9789127453234

Page 1

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

Räknemetoder matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Imatte4-6_raknemetoder_elevhafte_inlaga.indd 1

2020-03-09 14:37


1 Huvudräkning utan övergångar vid addition och subtraktion 1

1. Skriv talet som stenarna visar.   2. Rita stenar för det tal som ska adderas.   3. Skriv summan.

+ 201 =

2

,

+ 250 =

+ 2,1 =

1. Skriv talet som stenarna visar.  2. Kryssa över de stenar som ska subtraheras.  3. Skriv differensen.

,

− 302 =

− 1 200 =

− 1,2 =

a) 49 + 40 =

4 500 + 1 200 =

0,42 + 0,4 =

524 + 210 =

800 + 3 100 =

5,3 + 10,3 =

b) 85 − 72 =

3 400 − 200 =

0,65 − 0,5 =

795 − 120 =

5 200 − 3 100 =

18,9 − 10,1 =

4 Använd sambandet mellan addition och subtraktion för att lösa uppgifterna. a)  9 + 5 = 14 14 − 9 = 2

Imatte4-6_raknemetoder_elevhafte_inlaga.indd 2

5+9= 14 − 5 =

b)  37 + 25 = 62

62 − 37 =

25 + 37 = 62 − 25 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3 Lös med huvudräkning. Börja med den största talsorten.

2020-03-09 14:37


Huvudräkning utan övergångar Addition När summan av varje talsort är högst 9 kan man enkelt se svaret. Börja med den största talsorten. Exempel: 34 + 31 = 65 2 300 + 200 = 2 500 13,4 + 1,5 = 14,9 Subtraktion När alla talsorter räcker till kan man enkelt se svaret. Börja med den största talsorten. Exempel: 34 − 13 = 21 5 400 − 300 = 5 100 13,4 − 2,1 = 11,3

5 Lös med huvudräkning. Börja med den största talsorten. a)

b)

52 + 16 =

800 + 3 100 =

0,65 + 0,3 =

253 + 21 =

5 200 + 1 300 =

1,24 + 0,03 =

138 + 20 =

8 400 + 500 =

5,2 + 1,05 =

48 − 32 =

3 400 − 200 =

0,85 − 0,5 =

650 − 250 =

5 200 − 3 100 =

1,44 − 0,14 =

432 − 120 =

4 500 − 500 =

6,25 − 1,2 =

= 84

47 −

= 42

38 + 25 = 63

+ 38 = 59

47 −

= 37

63 − 38 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

c) 54 +

KOMMENTARER:

LÄRANDEMÅL: ⋆ Kunna lösa additioner och subtraktioner utan övergångar med huvudräkning.

Imatte4-6_raknemetoder_elevhafte_inlaga.indd 3

3

2020-03-09 14:37


2 Huvudräkningsstrategier vid addition 1 Ringa in alla additioner där ingen talsort har högre summa än 9. 43 + 25

34 + 29

425 + 213

378 + 264

16,4 + 8,7

4,25 + 1,5

23,4 + 0,8

1,4 + 3,2

Rita hoppen på tom tallinje. 2

1. Hoppa till nästa tiotal.

2. Hoppa resten.

3. Skriv svar.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3

19 + 5 =

37 + 5 =

48 + 7 =

179 + 8 =

1. Hoppa till nästa ental.

2. Hoppa resten.

3. Skriv svar.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0,9 + 0,5 =

13,6 + 0,6 =

1,7 + 0,8 =

4,8 + 0,5 =

a)

30 + 50 =

90 + 40 =

150 + 10 + 30 =

240 + 30 + 20 =

b)

300 + 600 =

700 + 400 =

1 400 + 300 + 200 =

1 100 + 500 + 200 =

13 000 + 2 000 =

18 000 + 4 000 =

c) 4

Imatte4-6_raknemetoder_elevhafte_inlaga.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

4 Tänk i lämplig talsort. Stryk under den talsorten i varje uppgift.

2020-03-09 14:37


Huvudräkningsstrategier vid addition Lägg till ental Exempel:

48

2 4

Lägg till tiondelar

3 , 8 + 0, 5 = 4 , 3

Exempel:

+4

+2

4 8 + 6 = 54

0,2 0,3

50

+ 0,2 3,8

4,0

54 + 0,3 4,3

1. Fyll på ental till nästa tiotal. 2. Lägg till resten av entalen. 1. Fyll på tiondelar till nästa ental. 2. Lägg till resten av tiondelarna.

Tänk i lämplig talsort – stryk under talsorten + 0,3 + 0,2 Exempel: 80 + 40 = 120 8 tiotal + 4 tiotal = 12 tiotal 3,8 4,0 4,3 900 + 500 = 1 400 9 hundratal + 5 hundratal = 14 hundratal 17 000 + 6 000 = 23 000 17 tusental + 6 tusental = 23 tusental

5 Lös med huvudräkning. Rita hoppen på tom tallinje. a) 18 + 6 =

37 + 6 =

49 + 3 =

68 + 8 =

b) 5,7 + 0,5 =

13,9 + 0,4 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

6 Tänk i lämplig talsort. Stryk under den talsorten i varje uppgift. 20 + 70 =

70 + 50 =

600 + 200 =

900 + 400 =

25 000 + 3 000 =

8 000 + 5 000 =

7 Skriv egna liknande uppgifter. a)

+

=

b)

+

=

KOMMENTARER:

LÄRANDEMÅL: ⋆ Kunna lösa vissa typer av additionsuppgifter med huvudräkning.

Imatte4-6_raknemetoder_elevhafte_inlaga.indd 5

5

2020-03-09 14:37


Räknemetoder Det här häftet är tänkt för de elever som behöver bli säkrare på huvudräkning, uppställningar, överslagsräkning och att hantera miniräknare vid de fyra räknesätten med hela tal och tal i decimalform. Eleverna ska också kunna välja den räknemetod som passar dem själva bäst. Lärandemål: ⋆ Kunna välja effektiva räknemetoder vid de fyra räknesätten med hela tal och tal i decimalform. ⋆ Kunna använda sig av räknemetoderna huvudräkning, uppställning, överslagsräkning och miniräknare. ⋆ Kunna välja en räknemetod som passar en själv utifrån talen i en uppgift.

Följande häften siktar mot kunskapskraven i åk 6 och tar upp de vanligaste områdena som brukar vara förknippade med svårigheter för elevers lärande i matematik: I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

Tal i bråkform

Tal i decimalform

Tal i procentform

Algebra

Textuppgifter

Räknemetoder

Tabellkunskaper

Namn

NATUR & KULTUR Box 27 323, 102 54 Stockholm Kundservice: Tel 08-453 87 00, kundservice@nok.se nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30 195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se fsbutiken.se Projektledare Veronica Thurén Textredaktör Eva Berg Grafisk form Kari Wahlström Illustrationer Åsa Gustafsson Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Ingrid Olsson & Görel Sterner

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

matte

Namn

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

matte

Namn

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

matte

Namn

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjudet. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

© 2020 Ingrid Olsson, Görel Sterner och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Estland 2020 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-45323-4

ISBN 978-91-27-45323-4

9 789127 453234

Imatte4-6_raknemetoder_elevhafte_inlaga.indd 40

2020-03-09 14:38