__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LYCKAS MED SVENSKA 2 ÖVNINGSBOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


LYCKAS MED SVENSKA 2 – ÖVNINGSBOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt Lyckas med svenska 2 är den andra delen i ett basläromedel för sfi B, särskilt anpassat för vuxna elever som är i behov av mycket stöd och tydlig struktur. Här får eleverna fortsätta med sitt arbete med att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

ÖVNINGSBOK OCH SKRIVHÄFTE Lyckas med svenska 2 Övningsbok är en skrivbok med många och varierande övningar, där varje övning är kopplad till det som presenterats i textbokens kapitel. Här får eleverna träna sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Instruktionerna är lätta att förstå. I det separata skrivhäftet kan de öva de viktigaste orden för hand.

DIGITALT LÄROMEDEL Den interaktiva övningsboken är inläst med autentiskt tal och textföljning, vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Här kan eleverna befästa och repetera uttal, uttryck och fraser samt grammatik. Det stora antalet interaktiva uppgifter inkl. hörövningar är inlästa med autentiskt tal.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Interaktiva övningar, hörövningar, teman, checklistor m.m.

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


LYCKAS MED

SVENSKA 2 ÖVNINGSBOK

Sfi B

Katarina Vardeblom


Studentlitteratur Box 141 221 00 Lund Besöksadress Åkergränden 1 Tel 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till boken hör även en digital del På insidan av bokens omslag finns en kod och instruktioner för hur du loggar in i läromedlets digitala del. I den digitala delen hittar du hela boken inläst med textföljning, så att du kan läsa och lyssna på samma gång. Där finns även interaktiva uppgifter. När du ser en liten på sidan, betyder det att det finns något i symbol den digitala delen som du kan behöva använda. Klicka på symbolen för att gå dit. På Studentlitteraturs webbsida finns instruktioner som visar hur du aktiverar den digitala delen: www.studentlitteratur.se/aktiveraprodukt

Bildförteckning Riksbanken s. 93, 100 Kristina Biel: omslagets baksida Shutterstock s. 9:7 Ricardo Esplana Babor, 38:8 Kerstin, 61:6 Clive Chilvers , 99:5 Tommy Alven, 99:2 Roland Magnusson, 99:6 Roland Magnusson, 112:2 Rolf_52, 117 Hans Christiansson, 112:8 Conny Sjostrom, 140 Stefan Holm samt övriga foton.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion: Malin Kågerman Hansén, Ylva Strömberg Omslagsbild: Shutterstock Omslag: Francisco Ortega Layout: Johanna Szemenkar Remgard Teckningar: Emelie Falk Renström & Erik Westergren

Art.nr 39584 ISBN 978-91-44-11888-8 © 2018 Författaren och Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2018


Innehåll Hej och välkommen till Lyckas med svenska! 1 Hemma hos . . Två rum och kök Hur bor du? . . . . Olika boenden Ett hyreshus . Olika rum . . . Möbler . . . . . . Prepositioner Liten, litet, små Skriv mer . . . . . . Spela in . . . . . Hörövning . . . Checklista . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. 7 . 7 . 8 . 9 11 12 13 16 17 19 20 21 21

2 Goda grannar . . . . . . . . . . . Sveagatan 2A . . . . . . . . . . . . . Problem i lägenheten . . . . . Sopsortering . . . . . . . . . . . . På anslagstavlan . . . . . . . . Henne, honom, dem … . . . . Obestämd och bestämd form Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

22 22 24 24 25 26 28 31 32 33 33

3 Vägen till skolan . . . Olgas väg till skolan . . Vart ska du? . . . . . . . . Hur kommer du till …? Ursäkta, var ligger …? I stan . . . . . . . . . . . . Skyltar på stan . . . . Framtid – futurum . Tidsord för framtid . Skriv mer . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . Checklista . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

34 34 35 36 37 38 38 39 40 42 43 44 44

© Författaren och Studentlitteratur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

4 Vägen till Sverige Habibas resa . . . . . . En biljett . . . . . . . En busstidtabell . Och – men . . . . . Skriv mer . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . Hörövning . . . . . . Checklista . . . . . .

. . . . . . . . .

45 45 47 47 48 49 50 50 51

5 På fritiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemals och Samirs fritid . . . . . . . . . Vad gör de på fritiden? . . . . . . . . . Alltid, ofta, ibland, sällan och aldrig Ordföljd med alltid, ofta, aldrig … Hur ofta …? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 52 55 56 56 58 60 60 61 61

6 Hur mår du? . . David är sjuk . . . Kroppen . . . . Hur mår de? . Min, mitt, mina Skriv mer . . . . . . Spela in . . . . . Hörövning . . . Checklista . . .

. . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

62 62 63 65 66 68 68 69 69

7 På vårdcentralen Hos läkaren . . . . . . . På apoteket . . . . Skriv mer . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . Hörövning . . . . . . Checklista . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

70 70 72 73 74 75 75

. . . . . . . . … . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

76 76 77 78 79 81 82 82 83

. . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

8 På restaurangen . . . . Dagens lunch . . . . . . . . Vill ni beställa? . . . . . . . Dryck och mat . . . Ordföljd med tycker om Skriv mer . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . .

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

3


9 Gäster på middag . . . . . . . . . Irma bjuder på middag . . . . . . . En instruktion . . . . . . . . . . . . . . Fråga och svara vid matbordet Frukt och bär . . . . . . . . . . . . Grönsaker . . . . . . . . . . . . . . . Vad gör Irma i köket? . . . . . . Kommatecken . . . . . . . . . . . . . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

10 I mataffären . . . . . . . . . . . David handlar . . . . . . . . . . . . . Fråga och svara i mataffären . Pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . Reklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjälpverb . . . . . . . . . . . . . . Två verb . . . . . . . . . . . . . . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. 92 . 92 . 93 . 93 . 94 . 94 . 97 . 98 . 99 . 99 100

. . . . . . . . . . .

11 Kaffe och fika . . . . . . . . . . . Lite om kaffe . . . . . . . . . . . . Jag tycker om … Jag tycker om Många – mycket . . . . . . . . . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . att … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Fest med vänner och familj . Annas födelsedag . . . . . . . . . . . . En inbjudan . . . . . . . . . . . . . . . Skriva datum . . . . . . . . . . . . . Ett dukat bord . . . . . . . . . . . . . Ett recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svenska högtider . . . . . . . . . . . . Mig, dig, sig, er, oss . . . . . . . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . . . .

4

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

84 84 85 85 86 87 89 89 90 90 91 91

. . 101 . . 101 102 . . 103 . . 104 . . 104 . . 105 . . 105 . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

106 106 107 108 110 111 112 113 115 116 116 117

13 I klädaffären . . . . . . . . . . . Anna behöver en ny jacka . . . Anna provar en jacka . . . . . Fråga och svara i klädaffären Kläder . . . . . . . . . . . . . . . . . Billig, billigare, billigast . . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

118 118 119 119 120 123 126 126 127 127

14 Bytesrätt . . . . . . . . . . . . Anna vill byta ett par byxor Ett kvitto . . . . . . . . . . . . . Tvätta kläder . . . . . . . . . . . . Boka tvättid . . . . . . . . . . . . . Många – bestämd form . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

128 128 128 129 129 130 132 133 134 134

15 På jobbet . . . . . . . . . . . . Jag köpte min praktikplats . Olika yrken . . . . . . . . . . . Vi arbetar inte nu . . . . . . . . Olika arbetstider . . . . . . . . . Skatt för alla . . . . . . . . . . . . Jag vill … Jag vill ha … . . Skriv mer . . . . . . . . . . . . . . . Spela in . . . . . . . . . . . . . . Hörövning . . . . . . . . . . . . Checklista . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

135 135 137 139 140 140 141 142 143 143 144

Till boken hör en digital del I den digitala delen finns en interaktiv version av boken, inläst med textföljning . Där finns också uttalsövningar som eleverna kan spela in, checklistor till kapitlen och ett stort antal interaktiva uppgifter för ytterligare träning av grammatik, uttal och ord .

© Författaren och Studentlitteratur


Hej och välkommen till Lyckas med svenska! Framför dig har du den andra delen av Lyckas med svenska . Här kommer du att fortsätta ditt arbete med att förstå, tala, läsa och skriva svenska . Om du tidigare har arbetat med Lyckas med svenska 1 kommer du att känna igen dig . Du kommer nu få arbeta med lite mer utmanande texter och teman . Med hjälp av symboler i de olika delarna ser du vad du ska göra: Du talar eller samtalar . Du lyssnar . Du skriver . Du spelar in i den digitala delen . Det finns något i den digitala delen som du kan behöva använda, framför allt många fler övningar .

Denna övningsbok Här hittar du övningar kopplade till textbokens kapitel . Det finns många och varierande övningar som tränar dina färdigheter i att tala, lyssna, läsa och skriva . I slutet av varje kapitel i den digitala delen finns en självvärdering (checklista) där du kan kontrollera om du klarat av kapitlets mål .

Skrivhäftet Här tränar du att skriva de viktigaste orden till varje kapitel för hand . I skrivhäftet hittar du också planeringar till kapitlen . Med hjälp av dem kan du planera ditt arbete och kontrollera vilka övningar du har gjort . I planeringen ser du allt som finns att göra i textboken, i övningsboken, i skrivhäftet och i de digitala delarna .

© Författaren och Studentlitteratur

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

5


De digitala delarna I textbokens digitala del finns hela boken inläst med textföljning . Där hittar du även utförligare genomgångar av olika språkliga moment . Också i övnings­ bokens digitala del finns hela boken inläst samt dessutom en stor mängd interaktiva övningar, märkta med denna symbol . Du hittar här också ett stort antal uttalsövningar under rubriken Uttal . Utöver de digitala resurser som tillhör denna del, har du även möjlighet att repetera utvalda genomgångar samt övningar från textboken och övnings­ boken till Lyckas med svenska 1 . Allt för att befästa grunden i det svenska språket . På Studentlitteraturs webbsida hittar du instruktioner som visar hur du aktiverar de digitala delarna: www .studentlitteratur .se/aktiveraprodukt När du loggat in kan du läsa och lyssna till alla texterna i läromedlets olika delar, arbeta med nya ord, träna grammatik och mycket mer . I övningsbokens digitala del hittar du också ljudfiler till övningsbokens hörövningar . Klicka dig runt och upptäck alla möjligheter . Hoppas att du kommer att trivas med Lyckas med svenska! Lycka till!

Katarina Vardeblom

6

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


KAPITEL 1

HEMMA HOS

1

Två rum och kök A Rätt eller fel? Sätt kryss. Titta på sidan 12 i textboken . Rätt Fel 1 Peter flyttade till Sverige för två år sedan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Familjen Miller bor i ett radhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Han bor med sin fru och två barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Han bor med sina två söner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De bor i en lägenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De bor på femte våningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Det finns hiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Det finns en stor balkong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 De har en liten lägenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lägenheten är fin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 De har en röd matta på golvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 De bor i ett bra område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 De bor i centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De bodde i en stor villa förut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 De vill flytta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B Skriv svaren.

De bor i en 1 Hur bor Peter och hans pojkar? ____________________________________________________ 2 På vilken våning bor de? __________________________________________________________ 3 Hur många rum har de?___________________________________________________________ 4 Finns det hiss och balkong? _______________________________________________________ 5 Varför vill de flytta? _______________________________________________________________

© Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

7


C Läs Peters hyresavi. Svara på frågorna.

Hyra Parkering Att betala:

6 500 300 6 800

Betalning oss tillhanda senast: 2018­04­30

PETER MILLER PILVÄGEN 8E, 5 tr 212 34 MALMÖ

Familjebostäder AB Box 987 217 56 Malmö 6 8 0 0 0 0

5431-7850

5629376292038

1 Hur mycket betalar Peter i hyra?

Han betalar

2 Hur mycket betalar han för parkeringen? 3 Vilken månad måste Peter senast betala fakturan? 4 Vad heter Peter i efternamn? 5 Vilken adress har han?

Hur bor du? Skriv frågorna till Ali. Kom ihåg frågetecken (?). Fråga

Svar

1

Jag bor i en lägenhet .

2

Tre rum och kök .

3

På första våningen .

4

7 900 kr i månaden .

5

Ja, jag trivs mycket bra .

8

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


Olika boenden

1

A Hur bor de? Skriv hon, han eller de. en villa

en lägenhet

ett radhus 1

ett slott

Han bor i

2

3

4

B Skriv. ett rum och kök =

en etta

två rum och kök = tre rum och kök = fyra rum och kök = fem rum och kök =

© Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

9


C Vilken våning bor de på? Skriv våningen med bokstäver. 1 Jenny pratar i telefon . Jenny bor på

femte våningen.

2 Ulla lagar mat . Ulla bor på 3 Sara skriver . Sara bor på 4 Jasmin sjunger . Jasmin bor på 5 Alba skriker . Alba bor på 6 Lars diskar . Lars bor på 7 Aron äter mat . Aron bor på 8 Nassim läser en bok . Nassim bor på

8 7 6 5 4 3 2 1

10

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


Ett hyreshus

1

Skriv rätt nummer vid rätt bild. 1 en balkong

7 ett fönster

2 en trappa

8 en dörr

3 en hiss

9 en vind

4 en vägg

10 en källare

5 ett tak

11 ett förråd

6 ett golv

12 en tvättstuga 13 en gård

1

© Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

11


Olika rum A I vilket rum hittar du möblerna? Skriv orden i rummen. En del möbler passar i flera rum . en soffa

I köket

I vardagsrummet

ett badkar

en soffa

en ugn en dusch ett kylskåp en säng en kudde en fåtölj

I sovrummet

I badrummet

ett handfat en spis en bokhylla en frys en toalettstol en garderob en byrå

B I vilket rum? Skriv svar. i badrummet

i sovrummet

1 Var tittar du på teve?

i köket

i vardagsrummet

i hallen

Jag tittar på teve i

2 Var äter du frukost? 3 Var lagar du mat? 4 Var borstar du tänderna? 5 Var hänger du din jacka? 6 Var studerar du? 7 Var duschar du? 8 Var äter du middag?

12

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


Möbler

1

A En stor möbelaffär kommer från Sverige. Vad heter möbelaffären? Gör korsordet och du får svaret .

B Vad heter den svenska möbelaffären?

© Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

13


C Vad hör ihop? Dra streck. 1 Jag sover i

ett handfat .

2 Jag tänder

en stol .

3 Jag har mina kläder i

en spegel .

4 Jag tvättar händerna i

en säng .

5 Jag sitter på

en lampa .

6 Jag sitter i

en garderob .

7 Jag ser mig själv i

en soffa .

D Vilket verb passar? Välj bland verben i rutan. står

sitter

ligger

hänger

står 1 I rummet __________________________________ ett stort bord med fem stolar . 2 En kvinna __________________________________ på en stol . 3 På bordet __________________________________ en tidning och lite reklam . 4 Under bordet __________________________________ en blå matta . 5 En katt __________________________________ på den blå mattan . 6 På bordet __________________________________ en vas med röda blommor . 7 Över bordet __________________________________ en lampa .

en vas

8 En tavla __________________________________ på väggen . 9 Kylskåpet __________________________________ bredvid frysen . 10 Bredvid frysen finns ett fönster. I fönstret ______________________________ två gardiner.

E Vilket rum tror du texten i uppgift D beskriver?

14

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


F Vad heter det när det är många? Hur slutar orden? Skriv vad orden heter i plural i rätt ruta .

en tavla

1

Titta gärna i ett lexikon eller i Lexin på webben.

två tavlor

en tavla

en gardin

en handduk

en lampa

en soffa

en bokhylla

en stol

ett skåp

en fåtölj

ett bord

en kudde

ett täcke

en bok

en säng

ett element

Slutar med -or

Slutar med -ar

Slutar med -er

tavlor _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Slutar med -n

Blir samma –

_______________________

_______________________ _______________________ _______________________

© Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

15


Prepositioner A Dra streck till rätt bild.

på under mellan i över bakom bredvid framför

B Titta på vardagsrummet i textboken på sidan 17. Skriv rätt ord i meningen. Välj ord i rutan . bakom

framför

under

i

över

mellan

1 Mattan ligger ____________________________________ golvet . 2 Mattan ligger ____________________________________ bordet . 3 Böckerna står ____________________________________ bokhyllan . 4 Soffan står _______________________________________ fönstret . 5 Fönstret är _______________________________________ gardinen . 6 Lampan står _____________________________________ fåtöljen och soffan . 7 Tavlan hänger ____________________________________ fåtöljen . 16

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


Liten, litet, små

1

A Vilka fem ord är adjektiv? villa

litet

svart

arg

många

hemma

har

framför

barn

lång

ny

bor

B Titta i textboken på sidan 12. Hitta sex adjektiv i texten. Skriv orden här: 1 ___________________________ 2 __________________________

3 _________________________

4 ___________________________ 5 __________________________

6 _________________________ Läs om hur du böjer adjektiv i textboken på sidan 22.

C Skriv adjektivet i rätt form. 1 fin

2 liten

en ________________________ soffa

en ________________________ soffa

ett ________________________ bord

ett ________________________ bord

många ____________________ stolar

många ____________________ stolar OBS! Se upp!

3 ny

4 stor

en ________________________ soffa

en ________________________ soffa

ett ________________________ bord

ett ________________________ bord

många ____________________ stolar

många ____________________ stolar

5 gammal

6 röd

en ________________________ soffa

en ________________________ soffa

ett ________________________ bord

ett ________________________ bord

många ____________________ stolar

många ____________________ stolar

© Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

17


D Beskriv Peters möbler med adjektiv.

höga stolar Exempel: Han har ______________________________________ i köket .

1 Han har _________________________________________________ i vardagsrummet .

2 Han har __________________________________________________________ i soffan .

3 Han har __________________________________________________________ i hallen .

4 Han har _____________________________________________________ i badrummet .

E Skriv egna adjektiv som passar till texten. Mohammeds lägenhet Här bor en _______________________ man som heter Mohammed . Han har en _______________________ lägenhet på ett rum och kök . Först kommer du in i en ______________ hall . Bredvid hallen ligger ett ______________ kök och ett ______________badrum . Sedan kommer du till ett ______________ vardagsrum . I vardagsrummet står en _______________ soffa . I soffan ligger fyra _______________ kuddar . Framför soffan står ett _______________ bord . Under bordet ligger en _______________ matta . Den kommer från Iran . På mattan ligger en __________________ hund . Den är ______________________ . Bredvid soffan står två _______________ fåtöljer . Bakom fåtöljerna finns en _____________________ bokhylla . I bokhyllan har Mohammed många _______________ böcker . I taket hänger en ________________ lampa . På väggarna finns många __________________ tavlor .

18

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


Skriv mer

1

A Skriv ett brev. Du får ett brev från en kompis . Läs brevet . Svara på brevet och berätta om dig själv .

