Page 1

MIN MENING

Min mening är ett läromedel i svenska för ­vuxna invandrare. Det är i första hand avsett för mindre studievana elever och är lämpligt att börja använda under senare delen av första terminens studier i sfi.   Min mening stimulerar eleven till att tala och uttrycka tankar och känslor på s­ venska. Texterna är skrivna på lätt svenska men med ett vuxet perspektiv som väcker intresse och en lust att aktivt använda s­ pråket.   Textboken innehåller 15 avsnitt och varje avsnitt har texter på tre nivåer (A, B och C). Den ger därmed goda möjligheter till en ­individ­anpassad undervisning.   Ett rikt bildmaterial gör arbetet med boken stimulerande.   Lärarhandledningen med kopieringsunderlag innehåller förslag till diskussions­ frågor och olika typer av elevaktiva och problem­baserade övningar.

Min mening Eva Bernhardtson   .  Louise Tarras

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK   .  Textbok


Eva Bernhardtson · Louise Tarras

Min mening      Svenska som andraspråk · Textbok


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 223 51 Lund Telefon: 046-14 87 20 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

FOTON: Kenneth Ruona, med undantag av följande: Torbjörn Andersson/Pressens Bild  46 APN/Pressens Bild  88 Chine Nouvelle/Pressens Bild  84 Jonas Ekströmer/Pressens Bild  74, 90 Emigrantinstitutet, Växjö  10 Leif Engberg/Pressens Bild  60 Güner Erhan/Pica Pressfoto AB  92 Ann Eriksson/Mira  44 Berno Hjälmrud/Bildhuset  66 Håkan Lindgren/Pressens Bild  72, 94 Tommy Olofsson/Mira  68 Tomas Oneborg/Pica Pressfoto AB  34 Tobias Röstlund/Pressens Bild  86 Peter Seitzberg  18 Lars Säfström/Mira  omslag Louise Tarras  26 GRAFISK FORM: John Wasden GRANSKNING: Paul Leonard Andra upplagan ©1997 Eva Bernhardtson, Louise Tarras och Folkuniversitetets förlag Tryckt hos KOPA, Litauen 2013 ISBN 978-91-7434-436-3 Kopieringsförbud: Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildnings­ anordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.


Innehåll 1

ETT NYTT LIV     A Ali    6 B Fatima    8 C Anna   10

9

LIV OCH DÖD     A Dop 54 B Leva tillsammans 56 C När en människa dör 58

2

LIVSKVALITET A Livet 12 B Pengar   14 C Sonjas paradis   16

10 VÅRD A På servicehuset 60 B På mödravårdscentralen 62 C På akutmottagningen 64

3

ANNORLUNDA A Handikapp 18 B Sneda ögon   20 C Partnerskap   22

11 MILJÖ A En cigarett till 66 B Bra miljöval   68 C Vatten   70

4

BARN A Leker och leker 24 B Läser och lär   26 C Vart ska du i kväll?   28

12 SAMHÄLLE A Sverige 72 B Riksdag och regering 74 C Roberto – en svensk   76

5

LÄRA SIG A På dagis 30 B I fjärde klass   32 C På kvällskurs   34

13

6

ARBETE A 6–18 36 B Praktik   38 C Söka arbete   40

14 KATASTROFER A Kina 1996 84 B ’’Estonia’’ 1994   86 C Tjernobyl 1986   88

7

FRITID A Ismet fiskar 42 B Nål och tråd   44 C Dataspråk   46

15

8

TRO A Rikard – kristen 48 B Mustafa – muslim   50 C En annan tro   52

BROTT OCH STRAFF A En dyr tröja 78 B Kvinna i fängelse   80 C Gripandet   82

KÄNDA PERSONER A Alfred Nobel 90 B Drottning Silvia   92 C Nelson Mandela   94


Förord Min mening är ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Det är i första hand avsett för elever med liten studievana från sina hemländer. Min mening består av textbok och lärarhandledning.   Min mening är lämplig att börja använda under senare delen av första ­terminens studier i svenska. Den är ­flexibel och kan användas under flera terminer.   Min mening stimulerar eleven till att tala och uttrycka tankar, känslor och åsikter på svenska. Texterna är skrivna på ett enkelt språk, men med ett vuxet perspektiv som känns angeläget och intressant för läsaren. De tar ofta upp situationer som eleverna kan känna igen sig i och ger dem därigenom verk­tygen – ord och fraser – för att uttrycka egna reflektioner och upplevelser.    Flera avsnitt behandlar aktuella sam­ hällsfrågor och är lämpliga som utgångs­ punkt för diskussioner kring attityder, värderingar och händelser.   Min mening omfattar 15 avsnitt som spänner över skilda områden, t.ex. livskvalitet, liv och död, tro, miljö, brott och straff, utbildning. Varje avsnitt inne­ håller texter på tre nivåer (A, B och C). Boken ger därmed goda möjligheter till en individanpassad undervisning.   Min mening har ingen direkt progres­ sion och är inte tänkt att läsas från pärm till pärm. Läraren och eleven kan själva välja texter efter behov och önskemål.

