Page 1

Lästid

Fredagsfika Pernilla Gren Edvardsson  Ylva Gripner

Hamid jobbar på ett tvätteri. Jan, Åsa, Amir, Lena och Maria är hans arbetskamrater. De fikar tillsammans varje fredag. I dag bjuder Hamid. Han har med sig kakor. Maria äter många kakor. Gillar Maria Hamids kakor ?

Lästid är en serie lättlästa noveller anpassade för nybörjarläsare på sfi kurs A och B, men kan även användas inom andra verksamheter. I novellerna får vi följa Salva och Hamid i olika vardagliga situationer knutna till sfi  –  kursplanens domäner familj, jobb, fritid och skola. Varje novell finns på två nivåer. Till varje sida i novellen hör en detaljrik illustration som speglar och kompletterar textens innehåll. I lärarhandledningen finns tillhörande texttyper som kompletterar novellerna, såsom kvitto, sms  –  biljett, tidtabell m.m. Lästid består av: En dag i juni, nivå 1 och 2 Fredagsfika, nivå 1 och 2 Salvas morgon, nivå 1 och 2 En röd dag, nivå 1 och 2 Lärarhandledning Webb

Lästid

Fredagsfika

Läs mer om serien på nok.se  / lastid

Pernilla Gren Edvardsson och Ylva Gripner ISBN 978-91-27-45355-5

Nivå 9 789127 453555

Fredagsfika level 2_cover.indd 2-3

2

2019-01-10 15:48


Det är fredag förmiddag. Klockan på väggen visar tio. Hamid jobbar till klockan tre i dag. Han jobbar med Maria, Åsa och några andra. De är arbetskamrater. Snart är deras arbetsvecka slut.

2 Fredagsfika_Nivå 2.indd 2

2019-01-10 15:37


3 Fredagsfika_NivaĚŠ 2.indd 3

2019-01-10 15:37


Hamid viker ren tvätt. Han viker byxor. Det är byxor från sjukhuset. Han viker och sorterar byxorna. Maria och Lena gör samma sak som Hamid. De arbetar på ett tvätteri.

4 Fredagsfika_Nivå 2.indd 4

2019-01-10 15:37


5 Fredagsfika_NivaĚŠ 2.indd 5

2019-01-10 15:37


Lästid

Fredagsfika Pernilla Gren Edvardsson  Ylva Gripner

Hamid jobbar på ett tvätteri. Jan, Åsa, Amir, Lena och Maria är hans arbetskamrater. De fikar tillsammans varje fredag. I dag bjuder Hamid. Han har med sig kakor. Maria äter många kakor. Gillar Maria Hamids kakor ?

Lästid är en serie lättlästa noveller anpassade för nybörjarläsare på sfi kurs A och B, men kan även användas inom andra verksamheter. I novellerna får vi följa Salva och Hamid i olika vardagliga situationer knutna till sfi  –  kursplanens domäner familj, jobb, fritid och skola. Varje novell finns på två nivåer. Till varje sida i novellen hör en detaljrik illustration som speglar och kompletterar textens innehåll. I lärarhandledningen finns tillhörande texttyper som kompletterar novellerna, såsom kvitto, sms  –  biljett, tidtabell m.m. Lästid består av: En dag i juni, nivå 1 och 2 Fredagsfika, nivå 1 och 2 Salvas morgon, nivå 1 och 2 En röd dag, nivå 1 och 2 Lärarhandledning Webb

Lästid

Fredagsfika

Läs mer om serien på nok.se  / lastid

Pernilla Gren Edvardsson och Ylva Gripner ISBN 978-91-27-45355-5

Nivå 9 789127 453555

Fredagsfika level 2_cover.indd 2-3

2

2019-01-10 15:48

Profile for Smakprov Media AB

9789127453555  

9789127453555  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded