Page 1

Anne -Marie Körling Louise Winblad

Nödig


Läs mer om Anne-Marie Körling och Louise Winblad på rabensjogren.se

© Text: Anne-Marie Körling, 2021 © Bild: Louise Winblad, 2021 Utgiven av Rabén & Sjögren, Stockholm 2021 Formgivning: Rebecka Neumann Tryckt hos Livonia Print Ltd, Lettland 2021 ISBN 978-91-29-72986-3 Rabén & Sjögren ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823


Anne-Marie Körling•

Louise Winblad

Nödig


Nödig!

Hålla kisset.

Hålla bajset.


Springa toaletten. Bråttom. Skynda!


Pottan? Toaletten?


Pottan bra. Toaletten annan dag.


Kissa.

Bajsa.


Sitta länge. Kissa ut.


Nödig! Springa toaletten. Bråttom. Skynda!

En bok om att lära sig gå på pottan – för alla nödiga barn och deras vuxna! Av Anne-Marie Körling, tidigare läsambassadör, lärare och föreläsare, och Louise Winblad, alias Hej hej vardag.

Profile for Smakprov Media AB

9789129729863  

9789129729863  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded