__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÅK 1–3 LÄRARENS GUIDE TILL

MUSIK teori · praktik bedömning

karin dietrichson

27-45429.3_MusikF-3_OMSLAG.indd 3

2019-04-08 13:14


Innehåll Förord. . ............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Välja tonarter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Om musik

Ändra tempot i en sång. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

. . ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Framträdanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Innehåll och upplägg .. .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Musik – om ämnet..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Musik – vad säger Lgr 11?....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Musik – förmågor att utveckla............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Musik – kunskapskrav åk 6................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Musik – centralt innehåll för åk 1–3... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bedömning.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Planering........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Att planera ett läsår................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grovplanering över läsåret . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Reflektion och utvärdering ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Reflektera i slutet av läsåret................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tips för din vardag som musiklärare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Musiksalen . . ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Utrustning i musiksalen.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Få musikundervisningen att fungera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Att sitta i ring............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Anpassningar............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Musikordlista .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kopieringsunderlag 1–5 ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Gemensamt spel på rytminstrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Spela rytminstrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tips vid spel med rytminstrument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Gemensam improvisation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Gemensam notläsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Gemensamt spel på gitarr och bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Gruppstorlek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kopieringsunderlag 6–7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Sjunga och spela

Ämnesintegrering och Temaområden

........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Sjunga och spela......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Förmågor att utveckla............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kunskapskrav för E-nivå åk 6. . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Centralt innehåll för åk 1–3................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Översikt för kapitlet Sjunga och spela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Gemensam sång.. ........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sjunga tillsammans.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Välja sånger................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Förslag på sånger för åk 1–3................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Starta sången............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 3

Lyssna

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Lyssna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Förmågor att utveckla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Kunskapskrav för E-nivå åk 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Centralt innehåll för åk 1–3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Översikt för kapitlet Lyssna och reflektera. . . . . . . . . . . 63 Aktiv lyssning .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tips vid aktiv lyssning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Instrument .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Kopieringsunderlag 8–12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Ämnesintegrering och temaområden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Arbeta ämnesövergripande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 FN-dagen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Lucia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Vårsångsamling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Sommaravslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kopieringsunderlag 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Referenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

2019-04-10 12:47


Innehåll och upplägg Handledningen inleds med en teoretisk del. Här beskrivs musikämnet utifrån läroplanens perspektiv, men ger även en tydlig översikt kring det praktiska arbetet som bedrivs i musiksalen. Du får tips på planering av ett läsår, vad som behövs i en musiksal och hur musikundervisningen kan organiseras. Sedan följer en praktisk del där de praktiska delarna i musikundervisningens centrala moment beskrivs genom lektionsupplägg och temaområden. På omslagets insida finns en aktiveringskod till lärarwebben. Där finns kopieringsunderlagen i digital version. Det innebär att du till exempel kan arbeta med dem på digital storbild för gemensamma genomgångar.

6 om musik

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 6

2019-04-10 12:47


Musik – centralt innehåll för åk 1–3 Musicerande och musikskapande • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. • Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangentoch slagverksinstrument. • Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

10 om musik

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 10

2019-04-10 12:47


Bedömning Det finns inga kunskapskrav i årskurs 3 i musik, utan de kommer först i årskurs 6. Alltså bör man med eleverna i årskurs 4 gå igenom kraven för E-nivån först och främst. Därefter även C- och A-nivå. Det som är viktigt för dig som undervisar i musik i årskurs 1–3 är att försäkra dig om att samtliga elever kontinuerligt deltar aktivt i gemensam sång och gemensamt spel. Det betyder inte att de ska uppfylla kunskapskrav för att bli godkända, men du behöver lämna ett skriftligt omdöme en gång per läsår. Skolverkets omdömesblankett för årskurs 1–3 delar in bedömningen i tre nivåer:

• Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå • Når en godtagbar kunskapsnivå

• Når mer än en godtagbar kunskapsnivå Inför bedömningen kan följande moment vara till hjälp att fundera kring:

Deltar eleven aktivt i gemensam sång?     Deltar eleven aktivt i gemensamt spel på rytminstrument?  Kan eleven klappa enklare imitationer av rytmer?  Deltar eleven aktivt i gemensamt spel på gitarr och bas?  Kan eleven vad strängarna på en gitarr och bas heter?  Kan eleven analysera musik vid gemensam lyssning?  Kan eleven beskriva musik med enkla musikaliska termer 

(t.ex. att tempot går snabbare, att tonerna är ljusare/mörkare)?

Känner eleven till olika typer av instrument och vet hur de låter? 

Om du vill dokumentera elevernas utveckling skriftligt, så finns ett bedömningsstöd till hjälp, se kopieringsunderlag 3.

11

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 11

2019-04-10 12:47


SJUNGA OCH SPELA I den här delen fokuseras på gemensam sång och gemensamt spel, alltså de delar i det centrala innehållet som kopplas till musicerande och musikskapande. Först presenteras gemensam sång och sedan följer gemensamt spel på rytminstrument och gitarr och bas. Improvisation och notläsning tas också upp.

Förmågor att utveckla Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Kunskapskrav för E-nivå åk 6 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming. • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

36

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 36

2019-04-10 12:47


Centralt innehåll åk 1–3 Musicerande och musikskapande • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. • Musiksymboler, bilder och tecken.

Översikt för kapitlet Sjunga och spela Gemensam sång Gemensamt spel på rytminstrument Gemensam improvisation Gemensam notläsning Gemensamt spel på gitarr och bas

37 27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 37

2019-04-10 12:47


Gemensam sång Syftet med momentet är att alla elever ska delta aktivt i:

• gemensam sång

• imitation/härmning • enkel stämsång

• enkla kanon-övningar.

Sjunga tillsammans Tips! Testa att ha storsjung med flera klasser i matsalen eller annan lämplig lokal en gång per månad. Organisera tillsammans och skapa en rutin.

Det mest basala i lärarens uppdrag i musikundervisningen under skolans första år är att få alla elever att delta aktivt i gemensam sång. Att sjunga stärker självkänslan och att sjunga allsång är ett sätt att skapa vi-känsla i klassen och på skolan. Dessutom visar forskning på en rad hälsofrämjande effekter av gemensam sång. Den sänker kortisolhalten i blodet och puls och blodtryck går ner, endorfiner och oxyticin frigörs och immunförsvaret stärks. Att sjunga tillsammans i skolan är en tradition som går tillbaka till folkskolan i ett 1800-talets Sverige där skoldagens morgonsamling alltid innehöll psalmsång. Det ingick i folkskollärarens utbildning att lära sig att ackompanjera på orgel. Den lilla skolorgeln var en obligatorisk möbel i folkskolans klassrum.

Välja sånger I läroplanen står att eleverna ska få inblick i både historien och nutiden. I Sverige finns en enorm vis-skatt med texter på svenska. Dock är engelska så vanligt idag att du kan låta barnen sjunga på engelska redan från förskoleklass. Var noga med att de får härma dig och lära sig ”på örat” för ett korrekt uttal, inte skriftligt med engelsk stavning som kan göra det krångligt. Klassen och du hittar era låtar eller de låtar, som ni gör till era låtar. Hänvisa gärna till den/dem som skrivit låten och prata lite runt det. Kanske är det en ny version av en gammal låt? Läs mer i avsnittet om aktiv lyssning. Runt avslutningar och högtider finns särskilda sånger som ingår som självklarheter. Ta för vana att spara en lista med låtar ni sjungit och fyll på listan regelbundet. Då är det enkelt att veta vilka låtar klassen kan och gillar att sjunga, till exempel vid avslutningar. Så fort klassen har lärt sig en låt, så skriver du dit den. Kanske har klassen en speciell favorit som de kan framföra, något som blir en uppmuntran. ”Yes, vad bra vi är!” Listan blir lång när terminen lider mot sitt slut. Då och då kan ni gemensamt minnas vilka sånger ni sjungit och gå igenom listan och skriva dit nya titlar. Stämningen är garanterat på topp när ni återupplever den glada stämningen!

38 sjunga och spela

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 38

2019-04-10 12:47


LYSSNA Läroplanen säger att genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. Det här avsnittet tar upp momenten aktiv lyssning och instrument. Här får eleverna lyssna och reflektera tillsammans till olika genrer, musikstilar, arrangemang, sånger/låtar och instrument.

Förmågor att utveckla Kommunicera egna musikaliska tankar och idéer och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kunskapskrav för E-nivå åk 6 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

• Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

62

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 62

2019-04-10 12:48


Centralt innehåll för åk 1–3 Musikens sammanhang och funktioner • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. • Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Översikt för kapitlet Lyssna Aktiv lyssning Instrument

63 27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 63

2019-04-10 12:48


Aktiv lyssning Syftet med momentet är att eleverna ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik När ni arbetar med aktiv lyssning är det viktigt att hjälpa eleverna att träna sina öron till att upptäcka ny musik, samt att lära sig att analysera den. De ska inte svara på om de tycker att musiken är bra eller dålig, men du som lärare måste ha en respekt för det som eleverna tycker om att lyssna till. Utgå dock från att de kan lära sig att tycka om vad som helst. Det beror helt och håller på hur musiken introduceras och upplevs. Det här momentet lämpar sig bäst för årskurs 3.

64 lyssna

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 64

2019-04-10 12:48


8

Analysera formen på en låt Namn:

Klass:

Kan du hitta de olika delarna i låten? Lyssna efter:

Intro • Outro • Vers • Mellanspel • Refräng Acappella-del • Break • Solo – vilket instrument?

Låtens namn:

Jag hör:

72 lyssna |

Kopieringsunderlag

© 2019 Karin Dietrichson och Natur & Kultur Lärarens guide till musik, Lärarhandledning ISBN 978-91-27-45429-3

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 72

2019-04-10 12:48


ÄMNESINTREGRERING OCH TEMAOMRÅDEN Under ett läsår kommer det flera olika tillfällen som passar bra att ha som temaområden inom musiken. I det här avsnittet får du förslag på hur du​kan genomföra särskilda musikarrangemang vid FN-dagen, lucia, vårsångsamling​och sommaravslutningen. Du får även tips på hur du kan arbeta ämnesövergripande.

86

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 86

2019-04-10 12:48


Arbeta ämnesövergripande Att integrera musiken med andra ämnen har många fördelar och skapar möjligheter till större inlärning. Här är några förslag på hur andra ämnen kan integreras med musiken:

Bild Centralt innehåll åk 1–3:

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Ämnesövergripande: Teckna serier utifrån sångtexter eller musiksagor,  måla till musik för att öva på att uttrycka och beskriva sina känslor, skapa gemensamma bilder/konstverk i samband med lyssning, rita och färglägga instrument, rita noter, rita egna påhittade noter/nyansbeteckningar.

Idrott Centralt innehåll åk 1–3:

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Lekar, danser och rörelser till musik. • Enkla lekar och danser och deras regler.

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Ämnesövergripande: Danser, rytmiska övningar, rörelsesånger och lekar,  konditionsträningspass, uppvärmningar, koreografier.

Matematik Centralt innehåll åk 1–3:

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Ämnesövergripande: Se likheterna mellan division och multiplikation  och notvärden, till exempel att det går 8 stycken åttondelsnoter på 4 stycken fjärdedelsnoter.

ämnesintegrering och temaområden 87

27-45429.3_Musik_1-3_INLAGA.indd 87

2019-04-10 12:48


LÄRARENS GUIDE TILL PREST ÄR LÄRARHANDLEDNINGAR I DE PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNENA I ÅK 1–6. I Lärarens guide till musik åk 1–3 får du som lärare stöd i hur du kan arbeta med det teoretiska innehållet inom ämnet och koppla detta till de praktiska momenten i din undervisning. Du får lektionsupplägg med både teoretiska och praktiska övningar, samt kopieringsunderlag med övningar och uppgifter till eleverna. I boken finns även bedömningsstöd och planeringsmallar. Till boken medföljer en lärarwebb där bilder och kopieringsunderlag finns tillgängliga för visning på exempelvis interaktiv skrivtavla. Koden till lärarwebben hittar du på insidan av omslaget.

Karin Dietrichson arbetar på en grundskola i Stockholm. Hon undervisar i musik och svenska.

ISBN 978-91-27-45429-3

9 789127 454293

27-45429.3_MusikF-3_OMSLAG.indd 1

2019-04-08 13:14

Profile for Smakprov Media AB

9789127454293  

9789127454293  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded