Page 5

Innehåll 1

ETT NYTT LIV     A Ali    6 B Fatima    8 C Anna   10

9

LIV OCH DÖD     A Dop 54 B Leva tillsammans 56 C När en människa dör 58

2

LIVSKVALITET A Livet 12 B Pengar   14 C Sonjas paradis   16

10 VÅRD A På servicehuset 60 B På mödravårdscentralen 62 C På akutmottagningen 64

3

ANNORLUNDA A Handikapp 18 B Sneda ögon   20 C Partnerskap   22

11 MILJÖ A En cigarett till 66 B Bra miljöval   68 C Vatten   70

4

BARN A Leker och leker 24 B Läser och lär   26 C Vart ska du i kväll?   28

12 SAMHÄLLE A Sverige 72 B Riksdag och regering 74 C Roberto – en svensk   76

5

LÄRA SIG A På dagis 30 B I fjärde klass   32 C På kvällskurs   34

13

6

ARBETE A 6–18 36 B Praktik   38 C Söka arbete   40

14 KATASTROFER A Kina 1996 84 B ’’Estonia’’ 1994   86 C Tjernobyl 1986   88

7

FRITID A Ismet fiskar 42 B Nål och tråd   44 C Dataspråk   46

15

8

TRO A Rikard – kristen 48 B Mustafa – muslim   50 C En annan tro   52

BROTT OCH STRAFF A En dyr tröja 78 B Kvinna i fängelse   80 C Gripandet   82

KÄNDA PERSONER A Alfred Nobel 90 B Drottning Silvia   92 C Nelson Mandela   94

9789174344363  
9789174344363