2017-08-16 Kalmar Hej min vän! Hur mår du? Jag mår bra. För en månad sedan flyttade vi in i vår nya, fina lägenhet. Den ligger mitt i centrum och vi trivs jättebra. Vi bor i en trea och lägenheten ligger på sjätte våningen. Vi har fin utsikt över hela stan. Hyran är 8500 kronor i månaden. Vi har två små sovrum, ett vardagsrum och ett stort kök. I köket har vi plats till ett bord och sex stolar. Vi har också ett badrum med ett badkar. Barnen älskar det! De badar varje dag. Vi har hiss men ingen balkong. Barnen leker därför mycket ute på gården. Det var länge sen vi träffades. Hur bor du nu? Skriv gärna och berätta! Hoppas du kommer och hälsar på snart! Varma hälsningar Alex

Berätta • hur du mår • var du bor • hur du bor • vem du bor med • vilka möbler du har • om du trivs Börja och avsluta ditt brev på ett bra sätt . © Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

19


B Skriv adressen till din vän på kuvertet. Vännen heter Alex Björk och gatuadressen är Kungsgatan 21 A . Postnumret är 418 38 . Orten är Kalmar .

Hur går det? Mina texter här är …

Spela in A Lyssna noga på texten här. Vilka ord betonar du? Dra ett streck under de bokstäver i texten som du betonar och ljudet blir långt . Peter bor i en lägenhet . Han har två rum och kök . Han bor på femte våningen . Lägenheten är liten . Det finns ett vardagsrum och ett sovrum . Det finns också en hall, ett badrum och en balkong . Lägenheten är fin . Han trivs bra i området .

B Öva på att läsa texten med bra betoning. C Spela in. Hur går det? Mitt tal här är …

20

Lyckas med svenska 2 Övningsbok

© Författaren och Studentlitteratur


Hörövning

1

A Lyssna på när Elsa träffar en kompis. B Rätt eller fel? Sätt kryss. Rätt Fel 1 Elsa bor i centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Elsa har en bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hon bor i en fyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lägenheten ligger på 6:e våningen . . . . . . . 5 Lägenheten är billig .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Det finns ingen hiss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Det finns en stor balkong. . . . . . . . . . . . . . . 8 Elsa bor ensam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C Hur ser rummet ut? Lyssna. D Rita klart rummet efter beskrivningen i C.

Hur går det? Här förstår jag …

Vad kan du nu? Fyll i checklistan. © Författaren och Studentlitteratur

1 H EMMA H O S

21


Katarina Vardeblom är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, med lång erfarenhet av undervisning inom sfi.

LYCKAS MED

SVENSKA 2 ÖVNINGSBOK Lyckas med svenska 2 är den andra delen i ett basläromedel för sfi B, särskilt anpassat för vuxna elever som är i behov av mycket stöd och tydlig struktur. Här möter de mer utmanande texter och teman. För att eleverna framgångsrikt ska utveckla ett fungerande vardagsspråk i svenska utgår varje kapitel från ett tema med vardagsnära innehåll, som utgör grunden för arbetet med ordinlärning och grammatik. Tydliga mål kopplade till kursplanen och återkommande självvärdering och feedback hjälper dem att följa sitt eget lärande. I textbokens digitala del finns en interaktiv version av boken, inläst med textföljning. Där finns också utförliga genomgångar av språkliga moment och kapitlens centrala ord översatta till några av de vanligaste invandrarspråken. I övningsbokens digitala del kan eleverna befästa och repetera ord, uttryck och fraser samt grammatik. Här finns också en inspelningsfunktion som gör det enkelt för eleven att spela in sig själv och reflektera över sitt tal.

Lyckas med svenska 1 och 2 består av textbok, övningsbok och skrivhäfte. I alla delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad träning. I det fylliga lärarpaketet ingår kommentarer, test, kopieringsunderlag m.m.

Art.nr 39584

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144118888  

9789144118888  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded