Page 1

 PÅ FREDAG   JAG RINGER Text & musik: Ingvar Hellberg

C

G

C7

F

EXEMP G7

F7

D7

C G

vers 1

I förra veckan träffa’ jag i parken på en dans

C

C7 F

C G7 C

en söt och näpen flicka, så söt finns ingenstans.

Vi dansa’ några gånger och så min chans jag tog.

refr

Jag fråga’: Kan vi träffas? Hon nicka’ ”ja” och log.

C C7 F7

Jag ringer på freda’, så ses vi på lörda’.

D7 G7 C

C7 F7

D7 G7 C

Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur.

Och klart såsom dagen vi tar promenaden,

stick

när månen den lyser över gran, över fur.

C7 F7 C

För dina blickar mitt hjärta tickar

D7 F G7

C C7 F7

D7 G7 C

och jag förstår nu, för mej finns bara du.

Jag ringer på freda’, så ses vi på lörda’.

Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur.

C

vers 2

EL

Och dagar gick och dagar kom,

G7

C

C7 F

C G7 C

jag såg ej till min vän.

Jag tänkte att kanhända vi ses ej mer igen.

Men så en kväll i parken vi möts igen vi två,

och kan ni kanske gissa vad hon då nynna på?

Copyright © Sonet Music AB. Administrerat av Gehrmans Musikförlag AB. Tryckt med tillstånd.

30

GE 11369

9789177482888  

ensötochnäpenflicka,såsötfinnsingenstans. stick Fördinablickarmitthjärtatickar Jagfråga’:Kanviträffas?Honnicka’”ja”ochlog. C Jagringer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you