Bildmaterialet fyller en viktig funktion i Min mening. Till varje text hör en bild som väcker associationer, ­känslor och frågor och som leder till ett behov att ut­trycka sig. Bilderna kan användas som ingång till texterna och som ”ordsam­ lare”, men också självständigt för att utvidga och utveckla texten.    Lärarhandledningen innehåller förslag till diskussionsfrågor och olika typer av elevaktiva och problembase­ rade övningar. Till varje text finns även ­kopieringsunderlag. Avsikten med lärar­ handledningen är att vara ett ”smörgås­ bord” från vilket läraren själv väljer det som passar den egna klassen. Tonvikten ligger på övningar i muntlig produktion, men det finns även upp­gifter för skriv­ träning. Lärarhand­led­ningen har inga grammatikövningar. Syftet med Min mening är framför allt att att sätta igång språket, att få eleven att våga börja tala och så småningom ”säga sin mening”.    Vi vill tacka elever, granskare och kollegor som givit oss värdefulla syn­ punkter under arbetet med boken. Särskilt vill vi tacka Pija Lindenbaum och Eva Örtqvist som lämnat underlag till texterna ”Läser och lär” respektive ”På akutmottagningen”.    Vi hoppas att Min mening ska bli till nytta och nöje för både elever och lärare!     Eva Bernhardtson     Louise Tarras


1A. ET T NY T T LIV


Ali Ali är i Sverige. Han tittar och tänker. Ali hör ett nytt språk. Han hör svenska. Han förstår inte. Ali är orolig. Han är ensam. Alis fru och barn kommer senare. De kommer kanske till Sverige nästa år. 6

7


1B. ET T NY T T LIV


Fatima Fatima kom till Sverige i januari. Det var kallt ute – minst 10 minusgrader. Luften var iskall. Det var svårt att andas. Allt var annorlunda. Fatima kände sig ensam. Hon hade ingen att prata med. Fatima satt i ett stort rum på flygplatsen. Hon väntade på en buss för att åka till en flyktingförläggning. Hon måste sitta där länge – hela dagen kanske. Människor från många andra länder väntade också. Några var ensamma – precis som Fatima. Fatima tittade ut genom fönstret. Hon såg några hus långt borta. Där bor svenskar, tänkte Fatima. De är hemma tillsammans, men jag är långt borta från mitt hem. Jag har ingenting här – bara mitt bagage. 8

9


1C. ET T NY T T LIV


Anna Det var år 1878. En stor båt gled sakta in i New Yorks hamn. Båten kom från Sverige och var full med passagerare. På kajen stod mycket folk och väntade på släktingar och vänner.   Anna var med på båten. Hon reste ensam med två små barn. Hennes man, Erik, var redan i Amerika. Han hade åkt dit två år tidigare för att söka arbete och ordna bostad.    Anna hoppades att Erik stod och väntade på kajen. Hon var rädd att han inte hade fått hennes brev med båtens namn och ankomstdag. Hon var också orolig för allt nytt som väntade.    Anna höll hårt i barnen. Var fanns Erik? Hon kunde inte säga ett enda ord på engelska och hon blev mer och mer osäker. Hon kunde inte klara sig i det nya landet utan honom.    Anna tänkte på Sverige. Där fanns familjen och vännerna, men det gick inte att leva i hemlandet längre. Maten räckte inte till alla, fastän både kvinnor och män arbetade hårt. Många saknade mat, kläder och pengar. Människorna blev fattigare och fattigare.    Anna tänkte också på sina gamla föräldrar. De grät när Anna sa adjö. Hon hoppades att Erik tjänade så bra att han kunde skicka hem biljettpengar till dem. Det kändes tungt att inte bo i samma land som sina föräldrar. Hon visste inte om hon skulle återse dem.    Barnen gnällde och avbröt Annas tankar. Kajen var inte längre full av folk. Plötsligt såg hon någon som vinkade. Hon tittade en gång till. Det var Erik. Äntligen! Anna grät av lycka. Tårarna rann på hennes kinder. Nu väntade ett nytt liv i ett nytt land – tillsammans.

10

11


MIN MENING

Min mening är ett läromedel i svenska för ­vuxna invandrare. Det är i första hand avsett för mindre studievana elever och är lämpligt att börja använda under senare delen av första terminens studier i sfi.   Min mening stimulerar eleven till att tala och uttrycka tankar och känslor på s­ venska. Texterna är skrivna på lätt svenska men med ett vuxet perspektiv som väcker intresse och en lust att aktivt använda s­ pråket.   Textboken innehåller 15 avsnitt och varje avsnitt har texter på tre nivåer (A, B och C). Den ger därmed goda möjligheter till en ­individ­anpassad undervisning.   Ett rikt bildmaterial gör arbetet med boken stimulerande.   Lärarhandledningen med kopieringsunderlag innehåller förslag till diskussions­ frågor och olika typer av elevaktiva och problem­baserade övningar.

Min mening Eva Bernhardtson   .  Louise Tarras

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK   .  Textbok

9789174344363  
9789174344363