9789127462625

Page 1

EN PEKBOK OM

EN PEKBOK OM

Känslor

KÄNSLOR

I En pekbok om Känslor får vi möta Kanin och Igelkotts känslor. Det finns många olika känslor! Hur känns de och hur ser de ut?

© 2022 Linda Palm och Natur & Kultur Illustratör: Lisa Sollenberg Formgivare: Anita Dolmark/Lisa Lanning Första tryckningen Tryckt i Polen 2022 ISBN 978-91-27-46262-5

27462625 känslor_cover.indd 1

Linda Palm Lisa Sollenberg

En slitstark bok för de allra yngsta barnen att titta i, prata om och fundera kring.

ISBN 978-91-27-46262-5 978-91-27-46041-6

Linda Palm

Lisa Sollenberg

9 789127 462 06 42 15 6

2022-06-15 14:00


Igelkott tänker på känslor. Det finns många olika.

Kompisar känner på olika sätt.

27462625 känslor_inlay.indd 2

2022-06-15 14:16


27462625 känslor_inlay.indd 3

2022-06-15 14:16


EN PEKBOK OM

EN PEKBOK OM

Känslor

KÄNSLOR

I En pekbok om Känslor får vi möta Kanin och Igelkotts känslor. Det finns många olika känslor! Hur känns de och hur ser de ut?

© 2022 Linda Palm och Natur & Kultur Illustratör: Lisa Sollenberg Formgivare: Anita Dolmark/Lisa Lanning Första tryckningen Tryckt i Polen 2022 ISBN 978-91-27-46262-5

27462625 känslor_cover.indd 1

Linda Palm Lisa Sollenberg

En slitstark bok för de allra yngsta barnen att titta i, prata om och fundera kring.

ISBN 978-91-27-46262-5 978-91-27-46041-6

Linda Palm

Lisa Sollenberg

9 789127 462 06 42 15 6

2022-06-15 14:00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.