9789127454538

Page 1

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan innehåller 50 kort med aktiviteter kring samspel och empati, tydligt kopplade till förskolans läroplan. Korten är sorterade efter områdena Uppvärmning, Samarbete, Känslor, Koncentration, Beröring och Avslappning. På ena sidan av kortet finns en tydlig bild som symboliserar aktiviteten. På andra sidan finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilka mål aktiviteten har och det är också tydligt beskrivet hur aktiviteten ska genomföras och vilket material som behövs.

i förskolan

i förskolan

Samspel och empati

Samspel och empati

Aktivitetskort

Aktivitetskort

Aktivitetskort

Samspel och empati i förskolan

Emma Widegren

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundservice: Tel 08-453 87 00 kundservice@nok.se nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00 order@forlagssystem.se fsbutiken.se Projektledare Maria Wedar Textredaktör Karolina Moe Grafisk form Cristina Jäderberg och Helena Lunding Hultqvist Illustrationer Cristina Jäderberg Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Presskopia och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. © 2019 Emma Widegren och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Slovenien 2019 ISBN 978-91-27-45453-8

ISBN 978-91-27-45453-8

9 789127 454538

9789127454538_box_bottom_1.indd 3-4

2018-11-21 11:14:10


NY GRUPP & UPPVร RMNING 1

Hej hej

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_hรถjd_197mm.indd 3

2018-11-09 09:26:50


Ny grupp & uppvärmning 1 MÅL XX Utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp. XX Utveckla social och kommunikativ kompetens.

DU BEHÖVER: fri golvyta.

GÖR SÅ HÄR Barnen ska gå runt i rummet och säga ”hej hej” till den de möter. Vid ett möte är det viktigt att stanna upp och titta varandra i ögonen. Övningen går även att genom­ föra utomhus, men yngre barn kan ha stöttning av att rummet

är fysiskt avgränsat så att de stannar i aktiviteten och får bättre överblick.

arbeta vidare Be barnen möta sin kompis med en vinkning eller handskakning, lägga till en high five, nosgnugg eller ställa sig kind mot kind. Hur hälsar människor och djur på varandra egentligen? Utforska olika rörelser för att mötas! Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan ISBN 9789127454538 ©Författaren och Natur & Kultur

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 4

Kopiering förbjuden.

2018-11-09 09:26:50


Vร NSKAP & SAMARBETE 1

Guldskatten

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_hรถjd_197mm.indd 23

2018-11-09 09:27:21


Ny grupp&&samarbete uppvärmning Vänskap 1 MÅL XX Utveckla förmågan att kommunicera. XX Utveckla förmågan att fungera i grupp.

DU BEHÖVER: fri golvyta, en ärtpåse per barn, eventuellt material till en hinderbana (rockringar, koner, hopprep osv).

GÖR SÅ HÄR Alla barn ska få bära med sig en viktig och värdefull guldskatt – ärtpåsen. Det enda sättet att bära den på, är att ha den på huvudet. Om den trillar ned måste man vänta på att en kompis kommer och plockar upp den åt en. Rör er fritt eller längs en bana.

arbeta vidare vidareutveckla Bygg en hinderbana och förflytta er längs den. För att göra det svårare kan man be kompisen som plockar upp en nedfallen ärtpåse att lägga den på huvudet istället för att bara ge den i handen.

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan ISBN 9789127454538 ©Författaren och Natur & Kultur

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 24

Kopiering förbjuden.

2018-11-09 09:27:21


KÄNSLOR 1 NY GRUPP & UPPVÄRMNING

Känslomålning

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 43

2018-11-09 09:27:48


Ny grupp1 & uppvärmning Känslor MÅL XX Utveckla förmågan att lyssna, reflektera, framföra egna uppfattningar och förstå andras perspektiv. XX Utveckla empati.

DU BEHÖVER: papper, penslar och vattenfärg/ flaskfärg eller pennor.

GÖR SÅ HÄR GÖR SÅ HÄR Prata om vad känslor är. Vad heter olika känslor? Hur kan de kännas? Finns de på särskilda platser i kroppen? Kan känslor ha olika former och färger? Låt barnen rita eller måla.

arbeta vidare Gör en känsloutställning med era skapelser.

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan ISBN 9789127454538 ©Författaren och Natur & Kultur

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 44

Kopiering förbjuden.

2018-11-09 09:27:48


KONCENTRATION 1 NY GRUPP & UPPVร RMNING

Spegeln

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_hรถjd_197mm.indd 55

2018-11-09 09:28:27


Ny grupp & uppvärmning Koncentration 1 MÅL XX Utveckla förmågan att fokusera. XX Utveckla förmågan att iaktta, reflektera och kommunicera.

DU BEHÖVER: fri golvyta.

GÖR SÅ HÄR GÖR SÅ HÄR Barnens uppgift är här att spegla varandra. Hur fungerar en spegel? Jo, när vi gör rörelser så gör spegeln exakt likadant. Barnen ska sitta eller stå två och två mitt emot varandra och turas om att vara spegel. Det ena barnet gör lugna rörelser och det

andra speglar dem med likadana rörelser. Efter en liten stund byter de roller.

arbeta vidare vidareutveckla Genomför övningen till olika typer av musik. Händer det något med våra speglar när de lyssnar på musik?

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan ISBN 9789127454538 ©Författaren och Natur & Kultur

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 56

Kopiering förbjuden.

2018-11-09 09:28:28


& MASSAGE 1 NYBERÖRING GRUPP & UPPVÄRMNING

Ritsaga på ryggen

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 75

2018-11-09 09:28:52


Ny grupp&&massage uppvärmning Beröring 1 MÅL XX Utveckla känslan av trygghet och respekt. XX Utveckla förmågan att röra vid andra på ett respektfullt sätt.

DU BEHÖVER: fri golvyta.

GÖR SÅ HÄR GÖR SÅ HÄR Här ska du berätta en saga som barnen ska ”rita” på kompisens rygg. Para ihop barnen två och två och låt ett barn sätta sig bakom det andra. Det bakre barnet ska fråga: ”Får jag lov att göra en ritsaga på dig?” När det främre barnet har sagt ja, kan leken börja.

Du berättar sagan (till exempel om en blomma, en sol eller ett moln) och barnen ritar och byter sedan plats eller också låter du barnen rita fritt. Barnet som får ritsagan berättad på ryggen kan då få gissa vad det är.

arbeta vidare vidareutveckla Låt barnen rita fritt och gissa vad kompisen ritar.

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan ISBN 9789127454538 ©Författaren och Natur & Kultur

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 76

Kopiering förbjuden.

2018-11-09 09:28:52


1 NY GRUPP AVSLAPPNING & UPPVร RMNING

Ballongen

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_hรถjd_197mm.indd 93

2018-11-09 09:29:19


Ny grupp & uppvärmning Avslappning 1 MÅL XX Uppleva avslappning, få energi och återhämtning. XX Uppleva balans mellan vila och aktivitet.

DU BEHÖVER: fri golvyta, eventuellt lugn musik.

GÖR SÅ HÄR Barnen ska ligga på golvet eller sitta med ryggen mot en vägg. Be dem blunda, lägga händerna på magen och föreställa sig att magen är en ballong. Nu ska de långsamt blåsa upp ballongen: ”Känn hur den sakta fylls med luft när du andas in och hur den töms när du andas ut. Fortsätt att andas in och ut med lugna, djupa andetag.” arbeta vidare Du kan spela lugn musik i bakgrunden, men tänk på att vissa barn har svårt att koncentrera sig på andningen när de även hör musik.

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan ISBN 9789127454538 ©Författaren och Natur & Kultur

978-91-27-45453-8-cards_DA_002_höjd_197mm.indd 94

Kopiering förbjuden.

2018-11-09 09:29:19


Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan innehåller 50 kort med aktiviteter kring samspel och empati, tydligt kopplade till förskolans läroplan. Korten är sorterade efter områdena Uppvärmning, Samarbete, Känslor, Koncentration, Beröring och Avslappning. På ena sidan av kortet finns en tydlig bild som symboliserar aktiviteten. På andra sidan finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilka mål aktiviteten har och det är också tydligt beskrivet hur aktiviteten ska genomföras och vilket material som behövs.

i förskolan

i förskolan

Samspel och empati

Samspel och empati

Aktivitetskort

Aktivitetskort

Aktivitetskort

Samspel och empati i förskolan

Emma Widegren

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Kundservice: Tel 08-453 87 00 kundservice@nok.se nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00 order@forlagssystem.se fsbutiken.se Projektledare Maria Wedar Textredaktör Karolina Moe Grafisk form Cristina Jäderberg och Helena Lunding Hultqvist Illustrationer Cristina Jäderberg Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt avtal med Bonus Presskopia och den mycket begränsade rätten till kopiering för privat bruk. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. © 2019 Emma Widegren och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Slovenien 2019 ISBN 978-91-27-45453-8

ISBN 978-91-27-45453-8

9 789127 454538

9789127454538_box_bottom_1.indd 3-4

2018-11-21 11:14:10