tyst

de stred, bråkade döda fattig fru gifta sig med han skrek han stod han tänkte

28 28

A

andra hem att hitta rätt det förflutna fin fånga girig göra upp eld han följde med

hon log hon skickade låt oss glömma mitten av möjlig sonson/dotterson vårsolen

B


23 A MAGIC TRIP

24 SIGHTSEEING IN NEW YORK

1 I’m going to

1 they have arrived

2 a few

2 city

3 I have wanted

3 traffic jams

4 by plane

4 bridge

5 drive

5 it connects

6 by helicopter

6 it was built

7 catch

7 oldest

8 railway station

8 lots of

9 train

9 head for

10 travel by

10 building

11 by underground

11 tallest

12 fly

12 glitter

13 taxis

13 United Nations

14 hire

14 countries

15 jealous

15 mission

med helikopter med tunnelbana några ta taxibilar tåg åka med

avundsjuk flyga hyra jag har velat jag ska åka till järnvägsstation köra med flyg

C

högsta länder många stad trafikstockningar uppdrag äldsta

bege sig till, åka till bro byggnad de har kommit den byggdes den förenar Förenta Nationerna glittra

D

29


22 ROBIN HOOD (LISTENING)

30

21 ROBIN HOOD

1 girig

1 fattig

2 fin

2 de stred, bråkade

3 hon skickade

3 söner

4 han följde med

4 fru

5 mitten av

5 gifta sig med

6 vårsolen

6 döda

7 hon log

7 hon försökte

8 sonson/dotterson

8 han skrek

9 möjlig

9 han stod

10 låt oss glömma

10 hon tog

11 det förflutna

11 tyst

12 att hitta rätt

12 sorgset

13 fånga

13 han vaknade

14 göra upp eld

14 ingenstans

15 andra hem

15 han tänkte

B

A


24 SIGHTSEEING IN NEW YORK

23 A MAGIC TRIP

1 de har kommit

1 jag ska åka till

2 stad

2 några

3 trafikstockningar

3 jag har velat

4 bro

4 med flyg

5 den förenar

5 köra

6 den byggdes

6 med helikopter

7 äldsta

7 ta

8 många

8 järnvägsstation

9 bege sig till, åka till

9 tåg

10 byggnad

10 åka med

11 högsta

11 med tunnelbana

12 glittra

12 flyga

13 Förenta Nationerna

13 taxibilar

14 länder

14 hyra

15 uppdrag

15 avundsjuk

Working with the words Strategies you can use when working with the words. Explain the word to a friend without using it. (spoon) You eat soup with it. Find synonyms: kind, friendly, nice

D

C

31


25 MAGIC MEETINGS 1 meetings 2 platforms 3 they visit 4 items 5 sign 6 he walks up to 7 each other 8 that’s weird 9 we have … met 10 towards 11 group 12 I met 13 different 14 bench 15 cover

olika omslag perronger saker skylt, plakat varandra vi har … träffats

bänk de besöker det är konstigt grupp han går fram till jag träffade mot möten

32

A


CROSSWORD CHAPTERS 17–25 (START)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

16

15

17 18

20

21

19

22

23

24 25

26 27

28

29 30

Across Vågrätt 1 besöka 3 möten 6 intresserad 8 också 9 äldsta 13 vacker 15 girig 16 olika 20 gård

22 23 25 26 27 28 29 30 31

moster/faster fattig ugn det är konstigt (that’s w...) socker sedan göra upp eld (make a ...) död flyga

31

Down Lodrätt 1 grönsaker 2 hon försökte (she …) 3 jag träffade (I ...) 4 där 5 den byggdes (it was ...) 7 han tänkte (he …) 10 han dör (he ...) 11 sorgset 12 tyst

14 17 18 19 21 23 24 26

med tunnelbana (by ...) kylskåp sonson/dotterson söner köra det förflutna (the ...) gifta sig med vispa

33


25 MAGIC MEETINGS 1 möten 2 perronger 3 de besöker 4 saker 5 skylt, plakat 6 han går fram till 7 varandra 8 det är konstigt 9 vi har … träffats 10 mot 11 grupp 12 jag träffade 13 olika 14 bänk 15 omslag

34

A


CROSSWORD CHAPTERS 17–25 (START + BONUS)

1

2

3 4

6

7

8

11

9

12

5

10

13

14 15 16 18

19

21

22

23

17

20

24

26

?

25

27

28 29

Across Vågrätt 1 leka 2 hyra 4 svartsjuk 6 trafikstockningar (2 ord) 11 alla slags ( all … of) 13 bergtroll, dvärg (g…) 14 lämna 15 de förstördes (they were ...) 16 båge

18 Hittegodsavdelning (… and Found) 19 tillräckligt 21 i sin famn (in her …) 24 han skrek (he ...) 26 historia (h…) 27 ställe 28 varandra (2 ord) 29 omslag

Down Lodrätt 1 möjlig 2 hälften 3 naturligtvis (of ...) 5 hon log (she ...) 6 mot (riktning mot) 7 hon frågade (she …) 8 den har slutat (it has ...) 9 arg

10 12 16 17 20 21 22 23 25

han stod (he ...) allvarligt talat bro varför inte (2 ord) grupp pil simma smör; smörja åka (t...)

35MAGIC PLANNERS

Magic Planners Magic Planners hjälper dig att planera ditt arbete och att visa det du har gjort. I rutorna ser du allt som finns att göra i Textbook, Workbook, Word Trainer och Online, i det digitala läromedlet. Själv, eller med din lärares hjälp, kan du rita ringar runt de moment du ska

reading

göra och sedan bocka av dem allt eftersom du blir klar.

writing

I engelsktalande länder betyder ✓ att något är rätt eller klart och färdigt.

speaking

Här ser du också vad som finns med ur det centrala innehållet i engelska

listening

och vilka övningar i Workbook som tränar de olika kompetenserna lyssna,

grammar

läsa, skriva och tala. Övningarna är märkta med olika symboler som talar om vilken kompetens du arbetar med i första hand. Exempel, kapitel 3 3 BOYS WITH LONG HAIR! Textbook

Text

Word Trainer Magic Words Workbook

1 What’s wrong?

Rita ringar runt det du ska göra. Bocka av när du är klar.

2 Jana’s school 3 I like you 4 Numbers 100–1,000 5 Match up 6 School words Online

Magic Words START Magic Words BONUS Complete the sentences Grammar – You and me WSM? Halloween 37


MAGIC PLANNERS

I kapitel 1–5 får du: • träffa Harry, Kylie, Kate och Gopal igen • lära känna Jana och André från Sydafrika • höra om djur i Sydafrika • läsa och lyssna på en berättelse om en leopard Du skriver och berättar om dig själv. Du arbetar med dialoger. Du pratar om vilka djur du tycker om. Du får återberätta en historia. Du arbetar med grammatik. Du använder strategier för att lyssna mer effektivt.

1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

2 HELLO SOUTH AFRICA

Textbook

Textbook

Text

Word Trainer Magic Words

Word Trainer Magic Words

Workbook

Workbook

1 What can you remember?

Online

1 Match up

2 Write about yourself

2 What’s the weather like?

3 After the school holidays

3 The weather around the world

4 Find the words game

4 Have or has?

5 Am, are, is?

5 About Jana

6 Young Singer of the Year Contest

38

Text

Magic Words START

WSM? What are you afraid of? Online

Magic Words START

Magic Words BONUS

Magic Words BONUS

Dictation

Fill in the gaps

Complete the sentences

Grammar – Verbs: have, has

Grammar – Verbs: Am, are, is

WSM? Map of South Africa


MAGIC PLANNERS

3 BOYS WITH LONG HAIR! Textbook

Text

Word Trainer Magic Words Workbook

1 What’s wrong? 2 Jana’s school

Online

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE Textbook

Text

Word Trainer Magic Words Workbook

1 Before you read

3 I like you

2 Read and find out

4 Numbers 100–1,000

3 Wild animals 4 Word check

5 Match up

5 Like or likes?

6 School words

6 The big five

Magic Words START

Online

Magic Words START

Magic Words BONUS

Magic Words BONUS

Complete the sentences

Crossword

Grammar – You and me

Place the words – Wild animals

WSM? Halloween

Grammar – Verbs: The present

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE – Listening Textbook

Pictures

Word Trainer Magic Words Workbook

1 Before you listen 2 Listen and understand 3 Retell the story 4 A or an? 5 The rhino

Online

Magic Words START Jumbled sentences Grammar – A, an WSM? Big Animals Utvärdering 39


MAGIC PLANNERS

I kapitel 6–10 får du: • fira födelsedag och gå på cirkus med Gopal • läsa om Kate och vad hon gillar att läsa • träffa Malala, en ung flicka som fått Nobels fredspris Du pratar om saker du gillar att samla på och övar på att säga vad du tycker. Du skriver och berättar om handlingen i en film eller bok. Du får lyssna på ett tal. Du arbetar med ett projekt och söker information från internet. Du jobbar med grammatik. Du använder olika strategier för att läsa en text.

6 GOPAL’S BIG DAY Textbook

Text

7 AT THE CIRCUS

Word Trainer Magic Words

Text

Word Trainer Magic Words

Workbook

1 Read about Gopal

Workbook

1 Before you read

2 True or false?

2 Read and answer

3 Collecting things

3 Parts of the body

4 My bike

4 Draw a clown

5 John’s father is a pilot

5 Plurals crossword

6 Making phone calls

6 What can you find at a circus?

WSM? Clothes

Online

Magic Words START

Online

Magic Words START

Magic Words BONUS

Magic Words BONUS

Fill in the gaps

Dictation

Crossword

Place the words – Everyday Objects

Grammar – Genitive: Gopal’s

Grammar – Plural: One cat but many sheep

40

Textbook


MAGIC PLANNERS

8 BLACKMAIL

9 MALALA

Textbook

Textbook

Text

Text

Word Trainer Magic Words

Word Trainer Magic Words

Workbook

Workbook

1 Ask and answer 2 What magazines?

Online

1 Match up

3 I think …

2 What do you think?

4 On Saturday I’m going to go swimming

3 Check the words 4 YouTube

5 What are they reading?

5 He’s missing! He’s missing!

Magic Words START

6 Yesterday I walked to school

Magic Words BONUS

7 Discuss

Complete the sentences Grammar – Verbs: The future

WSM? Project: Magazines Online

Magic Words START Magic Words BONUS

10 WHY I WAS LATE … Textbook

Text

Word Trainer Magic Words Workbook

1 Answer the questions

Jumbled sentences Grammar – Verbs: I talked Place the words – Flags WSM? Famous Americans

2 Useful phrases 3 Do…? or Does…? 4 What do you like doing? 5 Writing and speaking Online

Magic Words START Magic Words BONUS Crossword Grammar – Do…? Does..?

41


Art.nr 33483 (Avser 10-pack)

studentlitteratur.se